Bulka v prsu: Co může znamenat, pokud je zduřelá či bolestivá?

Bulka v prsu: Co může znamenat, pokud je zduřelá či bolestivá?
Zdroj fotografie: Getty images

Našli jste si bulku v prsu? Nezapomeňte! Strach by neměl zastínit důležitost vyšetření. I když ne každá bulka v prsu znamená rakovinu prsou.

Bulka v prsu u každé ženy vzbudí obavu o zdraví, a hlavně strach o prsa. A to zejména v případě, pokud je velká či bolestivá.

Ne každá bulka v prsu značí rakovinu. Nezapomeňte ale na pravidlo:

Odborné vyšetření je důležité a může zachránit zdraví a život.
+ Nezapomínejte na pravidelné samovyšetření prsou.

Rakovina prsu je celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen na onkologická onemocnění.

Zdroje uvádějí, že její incidence stále stoupá. Na druhou stranu je ale nutné zmínit, že úspěšnost léčby je 90 až 100 %.

V USA na rakovinu prsu onemocní každá 8. žena.
V Evropě přibližně každá 9. žena.

V minulosti byly nejvíce ohroženy ženy po 60. roce života, v dnešní době se početně vyskytuje i u mladých žen. A výjimkou nejsou ženy ve věku od 25. až do 45. roku.

Proč je tomu tak?

To není známo. Vina se připisuje množství rizikových faktorů, které slučují vnitřní i vnější faktory.

V odborné literatuře se uvádí: přibližně 80 % nálezů bulek a zduření v prsu nemá maligní (zhoubný) základ.

I přes tuto pozitivní informaci není vhodné opomenout návštěvu odborníka a diagnostiku. Ta je v dnešní době účinná.

Pamatujte si: Včasné odhalení a časná léčba zvyšuje úspěšnost léčby maligních onkologických onemocnění.

Ptáte se:
Co značí zduřelá mléčná žláza či bolestivá a velká bulka v prsu?
Je zduřelá mléčná žláza před nebo během ovulace, menstruace, či kojení problém?
Může se vyskytnout bulka na prsu u dětí?
Co značí tvrdá nebo pohyblivá bulka?

Bolestivá, velká zduřelá bulka v prsu?

Většina těchto zduření není závažným problémem. V rámci prsu se může objevit několik benigních (nezhoubných) útvarů.

Může jít o zánět, tvrdší tukovou bulku, měkkou cystu.

Nevinná a nevýznamná kulička, která pouze reaguje na hormonální kolísání během ovulace či menstruace.

Je běžné, že v období před ovulací či menstruací jsou prsa vystavena změnám. Mohou být napjatá, zvětšená a stejně tak se mohou chovat i bulky v nich. Po skončení cyklu po menstruaci, následně mizí.

Nezhoubné formy onemocnění prsu s přítomností bulky

Prsy během celého života procházejí různými změnami. Ženy je sledují a citlivě vnímají.

1. Časté jsou cysty prsů

Jde o váčky naplněné tekutinou. Mohou být malé či větší, objevují se v jednom nebo i v obou prsech. Na přítomnost a velikost cyst má také vliv hormonální hladina.

Někdy bolí, jindy si jich žena ani nevšimne. To, že se vyskytují a že jsou i bolestivé, nijak nesouvisí s rakovinou.

Většinou jsou přítomny asymptomatické mikrocysty.
V menší míře narůstají do větší velikosti.

Ženy si tehdy nacházejí v prsu útvar, který má:

 • pravidelný tvar
 • dobré ohraničení
 • hladký povrch
 • je pod kůží pohyblivý
 • může být na pohmat citlivý

V literatuře se tento jev označuje také jako fibrocystická mastopatie.

Aspirační punkcí pod ultrazvukem lze cystu napíchnout a odsát její obsah.
Při zahuštěném obsahu je nutné ji chirurgicky odstranit.
Při punkci je možné udělat i částečnou diagnostiku.

Fibrocystická choroba (dysplazie) je formou cystické přestavby mléčné žlázy na vazivovou tkáň, která nahrazuje funkční tkáň. Výsledkem je tvorba cyst. Projevem je výrazný pohmatový nález na prsu.

2. Fibroadenom

Fibroadenom (zkratka FA) je nejčastější formou nádoru prsu. Uvádí se, že postihuje téměř 10–20 % žen. Jde hlavně o mladé ženy mezi 15. a 35. rokem života.

Bývá vícečetný a v obou prsech. Na jeho růst a zvětšení má vliv změna hladin hormonů během těhotenství, laktace i menopauzy.

Například: Po ukončení kojení se bulka v prsu zmenší.

V některých případech může růst až do takové velikosti, kdy deformuje tvar prsu. To už je indikací k chirurgickému odstranění.

3. Adenom

Adenom může postihovat několik lokalit prsu a prsní žlázy. Většinou se vyskytuje během těhotenství, v období šestinedělí a během reprodukčního věku ženy.

4. Lipom či aterom.

Lipom vzniká nahromaděním tukových buněk. Vyskytuje se většinou jednotlivě. Je polotuhý a dobře ohraničený. Nezřídka bývá zdrojem obtíží.

Aterom je také cysta, která vzniká následkem nahromadění mazu. Příčinou jeho vzniku je ucpání vývodu kožní mazové žlázy.

5. Absces

Absces je také jednou z možností. V tomto případě jde o infikovaný váček. Základem je zánět, který se projeví zduřením, otokem, zarudnutím pokožky v okolí.

Výrazně bolí. Je tvrdý, jelikož ho vyplňuje hnis. Pokožka na jeho povrchu může být napjatá, lesklá a teplá.

K lokálním potížím se mohou přidružit také celkové příznaky jako při chřipce. Může se objevit únava, slabost, zvýšení tělesné teploty až horečka.

Důležité je včasné vyšetření a léčba, aby se zánět nešířil tkání a neohrozil tak prs i zdraví kojící matky.

6. Záněty prsů

Záněty prsů velmi často vznikají během kojení.
Příčinou je poranění prsní bradavky a zanesení infekce.

Mastitida = zánět prsu.

K infikování dochází zejména bakterií Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok).

Odborně se označuje jako puerpernální mastitida. Tento typ zánětu je typický pro první 2 až 3 týdny kojení a laktace (kojení = tvorba mléka).

Puerprenium = období šestinedělí, poporodní období.

Prs bývá červený, bolestivý, oteklý. Z bradavky může vytékat hnis. Rizikem je vznik abscesu.

Rizikem vypuknutí zánětu prsu u kojících matek je hlavně:

 • nesprávná technika kojení a odsávání mléka
 • nesprávná technika přikládání novorozence, dítěte k prsu
 • neúplné vyprázdnění mléka z koncových částí mlékovodů
 • krátké intervaly mezi kojením
 • přenos infekce (bakterií) rukama
 • vyčerpanost matky

K mastitidě dochází i mimo období šestinedělí a kojení. Infekce pramení ze zanesení kožních mikrobů do vývodu prsní žlázy.

Stává se tak při sportovních aktivitách, při úrazech prsu, při neopatrné sexuální stimulaci. Význam má i momentální stav imunity ženy, vyčerpanost, viróza a jiné základní onemocnění, jako je například cukrovka (oslabená imunita).

7. Periduktální mastitida

Dále se při zánětu prsu zmiňuje i termín syndrom periduktální mastitidy.

Jde o zánět mlékovodů, který vzniká na základě zahuštění sekretu, který následně způsobí jejich ucpání. Sekundárně dochází infekci.

Predispozicí k tomuto problému jsou různé faktory, jako i kouření, nedostatek vitaminu A, ale také vrozené vady bradavky.

8. Intraduktální papilom

Intraduktální papilom je malý útvar, který vyrůstá z epitelu mlékovodu. Stojí za patologickým výtokem z bradavky. Sekret může být i krvavý, pokud dochází k poranění cév, které ho zásobují.

9. Fyloidní tumor

Fyloidní tumor je nezhoubný nádor, který postihuje mladé ženy a ženy v reprodukčním období. Dorůstá do větších rozměrů. Rizikem je přechod do maligní formy.

10. Hamartom

Hamartom patří mezi vzácné nádory. Označuje se často jako adenolipom nebo fibroadenolipom. Což popisuje jeho skladbu, tedy složení z fibrózní, žlázové i tukové tkáně.

Je nebolestivý, dobře ohraničený, malý.

11. Granulózobunečný nádor

Granulózobunečný nádor je také vzácný. Pochází ze Schwannových buněk periferního nervového systému. Většinou postihuje oblasti těla, jako je hlava, krk. A ojediněle může postihovat i prs.

Může připomínat rakovinu, jelikož je pevně uchycen na kůži nebo jinou strukturu prsu. Může tvořit také povrchový vřed, tedy otevřenou ránu. Vzácným rizikem je výskyt maligního typu.

12. Pseudoangiomatózní stromální hyperplazie prsu

Pseudoangiomatózní stromální hyperplazie prsu (PASH) je také vzácnějším nálezem. Vyskytuje se u žen v reprodukčním období a má hormonální základ. Projeví se růstem, většinou v jednom prsu.

13. Diabetická fibrózní mastopatie

Vyskytuje se u žen s diabetem mellitus I. typu. Jde o vzácnou formu nádoru. Může být ve formě jedné bulky, ale také více. Má neostré ohraničení a je tuhý.

14. Tuková nekróza

Vzniká následkem poškození tukových buněk, čímž nastává jejich odumření. Základem je úraz a poškození, a jako příklad poslouží tupé poranění prsou či chirurgický zákrok, ale i radioterapie.

Maligní nádor prsu – rakovina

Celosvětově je nejčastějším zhoubným onkologickým onemocněním žen.

Asi u 50 % žen po první léčbě se vyskytuje tvorba metastáz.
Postihuje ženy i muže.

Uvádí se, že asi 90 % nádorů vychází z mléčné žlázy a z mlékovodů.

Růst rakoviny může být pomalý a nenápadný. Existují však i agresivní formy, které zvětšují svou velikost během dní.

Rakovina se šíří přes okolní tkáň a do regionálních lymfatických uzlin.

Bolest není v začátcích přítomna. Přidružuje se až později, kdy je nádor zdrojem napětí a útlaku.

Příznakem rakoviny může být:

 • bulka, uzlík
 • změna barvy pokožky prsu
 • zvětšení prsu
 • vtažení bradavky, které se však může vyskytnout i při jiné poruše bradavky a prsu
 • hnědý či krvavý výtok z bradavky
 • kožní změny a změny barvy bradavky, dvorce, šupiny
 • zvrásněná kůže prsu, vtažení, prohlubně kůže, připomínající pomeranč
 • bolest a napětí v prsu, nemusí být přítomny v rané fázi rakoviny
 • zvětšení uzlin v okolí prsu, v podpaží, na krku a nad klíční kostí

Ptáte se, proč vzniká?

To není známo. Proto neznáme ani účinnou prevenci.

Negativní vliv se nicméně připisuje faktorům, jako je:

 • nevhodná životospráva
 • obezita, nadváha
 • kouření, alkoholismus
 • stres
 • vliv záření a chemikálií
 • rodinný výskyt, hlavně u matky, sestry, dcery
 • věk nad 50 let
 • pozdní menopauza po 45. roce života
 • hormonální vliv
  • ženy, které nerodily
  • těhotenství po 30. roku života
  • časný nástup menstruace, před 12. rokem života (menarché)
  • již prodělaná rakovina prsu
  • dlouhodobá hormonální léčba, pravděpodobně

V souvislosti s pojmem rakovina prsu se spojuje několik názvů, jako je duktální karcinom in situ, infiltrující duktální karcinom, lobulární karcinom, duktální karcinom či Pagetův karcinom a jiné.

Pro více informací si přečtěte článek: Rakovina prsu

Může se bulka vyskytovat u dětí či miminka?

U malých dětí v období kojení může dojít k zvětšení prsních žláz, a to i v prvních týdnech po narození.

Tento efekt přináší hormonální vliv, tedy kojení a příjem mateřského mléka.
Po ukončení kojení se stav mění.

kojení
U miminek může kojení způsobit otok v prsu. Zdroj: Getty images

Následně se mohou problémy vyskytnout u dívek v pubertě, kdy prsní žlázy rostou. I u mladých dívek je možné, že se v době hormonálních změn v průběhu ovulace a menstruace setkají s podobným problémem.

Samozřejmě je vždy třeba dbát na sledování a vyšetření. A to hlavně v případě, pokud se u dětí vyskytují bulky prsou, výtoky z bradavek, anomálie a deformity prsů, nápadný velikostní rozdíl či bolest.

Samovyšetření prsou aneb je možné rozpoznat neškodnou bulku od karcinomu?

Ptáte se:
Je možné rozpoznat neškodné zduření od rakoviny?

Doma těžko. Proto je nutné odborné vyšetření. To obnáší kromě vyšetření u gynekologa i mamografii či USG vyšetření prsů (a jiné).

Proč?

Někdy i velká bolestivá bulka v prsu neznačí rakovinu, a naopak i malá nebolestivá forma může mít maligní základ.

Příkladem nespecifických rozdílů může být:

 • jde o pohyblivou bulku hladkého kulatého tvaru?
 • je taková bulka posuvnými volně pod kůží?
 • při rakovině dochází k fixaci na okolí (není možné při pohmatu volně manipulovat)
 • vyskytuje se bolest v prsu před ovulací či menstruací a po ní pomine?
 • rozdíl při rakovině, při které nemusí být bolest v prvním stádiu přítomna
 • a následně je bolestivost pro útlak okolí trvalá
 • došlo k výraznému zvětšení jednoho prsu?
 • mění bradavka a dvorec svůj tvar?
 • je přítomna změna barvy pokožky prsu?
 • zvětšily se blízké regionální uzliny?

Co je to samovyšetření prsů?

Provádí se pohmatem, samozřejmě i pohledem. Žena, dívka si prohmatává prs a zjišťuje přítomnost zduření, deformit a jiných vlastností prsou.

Důležité je:

 • u žen nad 18. rok života ho provádět 1x měsíčně
 • nejlépe 3. až 4. den po skončení menstruace, aby pominuly největší hormonální změny
 • ženy po menopauze každý měsíc, například 1. den v měsíci

Jak na to?

 • žena se postaví k zrcadlu, sleduje tvar a velikost prsou
 • ruce jsou podle těla, následně zvedá ruce nad hlavu
 • následně i vyšetření vsedě, vleže
 • důležitá je i symetrie pohybu a pohybů při dýchání
 • pohledem zepředu
 • pohledem z boku
 • nejdříve uchopit prs mezi obě dlaně, jemným tlakem a klouzáním
 • pak si prohmatává pravý prs levou rukou a naopak
 • a to při zvednutí ruky na straně vyšetřovaného prsu a 2x při ruce uvolněné vedle těla
 • prohmatávání bříšky prstů prsy, shora dolů
 • hlazením a krouživými pohyby
 • opatrně si zatlačí na bradavky a sleduje patologický výtok
 • po prohmatání prsů si zkontroluje i oblast hrudníku, podpaží, nad klíční kostí a krku, pátrá po zvětšení lymfatických uzlin

Má význam pozorovat:

 • tvar a symetrii
 • změny velikosti jednoho prsu
 • změny barvy
 • přítomnost zduřenin, nových uzlíků
 • zvrásněná kůže a pomerančová kůže
 • vtažení kůže a bradavky dovnitř
 • výtok z bradavky
 • změny bradavky a dvorce, například vtahování bradavky

Pamatujte si:
Ne každá změna je signálem rakoviny.
Ale jít v případě podezřelého nálezu na odborné vyšetření je nutné.

Karcinom prsu označení růžovou stužkou
Bulka v prsu během menstruace neznamená vždy karcinom. Zdroj: Getty images
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.