Cysta v prsu (bulka): Jaké jsou příznaky? Bolest nemusí být přítomna

Cysta v prsu (bulka): Jaké jsou příznaky? Bolest nemusí být přítomna
Zdroj fotografie: Getty images

Cysta v prsu je dutý anatomický útvar různé velikosti. Od okolí je oddělen vlastní stěnou. Vnitřek cysty může být vyplněn tekutinou nebo vazivovou tkání. Může mít několik příčin.

Vlastnosti

Prsní cysta je váček naplněný tekutinou, většího či menšího objemu, který se nachází uvnitř prsu.

Lékařský obor zabývající se onemocněními prsu se nazývá mamologie. Je zahrnuta do oboru gynekologie a porodnictví. Tento obor zahrnuje diagnostiku, chirurgii, patologii a léčbu.

Anatomie prsu

Prs se skládá z mléčné žlázy a okolní pojivové tkáně. Nachází se na ní bradavka s areolou. Je více pigmentovaná, tj. má tmavší barvu, a je více ohraničená od kůže.

Ke změně barvy pigmentu na bradavce dochází především během těhotenství, kdy je bradavka tmavší.

Na okraji areoly se nacházejí mléčné žlázy, mazové žlázy a potní žlázy.

Velikost prsu a jeho hmota prochází během života různými změnami, a to vlivem menstruačního cyklu, věku, během těhotenství a kojení.

Úkolem prsu je produkce a vylučování mléka.

Obsah prsní tkáně v prsu určuje velikost a tvar prsů.

Prsní tkáň se při vyšetření často jeví jako hrudkovitá. Pokud se objeví nová bulka, nemizí a přetrvává po jednom nebo dvou menstruačních cyklech nebo se zvětšuje, je důležité navštívit gynekologa a vyšetření neodkládat.

Anatomický průřez prsu
Anatomický řez prsem. Zdroj: Getty Images

Prsní žlázy jsou ovlivňovány hormony během menstruačního cyklu, během těhotenství, kojení a menopauzy.

Cysta v prsu je dutina vyplněná tekutinou, která se nejčastěji během několika dnů až týdnů zmenší nebo vstřebá. Pokud se cysta zvětšuje, používá se punkční jehla k odsátí jejího obsahu a zmenšení jejího objemu.

Výskyt cysty v prsu ženy je častý a souvisí s menstruačním cyklem. Mohou se tvořit sporadicky nebo mohou být vrozené.

Cysty se mohou vytvořit v kterémkoli věku žen. Častěji se však objevují v období před menopauzou, u žen mladších 50 let. Mohou se vyskytovat v jednom prsu nebo v obou prsech současně.

Někdy se může bulka a cysta v prsu objevit také u dětí v mladém věku nebo u mužů.

Většina cyst v prsu jsou nezhoubné útvary, které nemají tendenci metastazovat. Není třeba, aby si žena hned o každé nahmatané bulce v prsu myslela, že je rakovinná.

Často se jedná o nenádorovou cystu.

Přesto se cysty nesmí podceňovat. Stále může jednat o nádory, jako je nezhoubný papilom nebo dokonce zhoubný karcinom, který je však častý u žen nad 40 let.

Klasifikace typů cyst nalezených v prsu

Fibrózní mastopatie jsou změny prsu, které probíhají ve žlázové tkáni.

Cystická mastopatie znamená, že se v prsu nachází velké množství malých cyst.

Kombinace výskytu fibrózní mastopatie a cystické mastopatie se nazývá fibrocystická mastopatie. Vyskytuje se hlavně mezi 40. a 50. rokem života, kdy jsou změny ve struktuře mléčné žlázy způsobeny pohlavními hormony a tvorbou uzlíků – cyst.

Fibroadenomy se vyskytují u žen přibližně od 20 let do 40 let, kdy se v prsu tvoří nezhoubné nádory. Jejich růst je pomalý, často jsou pohyblivé a nebolestivé pod kůží.

Cysty jsou váčky naplněné tekutinou, které ovlivňují pohlavní hormony během menstruačního cyklu. Jejich velikost se během měsíce vlivem hormonů mění.

Objevují se kdykoli v průběhu života ženy a zřídka u žen po 50. roce věku. Tyto cysty jsou nezhoubné, pohyblivé pod kůží a měkké. Někdy je žena ani necítí. Někdy jsou citlivé až bolestivé na dotek.

Abscesy jsou váčky naplněné hnisem a jsou poměrně bolestivé. Nejčastěji se absces vyskytuje při zánětu prsu. V případě abscesu je kůže v místě vytvořeného zánětlivého ložiska zarudlá, horká nebo tvrdá.

Lipomy jsou nezhoubné nádory, které se liší velikostí. Někdy se v prsu nachází jeden lipom, jindy několik najednou.

Intraduktální papilomy, nazývané také papilomy mlékovodů, patří mezi nezhoubné nádory mléčné žlázy. Často se projevují krvavým nebo mléčným výtokem z bradavky.

Aterom je tuková bulka, která vznikla ucpáním mazové žlázy. Při pohmatu má kulovitý tvar o velikosti hrášku, ale může narůst do větších rozměrů. Mikrocysty nelze cítit hmatem. Jsou příliš malé, ale lze je zjistit mamografií nebo sonografií.

Makrocysty jsou velké, hmatné a jejich velikost se pohybuje od 2,5 cm do 5 cm v průměru.

Příčiny

Příčina není přesně známa. Cysty vznikají v důsledku hormonálních změn v menstruačním cyklu.

Proč se cysty tvoří?

Prsní tkáň je tvořena žlázami, ve kterých se během kojení tvoří mléko. Jejich kanálky je mléko odváděno do bradavky. Tyto mléčné žlázy jsou v prsu obklopeny prsní tkání, která je tvořena tkání a tukem.

Prsa se s věkem mění v důsledku hormonálních změn a hormonu estrogenu. Právě tento hormon způsobuje tvorbu tekutiny v prsu.

Když se mléčné žlázy naplní tekutinou, vytvoří se v prsu cysta.

Mnohokrát se cysty tvoří také z nadbytku estrogenu nebo jiných hormonů.

Cysta se může objevit v každém věku. Častěji se vyskytuje po 35. roce života.

Po menopauze hladina hormonu estrogenu klesá. Většina cyst se přestane tvořit.

Cysty prsu mohou vznikat také v důsledku dědičnosti nebo mohou být vrozené. Ve většině případů se jedná o proces, který probíhá během života ženy.

Genetika a dědičnost jsou predispozičními faktory zejména v případě karcinomů, tj. zhoubných cyst prsu. Například v případě zánětu prsu jde o příčinu získanou během života.

Jako opatření k zamezení nebo omezení vzniku prsní cysty se doporučuje nošení pohodlné podprsenky, která prsa netlačí ani neomezuje.

Příznaky

Ženy často při samovyšetření prsu objeví malou bulku v prsu, která může mít kulatý nebo oválný tvar.

Změny v prsu, kdy si žena často nahmatá bulku, případně ztvrdlou uzlinu nebo zduření, se objevují zejména v druhé polovině menstruačního cyklu. Často se projevují jako citlivost prsu.

Většinu cyst lze odhalit při preventivní prohlídce prsu pomocí sonografie, mamografie nebo pohmatem gynekologa při vyšetření. Nejsnáze jde cysta odhalit, pokud je dostatečně uzlovitá a tvrdá nebo pokud je v dosahu zvenčí.

Cysty však mohou být také velmi malé nebo nehmatné. V takovém případě je obtížné je odhalit a je možný asymptomatický vývoj cysty.

Pokud jsou velké, je obvykle možné kromě bulky pozorovat i malé zduření nebo zarudnutí kůže na prsu.

Cysty jsou hmatné jako oválné nebo kulaté bulky. Mohou být měkké nebo tvrdé a mohou být také pohyblivé pod kůží.

Jejich velikost se může pohybovat od několika milimetrů až po několik centimetrů.

Cysty prsu se častěji vyskytují u žen, ale mohou se vyskytnout i u mužů a dětí.

Jak se přítomnost cysty v prsu projevuje?

Mnoho žen o cystě v prsu netuší, protože nemají žádné příznaky.

Jiné pociťují bolest a citlivost prsu.

Cysta se však může častěji projevovat bolestí v horní, vnější straně prsu nebo nepříjemným pocitem v prsu.

Někdy je zvýšená citlivost prsu zaznamenána v určitých obdobích menstruačního cyklu v důsledku změn hormonů v těle.

Zvýšená citlivost prsu zejména v oblasti, kde se cysta nachází, je těsně před menstruací.

Přibližně u 20 % žen se může objevit bělavý sekret z bradavky.

Výtok z bradavky může být čirý, bílý, žlutý nebo hnědý.

Po menstruaci se většinou všechny příznaky, jako je bolest, zmírní. Také objem cysty se zmenší.

Výskyt cyst v prsu nezvyšuje riziko vzniku rakoviny. V případě jejich výskytu však může být obtížnější najít v prsu novou bulku nebo si všimnout jiných změn.

Diagnostika

Cysty lze diagnostikovat pohmatem.

Při palpaci je nutné prohmatat také lymfatické uzliny v podpaží. V některých případech zánětlivých onemocnění mohou být zduřelé. Tyto záněty mohou přímo souviset s tvorbou cysty v prsu, pokud má zánětlivý charakter.

Sonografie (mamosonografie) je vyšetřovací metoda pro zobrazení vnitřní struktury prsu pomocí ultrazvukových vln.

Při vyšetření pacientka leží na zádech s rukama za hlavou. Sonografická hlavice přejíždí po prsu pomocí gelu. Na ultrazvuku jsou vidět cysty kulatého nebo oválného tvaru se zřetelným obrysem.

Sonografické zobrazení cysty v prsu.
Cysta kulatého tvaru se zřetelnými obrysy v prsu, zjištěná sonograficky. Zdroj: Getty Images

Mamografie je speciální vyšetření prsu pomocí rentgenového záření. Mamograf měří hustotu tkáně pomocí rentgenových paprsků, které procházejí tkání prsu. Pro lepší diagnostiku a průchod rentgenových paprsků je prs během vyšetření stlačen mezi dvě kompresní desky.

Mamografie se doporučuje ženám starším 40 let. Ve věku nižším než 40 let je někdy nutné zpřesnit hodnocení cysty.

Odebrání vzorku z cysty prsu k vyhodnocení jejího obsahu odsátím nebo odebráním vzorku tkáně.

Aspirace obsahu. Aspirace se provádí vpíchnutím tenké jehly do cysty, ze které se odsává obsah.

Tekutina může mít barvu od čiré po velmi tmavou.

Pokud tekutina neobsahuje krev, je slámové barvy a cysta aspirací zmizí, není nutné další vyšetření.

Pokud je tekutina krvavá a cysta nezmizí, odešle se vzorek na vyšetření a žena je poté odeslána k prsnímu lékaři, který určí další postup léčby.

Pokud z cysty neodteče žádná tekutina, lékař vás odešle na mamografické nebo sonografické vyšetření. Znamená to, že cysta je pevná bez obsahu tekutiny. V takovém případě může být odebrán vzorek tkáně z cysty na biopsii, která určí, zda má cysta rakovinný základ.

Průběh

Ke vzniku cysty dochází nejčastěji na základě hormonální nerovnováhy nebo na základě nějakého zánětu.

Takové cysty obvykle nejsou nebezpečné a mohou se projevit také citlivostí prsu nebo bradavek.

V případě nádorových cyst může být vývoj velmi rychlý. Z malé bulky se může stát cysta s velkým ložiskem nebo může metastázovat do okolí. Může se šířit do dalších tkání nebo orgánů a napadat je.

Cysta v prsu během těhotenství

Jste těhotná a objevila jste bulku v prsu? Je důvod k panice?

S největší pravděpodobností se není čeho obávat. Vznik rakoviny prsu během těhotenství je velmi vzácný.

Během těhotenství dochází v prsní tkáni k mnoha změnám. Vaše prsa mohou být těžší a pevnější. Hrudkovitá tkáň je na dotek citelnější než před těhotenstvím.

Nejčastějším důvodem vzniku cyst ve 2. a 3. trimestru může být ucpání mlékovodu. Ucpání se může projevovat výskytem bulky až otoku a případnou citlivostí.

Pokud jste si všimla výskytu bulky v prsu, oznamte to svému gynekologovi. Gynekolog vás odešle na sonografické vyšetření prsu.

Pokud cysta vznikla ucpáním mlékovodu, doporučují se teplé obklady na prs a masírování oblasti cysty.

Ucpané mlékovody se projevují jako tvrdé hrudky v prsu. Většinou během několika dnů zmizí.

Bulky v prsu se nejčastěji objevují ve 3. trimestru těhotenství.

cysta v prsu během těhotenství.
Palpace bulky v prsu během těhotenství. Zdroj: Getty Images

Výskyt cyst během kojení

Vaše prsa procházejí během těhotenství a během kojení různými hormonálními změnami, které mají za úkol zvětšit prsa a naplnit je mlékem.

Tyto změny se vrátí do původního stavu do 3 měsíců od ukončení kojení.

Cysty v prsní tkáni nebo v mlékovodech během kojení mohou svým tlakem způsobit, že mléko přestane mlékovody protékat. Pokud se odtok mléka zastaví, začne se zastavovat i tvorba mléka.

Těhotenství a kojení mohou způsobit fibroadenomy, které souvisejí s menstruačním cyklem.

Jak se léčí: Prsní cysta – bulka v prsu

Léčba cysty prsu: léky nebo operace? Někdy zmizí sama od sebe

Zobrazit více

Příznaky rakoviny prsu

Galerie

Anatomický průřez prsu. Zdroj: Getty Images
Cysta v prsu během těhotenství. Zdroj: Getty Images
Typy cyst v prsu. Zdroj: Getty Images
Sonografické zobrazení cysty v prsu. Zdroj: Getty Images
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací