Zvětšení srdce: Z důvodu chorobné příčiny či pro sport? (Kardiomegalie)

Zvětšení srdce: Z důvodu chorobné příčiny či pro sport? (Kardiomegalie)
Zdroj fotografie: Getty images

U sportovce je to normální stav, kdy si srdce zvyklo na zvýšenou potřebu prokrvení svalů a organismu. Jiný případ je, pokud je příčina onemocnění. Může se jednat o problém se srdečně-cévním, respiračním systémem. Zvětšení srdce nastává i v případě alkoholismu nebo po infekcích.

Zvětšení srdce, odborně se nazývá také kardiomegalie, je frekventovanou součástí kardiomyopatie. Zapříčiňují ji srdečně-cévní, respirační onemocnění, ale i onemocnění trávicího traktu, viry.

V některých případech je srdce zvětšeno fyziologicky, tedy přirozeně. Je to důsledek adaptace na dlouhodobou a zvýšenou fyzickou zátěž.

Rozdělení kardiomyopatií

Kardiomyopatie označuje poškození srdečního svalu a rozděluje se na primární a sekundární.

Přičemž primární kardiomyopatie vzniká na základě neznámé příčiny, naopak sekundární má známou příčinu. Toto rozdělení uvádí WHO, čili světová zdravotnická organizace.

RTG snímek hrudníku, srdce - zvětšení
RTG: hrudník s obrazem srdce. Foto: Thinkstock photos

Jiné rozdělení dělí kardiomyopatii na:

 • hypertrofickou, když nastává neadekvátní zvětšení srdečního svalu a je porušena diastola, tedy plnění srdce krví
 • dilatační, neboli zvětšení komor s jejich systolickou dysfunkcí, tedy poruchou stahování jedné či obou komor
 • restrikční, když nastává těžká porucha funkce plnění srdce, čili diastoly
 • arytmogenní dysplazii pravé komory srdce, jedná se o postupné nahrazování srdečního svalu tukem a vazivem

Chcete se dozvědět více? Čtěte také: Kardiomyopatie.

Jaké jsou příznaky zvětšení srdce?

Pokud je kardiomegalie v menším rozsahu, nemá na funkci srdce významný vliv a nemusí se projevit navenek. A to hlavně v klidu. Projevuje se až při vyšší fyzické námaze.

Jinak je tomu v případě, pokud zvětšení zasahuje do funkce srdce jako pumpy. Tehdy se příznaky mohou objevit už při minimální námaze nebo i v klidu.

Příznaky, které se vyskytují při zvětšení srdce:

 • únava
 • slabost
 • otoky dolních končetin, později i celého těla
 • přibírání hmotnosti, zvětšení obvodu pasu, pro otok
 • zhoršené dýchání, zadýchávání se při činnosti, mluvení, ale i v klidu
 • bušení srdce, poruchy srdečního rytmu
 • bolest na hrudi

Jak se diagnostikuje?

Při diagnostice se používají hlavně zobrazovací metody, a to je RTG, následně ECHO, což je vlastně ultrazvukové, jinak i SONO vyšetření. Částečně se při zjišťování podílí i EKG.

Samozřejmě významnou roli hraje i anamnéza. Z ní se lékař dozvídá informace o únavě, slabosti a ztíženém dýchání při námaze nebo v klidu. V některých případech se využívá MRI, ale také endomyokardiální biopsie.

Co způsobuje zvětšení srdce?

Model srdce, kardiovaskulární systém, respirační a trávicí systém
Příčina zvětšení srdce může být v různých tělesných systémech. Foto: Thinkstock photos

Samotné zvětšení srdce vzniká na základě vyvolávající příčiny. Důvodů může být několik. Příkladem je alkoholismus, vysoký krevní tlak, různá virová onemocnění, zánět srdečního svalu, plicní embolie a jiná plicní onemocnění.

TIP: Více informací o plicní embolii.

Zvětšení srdce je přítomno jako charakteristický příznak při hypertrofické kardiomyopatii. Jedná se o primární onemocnění srdeční svaloviny, které doprovází také porucha srdeční funkce a snížení schopnosti kontrakce nebo dilatace myokardu.

V srdci dojde ke zvětšení komorové přepážky mezi pravou a levou komorou srdce. Někdy toto onemocnění probíhá bez viditelných symptomů, jako například bolesti na hrudi, což je nebezpečné, protože neléčené vede i k smrti.

Kardiovaskulární příčiny

Nejčastěji dochází ke zvětšení levé srdeční komory, méně často pravé komory. Přičemž jde o reakci srdeční svaloviny na tlakové nebo objemové přetížení srdce. Tento stav je symptomem různých srdečně-cévních onemocnění, v hlavním zastoupení je ateroskleróza a vysoký krevní tlak.

