Jaké jsou příčiny bolesti na hrudi? Vyzařuje vpravo, vlevo, mezi lopatky

Jaké jsou příčiny bolesti na hrudi? Vyzařuje vpravo, vlevo, mezi lopatky
Zdroj fotografie: Getty images

Tento příznak může mít mnoho příčin. Mohou mezi nimi být také méně závažná onemocnění svalů a měkkých struktur mezi žebry. Vyzařuje sem bolest od páteře. Nebo bolest z břišních orgánů. Někdy je ale příčina vážnější. Kardiovaskulární onemocnění, choroba plic, zánět, nedokrvení. Tento stav ohrožuje zdraví a život.

Bolest na hrudi může značit problém v rámci kardiovaskulárního systému. Častá je bolest na hrudi pocházející z páteře. Totéž platí i pro ostatní části v oblasti hrudníku. Do této oblasti mohou vyzařovat také problémy z břicha.

Hrudník je oblast těla, kde se nacházejí životně důležité orgány, včetně srdce a plic. S krevním oběhem souvisí velké cévy. Přes hrudník prochází trávicí trubice. Hrudní koš chrání oblast hrudní dutiny. Svaly, žebra, páteř. Každá část může bolet.

Bolest na hrudi může signalizovat problém s páteří, s dýchacím ústrojím, srdečně-cévním systémem. Přes hrudník prochází trávicí trubice. Ale bolet mohou i svaly, žebra.

Celková variabilita a složitost vyžaduje pozornost.

V některých případech jde o symptom vážnějšího onemocnění. Někdy jde i o život ohrožující stav. Jeho časná diagnostika zlepšuje vyhlídky na léčbu, která může být život zachraňující.

Místo a charakter bolesti

Bolest lidé popisují většinou jako bolest na hrudi, za hrudní kostí, na prsou, pod prsy. Může být ve středu, na levé straně, na pravé straně hrudníku. Může být pouze v jednom bodě nebo plošně na celém hrudníku.

Charakterizují ji jako:

 • tlak, pocit tíhy na hrudi, jako kdyby kámen na hrudi, jako by někdo seděl na hrudníku
 • svírání
 • pálení
 • píchání
 • neurčitý pocit, diskomfort

Vzniká rychle a vyzařuje do jiné části?

Bolest na hrudi může být akutní, která vznikla náhle. Nebo chronická, která přetrvává déle. Trvá minuty, nebo naopak hodiny, či dny. Při některých onemocněních se opakuje. Vyzařovat může do páteře, do břicha, horních končetin, do krku, čelisti, hlavy.

Pohyb, poloha, úleva – souvisí s obtížemi, či ne?

Může souviset s pohybem.

Bolest se například může zhoršovat při sehnutí, otočení či v určité poloze (vleže, vsedě, vstoje). Vzniká při námaze, běhu, delší chůzi či chůzi do schodů.

Někteří lidé při bolesti netolerují polohu vleže a stěžují si na zhoršení dýchání. Bolest je také může naopak nutit chodit nebo je nutí zaujímat určitou polohu. Ulevuje od ní poloha, léky?

Mladá žena má bolesti na hrudi, při běhu
Zjišťuje se, zda je vázána na pohyb, otočení, sehnutí nebo nastala po námaze. Zdroj: Getty images

Doprovázejí ji jiné příznaky?

Při bolesti na hrudi je důležité i to, zda ji doprovázejí jiné přidružené příznaky. Někdy může být přítomna samostatně, ale v některých případech a při některých chorobách je obtíží víc.

Přidružit se mohou příznaky jako:

 • dušnost, pocit nedostatku vzduchu
 • bušení srdce
 • neklid, strach, úzkost, strach ze smrti
 • slabost, únava
 • bledost
 • pocení
 • pocit těžkosti na žaludku
 • zvracení, pocit na zvracení
 • kašel
 • hubnutí
 • pálení žáhy
 • vyzařující bolest / křeče do ramene, paže, krku, čelisti, mezi lopatky

Při doprovodných potížích je důležité vědět, kdy začaly, jak dlouho přetrvávají, zda se opakují pravidelně při bolesti na hrudi. Někdy se při opakujících potížích mění jejich charakter či intenzita oproti minulým případům.

