Poruchy paměti: Jaké jsou příčiny ztráty paměti (krátko/dlouhodobé, náhle)?

Poruchy paměti: Jaké jsou příčiny ztráty paměti (krátko/dlouhodobé, náhle)?
Zdroj fotografie: Getty images

Vyskytují se u dětí, dospělých i ve stáří. Ztráta paměti může být krátkodobá, dlouhodobá, částečná nebo úplná. Nastává po úrazu, při psychické poruše nebo je příznakem onemocnění.

Poruchy paměti mohou být částečné nebo úplné. Úplná ztráta paměti se odborně nazývá také amnézie. Mnohdy jde o stav vyvolaný například úrazem mozku, nějakým zraněním, úderem, případně i otravou.

V některých případech je ale proces dlouhodobý a postupný a dochází i k degeneraci jiných smyslových a kognitivních funkcí. Poruchy paměti se někdy týkají pouze krátkodobé paměti, tedy nových skutečností, jindy i dlouhodobé.

Neurologické příčiny

K poruchám paměti dochází při více nervových chorobách, typicky například při Alzheimerově chorobě. Jde o závažné onemocnění postihující starší osoby, které je charakteristické úbytkem mozkové hmoty a také změnami osobnosti.

Typicky při demenci dochází ke ztrátě paměti, ale i poruchám racionálního uvažování. To se projevuje zejména u lidí ve starším věku. Často se přidružuje i Parkinsonova choroba, při níž dochází k problémům s pohybem, třesením svalstva. Někdy se projevuje i ztráta paměti a zmatenost.

K dalším neurologickým příčinám patří epilepsie. Po epileptickém záchvatu nastává ztráta paměti, a to na dobu před, během a po záchvatu. Jiný případ je v případě zánětu mozku, tedy encefalitidy.

Ale i při zánětu mozkových obalů, tedy meningitidě, může být přítomna porucha paměti. Také při onemocnění BSE, tedy nemoci šílených krav. Což je infekční onemocnění, které poškozuje mozek. BSE je zkratka bovinní spongiformní encefalopatie.

Odborná garantka článku MUDr. Andrea Bullová dodává:

Tranzitorní globální amnézie (TGA) je krátkodobá porucha paměti, která trvá několik hodin, nejčastěji 6 až 24 hodin. Často jí předchází silný emoční zážitek. Projevuje se jak anterográdní, tak retrográdní ztrátou paměti. Kromě toho jsou pacienti úzkostní, zmatení, vyděšení, dezorientovaní. Další neurologické příznaky, jako je afázie, dysartrie nebo motorické poruchy, nejsou přítomny!

Psychiatrické poruchy

Žena sedí, má depresivní náladu, zamračené počasí
Deprese, úzkost, únava, nedostatek spánku negativně působí na paměť. Zdroj foto: Getty images

Několik psychiatrických poruch také provází ztráta paměti. Například při deliriu dochází ke kvalitativní poruše vědomí se ztrátou paměti.

Může být podle vážnosti situace částečná nebo i úplná.

Při alkoholismu dochází také mnohdy ke ztrátám paměti. Nemá se na mysli pouze alkoholové okno. Přítomny jsou i dlouhodobé poruchy paměti z důvodu poškození mozkových buněk.

U lidí se sklonem k hysterii může také docházet k výpadkům paměti. Podobně je to i v případě schizofrenie, kdy je častá ztráta paměti. Stejně i depresivní a úzkostná porucha může přispívat k výpadkům paměti.

Případně v některých stresových situacích. To je mnohdy přirozené, například typickým je okno v různých vypjatých situacích pod vlivem okolností. I při nedostatku spánku dochází k poruchám paměti, ale zejména k poruchám koncentrace a k únavě.

U dětí se porucha paměti vyskytuje hlavně při lehké mozkové dysfunkci. Vyskytuje se například při DMO nebo mentální retardaci. Přítomny jsou i různé jiné příznaky kromě poruchy paměti. Například poruchy pozornosti, chování, citová labilita, nízká kontrola citů.

Jiné příčiny

Poškození mozku viditelné na CT vyšetření
Příčinou poškození mozku může být úraz, ale i cévní mozková příhoda. Zdroj foto: Getty images

Mnohdy mohou být za amnézií i cévní mozkové příhody. Příhoda je zapříčiněna nedostatkem kyslíku v mozku, a to vlivem vytvoření cévní sraženiny v krevním řečišti. Závažnější příčinou může být nádorové onemocnění.

Zhoršenou paměť mají i lidé se systémovým onemocněním lupus erytematodes. Pokud tato nemoc zasáhne i mozek a kognitivní funkce. Problémem je i změna chování, přičemž někdy se může vyvinout i demence jako doprovodné onemocnění.

Při otřesu mozku dochází ke krátkodobé ztrátě vědomí a i paměti. Člověk si nepamatuje samotný okamžik úrazu a ani krátký časový úsek před ním nebo po něm. Přičemž otřes mozku je nejčastěji vyvolán poraněním hlavy, například nárazem.

Kromě toho se porucha paměti vyskytuje i u:

  • Huntingtonovy nemoci
  • Addisonovy nemoci
  • syndromu vyhoření
  • spánková apnoe
  • poruchy spánku, náměsíčnosti, nespavosti
  • poporodní psychózy
  • intoxikace, což je otrava

Negativní účinek na paměť mají i některé léky. A to hlavně ze skupiny benzodiazepinů, léky na spaní, antihistaminika, ale i tricyklická antidepresiva jsou na tom podobně.

Pokud člověk užívá statiny a betablokátory, může mít problém s pamětí.

Maso, vejce, volské oko na talíři, vyvážená strava, obsah vitamínu B12
Důležitá je vyvážená strava. Vitamín B12 je hlavně v mase, vejcích a v mléce. Zdroj foto: Getty images

Nedostatek vitamínů

A příčinou může být i nedostatek vitamínů, a to hlavně vitaminu B1 a B12. Ten je obsažen hlavně v mase, vejcích a mléčných výrobcích. Problém tak mohou mít zejména vegani.

Podobně i při poruchách příjmu stravy, jako je anorexie. Když vzniká nedostatek živin a vitamínů. Ale i při Crohnově chorobě je riziko nedostatku těchto látek. Přidružuje se únava, slabost, hubnutí a jiné problémy z toho vyplývající.

Video o příčinách poruchy paměti

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.