Ginkgo biloba: Jaké jsou jeho žádoucí a nežádoucí účinky? Podporuje paměť?

Ginkgo biloba: Jaké jsou jeho žádoucí a nežádoucí účinky? Podporuje paměť?
Zdroj fotografie: Getty images

Ginkgo biloba nebo jinan dvoulaločný. Jaký význam a účinky má tento strom pro člověka a jeho zdraví? O těch žádoucích a nežádoucích, stejně jako o dalších zajímavých informacích píšeme v následujícím článku.

Vlastnosti

Ginkgo biloba je jedním z nejstarších žijících druhů stromů na světě. Průměrné stáří jednoho stromu může dosahovat až 3 000 let.

Na první květy si však jeho pěstitel bude muset počkat. Trvá přibližně 20 let, než jinan dvoulaločný vykvete. Ginkgo je poměrně velký obr, dorůstá výšky až 40 metrů.

Ginkgo je dvoudomá rostlina.

Dospělé samčí stromy vytvářejí květy na jaře. Na podzim samičí stromy plodí žlutohnědé plody, které připomínají meruňky. Tyto plody však nejsou jedlé. Jejich dužina nepříjemně páchne a dráždí pokožku.

Jedinou jedlou částí plodu je pecka, ale pouze tepelně upravená pražením a v malém množství. Pecka plodu ginkgo je podobná lískovému oříšku.

Jinan dvoulaločný pochází ze zemí Dálného východu, konkrétně do jihovýchodní Číny, Japonska a Koreje.

V těchto zemích roste přirozeně na velkých plochách v listnatých lesích, které se táhnou až do vysokých nadmořských výšek, dokonce až do 1100 m n. m. Typickým příkladem pohoří porostlého stromy ginkgo je čínské pohoří Tianm Shan.

Jeho semena byla poprvé přivezena do Evropy ve 30. letech 17. století a byla vysazena v holandských městských zahradách.

Městské zahrady a parky jsou jeho typickým útočištěm v Evropě. Ginkgo je pro pěstitele nenáročná rostlina. Nevybírá si typ půdy, ale nejlépe se mu daří na slunných místech.

Pro svou mimořádnou odolnost vůči znečištění, oxidu uhelnatému a oxidům síry je také ideálním stromem do města. Po jaderném útoku na Nagasaki a Hirošimu v Japonsku se stromy ginkgo jako první opět zazelenaly listy.

Listy jsou prvním poznávacím znakem ginkgo biloba. Právě vzhled listů dal jinanu jeho druhové jméno "dvoulistý".

Listy jsou ploché. Nejsou to ale pravé listy.

Ginkgo je jediným žijícím zástupcem velmi starého řádu Ginkgoales. Jedná se o nahosemenné rostliny, které mají vývojově blíže k jehličnatým než k listnatým stromům.

Typický list jinanu je proto ve skutečnosti jedinečně tvarovaná jehlice.

Příbuzní a předkové tohoto druhu pocházejí z období druhohor, tedy z doby před 150 až 200 miliony let. Lze tedy říci, že jinan dvoulaločný je "živoucí fosílií".

Vnitřní použití

Použití ginkgo biloba v léčitelství

Ginkgo biloba je z hlediska chemických složek poměrně důkladně prozkoumaná rostlina. Byl totiž popsán dlouhý seznam sloučenin, které obsahuje. Každá z nich má potenciální účinek na lidský organismus.

Mezi nejdůležitější patří ginkgolidy, bilobalid, kyselina ginkgolová, flavonoidy (zejména biflavonoidy), triterpeny, karotenoidy, polyprenoly, silice, aromatické kyseliny, kyselina askorbová, kyselina D-glukarová, kyselina chinová, kyselina šikimová, kumariny, lipidy, uhlovodíky, sacharidy, glycerol, třísloviny a vysoce toxická sloučenina ginkotoxin.

Právě posledně jmenovaná sloučenina má největší vliv na fyziologické procesy všech savců a člověk není výjimkou.

Ginkotoxin se nachází především v syrových semenech rostliny. Koncentrace ginkotoxinu se zvyšuje během vegetačního období a vrcholu dosahuje koncem srpna. Požití syrových semen ginkgo je proto velmi nebezpečné. Tato semena jsou jedovatá.

Nejvíce ohroženy jsou děti ve věku od 1 do 3 let. K intoxikaci může dojít již při požití velmi malého množství.

Mezi nejhorší následky intoxikace ginkotoxinem patří epileptiformní záchvaty, bezvědomí, ochrnutí končetin, fibrilace komor a zástava srdce.

V Japonsku jsou pražená semena ginkgo biloba domácí pochoutkou.

Pražením a vařením se koncentrace ginkgotoxinu výrazně snižuje. To je dáno i rozpustností ginkgotoxinu ve vodě. I tak ale upravená semena ginkgo obsahují určité množství nebezpečného toxinu. Proto se nedoporučují ke konzumaci.

Maximální bezpečné množství je 50 pražených semen.

Ginkgo je běžně dostupné jako extrakt v tabletách, kapslích nebo jako čaj. Tyto přípravky se získávají sušením především listů ginkgo biloba. Účinky jinanu byly několikrát zkoumány ve vědeckých studiích. Pro tyto účely byl použit speciální extrakt s označením EGb 761.

Účinek ginkgo na cévní systém

Za nejužitečnější složky ginkgo jsou považovány flavonoidy, které mají silné antioxidační účinky, a terpenoidy, které pomáhají zlepšovat krevní oběh rozšiřováním cév a snižováním shlukování krevních destiček.

Za nejoblíbenější je považován pozitivní vliv na průtok krve v mozku. Hlavní roli v tomto účinku hrají terpenové laktony (ginkgolidy), které inhibují PAF a usnadňují průtok krve.

Vyšší dávky ginkgo mají vazoaktivní účinek na cévy a žíly. To je spojeno se zvýšením prokrvení tkání, zlepšením periferního a mozkového průtoku krve, očního průtoku krve a mikrocirkulace.

Pro tyto vlastnosti se ginkgo používá jako podpůrná léčba cévních onemocnění končetin, např. cévních klaudikací, hučení v uších a závratí cévního původu.

Antioxidační a protizánětlivé vlastnosti ginkgo

Zlepšení průtoku krve mozkem, snížení ischemicko-reperfuzního poškození a inhibice shlukování krevních destiček jsou mechanismy, které se podílejí na prevenci a zlepšení vaskulární demence.

U Alzheimerovy demence se pravděpodobně uplatní neuroprotektivní účinky ginkgo.

Patří mezi ně zejména antioxidační účinky, antiapoptotické účinky na buňky, protizánětlivé účinky, ochrana před mitochondriální dysfunkcí, amyloidogenezí a následnou agregací amyloidu b, iontová rovnováha, modulace fosforylace tau proteinu a velmi pravděpodobně i indukce růstových faktorů.

Mitochondrie jsou buněčné organely, které zajišťují buněčné dýchání a metabolismus. Abnormální funkce mitochondrií je spojena s patologickými změnami souvisejícími s rozvojem Alzheimerovy demence.

Ginkgo má ochranný účinek na mitochondrie. To souvisí také s jeho antioxidačními účinky. Mitochondriální dýchací řetězec je hlavním cílem i zdrojem reaktivních forem kyslíku, které způsobují oxidaci různých sloučenin a produktů metabolismu.

Flavonoidy obsažené v listech ginkgo "čistí" buňky od těchto reaktivních forem kyslíku.

Kromě toho má ginkgo antiapoptotické účinky.

Apoptóza je řízená buněčná smrt, tj. zánik buňky. Svůj anitiapoptotický účinek uplatňuje prostřednictvím intracelulárních signálních drah apoptózy. Důležitou roli v tomto procesu hrají zejména flavonoidy a terpeny.

Na co si dát pozor při užívání ginkgo biloba?

Ginkgo je v populaci známé jako bylina zlepšující paměť. Čaj z jeho listů pijí především vysokoškolští studenti ve zkouškovém období nebo starší dospělí, kteří nemají dostatek energie.

Avšak pozor, ginkgo ve větším množství může způsobit vážné nežádoucí účinky a nepříjemné lékové interakce.

Interakce s jinými léky

 • Alprazolam je lék používaný ke zmírnění příznaků úzkosti. Užívání ginkgo může snížit účinnost tohoto léku.
 • Antikoagulancia a antiagregancia (anopyrin, warfarin) jsou léky, které snižují srážlivost krve. Ginkgo však má potenciálně také takový účinek. Jejich současné užívání může způsobit zvýšené krvácení.
 • Antikonvulziva (valproát, karbamazepin) jsou léky používané ke snížení prahu záchvatů, např. při léčbě epilepsie. Velké množství ginkgotoxinu, který se rovněž nachází v listech ginkgo, zvyšuje riziko záchvatů a snižuje účinnost antikonvulziv.
 • Antidepresiva (fluoxetin a imipramin) jsou léky používané k léčbě depresivního syndromu. Užívání ginkgo snižuje jejich účinnost a zvyšuje riziko depresivních epizod.
 • Statiny (simvastatin a atorvastatin) jsou léky snižující hladinu cholesterolu. Ginkgo snižuje účinnost těchto léků a zvyšuje riziko aterosklerózy cév.
 • Antidiabetika jsou léky, které upravují hladinu glukózy v krvi při cukrovce. Ginkgo může změnit reakci organismu na tyto léky, což pacienta vystavuje riziku hyperglykémie nebo naopak hypoglykémie.
 • Nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen) jsou léky používané k léčbě akutní bolesti. Při současném užívání těchto léků a ginkgo je opět zvýšené riziko krvácení.

Nežádoucí vedlejší účinky ginkgo

U některých lidí se mohou vyskytnout i nepříjemné nežádoucí účinky ginkgo. Pokud se u vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte ginkgo užívat.

 • Bolesti hlavy
 • Závratě
 • Bušení srdce
 • Podráždění žaludku
 • Zácpa
 • Alergické kožní reakce

Každý lék, který užíváte, s sebou nese riziko alergických reakcí. Přírodní produkty, jako je ginkgo biloba, nejsou výjimkou.

Alergie neboli reakce z přecitlivělosti se projevuje zčervenáním kůže, drobnou vyrážkou, otokem a svěděním kůže na obličeji, jazyku, kolem očí nebo v krku.

Nejzávažnější formou alergické reakce je anafylaktický šok, který se projevuje především dýchacími obtížemi.

Ginkgo vytváří plody, které mají velmi dráždivou dužinu. Kontakt s touto dužinou může způsobit podráždění kůže a kontaktní alergickou reakci. Kromě dužiny je na kůži agresivní také pyl z jeho květů.

Pro koho není užívání ginkgo vhodné?

Některé skupiny lidí by se měly užívání ginkgo vyhnout.

Do této skupiny osob patří epileptici a lidé se zvýšeným rizikem záchvatů.

Druhou skupinou jsou starší lidé, kteří mají vrozenou poruchu krvácivosti, nebo lidé, kteří užívají antikoagulační léčbu, např. warfarin.

Zvýšeným rizikem krvácení jsou ohroženi také jedinci, kteří užívají antiagregancia, jako je acylpyrin, nebo kteří užívají velké množství léků proti bolesti, jako je ibuprofen.

Ginkgo by měli vyřadit také pacienti s cukrovkou. Pokud jste diabetik, a přesto užíváte extrakt z ginkgo biloba, pečlivě sledujte hladinu cukru v krvi.

Poslední skupinou osob, pro které ginkgo není nejlepší volbou, jsou těhotné ženy a kojící matky.

Nebyl prokázán přímý negativní vliv ginkgo na plod ani na mateřské mléko. Gingko biloba ale obsahuje velké množství účinných látek, jejichž účinek nebyl dosud podrobně prozkoumán. Proto není vhodné výtažky z ginkgo v tomto období užívat.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.