K určení diagnózy nepostačuje samotný popis obtíží. Anamnézu je potřeba doplnit o různá vyšetření. Například krevní tlak, puls, EKG, RTG, CT, laboratorní vyšetření krve.

Onemocnění s bolestmi na hrudi

Podle toho, o jakou bolest jde, je v některých případech možné určit předběžnou příčinu. Přesná diagnóza se opírá o několik vyšetření. Potíže s páteří se zhoršují při provedení nějakého pohybu.

Pokud je problém v nedokrvení srdečního svalu, tak změna polohy nebo otočení trupu nemá význam a bolest nezhoršuje. Při určení diagnózy spolupracuje praktický lékař, neurolog, pneumolog, kardiolog, ortoped a jiný specialista podle potřeby.

Infarkt srdečního svalu

Infarkt srdečního svalu je akutní (náhlé) nedokrvení srdečního svalu. Jedná se o následek trombózy nebo embolizace srdeční (koronární) cévy. Při zastavení či omezení dodávek kyslíku buňkám dochází k jeho postupnému odumírání.

Rozdělit se i na STEMI a NSTEMI.

Více informací v článku: Infarkt srdečního svalu

Typicky se vyskytuje svíravá bolest za hrudní kostí v oblasti, která je velká asi jako sevřená pěst ruky. Bolest na hrudi se nachází uprostřed. Postupně prudce vystřeluje a vyzařuje směrem do levého ramene, paže, krku nebo do dolní čelisti, ale i mezi lopatky, do páteře.

Tyto symptomy popisují typicky, učebnicově projevující se infarkt myokardu. Akutní infarkt srdečního svalu může samozřejmě probíhat i jinak. Jeho průběh ovlivňuje více faktorů. Například to, která srdeční céva je postižena.

Někdy probíhá asymptomaticky, tedy bezpříznakově. Jindy netypicky, například při onemocnění diabetes mellitus se bolesti nemusí kvůli neuropatii vyskytnout vůbec. Jiný příklad infarktu se může projevovat těžkostí na žaludku, bledostí, pocením, nauzeou (pocitem na zvracení), zvracením.

V nejhorším případě je prvním příznakem srdečního infarktu smrt.

TIP: Více informací je i v magazínovém článku o první pomoci při infarktu myokardu.

Angina pectoris a ischemie srdečního svalu

Podobná bolest, která se nachází na stejném místě, je angina pectoris. Je symptomem při ischemické chorobě srdeční. Při ischemická chorobě srdeční vzniká dočasné, chvilkové nedokrvení srdce, například následkem zvýšené námahy.

Stenokardie je bolest svíravého, tlakového či palčivého charakteru. Nachází se za hrudní kostí. Slovo stenokardie pochází z řeckého stenosis (zúžení) a kardie (srdce).

Pro tuto bolest je typické, že v době klidu ustoupí, a naopak v době fyzické aktivity zesílí. V takovém případě mluvíme o stabilní angině pectoris. Charakter, intenzita a lokalita bolesti je stejná, neměnící se.

Při nestabilní angině pectoris se vyskytují necharakteristické potíže. Mění se intenzita a vyvolávající příčina. Dostavuje se při minimální námaze, krátké chůzi i v klidu.

Aneurysma aorty nebo zánět srdce

Pokud je bolest akutní a vystřeluje do dolní části těla, zejména do břicha nebo na bedra vzadu, může se jednat o aneurysma aorty. To je také velmi vážný a život ohrožující stav. Bolest je intenzivní a nepomáhají ani léky na její utlumení.

Přečtěte si také články:
Disekce aorty
Onemocnění aorty
obecně o aneurysmatu

Bolest v oblasti srdce může indikovat zánět srdečního vaku (perikardu). Zánět může postihnout různé části srdeční stěny. Pokud postihne vnitřní sliznici (endokard) nebo srdeční chlopně, mluvíme o endokarditidě. Postižení srdečního svalu (myokardu) se označuje jako myokarditida.

Kromě uvedených kardiovaskulárních příčin může bolestí na hrudi projevit i:

 • plicní embolie
 • vysoký krevní tlak
 • plicní hypertenze
 • tamponáda perikardu
 • tachykardie

Dýchací cesty a bolest na hrudi

Starší muž má bolest na hrudi
I různá respirační onemocnění vyvolávají intenzivní bolest. Zdroj: Getty images

Kromě srdečně-cévních problémů signalizuje bolest v oblasti hrudní kosti i problémy s dýchacím ústrojím. Pokud je bolest bodavá, zhoršuje se při nádechu nebo při kašli, jedná se obvykle o zánětlivé onemocnění nebo infekci spojenou s dolními dýchacími cestami.

Bolestí v oblasti hrudníku se vyznačují například:

 • zánět průdušnice a průdušek, pociťuje se bolest při dýchání, kašli
 • zápal plic
 • tuberkulóza, TBC
 • rakovina plic
 • zánět pohrudnice, pleuritida, bolest na hrudi při nádechu, kašli, zívání
 • pneumotorax, tedy vzduch v pleurálním prostoru
 • tekutina, krev v pleurálním prostoru
 • vdechnutí prachu, nečistot, cizího tělesa do plic

Trávicí soustava jako jedna z možností

Mnohdy je bolest vyvolána i nadměrnou produkcí žaludečních šťáv, které se dostaly do jícnu. Tento stav známe i pod názvem pálení žáhy, tedy pyróza. Tento jev je častý u GERD, což je gastroezofageální refluxní choroba.

V tomto případě jsou ale přítomny i další příznaky, nejen bolest na hrudi nebo za hrudní kostí. Objevuje se například pocit hořkosti, kyselosti v ústech, a to hlavně po jídle, vleže a v noci. Časté je vystřelování bolesti do páteře.

Mezi ostatní onemocnění, na která je třeba myslet, patří spasmus, tedy stažení, jícnu, vředová choroba gastroduodena, ale i onemocnění žlučníku a slinivky. Někdy se bolest může vyskytnout při špatném polknutí nebo vypití tvrdého alkoholu.

Psychika = příčina bolesti na hrudi

I psychika a její špatný stav mohou být příčinou této bolesti. Hlavně při vysoké psychické zátěži. Příkladem je i neuróza, deprese, úzkost. Typickým příkladem je neurastenie, jinak i neurocirkulační astenie.

Model, kostra, hrudník, zlomená žebra
Intenzivní bolest vzniká při zlomených žebrech. Zdroj: Getty images

Pohybový aparát, hrudní stěna, svaly

Pokud jde třeba jen o běžné přetížení svalové tkáně, cítí člověk bolest spíše nad hrudní kostí v oblasti měkkých tkání. Bolest může pocházet ze svalů a ostatních měkkých struktur z mezižeberních prostorů.

Svaly může postihnout i zánět. Tietzův syndrom je zánět, který postihuje chrupavky žeber. Bolest na hrudní koš se přesouvá i z oblasti páteře, při vertebrogenních potížích.

Při úrazu v oblasti hrudníku jsou citelné intenzivně bodavé bolesti. A stejně je to také v případě naraženého i zlomeného žebra nebo více žeber. Vážnějším příkladem je pronikání vzduchu do pleurálního prostoru (pneumotorax) při úrazu.

Jiný příklad je herpes zoster, tedy pásový opar. Nebo onemocnění prsů, jako například zánět, ale i vážnější onemocnění, tedy nádor prsní žlázy. Pokud jde o dlouhodobý stav, je potřeba zvážit vyšetření u praktického lékaře a pozorování dalších příznaků.

Odborné vyšetření a pomoc je třeba vyhledat vždy v případě akutního výskytu bolesti, která se například zvyšuje, je velké intenzity a způsobuje člověku vážné dýchací problémy. Důvodem k vyhledání pomoci je také bolest, která způsobuje narušení hybnosti, případně pokud se k této bolesti přidávají i jiné příznaky, které se objevily rychle a akutně.

Bolest na hrudi může být mnohdy jedním ze symptomů například obezity, aterosklerózy, anémie a jiných onemocnění, která na první pohled nemusí mít s hrudníkem nic společného.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.