Hypertrofie je tedy přítomna i v důsledku zvýšeného krevního tlaku. To je zároveň jedna z nejčastějších kardiovaskulárních chorob moderní populace u nás. Vysoký krevní tlak je doprovázen i nepříjemnými bolestmi hlavy a nadměrnou únavou, návaly horka.

Samozřejmě i v případě, že dochází ke změnám aterosklerotického typu. Zároveň, kromě hypertenze se neúměrně zvyšuje zatížení levé srdeční komory. V důsledku čehož dochází k hypertrofii této části srdce.

Zvětšení levé komory srdce je přítomno také v důsledku problémů s aortou, například při zúžení aortální chlopně, zúžení samotné aorty nebo při nedostatečném uzavírání aortální či dvojcípé chlopně.

K postižení přímo srdeční stěny dochází při onemocnění endomyokardiální fibróza, tehdy je funkční tkáň nahrazena afunkční.

Ostatní příčiny jsou také:

 • ischemická choroba srdeční
 • infarkt srdečního svalu
 • anémie
 • vrozené srdeční vady
 • myokarditida
 • perikarditida a perikardiální výpotek

Zajímavé informace: Články o infarktu myokardu a ischemické chorobě srdeční.

Plicní příčina

Naopak pravá srdeční komora bývá zvětšena při vysokém tlaku v plicním řečišti. Při zúžení pulmonální chlopně nebo v důsledku nedostatečnosti trojcípé chlopně. Pravá část srdce je zároveň citlivější i na objemové přetížení srdce krví.

Příklady těchto onemocnění jsou:

 • plicní fibróza
 • sarkoidóza
 • rakovina
 • emfyzém
 • CHOPN, tedy chronická obstrukční plicní nemoc

Ostatní příčiny zvětšení srdce

Ke zvětšení srdce může dojít i při hemochromatóze. Je vyvolána nadměrným ukládáním železa do tkání ve formě hemosiderinu a ferritinu. Tato nemoc může být získaná nebo vrozená a projevuje se zvýšením koncentrace železa v krvi.

Mezi jiné příznaky patří i nadměrná únava a také hyperpigmentace. Onemocnění se nejčastěji léčí podáváním speciálních preparátů, které jsou schopny navázat na sebe železo a znemožnit vstřebávání ve střevě.

Jiným příkladem, kdy je za zvětšením srdce nežádoucí ukládání, je amyloidóza. Je to stav, kdy se amyloid, což je produkt některých proteinů, ukládá do různých orgánů. A stejně to může být i do srdce.

Starší muž má ruce na hrudi ve tvaru srdce, má šťastný výraz tváře
Některým příčinám vzniku lze předcházet. Foto: Thinkstock photos

Problémy se zvětšenou částí srdce mohou mít původ i v trávicí soustavě. Například při alkoholismu dochází k problémům s játry. A hlavní příčinou je cirhóza jater a portální hypertenze.

Alkoholismus negativně a přímo působí na kardiovaskulární systém a srdeční sval jako takový. Je častou příčinou toxické kardiomyopatie. Poškození zanechává na srdečně-cévním systému, na trávicím traktu, ovšem i na nervovém systému, a tedy přímo na mozku.

Mezi jiné toxické vyvolavatele patří i drogy. A to hlavně dlouhodobé zneužívání kokainu, cracku. Ale i zneužívání ostatních návykových látek a některých léků.

Podobně obezita je komplikací a příčinou více kardiovaskulárních onemocnění. Dokonce je i rizikovým faktorem pro aterosklerotické změny cév, které také zapříčiňují hypertrofii srdce.

Dilatační kardiopatie vzniká na základě jiných chorob, jako jsou například různá virová onemocnění, i při bakteriálním onemocnění, jako je například lymská borelióza. Ale i při snížené imunitě, jako je tomu např. v případě HIV.

Zvětšení srdce může souviset i s jinými onemocněními, jako jsou:

Vzniká i při dlouhodobém zatěžování srdce zvýšenou fyzickou aktivitou, jako je tomu například u sportovců. Srdce se fyziologicky adaptuje a mění podle dlouhodobých požadavků na vyšší přísun krve do svalů a orgánů.

Tento proces zahrnuje zvětšení velikosti srdce, zvětšují se jeho dutiny, hlavně levá srdeční komora. Zbytní její stěna. Zvýší se objem a také celková hmotnost srdce. Nicméně, tyto rozměry jsou stále ve fyziologickém rozpětí.

Opakem je těhotenská kardiomyopatie. Tento vzácný stav postihuje přibližně jednu z 15 000 těhotných. Může se projevit srdečním selháním v období kolem porodu a vyskytuje se spolu s preeklampsií.

Video o hypertrofické kariomyopatii

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.