Znamená dlouhé menstruační krvácení poruchu menstruačního cyklu?

Znamená dlouhé menstruační krvácení poruchu menstruačního cyklu?
Zdroj fotografie: Getty images

Dlouhé menstruační krvácení řadíme mezi poruchy menstruačního cyklu. Je těžké ho popsat jako samostatnou kapitolu. Oobvykle bývá současně spojené se silným krvácením, přičemž se vyskytují i jiné projevy (bolest, slabost, anémie). Dlouhá menstruace se projevuje prodloužením menstruačního cyklu (krvácením). Častokrát zesiluje i jeho intenzita. V praxi to znamená, že trvání menstruace se prodlužuje minimálně o...

Dlouhé menstruační krvácení řadíme mezi poruchy menstruačního cyklu.

Je těžké ho popsat jako samostatnou kapitolu. Oobvykle bývá současně spojené se silným krvácením, přičemž se vyskytují i jiné projevy (bolest, slabost, anémie).

Dlouhá menstruace se projevuje prodloužením menstruačního cyklu (krvácením). Častokrát zesiluje i jeho intenzita.

V praxi to znamená, že trvání menstruace se prodlužuje minimálně o jeden a více dní, než je pro konkrétní pacientku běžné nebo než je standardní norma.

Jak vypadá normální menstruace?

Pravidelný menstruační cyklus se za normálních okolností pohybuje v rozmezí od 28 do 30 dní.
Za přiměřenou hodnotu z přičtenými fyziologickými hodnotami se považuje cyklus od 21 do 35 dní.

Zajímavé:
U adolescentek je pozorována variabilita délky cyklu, a to od 19 do 45 dnů.
Délka krvácení se obvykle nemění.
Taková délka cyklu je považována za normální v tomto věkovém období, větší odchylky považujeme za patologické.

Samotná menstruace (krvácení – začátek menstruačního cyklu) trvá individuálně, od 2 do 7 dní.
V průměru je to tedy 3 až 5 dní, přičemž je započteno i špinění (spotting).

Během menstruace se z dělohy vyloučí přibližně 60 až 80 ml krve spolu s výstelkou dělohy (endometrium).
Krevní ztráta je pouze orientační. Hodnotíme ji na základě použitých hygienických pomůcek (1 vložka/tampon za 3 hodiny).

Zajímavé:
K největším krevním ztrátám dochází v prvních dvou dnech menstruace.
Až k 80 % ztrátám krve dochází v první den menstruačního cyklu (první den krvácení).

Krvácíte déle, než je normální?

U různých dívek a žen jsou určité odlišnosti, co se týče jejich dní.
Tato variabilita je hlavně v délce menstruačního cyklu a v délce menstruačního krvácení.

U jedné může menstruační krvácení trvat 3 dny, přičemž třetí den už na vložce není krev, ale jen nahnědlý výtok a špinění. Jiná se trápí celý týden.
U žen, které běžně krvácejí 3 dny, je týdenní krvácení považováno za abnormalitu. Může znamenat problém, případně onemocnění.
Proto je mimořádně důležité znát své tělo, délku cyklu a délku krvácení.

Přečtěte si také články v magazínu:
Silná menstruace: Noční můra mnoha žen?
Proč má moje menstruace zpoždění?

Prodloužené a abnormální silné krvácení – menoragie

Menoragie je pojmenování pro poruchu délky krváceníí. Projevuje se prodlouženým a zároveň abnormálně silným menstruačním krvácením.

Rizikovou skupinou jsou ženy těsně před menopauzou.
Důvodem je mimořádně silná děložní sliznice v tomto období.

Přečtěte si také články v magazínu:
Žena v přechodu? Jaké jsou příznaky blížícího se období klimakteria?
Menopauza u mužů, vtip nebo realita? Co je andropauza (+ příznaky)

Silné menstruační krvácení déle než 7 dní – hypermenorea

Hypermenorea je souhrnný název pro silné menstruační krvácení, které může trvat normálně dlouho.  Může být i prodloužené, kdy trvá více než 7 dní. Avšak prodloužení není extrémní, obvykle je to pár dní.

V menstruační krvi se objevují koagula a žena krvácí tak silně, že potřebuje i 20 vložek za den.

Pacientka je zesláblá, bezmocná, zvýšené krevní ztráty jsou spojeny i snížením počtu červených krvinek a s následnou anémií (chudokrevností).

Dysfunkční krvácení – prodloužená metroragie

Pod pojmem dysfunkční krvácení rozumíme abnormální krvácení z bez prokazatelné patologie struktur.

Juvenilní metroragie je dysfunkční krvácení u adolescentek. Většinou se objevuje 2 roky po nástupu menstruace.
Začátek této poruchy je velmi nenápadný, a proto hodně podceňován.

Zpravidla postihuje dívky s nižší hmotností, astenickou postavou a menší dělohou s častější reaktivitou dělohy. Vyskytuje se i při anovulaci.

Je pro ni typické prodloužené krvácení, čímž dochází ke krevním ztrátám a vzniku anémie.
Endometrium se odlučuje nepravidelně a na jiných místech zase dorůstá. Krvácení se tímto prodlužuje.

Co je příčinou dlouhého menstruačního krvácení?

Příčiny prodloužené menstruace je třeba nejprve hledat v abnormalitách pohlavních orgánů, v jiných systémových onemocněních a také ji způsobují některé léky.

Tabulka s příčinami dlouhého menstruačního krvácení

Příčiny Zastoupení Onemocnění
organické příčiny 90 %
 • záněty
 • polypy
 • myomy
 • fibroidy
 • nádory
systémové příčiny 9 %
 • hypertenze
 • nemoci srdce
 • nemoci krve
 • nemoci štítné žlázy
 • nemoci ledvin
ostatní příčiny 1 %
 • nedostatek vitaminu B
 • nedostatek vitaminu C
 • vysazení hormonální antikoncepce
 • užívání léků ředících krev

Nejčastější příčinou dlouhého krvácení jsou abnormality pohlavních orgánů.
Právě ty způsobují až 90 % potíží.
Dlouhé a silné krvácení bývá následkem zánětů dělohy, endometriózy, polypů, myomů, dokonce i nádorů.
Patologické změny na pohlavních orgánech způsobují také současně bolest či výtok.
Krvácení je zase příčinou slabosti, únavy, bledosti a anémie.

Příčinou dlouhé a často zároveň silné menstruace bývají i onemocnění krve, která jsou nezřídka diagnostikovaná až následně.
Těžké stavy během menstruace mohou způsobit vrozená onemocnění krve jako například hemofilie či Willebrandova choroba.

Nejméně často se vyskytuje jako důsledek systémových onemocnění.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.