Zvětšení srdce: Z důvodu chorobné příčiny či kvůli sportu? (Kardiomegalie)

Zvětšení srdce: Z důvodu chorobné příčiny či kvůli sportu? (Kardiomegalie)
Zdroj fotografie: Getty images

U sportovce je to normální stav, kdy si srdce zvyklo na zvýšenou potřebu prokrvení svalů a organismu. Jiný případ je, pokud je příčina onemocnění. Může se jednat o problém se srdečně-cévním, respiračním systémem. Zvětšení srdce nastává i v případě alkoholismu nebo po infekcích.

Zvětšení srdce (kardiomegalie) je frekventovanou součástí kardiomyopatie. Zapříčiňují ji srdečně-cévní, respirační onemocnění, ale i onemocnění trávicího traktu, viry.

V některých případech je srdce zvětšeno fyziologicky, tedy přirozeně. Je to důsledek adaptace na dlouhodobou a zvýšenou fyzickou zátěž.

Rozdělení kardiomyopatií

Kardiomyopatie označuje poškození srdečního svalu. Rozděluje se na primární a sekundární.

Primární kardiomyopatie vzniká na základě neznámé příčiny, naopak sekundární má známou příčinu. Toto rozdělení uvádí WHO (Světová zdravotnická organizace).

RTG snímek hrudníku, srdce - zvětšení
RTG: hrudník s obrazem srdce. Zdroj: Thinkstock photos

Jiné rozdělení dělí kardiomyopatii na:

 • hypertrofickou (když nastává neadekvátní zvětšení srdečního svalu a je porušena diastola, tj. plnění srdce krví)
 • dilatační (zvětšení komor s jejich systolickou dysfunkcí, tedy poruchou stahování jedné či obou komor)
 • restrikční (když nastává těžká porucha funkce plnění srdce, tj. diastoly)
 • arytmogenní dysplazii pravé komory srdce (jedná se o postupné nahrazování srdečního svalu tukem a vazivem)

Chcete se dozvědět více? Čtěte také: Kardiomyopatie

Jaké jsou příznaky zvětšení srdce?

Pokud je kardiomegalie v menším rozsahu, nemá na funkci srdce významný vliv a nemusí se projevit navenek. A to hlavně v klidu. Projevuje se až při vyšší fyzické námaze.

Jinak je tomu v případě, pokud zvětšení zasahuje do funkce srdce jako pumpy. Tehdy se příznaky mohou objevit už při minimální námaze nebo i v klidu.

Příznaky, které se vyskytují při zvětšení srdce:

 • únava
 • slabost
 • otoky dolních končetin, později i celého těla
 • přibývání na hmotnosti, zvětšení obvodu pasu, pro otok
 • zhoršené dýchání, zadýchávání se při činnosti, mluvení, ale i v klidu
 • bušení srdce, poruchy srdečního rytmu
 • bolest na hrudi

Jak se diagnostikuje?

Při diagnostice se používají hlavně zobrazovací metody, a to je RTG a ECHO, což je vlastně ultrazvukové vyšetření. Částečně se při zjišťování podílí i EKG.

Samozřejmě významnou roli hraje i anamnéza. Z ní se lékař dozvídá informace o únavě, slabosti a ztíženém dýchání při námaze nebo v klidu. V některých případech se využívá MRI, ale také endomyokardiální biopsie.

Co způsobuje zvětšení srdce?

Model srdce, kardiovaskulární systém, respirační a trávicí systém
Příčina zvětšení srdce může být v různých tělesných systémech. Zdroj: Thinkstock photos

Samotné zvětšení srdce vzniká na základě vyvolávající příčiny. Důvodů může být několik. Příkladem je alkoholismus, vysoký krevní tlak, různá virová onemocnění, zánět srdečního svalu, plicní embolie a jiná plicní onemocnění.

Tip: Více informací o plicní embolii.

Zvětšení srdce je přítomno jako charakteristický příznak při hypertrofické kardiomyopatii. Jedná se o primární onemocnění srdeční svaloviny, které doprovází také porucha srdeční funkce a snížení schopnosti kontrakce nebo dilatace myokardu.

V srdci dojde ke zvětšení komorové přepážky mezi pravou a levou komorou srdce. Někdy toto onemocnění probíhá bez viditelných symptomů, jako jsou například bolesti na hrudi. To je nebezpečné, protože neléčení tohoto problému vede i k smrti.

Kardiovaskulární příčiny

Nejčastěji dochází ke zvětšení levé srdeční komory, méně často pravé komory. Jde o reakci srdeční svaloviny na tlakové nebo objemové přetížení srdce. Tento stav je symptomem různých srdečně-cévních onemocnění, v hlavním zastoupení je ateroskleróza a vysoký krevní tlak.

Hypertrofie je tedy přítomna i v důsledku zvýšeného krevního tlaku. To je zároveň jedna z nejčastějších kardiovaskulárních chorob moderní populace. Vysoký krevní tlak je doprovázen i nepříjemnými bolestmi hlavy a nadměrnou únavou, návaly horka.

Objevuje se samozřejmě i v případě, že dochází ke změnám aterosklerotického typu. Kromě hypertenze se neúměrně zvyšuje zatížení levé srdeční komory. V důsledku toho dochází k hypertrofii této části srdce.

Zvětšení levé komory srdce je přítomno také v důsledku problémů s aortou, například při zúžení aortální chlopně, zúžení samotné aorty nebo při nedostatečném uzavírání aortální či dvojcípé chlopně.

K postižení přímo srdeční stěny dochází při onemocnění zvaném endomyokardiální fibróza. Tehdy je funkční tkáň nahrazena afunkční.

Ostatní příčiny jsou také:

 • ischemická choroba srdeční
 • infarkt srdečního svalu
 • anémie
 • vrozené srdeční vady
 • myokarditida
 • perikarditida a perikardiální výpotek

Zajímavé informace: Články o infarktu myokardu a ischemické chorobě srdeční.

Plicní příčina

Naopak pravá srdeční komora bývá zvětšena při vysokém tlaku v plicním řečišti, při zúžení pulmonální chlopně nebo v důsledku nedostatečnosti trojcípé chlopně. Pravá část srdce je zároveň citlivější i na objemové přetížení srdce krví.

Příklady těchto onemocnění jsou:

 • plicní fibróza
 • sarkoidóza
 • rakovina
 • emfyzém
 • chronická obstrukční plicní nemoc

Ostatní příčiny zvětšení srdce

Ke zvětšení srdce může dojít i při hemochromatóze. Je vyvolána nadměrným ukládáním železa do tkání ve formě hemosiderinu a ferritinu. Tato nemoc může být získaná nebo vrozená. Projevuje se zvýšením koncentrace železa v krvi.

Mezi jiné příznaky patří i nadměrná únava a také hyperpigmentace. Onemocnění se nejčastěji léčí podáváním speciálních preparátů, které jsou schopny navázat na sebe železo a znemožnit vstřebávání ve střevě.

Jiným příkladem, kdy je za zvětšením srdce nežádoucí ukládání, je amyloidóza. Je to stav, kdy se amyloid, což je produkt některých proteinů, ukládá do různých orgánů. Může se ukládat i do srdce.

Starší muž má ruce na hrudi ve tvaru srdce, má šťastný výraz tváře
Některým příčinám vzniku lze předcházet. Zdroj fotografie: Thinkstock photos

Problémy se zvětšenou částí srdce mohou mít původ i v trávicí soustavě. Například při alkoholismu dochází k problémům s játry. A hlavní příčinou je cirhóza jater a portální hypertenze.

Alkoholismus negativně a přímo působí na kardiovaskulární systém a srdeční sval jako takový. Je častou příčinou toxické kardiomyopatie. Poškození zanechává na srdečně-cévním systému, na trávicím traktu, ovšem i na nervovém systému, a tedy přímo na mozku.

Mezi jiné toxické příčiny patří i drogy. A to hlavně dlouhodobé zneužívání kokainu, cracku, ale i zneužívání ostatních návykových látek a některých léků.

Rovněž obezita je komplikací a příčinou více kardiovaskulárních onemocnění. Dokonce je i rizikovým faktorem pro aterosklerotické změny cév, které také zapříčiňují hypertrofii srdce.

Dilatační kardiopatie vzniká na základě jiných chorob, jako jsou například různá virová onemocnění, i při bakteriálním onemocnění, jako je například lymská borelióza. Ale i při snížené imunitě, jako je tomu např. v případě HIV.

Zvětšení srdce může souviset i s jinými onemocněními, jako jsou:

 • porucha funkce štítné žlázy
 • Fabryho nemoc
 • Pompeho nemoc
 • Beckwith-Wiedemannův syndrom
 • lupus
 • genetický faktor

Vzniká i při dlouhodobém zatěžování srdce zvýšenou fyzickou aktivitou, jako je tomu například u sportovců. Srdce se fyziologicky adaptuje a mění podle dlouhodobých požadavků na vyšší přísun krve do svalů a orgánů.

Tento proces zahrnuje zvětšení velikosti srdce. Zvětšují se jeho dutiny, hlavně levá srdeční komora. Zbytní její stěna. Zvýší se objem a také celková hmotnost srdce. Tyto rozměry jsou nicméně stále ve fyziologickém rozpětí.

Opakem je těhotenská kardiomyopatie. Tento vzácný stav postihuje přibližně jednu z 15 000 těhotných. Může se projevit srdečním selháním v období kolem porodu a vyskytuje se spolu s preeklampsií.

Video o hypertrofické kariomyopatii

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.