Zástava močení: Co je anurie, obstrukce a retence moči?

Zástava močení: Co je anurie, obstrukce a retence moči?
Zdroj fotografie: Getty images

Každá porucha močení, jako zastavení močení, retence moči a tvorba nedostatečného množství moči, upozorňuje na onemocnění močového systému.

Zastavení močení jako příznak onemocnění se může vyskytovat při různých problémech močového systému. Příklady jsou retence moči, obstrukce močových cest, anurie i selhání ledvin.

Porucha močení a onemocnění močového systému lze přesněji určit podle probíhajících příznaků.

Močový systém se skládá z:

 • Ledvin
 • Vývodních močových cest – močovodů
 • Močového měchýře
 • Močové trubice
Močový systém
Močový systém lidského těla. Zdroj: Getty Images

Jaká je funkce močového systému?

Močení je důležité pro organismus, odstraňují se jím odpadní látky z těla.

Tvorba moči probíhá v ledvinách a odtéká močovody do močového měchýře, kde se hromadí.

Z močového měchýře přechází do močové trubice. Močový měchýř je regulován močovými svěrači, které uvolňují a uzavírají výstup z měchýře. Svěrače regulují svaly pánevního dna

Ledviny produkují denně 1–2 litry moči.

Během dne v průměru člověk močí 4–8krát.

Funkce ledvin

Ledviny vylučují odpadní látky z těla močí pomocí filtrace krve.

Regulují vodu a minerální látky v těle, čímž udržují tekutiny potřebné pro lidský organismus.

Produkují hormony erytropoetin, který stimuluje tvorbu červených krvinek, a hormon renin regulující krevní tlak. Ledviny odbourávají hormony, jako například inzulín, kalcitonin i hormon štítné žlázy.

Co se děje při močení?

Svaly močového měchýře při naplnění tlačí moč z měchýře do močové trubice.

Signál pro uvolnění svěrače spouštějí nervy, pomocí kterých svěrač uvolní moč z měchýře.

Při ovládání vnějšího svěrače se proud moči spustí a zastaví.

Pocit nutkání po vymočení mizí, jakmile je měchýř vyprázdněn a není vyvíjen tlak na okolní tkáně.

Poruchy vylučování moči

 • Polyurie je nadměrné močení, více než 2–3 l moči za 24 hodin
 • Oligurie je, když množství moči za 24 hodin je menší než 300 ml nebo v přepočtu menší než 0,5 ml/kg/hodinu
 • Anurie je zástava močení, kdy je množství moči menší než 100 ml za 24 hodin

Poruchy močení

Poruchy močení jsou označovány jako příznaky pocházející z dolních močových cest, projevující se širokou škálou příznaků z důvodu poruchy uskladňování a vyprázdnění močového měchýře.

Poruchy močení rozdělujeme podle typických příznaků (tabulka)

Retence moči (retentio urinae) zadržování moči v měchýři s neschopností vymočit se
Polakisurie časté nutkání k močení
Dysurie bolestivé, namáhavé močení doprovázené bolestí při močení
Strangurie bolestivé močení s pocitem řezání při močení
Nykturie časté močení během noci
Enuresis nocturna pomočování se u dětí
Inkontinence moči samovolný únik moči doprovázený ztrátou kontroly močového měchýře
Ischuria paradoxa nastává při zadržování moči a je doprovázeno odchodem moči po kapkách z důvodu přeplněného močového měchýře
Urgentní močení náhle vzniklý pocit na močení

Přečtěte si také: Péče o ledviny: Jak je zregenerovat a posílit?

Zástava močení

K zastavení močení vede oboustranné nebo jednostranné poškození funkce nebo morfologického poškození ledvin.

Příčina zástavy močení může být lokalizována

Prerenálně vzniká, pokud se do ledvin nedostává dostatek tekutin k jejich filtraci. Příčina se nachází mimo ledviny, a tím pádem nejsou ledviny dostatečně zásobovány a schopny plné funkce.

Vyskytuje se při sníženém prokrvení tkáně ledvin, které vzniká zejména při sníženém objemu tekutin, jako například při krvácení, při sníženém příjmu tekutin (dehydrataci), popáleninách, nadměrném pocení, ale i při silných průjmech a zvracení.

Prerenální příčiny se vyskytují u 40 % případů.

Renální příčina se týká přímo ledvin. Ledviny nejsou schopny tvorby moči.

Taková příčina se vyskytuje při postižení ledvin, jako například při onemocnění ledvin, zánětech, toxickém poškození ledvin, poškození vlivem léků, ledvinovém selhání, glomerulonefritidě, hemolýze (rozpadu červených krvinek vlivem toxinů, bakterií).

Renální příčiny se vyskytují u 55 % případů.

Postrenální příčina se netýká přímo ledvin, ale nižší části močového systému. Vzniká ucpáním vývodových močových cest, tedy při překážce v odtoku moči z ledvin, například litiáze (tvorbě močových kamenů), nádoru.

Postrenální příčiny se objevují u 10 % případů.

Příznaky zastavení močení

Že něco s močením není v pořádku, se projeví snížením až zastavením vylučování moči.

Poškozením funkce ledvin se nadměrné množství tekutin a toxinů nevylučuje močí. Následkem toho dochází k hromadění tekutin v těle, které se může projevit:

 • Sníženým močením
 • Otokem dolních končetin
 • Dušností až plicním edémem
 • Poruchami srdečního rytmu
 • Vysokým tlakem krve
 • Napínáním na zvracení až zvracením
 • Škytavkou
 • Projevy krvácení do trávicího traktu
 • Při zánětu se vyskytuje i zvýšená teplota až horečka s třesem
 • Člověk může být zmatený, později nastává upadnutí do bezvědomí až kómatu

Zbarvení moči

 • Při získání moči při zastavení močení je moč bezbarvá nebo slabě nažloutlá
 • Tmavá moč zbarvená do hněda se vyskytuje při nedostatku tekutin nebo onemocnění ledvin
 • Zbarvení do rezava, růžova nebo do červena bývá při zánětu močového měchýře nebo nádoru ledvin, při kterých je až zřetelně viditelná přítomnost krve v moči

Příznaky podle lokalizace poruch močového systému

Při prerenálním postižení (příčina se nachází mimo ledviny) se často objevují příznaky jako:

 • Žízeň
 • Náhlé, krátkodobé snížení tlaku při změně polohy z lehu do polohy vestoje
 • Zrychlený srdeční puls
 • Suchý jazyk
 • Namodralé akrální zbarvení – akrální části jsou části vyčnívající nad povrch těla (nos, uši, ruce), prsty mohou být studené a vlhké
 • Snížený turgor kůže (snížená elasticita kůže), který můžete zjistit natažením kožní řasy na ruce a jejím následným spuštěním. Při dostatečné hydrataci se kůže hned vrátí do původního stavu. Při sníženém turgoru kůže, typickém pro dehydrataci, se kůže po spuštění jen pomalu navrací do původního stavu

Pokles prokrvení ledvin může být způsoben:

 • Hypovolémií – snížením objemu cirkulující krve v těle (dehydratace, krvácení, ztráty tekutin, popáleniny, ztráta tekutiny do extravaskulárního prostoru – jako ascites, fluidotorax) 
 • Onemocněním srdce a cév – onemocnění myokardu, perikardu (tamponáda), chlopenní vady, poruchy srdečního rytmu, plicní hypertenze
 • Systémovou vazodilatací – otrava krve, anafylaxe (silná alergická reakce)
 • Zúžením cév uvnitř ledvin
 • Selháním způsobu základních životních procesů v ledvinách
 • Hyperviskózním syndromem, který vzniká z důvodu zvýšené viskozity krve, a tím dochází k poruše prokrvení jemných žil
 • Oboustrannou obstrukcí renálních cév, kdy se v cévách nachází překážka (močový kámen, krevní sraženina, nádor)

Renální akutní poškození vzniká při náhlém poškození ledvin, buď z důvodu ischemie (nedostatečného prokrvení tkáně), nebo toxického poškození. To vede k odumírání tubulárních buněk v ledvinách.

Postrenální poškození se může vyvíjet pomalu, zpočátku bez příznaků. Při akutní překážce ve vylučování se může projevit kolikovitou bolestí v lumbální oblasti.

Přečtěte si také:
Onemocnění ledvin: Od zánětu, přes kameny, po selhání? A jejich příznaky
Jaké jsou příznaky dehydratace? Znáte příčiny? Víte, jak tělo opět zavodnit?

Anurie

Anurie je zastavení močení z důvodu zastavení produkce moči ledvinami.

Jedná se o vážný stav, kdy je nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.

Často začíná nástupem oligurie s nízkou produkcí moči. Následně přechází do anurie, zastavení močení.

Příčiny vzniku anurie zahrnují onemocnění:

 • Diabetes mellitus, který není dostatečně kontrolován, může vést až k selhání ledvin a anurii
 • Vysoký krevní tlak může poškodit žíly ledvin, čímž naruší jejich funkci
 • Selhání ledvin, kdy ledviny nejsou schopny plnit svou funkci vylučování moči
 • Chronické onemocnění ledvin zejména při dlouhodobém selhávání ledvin, kdy tělo není schopno ledvinami vyloučit odpadní látky
 • Ledvinové kameny mohou zablokovat a zabránit odtoku moči z ledvin, čímž vzniká silná bolest a anurie
 • Nádory na ledvinách mohou bránit svým tlakem močení nebo snížit funkci ledvin

Příznaky anurie

 • Zadržování tekutin v těle
 • Problémy s močením, sníženým počtem močení
 • Množství moči za 24 hodin je menší než 100 ml
 • Krev v moči
 • Únava

Anurie je život ohrožující komplikace, která může vést k trvalému poškození ledvin až ke smrti. Největší riziko je při akutním selhání ledvin.

Obstrukce močových cest

Obstrukce je stav, kdy je odtékání moči zablokováno z důvodu zúžení nebo ucpání močových cest a způsobuje zadržování moči v ledvinách nebo v močovém měchýři.

Obstrukce močovodů

Je zastavení odtékání moči z ledvin z důvodu zablokování nějakou překážkou (ledvinový kámen, vrozená porucha, krevní sraženina, nádor) v močovodu. Tím dochází k hromadění moči v ledvinové pánvičce a následně k otoku i zvětšení ledviny.

Otok a zvětšení ledvin může nastat i při zpětném toku moči do ledvin, z důvodu jejího hromadění v měchýři a nemožnosti odtečení.

Obstrukce močovodu močovým kamenem
Obstrukce močovodu močovým kamenem. Zdroj: Getty Images

Taková porucha vyprazdňování močového měchýře může být způsobena ucpáním močovým kamenem, krevní sraženinou, blokádou zvětšené prostaty, rakovinou prostaty a močového měchýře, sklerózou hrdla močového měchýře (změna tkáně v krku měchýře způsobená zánětem).

Jakmile něco zablokuje odtok moči, nastává akutní zadržování moči.

Obstrukci může u mužů způsobit:

 • Otok močové trubice, její zúžení, blokování močové trubice kamenem, nádorem, sraženinou krve
 • Infekce a zánět dolních močových cest, zánět močové trubice (uretritida)
 • Zánět močového měchýře (cystitida)
 • Zánět prostaty (prostatitida)
 • Zánět předkožky a žaludu (balanitida)
 • Úraz penisu

Obstrukci u žen může způsobit:

 • Cystokéla – pokles (spadnutí) močového měchýře, ochablý měchýř
 • Rektokéla – vychlípnutí konečníku vyčnívající do okolí, nejčastěji se vyskytuje směrem dopředu do pochvy
 • Prolaps dělohy – pokles dělohy
 • Infekce – vulvovaginitida, infekce močového měchýře a močových cest

Příznaky obstrukce moči

 • ztížené zahájení močení
 • tok moči je slabý a může být přerušovaný
 • moč může odtékat po kapkách z důvodu přeplnění močového měchýře
 • pocit neúplného vymočení
 • retence moči

Retence moči

Retence moči je neschopnost úplného vyloučení moči.

Při plném močovém měchýři se za normálních podmínek člověk vymočí, čímž se jeho měchýř vyprázdní.

Při retenci se močový měchýř nevyprázdní úplně a určité množství moči v měchýři zůstává.

Retence moči
Retence moči. Neúplné vyloučení moči z močového měchýře se projevuje častým nucením na močení a pocitem neúplného vymočení. Zdroj fotografie: Getty Images

Může se vyskytnout u mužů a žen z důvodu blokády, vlivem léků nebo psychických či nervových problémů.

Retence moči může být akutní a chronická.

Akutní retence moči je náhle vzniklá neschopnost vymočit se. Nejčastější příčinou je překážka v močení přes zvětšenou prostatu.

V tomto případě se moč tvoří normálně, ale není možný její odtok z močového měchýře. Moč se následně hromadí, a tak vzniká bolest.

Projevuje se:

 • Pocitem na močení, ale při pokusu o močení nic nevychází
 • Bolestí a napětím močového měchýře

Chronická retence je postupně vyvíjející se neschopnost vyprázdnění močového měchýře trvající delší dobu.

Příznaky:

 • Při močení neodtéká veškerá moč z močového měchýře, což nutí k častému močení s pocitem neúplného vymočení
 • Dochází k hromadění moči v měchýři a vystavení vlivům toxinů z neuvolnění moči

Příčinou může být blokáda močové trubice, některé užívané léky, neurologické problémy, infekce, otoky v okolí, které brání vyloučení moči.

Chronická retence se nejčastěji vyskytuje u starších mužů, ale může postihnout i ženy.

Příčina retence:

 • U mužů blokování toku moči může způsobit zvětšená prostata tlačící na močovou trubici.
 • U žen je příčinou ochablý močový měchýř nazývaný jako cystokéla. Další příčinou může být zúžení močové trubice (striktura) nebo přítomnost močových kamenů.
 • Z nervového poškození ji může způsobit mrtvice, diabetes mellitus, roztroušená skleróza, úraz páteře i pánve, tlak na míchu nádorem, ale i vaginální porod.
 • Infekce prostaty a močových cest, pohlavně přenosná onemocnění.

Příznaky retence moči se mohou lišit

Někteří lidé mají problém se spuštěním močení nebo mají při močení jen slabý tok moči. Jiní mají nutkání na močení s nemožností zahájení močení.

Časté nucení na močení, u některých se objevuje opakované nucení ihned po vymočení.

Při plném močovém měchýři se může vyskytnout i únik moči z přeplnění měchýře.

Typickým příznakem je bolest břicha a neschopnost vymočit se.

Při akutní formě může nastat naprostá neschopnost vymočení nebo vymočení jen velmi malého množství moči.

Příznaky chronické retence

 • časté močení více než 8krát denně
 • pocit náhlého močení
 • problém se zahájením močení
 • při močení je proud moči nepravidelný a slabý nebo se zastaví ještě před úplným vymočením
 • po vymočení se rychle objevuje pocit nutkání k močení, a to kvůli neúplnému vyprázdnění měchýře
 • během noci se objevuje časté buzení pro pocit potřeby močení
 • během dne se může objevit únik moči z močového měchýře
 • pocit náhlého nutkání na močení a po zahájení močení se objevuje pocit nemožnosti přestat močit
 • neschopnost posouzení, zda je močový měchýř plný a zda opravdu musíte jít močit
 • pocit nepohodlí a pocit stále přetrvávajícího množství moči v měchýři

Akutní selhání ledvin

Vznik poškození ledvin vzniká náhle během 48 hodin. Vznikne pokles vylučování moči až jeho úplné zastavení s hromaděním dusíkatých látek v organismu.

Může postihnout zdravé ledviny, které normálně fungovaly, nebo při již existujícím onemocnění ledvin.

Příčina může být:

 • Nedostatek tělních tekutin způsobený nedostatečným příjmem tekutin, velkou ztrátou tekutin přes trávicí trakt, ledvinami, poúrazovým masivním krvácením
 • Déletrvající velmi nízký krevní tlak
 • Těžká srdeční nedostatečnost
 • Selhání jater
 • Akutní poškození ledvin toxiny a léky
 • Poškození cév ledvin – trombóza, preeklampsie
 • Poškození ledvin silným průběhem infekce
 • Obstrukce močovodu nebo močové trubice
 • Úraz ledvin
 • Komplikované operace

Mohou být postiženy jen ledviny, ale může vzniknout i začátek selhávání více orgánů těla.

V počátcích se může poškození ledvin projevovat nevýrazně, ale může mít vážné následky vyžadující dialýzu.

Selhávání ledvin se později projeví:

 • otokem
 • anurií
 • dušností
 • zápachem dechu po čpavku

K tomu se mohou připojit srdeční komplikace, jako poruchy srdečního rytmu, perikarditida, perikardiální výpotek, plicní edém, onemocnění trávicího traktu, stresový vřed, gastritida a náchylnost k infekcím.

Diagnostika zástavy a poruch močení

Při diagnostice se lékař zaměřuje na anamnézu a informuje se o problémech týkajících se močení.

Zjišťuje se vylučování moči, její množství, průhlednost, barva a užívání léků na močení.

Ptá se, jak často močíte, jaká je frekvence, zda se vyskytuje nutkání na močení, bolest při močení, přítomnost krve v moči, případný infekt v močovém systému.

Vyšetření zahrnují:

Odběr moči ke zjištění infekce a zjištění výskytu některých složek v moči.

Odběr krve pro vyšetření funkčnosti ledvin.

Vyšetřením pohmatem přes břišní dutinu se zjišťuje roztažení a plnost močového měchýře.

Rektální vyšetření prostaty u mužů, při kterém se zjišťuje velikost prostaty pohmatem.

Urografie poskytuje informaci o ledvinách a močových cestách. Používá pouze u funkčních ledvin a poskytuje vyšetření dutého systému ledvin, močovodu a měchýře.

Sonografické vyšetření prostaty, ledvin a močových cest je neškodné a nebolestivé vyšetření, kterým se zobrazuje vnitřní struktura orgánů.

Cystografie je vyšetřovací metoda pomocí RTG, při které se do močového měchýře pomocí cévky zavede kontrastní látka. Toto vyšetření informuje o velikosti, poloze a tvaru močového měchýře, jeho výstelky a schopnosti vyprázdnění měchýře.

Cystoskopie, pomocí které se přes močovou trubici zavede tenká hadička s kamerou na vyšetření výstelky močové trubice a měchýře, zjištění případných jizev, zvětšení prostaty, nádor nebo blokování kamenem.

CT vyšetřením lze zjistit blokování kamenem nebo cokoliv, co blokuje vymočení.

Urodynamické testování pro zjištění tlaku v močovém měchýři, čímž lze zjistit rychlost proudění moči.

EMG se používá při podezření, že problémy s močením jsou způsobeny poškozenými nervy. Pomocí vyšetření EMG se měří elektrická aktivita svalů a nervů v močovém měchýři a v jeho okolí.

PSA (prostatický specifický antigen) se provádí i jako screening rakoviny prostaty.

Vyšetřovací postupy při anurii

 • Odběr krve ke zjištění zadržování odpadních látek v těle
 • Vyšetření moči
 • CT vyšetření ledvin a močových cest
 • MRI vyšetření ledvin
 • Scintigrafie ledvin pro zjištění funkce ledvin
 • Biopsie – odběr vzorku tkáně z ledvin k vyšetření

Léčba poruch močení

Akutní forma se řeší zavedením permanentního katétru do močového měchýře pro jeho vyprázdnění a sledování množství i barvy moči.

Při zvětšené prostatě se užívají léky nebo se naplánuje chirurgický zákrok.

Léčba uretrální striktury – při zúžení močové trubice se zavádí močový katétr na její rozšíření. Další možností je provedení chirurgického řezu nebo otevření jizvy způsobující zúžení pomocí laseru. Při odstranění zúžené části se tento výkon nazývá uretroplastika.

U žen s cystokélou nebo rektokélou se doporučuje cvičení pánevního dna nebo zavedení vaginálního pesaru, který podporuje močový měchýř. Případně operace na zvednutí ochablého měchýře nebo konečníku.

Zavedení stentu do močových cest znamená zavedení tenké, duté hadičky, která je pružná a napomáhá k odtoku moči z ledviny do močového měchýře. Stent se zavádí do močovodu při přítomnosti překážky, nejčastěji močového kamene, a zajišťuje přechod moči z ledviny.

Léčba anurie

Léčba se zaměřuje na příčiny jejího vzniku.

Při zadržování odpadních látek, které nejsou odstraněny z těla, je funkčnost ledvin ztížená až nefunkční. V takovém případě se využívá přefiltrování krve od odpadních látek pomocí dialýzy.

Poslední možností léčby je transplantace ledvin.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.