Scheuermannova choroba, juvenilní kyfóza: jaké má příčiny a příznaky?

Scheuermannova choroba, juvenilní kyfóza: jaké má příčiny a příznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Scheuermannova choroba je onemocnění páteře. Postihuje poměrně vysoké procento dospívající populace. Projevuje se hyperkyfózou neboli nadměrným zakřivením páteře. Zakřivení páteře je doprovázeno bolestmi a dalšími obtížemi.

Vlastnosti

Scheuermannova choroba, morbus Scheuermann, juvenilní hyperkyfóza, kyphosis dorsalis juvenilis. To všechno jsou označení pro onemocnění páteře, které s nástupem v dětství postihuje až pětinu dospívající populace.

Ve vyšší míře postihuje chlapce.

Páteř je nadměrně zakřivená, ve smyslu hyperkyfózy. To je doprovázeno bolestmi a dalšími obtížemi.

U dětí je možné onemocnění zaměnit za posturální hyperkyfózu.
Pokud se onemocnění zanedbá, může být příčinou obtíží v pozdějším životě. Dlouhodobé obtíže následně způsobují různé příznaky, které závisí na stupni a místě poškození páteře.

Pro lepší pochopení je užitečné znát základní informace o páteři.

Páteř je...

Páteř je fyziologicky zakřivená. Toto zakřivení má velký význam pro formování držení těla, stabilitu a rovnováhu těla, pohyb a také pro tlumení fyzických sil při každodenních činnostech.

Zakřivení páteře je také známé jako zakřivení ve tvaru písmene S. Nazývá se:

 1. kyfóza – předozadní prohnutí páteře dozadu
  • v oblasti hrudníku a kříže
 2. lordóza – předozadní zakřivení páteře směrem dopředu
  • v krční a bederní páteři
 3. skolióza – boční zakřivení
  • vyskytuje se v malém rozsahu do 10 stupňů u každého člověka
  • nad 10 ° se již jedná o morbidní zakřivení páteře

Hyperkyfóza je nadměrné předozadní vychýlení páteře. Nejčastěji postihuje hrudní páteř. Hodnotí se při odchylce nad 40 stupňů.

Hyperlordóza je nadměrné zakřivení části páteře dopředu. Zvětšuje se tak úhel zakřivení páteře a pánve. Vyskytuje se v krční a bederní oblasti.

Skolióza je typ zakřivení páteře do strany o více než 10 stupňů. Může mít 4 stupně. Je příčinou různých potíží, které závisí na stupni a rozsahu poškození páteře.

+

Páteř podpírá tělo, nese váhu těla a chrání míchu, která nervově spojuje mozek se zbytkem těla.

Jejími hlavními funkčními jednotkami jsou obratle, meziobratlové klouby, meziobratlové ploténky, vazy a páteřní svaly, přesněji paravertebrální svaly.

Páteř obsahuje 33 až 34 obratlů, 23 meziobratlových plotének, a to:

 • 7 krčních obratlů – vertebrae cervicales C1 až C7
 • 12 hrudních obratlů – vertebrae thoracicae Th1 až Th12.
 • 5 bederních obratlů – vertebrae lumbales L1 až L5
 • 5 až 6 křížových obratlů – vertebrae sacrales S1 až S5 (S6), které společně tvoří křížovou kost
 • 4 až 5 kostrčních obratlů – vertebrae coccygeae Co1 až Co4 (Co5)
 • meziobratlové ploténky – ploténky jsou uloženy od obratlů C2–C3 až po L5 a S1

Tyto struktury společně zajišťují životně důležitý pohyb, díky němuž jsme soběstační.

Zajímavé informace o obratlích, meziobratlových ploténkách a jejich onemocněních v článcích:
Hernie disku – vyklenutí meziobratlové ploténky
Osteochondróza – degenerativní onemocnění meziobratlové ploténky
Spondylóza – degenerativní onemocnění obratlů a meziobratlových prostor
Spondyloartróza – poškození meziobratlových kloubů

Morbus Scheuermann

Toto onemocnění poprvé popsal lékař Holger Wefel Scheuermann v roce 1921 na základě rentgenových snímků.
Předpokládá se však, že poprvé bylo onemocnění zaznamenáno Staffordem již v roce 1832.
Rozhodující stanovení definice a diagnózy učinil v roce 1964 Sorensen.

Definice zní takto:

Scheuermannova choroba, juvenilní kyfóza, je strukturální vada páteře. Jsou při ní postiženy nejméně tři sousední obratle, které jsou změněny o více než 5 stupňů. Změna úhlu je způsobena patologickým tvarem obratlů.

Tvar těla obratle tvoří charakteristický klín.

Ptáte se:

Proč se označuje jako juvenilní nebo adolescentní kyfóza?

Juvenilní = mladý, dospívající, vyskytující se v mládí, nezralý, nedospělý
Kyfóza = ohnutí páteře dozadu

Uvádí se, že toto onemocnění postihuje 8 až 20 procent dětí a dospívajících ve věku 12 až 18 let.
Častěji postihuje chlapce.
Těžká forma postihuje jen asi 1 procento postižených.

Většinou se vyvíjí v hrudní páteři.
Asi ve 25 % případů je hyperkyfóza doprovázena skoliózou.
Nejčastěji je postižena část mezi obratli Th7 až Th10.
Méně často je to v úseku Th4 a Th6 nebo v přechodu Th a L.
Nejtěžší forma postihuje celou hrudní páteř, přechod do bederní páteře a její horní část.

Klínovitý tvar obratlů + prohloubená hrudní kyfóza = přítomnost kulatých zad až viditelného hrbu.

Příčiny

Příčiny nemoci nejsou objasněny ani dnes.

Předpokládá se multifaktoriální základ. Základem je genetická predispozice podpořená rodinným výskytem. Míra dědičnosti byla potvrzena i v několika studiích.

To vše jsou však pouze předpoklady. V průběhu let výzkumu bylo vytvořeno několik teorií. Žádná z nich neurčila přesnou příčinu onemocnění.

Příkladem může být např.:
Teorie předčasného ukončení vývoje obratlů s vznikem deformit a klínovitého tvaru.

Další je:
Tvrzení o vlivu herniace meziobratlové ploténky do těla obratle a vzniku Schmorlových uzlů v souvislosti s deformitou obratle. Tuto teorii vyslovil lékař Schmorl.

Dále se uvádí, že na vzniku onemocnění se podílí osteoporóza (řídnutí kostní tkáně).

+

Onemocnění se vyskytuje v dětství a dospívání mezi 13. a 16. rokem života. Počátek propuknutí je popisován již ve věku 10 let.

K této skutečnosti se přiklání i vysvětlení, že příčinou je příliš rychlý vývoj a růst organismu. Jedná se o stav nerovnováhy, působení tlaku. Růst měkkých struktur předbíhá růst a osifikaci (zkostnatění) obratlů. To vede k jejich deformaci.

Multifaktoriální působení a rizikové vlivy v tabulce

Příčina Popis
Genetická predispozice
 • genetický základ a dědičnost byly potvrzeny v několika případech
Hormonální vliv
 • nerovnováha v produkci některých hormonů během růstu a dospívání
  • nedostatečná produkce gonadotropních hormonů
  • nadměrná produkce růstového hormonu
 • nadměrná rychlost růstu, kdy tělo vyroste o více než 5 % celkové délky těla v krátkém časovém období
 • svalová nerovnováha a riziko onemocnění
Mechanické působení
 • rizikový faktor pro vznik deformit páteře
 • to je způsobeno především nadměrným fyzickým přetěžováním těla v období růstu
 • neadekvátní sportovní aktivity, silový trénink, pracovní přetížení v období rychlého růstu
 • zvedání těžkých břemen
Biochemický vliv
 • změny obsahu kolagenu na úrovni endplate (krycí desky – části mezi ploténkou a tělem obratle)
 • souvislost s růstem meziobratlové ploténky, její výškou a rovnováhou na funkční úrovni
Sociálně-ekonomický dopad
 • především v rozvojových zemích
 • nadměrná pracovní zátěž u dětí
 • nedostatečná výživa, špatná kvalita stravy v období dospívání
 • nedostatek vitaminu D
 • zvedání těžkých břemen
Rakovina
 • primárně nebo sekundárně postihující páteř
Další
 • osteoporóza v dětství
 • a jiné neobjasněné příčiny

Příznaky

Onemocnění se může projevit již ve věku 8 až 12 let.

Objevuje se v období před pubertou nebo během ní.
Vyvrcholení onemocnění je završeno fixací změn mezi 16. a 21. rokem života.
To je také období fixace páteře.

Deformace obratlů je viditelná na rentgenovém snímku. Má podobu klínovitého tvaru obratlů. Přední část obratlového těla oproti zadní ploše zmenšuje.

Meziobratlové ploténky jsou nepravidelné, zúžené. Příčinou je také poškození krycí desky, tedy místa na rozhraní mezi obratlem a ploténkou. Typická je tvorba Schmorlových uzlů.

Schmorlův uzel je typem herniace disku směrem k tělu obratle.

Poškození přední části obratle způsobuje chorobné zakřivení páteře do viditelného hrbu. Nejčastěji se objevuje na úrovni hrudních obratlů Th7 až Th10.

Uvádí se, že...

Předozadní zakřivení je rovněž spojeno s vybočením, tj. skoliózou.
= 25 % případů.

Příznaky jsou následující:

 • nadměrná hrudní kyfóza = hyperkyfóza až hrb – hrudní gibbus
  • prohloubení ohnutí hrudní páteře
 • omezení pohyblivosti a ohebnosti páteře
 • bolest zad po těžké fyzické aktivitě
 • bolest při dlouhém sezení nebo stání v jedné poloze
 • bolest je také důsledkem svalové nerovnováhy
  • zvýšené napětí nebo ochablost
   • svalů trupu, zad a dolních končetin
   • slabost mezilopatkových svalů
   • zkrácení prsních svalů
   • horní a dolní zkřížený syndrom, jak je rovněž uvedeno v článku o kyfóze a lordóze
 • bolest mezi lopatkami, bolest krku, beder a kyčle
  • bolest může být tlaková nebo ostrá s vyzařováním
 • vadné držení těla
 • pohyb hlavy dopředu
 • pokleslá ramena
 • zvýšená krční a bederní lordóza – kompenzace
 • nerovnováha svalů zad, břicha, pánve a dolních končetin

Páteř se v uvedeném časovém období zafixuje. Po ukončení růstu se pak deformita obratlů již nezvětšuje. Nemocné obratle a deformovaná páteř v patologickém postavení jsou příčinou různých obtíží v dospělém životě, pokud je onemocnění přehlédnuto a není včas léčeno. V případě těžké formy mohou způsobovat i různé stupně invalidity.

Rizikové komplikace onemocnění:

 • chronické bolesti zad v dospělosti
 • neurologické problémy s těžším stupněm postižení
 • kardiopulmonální komplikace
  • méně časté
  • byly popsány u těžkých stupňů deformity nad 100 °
  • příčinou je změna proporcí hrudní dutiny, která ovlivňuje srdce, velké cévy a plíce
 • estetické změny
  • přítomnost kulatých zad
  • prodloužení hlavy
  • pokleslá ramena
  • hyperlordóza krční páteře

Diagnostika

K diagnostice se používají různé metody. Příkladem je anamnéza. Kromě ní se používá klinický obraz a neurologické vyšetření. Hodnotí se držení těla, postoj, pohybový vzorec, poloha v předklonu a pohyblivost páteře obecně (statické a dynamické testy páteře).

Důležité je však i zobrazovací vyšetření.

Rentgenový snímek je nezbytný. CT nebo MRI pomůže při hodnocení měkkých struktur.

Na rentgenových snímcích jsou patrné změny tvaru obratlů, klínovitý tvar, zúžení meziobratlových prostor, přítomnost Schmorlových uzlů.

Obecně je onemocnění identifikováno, pokud je přítomna klínovitá deformita nad 5 ° u 3 sousedních obratlů a kyfóza nad 40 °.

V tomto případě je známo Cobbovo měření, podobně jako u skoliózy. Ta se ve většině případů vyskytuje společně s kyfózou.

Následuje diferenciální diagnostika. Spočívá v odlišení příčiny obtíží od jiných onemocnění, jako např.:

Průběh

Onemocnění se objevuje v dětství. Proto se také označuje jako juvenilní kyfóza.

Stadia Scheuermannovy choroby

V literatuře jsou uváděny dva způsoby stagingu onemocnění.
V prvním případě se jedná o dělení na latentní stadium, časné stadium nebo pozdní stadium.
Ve druhém se onemocnění dělí na prodromální stadium, floridní stadium, reparační stadium a klidové stadium.

Rozdělení na 3 fáze Rozdělení na 4 stadia
Latentní fáze
 • 8 až 14 let
 • bez typických příznaků – může být asymptomatická
 • nástup obtíží po aktivitě a námaze
 • vymizení v klidu
 • mírné omezení pohyblivosti – dítě nedosáhne rukama na podlahu, když se předkloní
Prodromální stadium
 • předpubertální období
 • již se objevují první příznaky
 • bolest při námaze
 • bolest zad, bolest beder
 • nástup hrudní hyperkyfózy
 • počáteční změny na koncových deskách obratlů
 • žádná fyzická omezení
Časná fáze
 • mezi 15. a 20. rokem života
 • charakteristické příznaky onemocnění
 • deformity obratlů – klínovitý tvar
 • tvorba Schmorlových uzlů
 • časté bolesti páteře
  • zejména po námaze nebo delším sezení
  • ale také bez fyzických podnětů
 • postupná změna tvaru páteře na kulatá záda
V této fázi může vhodná léčba ještě omezit negativní dopad na výskyt problémů v dospělosti.
Floridní stadium
 • 11 až 14 let
 • stádium akutní fáze
 • bolesti zad
 • hrudní hyperkyfóza
 • svalová nerovnováha
 • RTG důkaz onemocnění
  • deformita obratlů
  • poškození ploténky
  • tvorba Schmorlových uzlů
 • počáteční stadium fixace polohy páteře
 • omezení pohyblivosti páteře
 • kompenzační hyperlordóza krční a bederní páteře
  • předsunutá hlava
  • pokleslá ramena
Pozdní stadium
 • přibližně po 25. roce věku
 • pevné držení těla a deformace páteře
 • výskyt komplikací
  • dlouhodobé bolesti páteře a další
Reparační stadium
 • dospívání
  • do ukončení růstu
 • přechod do chronického onemocnění
 • deformace obratlů a plotének
 • adaptace měkkých struktur
 • fixace páteře
 • kulatá záda
 • po zastavení růstu již deformita obratlů neprogreduje
Klidové stadium
 • po ukončení růstu
  • v dospělosti přibližně po 24. roce věku
 • adaptace na chorobné změny
 • stabilizace stavu
  • vymizení některých potíží a souvisejících příznaků
 • přítomnost hrbu
 • dlouhodobá bolest zad
 • omezení pohyblivosti postižené části páteře

Průběh onemocnění závisí na rozsahu a umístění poškození páteře. Protože se rozvíjí v dětství, mohou se příznaky zvýraznit během školní docházky.

Problémem pro žáka je dlouhodobé sezení. Mělo by mu proto být umožněno měnit polohu. Pro zmírnění komplikací je nezbytná vhodná aktivita a její intenzita.

Nevhodná je nadměrná zátěž páteře při některých fyzických aktivitách, jako je skákání, posilování, zvedání těžkých břemen. Doporučuje se také omezit jednostrannou zátěž zad a nečinnost.

Jednostranné a nadměrné zatěžování páteře vede k:
K negativnímu vývoji deformit a vzniku komplikací.
A to v jakémkoli stádiu či věku.

Je třeba myslet na posílení svalového korzetu, který přispívá ke správnému držení těla.

V případě lehké formy je možný asymptomatický průběh onemocnění, a to i v případě pozdního stadia. Osoba nemusí pociťovat žádné potíže.

U žen je možný výskyt potíží během těhotenství. Je to z důvodu zvýšené zátěže páteře.

Opakem je těžký průběh, kdy je přítomen vyšší rozsah poškození páteře. Pak hrozí přidružení dalších neurologických nebo kardiopulmonálních problémů.

Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat přetížení svalů a oblastí v oblasti krku a šíje. Důvodem je právě přítomná svalová nerovnováha. Z toho vyplývají problémy vycházející z těchto oblastí.

Kampaň Scheuermann's Disease Fund

"Scheuermann’s Disease Fund v České a Slovenské republice uskutečňuje osvětovou kampaň na podporu včasné diagnostiky a léčby Scheuermannovy choroby, skoliózy a vadného držení těla. Usiluje také o účinnější tlumení bolesti u dospělých pacientů, např. vývojem rehabilitačního cvičení. Provozuje pacientskou skupinu, která slouží pro vzájemnou podporu a předávání zkušeností. Více informací naleznete na scheuermannova-choroba.cz nebo scheuermannova-choroba.sk."

Jak se léčí: Scheuermannova choroba

Léčba Scheuermannovy choroby: léky, fyzioterapie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací