Nádory a rakovina varlat: Jaké jsou příčiny a příznaky? + Prevence

Nádory a rakovina varlat: Jaké jsou příčiny a příznaky? + Prevence
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina varlat může postihnout i muže v mladém věku. Jaké jsou její příčiny a příznaky? Prevence je důležitá...

Vlastnosti

Nádory varlat a rakovina varlat patří mezi vzácná nádorová onemocnění, ale výskyt tohoto typu rakoviny se zvyšuje. Za poslední tři desetiletí se zvýšil až pětinásobně.

Onemocnění rychle postupuje. V době stanovení diagnózy již mohou být přítomny metastázy v okolních lymfatických uzlinách. V horších případech mohou být metastázy přítomny i ve vzdálených orgánech, jako jsou plíce, játra nebo mozek.

Mezi rizikové faktory rakoviny varlat patří kryptorchismus (nesestouplá varlata), který je třeba léčit již v dětství.

Důležitá je prevence onemocnění, zejména osvěta mladých mužů o správném a pravidelném samovyšetřování varlat.

Varlata jsou mužské pohlavní žlázy, ve kterých se tvoří pohlavní buňky (spermie) a mužské pohlavní hormony (androgeny). Jedná se o párový orgán, který se nachází ve spodní části šourku.

Varlata jsou zavěšena na spermatických provazcích. Levé je vždy umístěno níže než pravé.

Varle má tvar vajíčka. Průměrná velikost je 4,5 cm na délku a 3 cm na šířku. Jedno varle má hmotnost přibližně 30 gramů.

Nádory varlat patří mezi vzácná nádorová onemocnění a tvoří pouze 2 % všech zhoubných nádorů u mužů. Postihují především mladé muže, nejčastěji ve věku 20 až 44 let, ale mohou se vyskytnout i u 15letého chlapce.

Výskyt tohoto typu rakoviny stále stoupá.

Za poslední tři desetiletí se zvýšil až pětinásobně. Díky moderním typům léčby rakoviny, jako je radioterapie nebo moderní kombinace chemoterapie, však úmrtnost na toto onemocnění klesá.

Nejdůležitější je včasná diagnostika onemocnění. Nádory poměrně brzy metastazují do blízkých tříselných a břišních lymfatických uzlin nebo do vzdálených orgánů, jako jsou plíce nebo mozek.

Histopatologicky jsou germinální nádory nejčastějšími nádory varlat. Nádory ze zárodečných buněk vznikají z multipotentních kmenových buněk, které se dále vyvíjejí ve zralé diferencované buňky, jako jsou zárodečné buňky.

Pro účely léčby se tyto nádory dělí na seminomy a ostatní germinativní nádory, tj. neseminomatózní nádory. Důvodem je rozdíl v účinnosti ozařování jako léčebné metody.

Seminomy se vyznačují vysokou radiosenzitivitou . Naopak u neseminomatózních nádorů je ozařování málo účinné.

Nejvzácnější jsou nádory medulárního provazce, nádory z Leydigových a Sertoliho buněk a další. Leydigovy buňky produkují testosteron. Sertoliho buňky mají zásadní význam pro spermatogenezi, tj. tvorbu spermií a výživu zrajících spermií.

Příčiny

Příčina vzniku těchto nádorů není dosud známa.

Jsou známy pouze některé rizikové faktory, které mohou podporovat vznik nádorů varlat.

Tyto nádory vznikají ve velmi mladém věku. Některé rizikové faktory proto mohou být přítomny již v nitroděložním období, tj. během těhotenství.

Nejzávažnějším ovlivňujícím faktorem je porucha pohlavních hormonů těhotné matky.

Dalším významným rizikovým faktorem pro vznik rakoviny varlat, ale až po narození chlapce, je nesestoupení varlete (tj. retentio testis nebo kryptorchismus).

Kryptorchismus (retentio testis) je označení pro nesestupující varle do šourku. Jedná se o poměrně častou vývojovou vadu postihující chlapce. Při retenci varlete je jedna strana (nebo dokonce obě strany) šourku ve skutečnosti prázdná.

Kryptorchismem je postiženo přibližně 5 % nedonošených novorozenců. Po prvním roce života toto číslo klesá na pouhé 1 %.

Je to proto, že v 6. měsíci varlata spontánně sestoupí téměř u všech dětí. Po tomto období je retence varlat velmi vzácná, ale pokud k ní dojde, měla by být vyléčena do 18 měsíců.

Léčba kryptorchismu je dvojí. Pokud lze varle nahmatat, provede se orchidopexe přes tříslo. Pokud není varle hmatné, je nutná diagnostická laparoskopie, která varle "lokalizuje".

V závislosti na typu polohy varlete se dále pokračuje v chirurgické léčbě.

Mezi další rizikové faktory vzniku rakoviny varlete patří:

  • genetické vlivy, výskyt rakoviny v rodině
  • tříselná kýla
  • překonání orchitidy, tj. zánětu varlat, např. při příušnicích
  • úraz v oblasti genitálií
  • anamnéza nádoru varlat v oblasti varlat nebo na druhostranném varleti

Příznaky

Zhoubný nádor varlete zřídkakdy způsobuje bolest. Protože je varle kryto pouze kůží šourku, může být nádor brzy hmatný na dotek.

Pravidelné samovyšetřování varlat je proto velmi důležitým krokem v prevenci pozdních stadií tohoto zhoubného onemocnění a jeho metastáz do okolních orgánů.

Prvním příznakem nádoru je hmatný, na dotek pevný a zvětšující se obsah v šourku. Může mít hrbolatý nebo hladký povrch. Pevný uzlík v šourku není bolestivý.

Zhoubný nádor varlete způsobuje bolest jen zřídka. Pokud se bolest objeví, je obvykle lokalizována v podbřišku. Může být způsobena tahem těžšího varlete.

Pokud nádor způsobuje bolest v šourku, ve většině případů jsou tyto bolesti tupé. Vzácně se mohou objevit i ostré a prudké bolesti, způsobené například krvácením do nádoru.

Dalším příznakem nádoru mužské pohlavní žlázy je ztráta libida (tj. ztráta chuti k pohlavnímu styku) a infertilita (neplodnost).

Zvláštním příznakem rakoviny varlat může být také gynekomastie, zvětšení mužských prsních žláz. Tento příznak se může objevit dokonce dříve, než je zjištěn samotný nádor varlat.

Nádory varlat brzy metastazují. Proto je běžné, že příznaky metastáz patří mezi první příznaky onemocnění. První metastázy se objevují v blízkých lymfatických uzlinách. Zvětšené a ztvrdlé uzliny mohou být hmatné v třísle.

Nespecifickou bolest mohou vyvolávat metastatické uzliny v oblasti břicha, ledvin a kříže.

První metastázy do vzdálených orgánů se šíří hematogenně (tj. krví), nejčastěji do plic.

Mezi příznaky způsobené metastázami v plicích patří:

  • kašel
  • potíže s dýcháním
  • nesnášenlivost fyzické námahy
  • nadměrná únava
  • nevysvětlitelný rychlý úbytek hmotnosti

Kromě plic mohou být metastázami postiženy také kosti, mozek, játra, ledviny, nadledviny, svaly, slezina, prostata, srdce a dokonce i oko.

Diagnostika

Základem diagnózy je vyšetření šourku (skrota) pohmatem.

Vyšetřuje se jemným pohmatem prsty obou rukou u ležících i stojících pacientů. Vyšetřují se obě strany šourku, tj. obě varlata zvlášť.

V šourku jsou varlata umístěna vpředu. Nadvarlata, která jsou na dotek měkčí, se nacházejí za varlaty. Žlázy lze palcem jemně odtlačit od sebe a vyšetřit je jednotlivě.

Spolehlivým a dostupným zobrazovacím vyšetřením je ultrazvuk (USG) šourku. Výhodou je snadná přístupnost šourku a také poloha varlat blízko povrchu, těsně pod kůží. Ultrazvuk navíc nezatěžuje citlivé žlázy radioaktivním zářením.

Nádory varlat jsou snadno viditelné. Seminomy jsou ve srovnání se zdravou tkání hypoechogenní (tmavší než okolní tkáň), dobře a ostře ohraničené od okolí.

Neseminomatózní nádory mohou být hypoechogenní, ale také hyperechogenní. To naznačuje teratomovou složku nádoru (teratom – nádor z buněk jiných tkání, např. zubů, vlasů, nehtů).

Při diagnostice plicních metastáz je zlatým standardem konvenční rentgenový snímek hrudníku (RTG hrudníku), který dobře zobrazuje metastázy seminomu. Nejcitlivějším vyšetřením pro neseminomové metastázy je CT plic, které odhalí i malé metastázy.

Kromě plic jsou na CT viditelné také kostní metastázy nebo metastatické lymfatické uzliny zvětšené nad 15 mm.

Magnetická rezonance mozku je nejlepší zobrazovací metodou k odhalení mozkových metastáz a magnetická rezonance očnic může být přínosná v případě postižení oka.

Průběh

Rakovina varlat postihuje mladé muže. Přestože se jedná o vzácné onemocnění, může mít rychlý průběh a časný přechod do vyšších stadií.

Nezřídka se stává, že v době stanovení diagnózy jsou již přítomny metastázy v okolních lymfatických uzlinách. V horších případech mohou být metastázy přítomny i ve vzdálených orgánech, jako jsou plíce, játra nebo mozek.

Díky moderním možnostem léčby, jako je ozařování nebo účinná chemoterapie, má tato rakovina při včasné diagnóze poměrně dobrou prognózu.

Pokud je onemocnění diagnostikováno v posledním stadiu IV (tj. ve stadiu vzdálených metastáz) a je zahájena záchranná chemoterapie, má až ¼ pacientů šanci na vyléčení a remisi onemocnění.

Pokud se onemocnění vrátí, úspěšně se z něj vyléčí až 30 % mužů.

Prevence

Rakovina varlat je onemocnění mladého věku. Postihuje zdravé muže v produktivním období a významně zasahuje do plnohodnotného života mladého muže.

Prvním krokem v prevenci tohoto onemocnění je dbát na správnou anatomickou polohu varlat již v předpubertálním věku a nečekat na sestoupení varlat až do věku puberty.

Pokud varle nesestoupí ani do puberty, je nutné podstoupit orchiektomii.

Druhým, neméně důležitým krokem je poučení mladých mužů o správném a pravidelném samovyšetřování varlat.

Edukace je důležitá také ze strany ambulantních pediatrů, kteří by měli provádět vyšetření varlat pravidelně a všem mužským pacientům starším 15 let.

Přečtěte si také

Jak se léčí: Nádory varlat a rakovina varlat

Léčba nádorů, rakovina varlat: operace jako volba číslo 1

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací