Septická artritida: Bolestivý infekční zánět kloubu, jak se projevuje?

Septická artritida: Bolestivý infekční zánět kloubu, jak se projevuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Septická artritida je infekční zánět kloubu, který způsobuje zanesený mikroorganismus v kloubu. Při zanedbání a zpoždění léčby může vést k trvalému poškození kloubu.

Vlastnosti

Septická artritida je infekčním zánětem kloubu. Označuje se také jako infekční artritida nebo také purulentní artritida. Nastává jako komplikace zánětu na jiném místě v lidském organismu.

Nejčastěji ji vyvolávají bakterie.

Do kloubu se mikroorganismy dostávají dvěma způsoby. Prvním způsobem je průnik z okolí, při úrazu, zánětu blízkých struktur. Dobrým příkladem je i cesta přenosu při punkci kloubu nebo injekční aplikaci léků či drog.

Druhým mechanismem je přenos krví. Může se tak stát například při infekci horních cest dýchacích a při neléčené angíně, kdy se bakterie přenesené krví usídlí v kloubu.

Postihuje dospělé, ale i děti.

Nejčastěji zasahuje jeden kloub. Jedná se o větší klouby, jako je koleno či kyčel. V případě závažnějšího průběhu může zasáhnout i více kloubů najednou.

Rizikem zpoždění či zanedbání léčby je úplná a nezvratná destrukce kloubu. V těch nejzávažnějších případech může vést i k ohrožení zdraví a života.

Chcete vědět více o infekčním zánětu kloubu?
Co je jeho příčinou?
Jak se projevuje?
Jaká je jeho léčba?
Čtěte s námi dál.

Co je to infekční zánět kloubu?

Septická artritida je infekčním zánětem kloubu. V jejím případě je vyvolávající mikroorganismus přímo prokázán v kloubu.

V postiženém kloubu se následkem infekce vytváří zánětlivý hnisavý výpotek, který má typickou kalnou až smetanu připomínající barvu. Proto se tento typ zánětu kloubu označuje také jako purulentní artritida.

Purulentní = hnisavý.

Nejčastěji ji vyvolává bakteriální původce, avšak vyskytují se i virové či plísňové záněty.

Většinou postihuje dospělé a starší lidi, kteří mají přidružené jiné základní onemocnění, jako je například cukrovka či již existující onemocnění kloubů. Postihuje také lidi, kteří mají oslabenou imunitu.

Vyskytuje se ale i u dětí. Uvádí se, že v dětském období nejčastěji postihuje děti do 3 let.

Malé děti neumí dobře popsat své potíže, proto je nutné odhalení obtíží. Příkladem jsou vnější projevy zánětu, jako je otok či zarudnutí kloubu a utlumení aktivity dítěte. Dochází k tomu z důvodu, že pohyb zhoršuje bolest.

U dospělých se uvádí jako rizikový věk nad 80 let. S rozvojem medicíny se přidruží častěji i záněty po punkci kloubů, nitrokloubní injekci či po operačních zákrocích na kloubech.

Při této artritidě je přesně známa příčina vzniku, na rozdíl od revmatických kloubních onemocnění.

Infekční zánět kloubu je nebezpečný hlavně z pohledu poměrně rychlé destrukce kloubu. Proto je důležité jeho včasné odhalení a včasná, ale také účinná léčba.

Praktické a významné je dělení septické artritidy na negonokokovou a gonokokovou formu. Negonokokovou způsobují různé patogeny.

Gonokoková artritida je vyvolána bakterií Neisseria gonorrhoeae. Ta stojí za pohlavně přenosným onemocněním kapavkou.

Mají určité odlišnosti, ale včasné odhalení a včasná léčba je pro obě společná.

Negonokoková a gonokoková septická artritida: porovnání v tabulce

Negonokoková septická artritida Gonokoková septická artritida
Vyvolávají ji různé bakterie, viry či mykózy, ne bakterie kapavky Vyvolává ji gonokok – bakterie kapavky
Většinou postihuje jeden větší kloub Diseminovaná polyartritida – postihuje více kloubů najednou
Většinou postihuje starších a lidí s přidruženým rizikovým faktorem, u dětí zejména do tří let
Postihuje pohlavně aktivní lidi – rizikem je časté střídání sexuálních partnerů
Nejčastěji zasahuje koleno Častá je migrující polyartritida – zánět migruje mezi více klouby
Důležitá je časná účinná léčba zaměřená na vyvolávající patogen Důležitá je časná antibotická léčba

Největší část septických artritid tvoří akutní onemocnění. Vzácně se vyskytuje i chronická forma, která bývá následkem komplikace tuberkulózy či mykotického onemocnění.

Příčiny

Příčinou infekční artritidy je přenos infekce z jiné oblasti organismu přímo do kloubu. Uvádějí se dva hlavní mechanismy přenosu.

První je...

K přenosu patogenů dochází přímou cestou z jiného blízkého zánětu.

Úraz, rizikové je neošetřené povrchové poranění kůže, případně pronikající poranění přes kůži do hlubších vrstev. Podobnou cestou je zánět kosti v blízkosti kloubu (osteomyelitida).

Stává se tak v každém věku.

Případně se může infekce do kloubu zanést při punkci kloubu nebo při aplikaci přípravku do kloubu. Stává se, že se infekce rozvíjí po operačním zákroku na kloubu, při umělých náhradách a podobně.

Druhým příkladem přenosu je...

Bakterie a jiné mikroorganismy mohou v lidském těle putovat i krví.

Hematogenní cesta = přenos patogenů krevním řečištěm.

Tento krevní přenos je i u dětí následkem zánětu horních cest dýchacích a tonsilitidy (zánět krčních mandlí, který známe také pod názvem angína). Případně při infekci střeva či močového traktu.

Jiným příkladem je zánět zubu či dásní. V takovém případě jsou přítomny hnisavé váčky, ale také hnisající ložiska kdekoliv na kůži. U dětí často i na prstech rukou, které si poranily a infikovaly při hře venku, v půdě a podobně.

Důvodem může být i kousnutí.

I proto je i malé poranění třeba ošetřit a onemocnění nutné důkladně vyléčit.

Specifickým zánětem je infekce kloubu při kapavce či chronický zánět při tuberkulóze.

Septickou artritidu vyvolají bakterie, viry, plísně či parazity.

Jaké patogeny mohou vyvolat septickou artritidu:

 • Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok) – přes 50 % infekcí
 • Streptococcus haemolyticus a Pseudomonas
 • Staphylococcus epidermidis
 • Streptococcus pyogenes, přibližně 15–20 % případů
 • Enterococcus faecium
 • Enterococcus faecalis
 • Haemophilus influenzae
 • E. coli (Escherichia coli)
 • Klebsiella pneumoniae
 • Salmonella species – vyvolává salmonelózu
 • Mycobacterium tuberculosis – tuberkulóza
 • Neiseria gonorhoeae – kapavka
 • Borrelia – Lymská borelióza
 • Proteus mirabilis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Bacteroides fragilis
 • Candida albicans

Zajímavá fakta:
Přibližně 60 % infekcí způsobí zlatý stafylokok.
Asi 22% streptokoky.
U sexuálně aktivních pozor na kapavku.
U dětí enterobakterie, které se nacházejí všude kolem nás, v půdě, vodě, ve vegetaci, jsou součástí střevní mikroflóry každého člověka.
+ U dětí Kingella kingae – při infekcích horních cest dýchacích.

Samozřejmě ne u každého člověka, který se poraní, má zanícené hrdlo či je po punkci kloubu, se spustí septická artritida.

Významnou roli hrají také rizikové faktory.

Rizikové faktory při rozvoji infekční artritidy:

 • oslabená imunita
 • imunosupresivní léčba – při užívání léků tlumících imunitu
 • revmatické onemocnění kloubů – revmatoidní artritida, systémový lupus, u dětí juvenilní artritida a jiné
 • chronická onemocnění jako
  • cukrovka – diabetes mellitus
  • cirhóza jater
  • onemocnění ledvin
  • onkologické onemocnění
  • hemofilie
  • HIV
 • operace kloubu a náhrada kloubu (kloubní protézy), artroskopie a jiné
 • punkce synoviální tekutiny kloubu
 • aplikace přípravku do kloubu
 • injekční aplikace léků a drog – drogová závislost
 • alkoholismus
 • vyšší věk, už nad 60 let
 • dlouhodobá léčba kortikoidy
 • infekce kůže v blízkosti kloubu
 • zánět horních cest dýchacích, plic, ledvin
 • hnisavé poranění – hlavně ta neošetřená
 • dialýza
 • transplantace
 • nízký socio-ekonomický status

Uvádí se přibližná incidence 2–10 případů na 100 000 obyvatel.

Příznaky

Příznakem při septické artritidě je problém s kloubem. Nejčastěji je postižené koleno, kyčel nebo kotník.

Hrubé dělení rozděluje artritidy na:

 • monoartritida – postižený je pouze 1 kloub
 • oligoartritida – zasaženy jsou maximálně 4 klouby
 • polyartritida – zánět je na 5 a více kloubech

Uvádí se:
Nejčastější je negonokoková monoartritida.
Více než 50 % lidí má zanícené koleno.

Ostatní kromě kolen jsou bedra, kotníky, lokty, ramena, zápěstí, a drobné klouby ruky a nohy.

Pamatujte si:

Většinou jde o akutní infekci.

V menším zastoupení se vyskytuje polyartritida. Ta bývá například přítomna u malých dětí do 3 let či u novorozenců.

U dospělých a pohlavně aktivních lidí může jít o gonokokovou polyartritidu. Tehdy je postiženo více kloubů. Polyartritida může mít migrující charakter. To znamená, že se postižení jednotlivých kloubů střídá.

Při chronické septické artritidě třeba pátrat po kvasinkách či tuberkulóze.

A jak se projeví infekční zánět kloubu?

Nejběžnější symptomy septické artritidy:

 • otok kloubu – kloub je plný zánětlivého výpotku, až 90 % případů
 • zarudnutí kůže nad kloubem
 • nápadně zvýšená teplota kůže v zanícené oblasti
 • porucha funkce kloubu – omezená hybnost
 • bolest kloubu
 • každý pohyb, i ten nejmenší (pasivní) zhorší bolest
 • ztuhlost kloubu
 • punktát (tekutina vysátá při napíchnutí kloubní štěrbiny) je kalný, hnisavý, jako smetana
 • celkové příznaky 
  • celková slabost
  • únava
  • třes – zimnice, při stoupání tělesné teploty
  • zvýšení tělesné teploty až horečka
  • zrychlená srdeční činnost a puls, tep
  • pocení
  • schvácenost, bledost
  • nechutenství
  • hubnutí
  • u malých dětí je nápadné 
   • kulhání
   • odmítání pohybu, aktivity
   • dítě zůstává pasivní
   • nechce se hýbat a hrát
    • pozor = důležitý znak, že se s dítětem něco děje
   • příkladem je při zánětu kyčle, že dítěte pláče při přebalování pleny

Důležité je včasné odhalení a včasná léčba.
Hrozí trvalé a nevratné poškození kloubu.

Diagnostika

Diagnostika probíhá a základě anamnézy. Člověk si stěžuje na přítomné potíže. Lékař vyšetří kloub, získá klinický obraz. Viditelné změny podpoří omezení pohybu a zhoršení bolesti při pohybu.

Doplní se laboratorní vyšetření krve, a to CRP, sedimentace, ale i základní krevní obraz, ve kterém budou zvýšené hodnoty leukocytů (bílých krvinek), kultivace krve.

Doplní se zobrazovací vyšetření, a to:

 • RTG
 • USG
 • CT
 • MRI
 • scintigrafie

Následuje punkce kloubu – synoviální tekutiny.

Punktát (tekutina injekčně získaná z kloubu) bude zakalený, hnisavý, připomínající smetanu. Vzorek se posílá na mikrobiologické vyšetření a citlivost na antibiotika.

Důležitá je diferenciální diagnostika a určení přesné příčiny potíží. Specifický zánět bude mít jinou léčbu.

Příkladem je také:

 • dna
 • neinfekční artritida, revmatická onemocnění
 • reaktivní artritida
 • osteoartróza
 • zlomenina
 • borelióza
 • a jiné

Průběh

Průběh je v převažující části případů akutní.

Objevuje se náhlé zhoršení pohyblivosti kloubu, které zapříčiní hromadění zánětlivého hnisavého výpotku. Přidružuje se samozřejmě navenek viditelný otok, zarudnutí kůže nad kloubem s vyšší teplotou pokožky.

Zarudnutí kůže nad kloubem nemusí být vždy přítomno.

Kloub je ztuhlý. Bolest je výrazná a zhoršuje ji i ten nejmenší pohyb.

Přidají se celkové obtíže jako při jiném horečnatém onemocnění. Patří mezi ně únava a celková slabost. Stoupá tělesná teplota, a to až nad 38 °C, což doprovází i zimnice.

U malých dětí je nutné onemocnění rozpoznat, jelikož neumí samy říci, co je trápí. Vnější příznaky a celkové projevy budou zvýrazněny celkovým neklidem, pláčem, a to hlavně při pohybu. Dítě bude pasivní, nebude si hrát.

Většinou jde o monoartritidu jednoho velkého kloubu.

Někdy však může jít o zánět více kloubů či středně velkých kloubů a drobných kloubů ruky a nohy.

Chronický průběh je méně častý. Většinou provází onemocnění, jako je borelióza, tuberkulóza (vzniká pomalu) či infekce způsobená kvasinkou Candida albicans.

U některých lidí může mít onemocnění také atypický průběh. Jde hlavně o skupinu pacientů s poruchou imunity, ale také u drogově závislých. Problémem je, že tehdy může být infekce kloubu přehlédnuta.

V každém případě je nutná okamžitá léčba, jinak septický zánět kloubu způsobí poměrně rychle jeho destrukci - i během několika dní.

Zanedbání a zpoždění léčby může způsobit rozšíření infekce do okolních měkkých tkání. Rizikem je i stav celkové sepse.

Jak se léčí: Septická artritida

Jak se léčí septická artritida? Léky, antibiotika, rehabilitace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací