Léčba Scheuermannovy choroby: léky, fyzioterapie

Při léčbě je důležitá terapeutická disciplína dítěte. Podpora rodinného kruhu je nezbytná. Vzhledem k nepříjemné estetické stránce onemocnění jsou zejména dívky pod větším psychickým tlakem.

V akutní fázi se přednostně volí režimové opatření, tj. omezení zvýšené fyzické námahy.

Po odeznění akutní fáze je důležité dodržovat pravidelnou, ale přiměřenou fyzickou aktivitu.

Pohyb by měl zajistit rozvoj svalové rovnováhy a posílení svalového korzetu trupu, zad, pánve, a tím i celkové svalové síly.

O vhodných sportovních aktivitách je dobré se poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Dlouhodobé sezení je nevhodné. Proto i ve škole je třeba umožnit dítěti měnit polohu během vyučování.

Pro děti je zakázáno jednostranné zatěžování, zvedání břemen a nežádoucí silové cviky, jako je posilování.

Naopak vhodné jsou některé plavecké techniky a cviky, například McKenzieho metoda, Klappova cvičení a další postupy léčebné tělesné výchovy.

Fyzioterapie představuje první místo v léčbě, ale také v prevenci budoucích komplikací a bolestí páteře.

Vhodné mohou být i některé metody fyzikální terapie, jako například elektroléčba, termoterapie. Pomoci mohou i masáže. Celkově má rehabilitace také preventivní účel.

Kyfóza do 40 stupňů nevyžaduje žádné speciální terapeutické metody.
Hlavní je fyzická aktivita.

Korzet pomáhá zmírnit progresi onemocnění. Používá se u kyfózy nad 40 stupňů.

Jeho nošení po celý den i noc je pro tento věk omezující a zatěžující, a to i z estetického hlediska.

V prvních dnech je nutné nosit korzet 23 hodin. Hodina je vyhrazena na osobní hygienu. Později se doba nošení korzetu zkracuje.

Bolest se mírní léky proti bolesti, tj. analgetiky. Používají se i léky z jiných lékových skupin doporučených lékařem.

Chirurgická léčba je nutná jen zřídka. Uvádí se, že pouze 1 % postižených tímto onemocněním nutně potřebuje operaci.

Operace se provádí u kyfózy vyšší než 75 ° a po selhání konzervativních metod. Používají se různé chirurgické metody, a to zadní přístup a kombinovaný přístup.

Posouzení vhodnosti léčby, ať už konzervativní, nebo invazivní, je velmi individuální.

fsdílet na Facebooku