Pneumotorax (vzduch v hrudníku): Příčiny, příznaky a první pomoc

Pneumotorax (vzduch v hrudníku): Příčiny, příznaky a první pomoc
Zdroj fotografie: Getty images

Pneumotorax znamená vniknutí vzduchu do hrudní pleurální dutiny. Dochází ke kolapsu plic a zhoršení dýchání. Proč pneumotorax vzniká a jak se projevuje? Jak podat první pomoc?

Vlastnosti

Pneumotorax vzniká, když se do pleurální dutiny hrudníku dostane vzduch. Nahromaděný a zvýšený tlak vzduchu způsobí kolaps plic a zhorší dýchání a krevní oběh.

Ve většině případů se jedná o život ohrožující stav. Typy a druhy pneumotoraxu, první příznaky, rychlá pomoc, léčba a mnoho dalších zajímavých informací se dozvíte v článku.

Co je to pneumotorax a pleurální dutina?

Plíce člověka jsou umístěny v hrudním koši. Jejich povrch je pokryt tenkým obalem (blánou) zvaným poplicnice – pleura. Podobná blána se nachází také na vnitřní straně hrudníku a nazývá se pohrudnice.

Mezi těmito dvěma hrudními blánami se nachází prostor odborně nazývaný pleurální dutina.

Pleurální dutina je vyplněna malým množstvím speciální tekutiny. Tekutina slouží k tomu, aby se membrány při dýchání (respiraci) posouvaly a pohybovaly. Úkolem pleurální dutiny je tedy chránit plíce před hrudní stěnou.

Za fyziologického stavu je v pleurální dutině podtlak. Pravá i levá plíce mají vlastní pleurální dutinu.

Pneumotorax vzniká, když se do pleurální dutiny dostane vzduch. Nahromadění vzduchu v tomto prostoru, mezi hrudní stěnou a plícemi, způsobuje nadměrné zvýšení tlaku na plíce. Plíce následně kolabují a zmenšují se.

Pneumotorax je život ohrožující stav.

Příčiny

Etiologie pneumotoraxu je různá. Tento stav může vzniknout spontánně v souvislosti s jiným závažnějším onemocněním. Nejčastěji však vzniká po úrazu a mechanickém poškození.

Pneumotorax se dělí podle typu poškození na:

 • Otevřený

Vzniká, když se po narušení hrudní stěny dostane do pleurální dutiny vzduch z vnějšího prostředí. U otevřeného pneumotoraxu dochází ke kontaktu a výměně vzduchu mezi pleurální dutinou jedince a vnějším prostředím.

 • Uzavřený

Vzniká, když se vzduch z vnitřních struktur dostane do pleurální dutiny, zejména při poranění a narušení plicního prostředí. U uzavřeného pneumotoraxu nedochází ke kontaktu a výměně vzduchu mezi pleurální dutinou jedince a vnějším prostředím.

Podle příčiny vzniku se pneumotorax dělí na několik typů:

 • Traumatický
 • Spontánní
 • Iatrogenní

Traumatický tenzní pneumotorax

Tenzní pneumotorax je důsledkem jakéhokoli poranění hrudní stěny. Tenzní pneumotorax znamená vážné riziko kolapsu plic.

Ventilovým mechanismem se volný vzduch dostává do pleurální dutiny a zároveň neuniká.

Dochází k němu, když vzduch vniká do pleurální dutiny jednosměrně během vdechu. Vzduch se tak hromadí v dutině kolem plic a dochází k útlaku a smršťování plicního orgánu.

Při zvyšování tlaku je obsah dutiny vytlačován na druhou stranu. Dochází ke stlačení protilehlé plíce. V důsledku stlačení plíce na druhé straně dochází k hypoxii – nedostatku kyslíku.

Dochází ke zhoršení cévního návratu krve, oběhu, snížení srdečního výdeje a poklesu krevního tlaku.

Spontánní pneumotorax

Ke spontánnímu nahromadění vzduchu dochází při protržení pohrudnice. Vzduch z plic tak uniká do pleurální dutiny.

Tento stav vzniká především u závažnějších onemocnění, jako je tuberkulóza, CHOPN, cystická fibróza, plicní emfyzém, plicní absces a další stavy, při kterých hrozí vznik vzduchových dutin.

Při onemocnění a současném intenzivním pohybu, kašli nebo dýchání může dojít k poškození stěny pleurální dutiny.

Iatrogenní pneumotorax

Iatrogennímu pneumotoraxu se také přezdívá umělý pneumotorax. Vzniká po diagnostickém nebo terapeutickém zásahu lékaře. Vzniká především při invazivních chirurgických operacích v hrudní oblasti.

Příkladem může být biopsie plic, zavedení žilního katétru, spinální punkce, akupunktura nebo tlaková ventilace.

Jiné typy pneumotoraxu

Kromě vzduchu se do pleurální dutiny mohou dostat i různé druhy tekutin. Za fyziologického stavu se v dutině nachází 10 až 15 ml tekutiny. Za patologických okolností se může množství tekutiny zvýšit až na několik litrů.

Jedná se především o vodu, krev a lymfu. Při jejím nahromadění v pleurální dutině hovoříme odborně o hydrotoraxu, při nahromadění krve jde o hemotorax a v případě úniku lymfy o chylotorax.

Nejčastějšími úrazy vedoucími ke vzniku pneumotoraxu jsou autonehoda, pád z kola, zlomenina žeber, silný úder do hrudníku, bodné rány do hrudníku, střelná poranění a potápění do velkých hloubek.

Kolaps plic je častější zejména u vysokých a hubených pacientů. Může se však vyskytnout u pacientů jakéhokoli věku a postavy.

Možné příčiny pneumotoraxu:

 • Pohmoždění hrudníku a otřes mozku
 • Penetrující mechanické trauma
 • Bodná a střelná poranění
 • Čelní a boční náraz
 • Bronchiální plicní biopsie
 • Centrální žilní kanylace
 • Umělá plicní ventilace
 • Při resuscitaci a zlomeninách žeber
 • Tuberkulóza plic
 • Obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
 • Bakteriální pneumonie (infekce)
 • Cystická fibróza
 • Rozedma plic
 • Plicní absces
 • Bronchiální astma
 • Akupunktura
 • Spinální vřed
Pneumotorax: zdravé a kolabující plíce
Pneumotorax: zdravé a kolabující plíce. Trachea (hrtan), pleurální prostor (pleurální dutina), vzduch v pleurálním prostoru (nahromaděný vzduch v pleurální dutině hrudníku). Zdroj: Getty Images

Příznaky

Závažnost příznaků souvisí s příčinou vzniku a množstvím vzduchu, který se dostane do pleurální dutiny.

Pokud se objem vzduchu nadále zvyšuje, může nepříznivě ovlivnit funkci srdce a způsobit život ohrožující stav.

Častou příčinou kolapsu plic jsou úrazy a mechanická poranění. Pneumotorax se projevuje dalšími klinickými příznaky, např. silnou bolestí na hrudi, která je náhlá a spíše bodavá a ostrá.

Je přítomna nadměrná dušnost, nepříjemné pocity při dýchání a pocit nedostatku vzduchu. Častý je také dráždivý kašel.

S následným patologickým dýcháním a nedostatečným okysličením organismu jsou spojeny přidružené příznaky, jako je bledost kůže, zmodrání sliznic a rtů (cyanóza), snížení krevního tlaku a naopak zvýšení srdeční frekvence.

Přidružené příznaky a projevy pneumotoraxu:

 • Náhlá bolest na hrudi
 • Pocit nedostatku vzduchu
 • Silná dušnost
 • Suchý dráždivý kašel
 • Rychlé mělké dýchání
 • Bledost kůže
 • Modré zbarvení sliznic a rtů (cyanóza)
 • Snížení krevního tlaku
 • Zvýšení srdeční frekvence
 • Bušení srdce (palpitace)
 • Pocit strachu a úzkosti
 • Šokový stav

První pomoc při pneumotoraxu: Jak správně postupovat?

Pokud se nacházíte v blízkosti jedince, který má otevřené poranění hrudníku, jedná se o život ohrožující stav. Postiženému je třeba okamžitě poskytnout první pomoc.

V tomto případě se však nejedná o klasickou první pomoc.

 1. V první řadě je třeba posoudit stav zraněného a jeho dýchací schopnosti. Je důležité rozpoznat typické příznaky pneumotoraxu, jako je dušnost, mělké dýchání, bledost kůže, zmodrání sliznic a šokový stav. Je nutné okamžitě zavolat záchrannou lékařskou službu.
 2. Pneumotorax často vzniká v důsledku poranění hrudní dutiny. Je proto snadné najít na hrudníku vytékající krev, která je u rány jasně červená a zpěněná. Pokud je v hrudníku cizí předmět, doporučuje se jej nevytahovat a počkat na odbornou pomoc (pokud vám odborník po telefonu neřekne jinak).
 3. Zraněného uložte do polohy vpolosedě a snažte se zabránit zbytečným pohybům pacienta. Je vhodné, aby se zraněný pokusil uklidnit a zapřel horní končetiny o nějakou oporu (zem).
 4. Otevřená rána by měla být polouzavřená, aby se zabránilo nadměrnému vnikání vzduchu do pleurální dutiny. V ideálním případě by měl být zhotoven polopropustný obvaz, který se skládá z vnitřní sterilní vrstvy a následně z nepropustné vrstvy – například igelitu. Spodní strana obvazu není fixována pro odtok krve.
 5. Pro laickou veřejnost je však zhotovení správně fungujícího polopropustného obvazu poměrně obtížné. Proto nové standardy zhotovení nepropustného obvazu nedoporučují. Některé zdroje naopak uvádějí ponechání otevřeného obvazu na ráně.
 6. Zajistěte zraněnému teplo přikrytím dekou nebo sezením na dece. Cílem je izolovat teplo.
 7. Sledujte stav zraněného až do příjezdu záchranné služby. Při zástavě dechu zahajte resuscitaci.

Nepřetržitý kontakt s volajícím záchrannou službu je vhodný až do příjezdu samotné záchranné služby. V případě nejasností je možná přímá konzultace s odborníkem.

Diagnostika

U akutního traumatického pneumotoraxu je pacientovi poskytnuta první pomoc a je převezen sanitkou na operační sál. Diagnostický proces je v tomto případě urychlen.

Významnou roli hraje záchranná služba, která je přivolána k většině traumatických případů hrudníku. Diagnostika začíná v okamžiku příjezdu první pomoci.

Diagnóza (zejména u uzavřeného pnenumotoraxu) se obvykle stanoví na základě odebrání anamnézy, posouzení klinických příznaků a základního fyzikálního vyšetření (poklepem, poslechem a pohmatem).

Pneumotorax je pro odborníka poměrně jasná diagnóza. Postačí tedy základní informace o klinických příznacích, fyzikálním vyšetření a zobrazovací vyšetření (nejčastěji rentgen).

Může však být indikováno EKG (elektrokardiografie), CT (počítačová tomografie), vyšetření krevních plynů nebo torakoskopie (endoskopické vyšetření pleurální dutiny).

V nemocničním prostředí se diagnóza potvrdí rentgenem hrudníku. Na snímku jsou jasně vidět zhroucené scvrklé plíce, které jsou obklopeny vzduchem. V nejzávažnějších případech může být vidět i posunuté srdce směrem ke zdravé straně plic.

Rentgenový snímek pneumotoraxu levé plíce a nahromadění vzduchu v pohrudniční dutině hrudníku (bílá barva)
Rentgenový snímek – pneumotorax levé plíce a nahromadění vzduchu v pleurální dutině hrudníku (bílá barva). Zdroj: Getty Images

Prevence pneumotoraxu

Prevence pneumotoraxu jako takového neexistuje. Je ale možné eliminovat určité rizikové faktory vedoucí k jeho vzniku.

Klíčem k prevenci je odborná léčba základního onemocnění. Dodržování zásad životního stylu a farmakoterapie při diagnostice různých onemocnění, jako je CHOPN, průduškové astma, zápal plic, bronchitida, tuberkulóza a další.

Vhodná je včasná odborná léčba jakékoli infekce dýchacích cest a neodkládání návštěvy lékaře.

Základní prevencí zdraví dýchacích cest je zejména pravidelný přiměřený pohyb, vyhýbání se tabákovým výrobkům, dodržování protialergických opatření a dostatečný pobyt na čerstvém zdravém vzduchu.

Prevence spočívá také v eliminaci rizika úrazů a mechanického poškození hrudníku při rizikových činnostech. Příkladem je používání bezpečnostních pásů v autě, dodržování dopravních předpisů a vyloučení skoků a potápění do hluboké vody.

Pacienti, kteří prodělali pneumotorax, by se měli vyvarovat nadměrné fyzické námahy a tlaku na plíce. Měli by dodržovat zásady životosprávy, aby se zabránilo opakování onemocnění.

Zásady pro jedince po překonání pneumotoraxu:

 • Pokud pocítíte náhlou bolest na hrudi a dušnost, okamžitě zavolejte záchrannou službu.
 • Vyhněte se nadměrně těžké fyzické aktivitě.
 • Vyhněte se nadměrnému tlaku na hrudník/plíce.
 • Po dobu jednoho roku od prodělání pneumotoraxu se vyhněte cestování letadlem.
 • Vyhněte se potápění do velkých hloubek.
 • Vyhněte se kouření tabákových výrobků.
 • Pravidelně navštěvujte pneumologa jako preventivní opatření.

Jak se léčí: Pneumotorax

Léčba pneumotoraxu: Léky, punkce nebo operace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • VODIČKA, Josef. Traumatologie hrudníku. Praha: ISBN 978-80-7492-168-1.
 • HYTYCH, Vladislav a Alice TAŠKOVÁ. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Ústav pro péči o zdraví lidu: Maxdorf, [2017]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2
 • healthline.com - Pneumotorax (zhroucení plic). Healthline. Lydia Krause
 • internimedicina.com - Stručný úvod do akutní pneumologie. Pavel Turčáni, MD
 • medicalnewstoday.com - Co vědět o pneumotoraxu. Medical News Today. Jon Johnson