Menopauza u mužů. Vtip, nebo realita? Co je andropauza (+ příznaky)

Menopauza u mužů. Vtip, nebo realita? Co je andropauza (+ příznaky)
Zdroj fotografie: Getty images

Trápí vás návaly horka, nadměrné pocení, poruchy nálad, snížená fyzická nebo sexuální výkonnost? Možná právě procházíte složitějším obdobím hormonálních změn. U žen toto období nazýváme menopauza – a je to dobře známý pojem. Jak jsou na tom ale s přechodem muži?

Menopauza u mužů a andropauza?
Co tyto pojmy spojuje?
Jak se projevuje?
Jaká je léčba?

Není to jen o návalech a nervozitě... Jejich trvání v určitém období...

S narůstajícím věkem se lidské tělo, ať už ženské, nebo mužské, musí vyrovnat se spoustou změn souvisejících s přirozeným procesem stárnutí.

Jsou výsledkem naprogramovaných procesů, ale také náhodných dějů a přirozeného "opotřebování" organismu a jeho buněk.

Mění se nejen celkový vzhled člověka, ale také některé vnitřní procesy. Změny řízení v lidském těle probíhají na úrovni nervové soustavy, imunitního a endokrinního systému.

Nejnápadnější a zároveň přímo související s přechodem jsou právě endokrinní nebo hormonální změny. Způsobují, že některé koncentrace hormonů v těle se snižují, zvyšují nebo se nemění. Tyto výkyvy mají za následek nejen orgánové, ale také funkční změny.

Ženská menopauza a mužská andropauza jsou způsobeny stárnutím

Zajímavé:
Proces stárnutí a smrt jako nedílnou součást života znali lidé od nepaměti.
Evropští alchymisté v období středověku dokonce strávili spoustu času hledáním tzv. "kamene mudrců".
Nešlo o opravdovou horninu, ale o mytickou látku, která má sílu vyléčit všechna onemocnění, zpomalit stárnutí a prodloužit život. V minulosti bylo také vynaloženo mnoho bezúspěšného úsilí v honbě za mystickou vlastností – nesmrtelností.

Menopauza u žen je dobře známá věc. Možná právě proto, že ženy o svých problémech velmi rády mluví, stěžují si a rozebírají je mezi sebou. Muži jsou spíše střídmí a své soukromí si nechávají výlučně pro sebe. To ale ještě neznamená, že je nic netrápí. I u nich se podepisuje vliv času.

Přechodné období u mužů nazýváme andropauza. Jedná se o období vyznačující se hormonálními změnami a s nimi spojenými projevy a obtížemi, které trápí mužské pohlaví. V některých bodech je symptomatologie u obou pohlaví totožná, ale vzhledem k jejich vzájemné rozdílnosti se v ostatních bodech neshoduje.

Andropauza není ekvivalentem ženské menopauzy

I když se andropauza často zmiňuje v souvislosti s klimakteriem u žen, není jejím mužským ekvivalentem.

Menopauza i andropauza jsou obdobími hormonálních změn zapříčiněných procesem stárnutí. U žen jsou ale výrazně snížené hormonální koncentrace v krátkém časovém období, zatímco u mužů jde o pozvolný a dlouhodobější proces. I přes snížení mužských hormonů je jich takové množství, že stále převládají.

Andropauza je souhrnný název pro tzv. mužské klimakterium (lat. climacterium virile). V zahraniční literatuře se však tyto pojmy moc nevyskytují, spíše se preferuje pojmenování ADAM, resp. PADAM. Jedná se o zkratky, které přesně pojednávají o příčině jejich vzniku – tou je snížená koncentrace nebo úplné chybění androgenů.

 • ADAM ⇒ androgen decline in aging male
 • PADAM ⇒ partial androgen deficiency of aging man

Co jsou androgeny?

Androgeny, zvané i testoidy, jsou přirozené, ale také syntetické látky řazené mezi hormony s virilizujícím účinkem. Vážou se na androgenní receptory a jsou přímo zodpovědné za stimulaci a vývoj samčích pohlavních znaků.

Nejdůležitějším představitelem androgenů je testosteron, hormon ovlivňující vývoj primárních a sekundárních mužských pohlavních znaků (svalstvo, ochlupení, mutování hlasu).

TIP: Jak zvýšit testosteron přírodně? Tablety i injekce pomohou také

Kdy dochází k andropauze?

Hladina androgenů, konkrétně testosteronu, začíná klesat již kolem 30 let života. Pokles je minimální, a proto o něm většina mužů netuší. V následujících dekádách klesá v průměru o dalších 10 %.

Výrazný pokles je ve věku 50 let, kdy se začínají objevovat prvotní potíže. Ve věku nad 75 let je hladina celkového testosteronu nižší než 11 nmol/l a volného testosteronu je méně než 220 pmol/l.

Pokles a přesné hladiny testosteronu jsou u každého muže individuální, ale dříve či později se dostaví.

Co se děje s tělem muže v období hormonálních změn?

Snížené hladiny androgenů, hlavně testosteronu, způsobují nepříjemné změny v mužském těle. K těmto změnám dochází v průměru kolem 50. roku života a výrazně působí na jeho kvalitu. Postihují více oblastí. Které to jsou?

Vegetativní symptomatologie

Začíná to neopodstatněnou podrážděností a nespokojeností. Muž neví, o co jde. Jen se prostě necítí ve své kůži. Má pocit, že se něco děje, že něco s ním není v pořádku.

 • Má problém s usínáním, v noci se opakovaně probouzí.
 • Nadměrně se potí v epizodách, hlavně během noci a pociťuje nepříjemné návaly horka.
 • Druhý den po bezesné noci je vyčerpaný a lehce unavitelný.
 • Stále častěji se objevuje bušení srdce, závratě a někdy pocit na omdlení. Doprovází je nevolnost, méně často zvracení.

Porucha virility – ztráta mužnosti

Mezi poruchy virility řadíme vše, co se týká úbytku nebo úpadku mužských pohlavních znaků.

 • Patří sem například řídnutí, resp. ztráta ochlupení v oblasti pohlavního údu. Podobný děj lze vidět i na vlasech, které nadměrné padají a objevuje se plešatost.
 • Dále je to výrazný úbytek svalové hmoty, která do té doby výrazně odlišovala muže od ženy. Namísto vypracovaných bicepsů je svalstvo výrazně ochablé, kůže povislejší a méně pružná. Cihličky na břiše, případně štíhlý pas vystřídá abdominální (břišní) obezita, neboť testosteron napomáhá i spalování tuku.
 • Nejsou to jen svaly, které způsobují nižší vitalitu a snížený fyzický výkon. Člověk už nezvládá namáhavé činnosti tak jako dříve. Rychleji se unavuje.
 • Dochází také ke změnám tvaru mužských pohlavních orgánů. Tyto změny jsou ale tak nenápadné, že o nich téměř nikdo neví.

Zajímavé:
V některých závažnějších případech může výrazný nedostatek testosteronu způsobit vývoj ženských znaků, například růst prsou – gynekomastii.

TIP: Vypadávání vlasů trápí stejně muže jako ženy

Porucha sexuality – když muž přestává být mužem

Poruchy sexuality jsou pro mužské pohlaví velkým problémem. Dokonce by se dalo říci, že co se týče andropauzy, jsou tím nejchoulostivějším. Výrazně ovlivňují jejich dosavadní sexuální aktivitu. Jsou dány poruchami erekce, kdy muž chce, ale nemůže, nebo libida, kdy prostě nemá chuť.

 • Řadíme sem snížení libida, tedy chuti na sex, která paradoxně u žen v menopauze stoupá.
 • Dochází také k poruchám erekce, co se týče její kvality, ale i nástupu účinku. Projevuje se to nedostatečným ztopořením pohlavního údu při aktu, jeho opožděným ztopořením nebo ztopořením s rychlým ochabnutím penisu.
 • To přispívá k nejen k nedosáhnutí orgasmu, ale také k poruchám ejakulace, ke slabé ejakulaci (výronu semene), či sníženému objemu ejakulátu.

TIP:
Jak zvyšuje životní styl riziko impotence
Podpora a zlepšení erekce - jak na to?

Poruchy nálad a kognitivních funkcí

Nejen ženy mají právo na změny nálad. Také muži umí být "nepříjemní" v době přechodu. Sužují je nejen změny nálad, ale také jiné obdobné stavy.

 • U mužů v přechodu je typická podrážděnost vs. letargie. Je to velmi individuální, u kterého muže se projeví první nebo druhá varianta. Většinou hrají roli předchozí charakterové vlastnosti a osobnost člověka. Tyto dva odlišné psychické stavy se mohou vzájemně střídat na základě aktuálního rozpoložení konkrétního jedince.
 • Typická je neustálá nervozita, nespokojenost se vším a s každým. V jistou chvíli je všechno špatně, subjektivně se nic nedaří. Nespokojený člověk, kterému se v jeho pojetí nedaří, má zároveň nedostatek sebevědomí a další motivace.
 • Výjimkou není ani úzkost a deprese, a z toho plynoucí strach. V průměru však trpí depresí povětšině ženy, ale i u muže v přechodu se často objevuje.
 • Mezi poruchy kognitivních funkcí patří poruchy paměti, které souvisí s přechodem. Ve starším věku ale vznikají i bez ohledu na andropauzu.

TIP: Demence může být i v mladém věku

Jak potlačit problémy v souvislosti s přechodem?

Léčba andropauzy je buď kauzální, nebo symptomatologická.

Pod kauzální terapií rozumíme náhradu či doplnění androgenů v syntetické formě. Jedná se o substituční náhradu testosteronu. Tím se docílí zvýšení jejich koncentrace v organismu a potlačí se příznaky vznikající z důvodu jejich nedostatku.

Zajímavé: Podle statistik se v současné době jen v Evropě léčí testosteronovými preparáty až 350 000 mužů.

Symptomatologická léčba je vysoce individuální. Zahrnuje široké spektrum léčiv potlačujících nejvýraznější příznaky andropauzy.
K této terapii patří i léky potlačující psychickou symptomatologii související s tímto obdobím. Nejčastěji jde o léčbu deprese či úzkostné poruchy.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.