Myom dělohy: příčina, příznaky. Je pro ženu nebezpečný?

Myom dělohy: příčina, příznaky. Je pro ženu nebezpečný?
Zdroj fotografie: Getty images

Děložní myom je nejčastějším nezhoubným nádorem děložní svaloviny ženy. Co to vlastně je a jak se projevuje? Může být nebezpečný?

Vlastnosti

Co je to myom, proč vzniká, jak se projevuje, diagnostikuje a léčí?

Dále článek nabízí zajímavé informace o prevenci a o tom, do jaké míry je pro ženu nebezpečný z celkového hlediska a s ohledem na plodnost a těhotenství.

Anatomie dělohy v kostce

Mezi vnitřní orgány ženského reprodukčního systému patří děloha (uterus), vaječníky, vejcovody a poševní trubice.

Děloha je dutý svalový orgán umístěný uprostřed malé pánve. Je připojena vazivovým závěsným aparátem. Skládá se ze dvou hlavních částí, a to děložního hrdla a vlastního těla (dutiny) dělohy.

Histologicky se děloha skládá ze 3 vrstev.

1. Nejvnitřnější je děložní výstelka (endometrium).

2. Střední vrstvu tvoří děložní svalovina (myometrium).

3. Vrchní vrstva je peritoneální obal (perimetrium).

Děložní myomy vznikají a rostou ve střední svalové vrstvě myometria. Od toho je odvozen název nezhoubného bujení.

Děložní myom

Děložní myom se odborně nazývá také fibroid nebo leiomyom. Jedná se o nezhoubný benigní výrůstek vycházející z děložní svaloviny.

Myom je způsoben růstem abnormálních buněk, ale nejedná se o rakovinu. Nedochází tedy k metastazování.

Přibližně u poloviny žen ve věku 35–50 let se během života vyskytne myom.

Hlavními faktory vzniku jsou genetika, hormonální nerovnováha a postupující věk. Vyskytují se však především u žen před menopauzou.

Velikost myomů je různá a pohybuje se přibližně od 1 cm do 15 cm. Neléčené myomy mohou zvětšit velikost samotné dělohy.

Obvykle jsou lokalizovány ve svalovině dutiny děložní, ale mohou se vyskytovat i ve stěně vejcovodu, vaječníku nebo děložního hrdla.

Podle lokalizace se děložní myomy dělí na:

 1. Submukózní: nacházejí se pod děložní sliznicí, mohou vystupovat přes sliznici a do děložní dutiny.
 2. Intramukózní: nacházejí se přímo ve svalové stěně dělohy a nepronikají do okolních vrstev.
 3. Subserózní: nacházejí se na vnější straně děložní stěny, růstem mohou zasahovat do břišní/pánevní dutiny.
 4. Stopkaté: nacházejí se a rostou na stopce směrem do dutiny břišní, dutiny děložní, děložního hrdla nebo poševního kanálu.
Děložní myomy (děložní myomy)
Děložní myomy (děložní myomy): stopkaté myomy, submukózní myomy, intramukózní myomy a subserózní myomy. Anatomie: Uterus (děloha), Oviduct (vejcovod), Ovary (vaječník), Cervix (děložní čípek), Vagina (pochva). Zdroj: Getty Images

Příčiny

Přesná etiologie a příčina vzniku myomů, stejně jako jiných podobných nezhoubných výrůstků, není zcela prokázána.

Příčina vzniku myomu je multifaktoriální.

Především je to rasa, genetický faktor a náchylnost, pokročilý věk a hormonální změny nebo nerovnováha v těle ženy.

Je vědecky potvrzeno, že oba pohlavní hormony (estrogen a progesteron) fungují jako potenciální promotory růstu jednobuněčných myomů.

Estrogenové receptory bývají přítomny ve tkáni myomů a vážou vyšší procento hormonu estradiolu.

Byla také prokázána souvislost mezi tvorbou fibroidů a stimulací růstu pohlavními nebo růstovými hormony.

Možné faktory vzniku děložních myomů:

 • Věk před menopauzou
 • Genetický faktor
 • Hormonální nerovnováha
 • Hormonální antikoncepce
 • Porucha estrogenových receptorů
 • Hormonální léčba
 • Stimulace růstovým hormonem
 • Časté pánevní zánětlivé onemocnění
 • Obezita
 • Časný nástup menarché (první menstruace)
 • Těhotenství a porod
 • Vysoký krevní tlak
 • Příjem alkoholu a tabáku
 • Nadměrný příjem kofeinu

Příznaky

Přítomnost myomu v děloze nemusí žena nijak pociťovat. Projevy myomu závisí na jeho lokalizaci, povaze a velikosti samotného výrůstku.

V mnoha případech je malý myom asymptomatický.

Je však nutná odborná diagnostika gynekologem a pravidelné sledování.

Nejčastějším projevem děložního myomu je změna menstruačního cyklu. Jedná se především o silnější nebo delší krvácení, bolestivou menstruaci a tlak (bolest) v oblasti podbřišku.

Může se vyskytnout také slabé krvácení mimo cyklus, bolest při pohlavním styku, problémy se stolicí nebo problémy s otěhotněním.

Kromě pravidelných preventivních prohlídek by žena měla neprodleně navštívit svého gynekologa, pokud se u ní objeví neobvyklé příznaky a bolesti.

Nejčastější projevy děložních myomů:

 • Silné menstruační krvácení
 • Slabé krvácení mimo cyklus
 • Bolestivá menstruace
 • Bolest v podbřišku
 • Bolest v pánevní oblasti
 • Zvýšený tlak v podbřišku
 • Otoky v oblasti břicha
 • Anémie a anemický syndrom
 • Bolest při pohlavním styku
 • Tlak na močový měchýř
 • Zácpa a nadměrná plynatost
 • Problémy s otěhotněním

Diagnostika

Diagnostika děložních myomů se provádí na základě komplexního gynekologického vyšetření. Pacientka je vyšetřena per vaginam. Je vhodné odebrat vzorek krve ke stanovení hladiny hemoglobinu v krvi.

Gynekolog použije zevní břišní ultrasonograf a vnitřní ultrasonograf přes poševní vchod na obrazovce monitoru k vyšetření vnitřních struktur dělohy pacientky.

Snadná dostupnost ultrazvuku umožňuje okamžitou diagnostiku téměř všech typů myomů.

Gynekolog může pacientku odeslat na přístrojovou diagnostiku MRI (magnetická rezonance) nebo CT (počítačová tomografie), aby lépe zobrazil měkké vnitřní struktury a lokalizoval výrůstky děložní svaloviny.

V některých případech je pacientce doporučena hysteroskopie.

Prevence děložních myomů

Neexistuje žádná prevence růstu děložních myomů jako takových. Je však možné zaměřit se na rizikové faktory, které by mohly potenciálně způsobit vznik děložních myomů.

Patří mezi ně zdravý životní styl ve smyslu vhodné plnohodnotné stravy, dostatek pohybu, příjem potřebných vitaminů (B, D, E) a minerálů, omezení konzumace alkoholu, tabáku a kofeinu a odstranění svalové nerovnováhy v pánevní oblasti.

Doporučuje se udržování hormonální rovnováhy v těle a léčba dalších přidružených zdravotních diagnóz pod dohledem odborníka.

Pro zdraví ženských pohlavních orgánů je z hlediska přírodní pomoci vhodné využití příznivého účinku bylin. Jedná se především o kontryhel obecný, řebříček obecný, drmek obecný nebo ostružiník maliník a mnoho dalších.

Jejich konzumaci je však vhodné konzultovat s gynekologem, protože mohou individuálně ovlivňovat hladiny některých pohlavních hormonů.

Děložní myomy a těhotenství

Problematičnost myomu během těhotenství závisí na jeho velikosti, povaze a přesné lokalizaci.

Pokud je děložní myom malý, nerizikový a netvoří překážku vaginálního porodu, lze jeho růst pouze pravidelně sledovat. Nezpůsobuje tak žádná zdravotní rizika.

Naopak pokud myom způsobuje ženě krvácení, bolest, tlak nebo jiné zdravotní problémy, je vhodné jej odstranit ještě před otěhotněním. Proto jsou nutné pravidelné preventivní prohlídky a včasná diagnostika a léčba děložních myomů.

Pokud růst v děloze způsobuje zdravotní problémy během probíhajícího těhotenství, je třeba stav myomu pravidelně sledovat a individuálně řešit s gynekologem.

Děložní myomy a ženská plodnost

Fibroidy mohou ovlivnit plodnost ženy několika mechanismy. Deformací děložní dutiny, nepravidelným růstem, změnami citlivosti a prokrvení endometria (děložní sliznice) nebo lokálními hormonálními změnami.

Všechny tyto aspekty mohou určitým způsobem snížit plodnost ženy a vést k neplodnosti.

Proto je nutná přesná diagnostika myomů a stanovení jejich rizika.
Fertilita = plodnost, schopnost reprodukce.

Některé rizikové myomy mohou nepříznivě ovlivnit průběh těhotenství a samotný porod. Popsána je také možná souvislost myomů s vyšším rizikem předčasného porodu. Včasná diagnostika a zavedení specializované léčby jsou proto nezbytné.

Kromě povahy samotného myomu hraje důležitou roli i jeho umístění. Pokud je výrůstek menší, ale tlačí se dovnitř děložní dutiny, může být rušivý.

Naopak větší myom rostoucí ne uvnitř dělohy nemusí působit žádné obtíže. Každý myom je individuální a je nutné odborné diagnostické vyšetření.

Jak se léčí: Děložní myom

Léčba děložních myomů: léky, hormony, operace, laparoskopie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Děložní myomy: diagnostika a léčba. Maria Syl D De La Cruz, Edward M Buchanan
 • DUBOVÁ, Olga a Michal ZIKÁN. Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví. 2. vydání. Vydání druhé: Maxdorf, [2022]. Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-7345-716-7
 • jogc.com - Léčba děložních leiomyomů. Sogc Clinical Practice Guideline
 • ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ. Moderní gynekologie. Praha: Ústav gynekologie a porodnictví AV ČR, v. v. i: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.
 • solen.cz - Nádory hladké svaloviny dělohy s nejistým maligním potenciálem. Monika Náležinská, Petr Škapa, Jiří Špaček, Josef Chovanec. Solen