Proč má menstruace zpoždění?

Proč má menstruace zpoždění?
Zdroj fotografie: Getty images

Zpoždění menstruace znamená, že menstruační krvácení se nedostaví v očekávaném termínu, případně vůbec. Důvodů je mnoho. Některé jsou přirozené, jiné mohou signalizovat onemocnění. Jaké jsou nejčastější příčiny zpoždění menstruace?

Menstruace je přirozeným dějem v těle ženy. Začíná kolem 12. roku života a končí kolem 50. roku života.

Dostaví-li se o několik let dříve, případně dříve skončí, stále to považujeme za fyziologické. Není vymezena přesná hranice. Proto je u každé ženy nástup a konec individuální.

Co znamená menstruační cyklus?

Menstruace se dostavuje v menstruačních cyklech, které trvají v průměru 28 dní. Normální cyklus je také od 21 až do 35 dnů. Krvácení trvá 1 až 7 dní (v průměru 2 až 5 dní). Žena během něj ztratí 50 až 80 ml krve.

Samotný cyklus probíhá v několika fázích:

 1. Samotné menstruaci předchází premenstruační fáze. Trvá zpravidla několik hodin. Dochází během ní k rozpadu a odumření buněk na povrchu endometria.
 2. Menstruační fáze začíná prvním dnem menstruačního krvácení. Krvácení, které vidíme, znamená, že se z dělohy odlupuje a následně vylučuje endometrium. Proto někdy můžeme v menstruační krvi pozorovat také kousky sliznic.
 3. Po ní nastupuje třetí fáze, při které dochází k tvorbě nového endometria. Nazývá se také regenerační fáze. Trvá maximálně 2 dny. Klidně o ní můžeme mluvit také jako o obnovovací fázi, protože během ní dochází k obnově endometria tak, aby v něm mohlo dojít k uchycení oplodněného vajíčka.
 4. Čtvrtou fází je folikulární fáze. Při ní vlivem folikulostimulačního hormonu dochází ve vaječnících k tvorbě nových folikulů.
 5. Cyklus končí ovulační fází mezi 12. a 16. dnem. V této poslední fázi se vajíčko uvolňuje z vaječníků a je připraveno k oplodnění. Děje se tak z důvodu zvýšení hladiny luteinizačního hormonu.

Moje menstruace má zpoždění, je třeba se obávat?

Pravidelnost menstruace pokládáme za indikátor správnosti fungování ženského pohlavního a hormonálního systému. Přítomnost periodického krvácení značí ve většině případů zdraví a plodnost ženy.

Dlouhé či pravidelné zpoždění menstruace nebo její úplná absence mohou představovat fyziologický stav (těhotenství, menopauza), banální (stres, antikoncepce, hormonální výkyvy), ale také vážný problém (zánět, srůsty, endometrióza, rakovina).

Zpoždění nebo vynechání menstruace, které je přirozené

Většinu žen v případě zpoždění nebo vynechání menstruace napadne v první řadě těhotenství.

Starší ženy už myslí i na období menopauzy či si absenci krvácení spojují s nějakým jiným zdravotním problémem.

Těhotenství je nejpřirozenější důvod vynechání menstruace

To, že těhotenství je nejpřirozenějším důvodem nedostavení se menstruačního krvácení, ví snad každá žena. V případě, že menstruace nepřijde přesně, nebo v následujících dnech, je třeba s touto alternativou počítat.

Těhotné ženy nemají klasickou menstruaci, protože v prokrveném endometriu se uhnízdilo oplodněné vajíčko. Endometrium není vylučováno ven, ale tvoří ochranu pro embryo.

Nejjednodušším způsobem, jak to zjistit, je použití těhotenského testu. Ten měří hladinu hCG, která je u těhotných zvýšená. Její zvýšené hodnoty po porodu mohou znamenat opakované těhotenství nebo rakovinu placenty.

Zajímavé:
V prvních měsících těhotenství se může objevit mírné krvácení, které je spojeno s procesem uhnízdění vajíčka. Spontánně ustoupí.
Silné krvácení u těhotné znamená vždy vážný problém a hrozící potrat.

Absence menstruace během kojení je přirozený a časově individuální děj

Narodilo se vám miminko, a vy jste stále nedostala menstruaci?

Je to úplně normální, není třeba mít z toho strach. Tento jev je tak přirozený jako samotné těhotenství.

Kojící matky dostávají první menstruaci několik měsíců až let po porodu. Nejčastěji toto období trvá 6 měsíců až jeden rok. Toto časové rozpětí je ale velmi široké a individuální. Proto dřívější nebo naopak pozdější nástup menstruace není ničím neobvyklým.

Kojení je proces, který kromě tvorby mléka v mléčných žlázách také zabraňuje dalšímu těhotenství. Funguje téměř tak efektivně jako antikoncepce.

Zajímavé:
Příroda je velmi důsledná. Je tomu tak i při procesu laktace, který zabraňuje menstruaci a dalšímu otěhotnění.
Tato dočasná "neplodnost" umožňuje novorozenci dostatečně dlouhé období pro přirozené kojení a individuální přístup k němu.
Další těhotenství by mohlo tento proces nechtěně narušit.

Menopauza: úplný konec menstruačního krvácení

Jak menstruace přišla a umožnila lidem reprodukci, tak v jistém věku i odchází. Menopauza není onemocnění, ale přirozený děj, kdy starší ženy ztrácejí schopnost přivést na svět potomka. Funkce vaječníků vyhasíná fyziologickým procesem stárnutí.

U některých žen se dostavuje dříve, u jiných později. Žádná z nás nemůže dopředu vědět, kdy to přijde. Typický věk je mezi 45. až 55. rokem, avšak dřívější nebo pozdější nástup není výjimkou.

Zajímavé:
Individuálnost v nástupu menopauzy nám dokazují i případy žen, které otěhotněly ve vyšším věku. Prvenství si zatím drží 70letá matka z Indie. Omkari Panwar porodila v roce 2008 dokonce dvojčata!

Konec menstruace, menopauza, nebo chcete-li i klimakterium je spojeno s hormonálními výkyvy (pokles estrogenů), které způsobují různé symptomy. Typicky je to nepravidelná menstruace, nechuť na sex, vaginální suchost, návaly horka, pocení, kolísání tlaku, bušení srdce a jiné.

Přečtěte si také: Menopauza u mužů, vtip, nebo realita?

Nejčastější příčiny zpoždění a vynechání menstruace

Na rozdíl od těhotenství, laktace a menopauzy existuje široké spektrum příčin zpoždění a vynechání menstruace. Ty už tak přirozené nejsou a mohou znamenat i vážnější problém nebo onemocnění.

Zpoždění menstruace může vyústit v její úplnou absenci. Její úplné vynechání nazýváme amenorea

Gynekologická onemocnění a jejich vliv na menstruaci

Onemocnění ženských pohlavních a reprodukčních orgánů představují samostatnou kategorii mezi onemocněními. Pro jejich četnost se dělí na mnoho podkategorií.

Tato onemocnění se projevují rozmanitostí projevů. Ty jsou buď raritnější, nebo časté a společné pro více z nich. Poruchy menstruačního cyklu patří mezi poměrně časté symptomy.

Gynekologické příčiny zpoždění menstruace:

 • zánětlivé procesy a srůsty
 • Ashermanův syndrom (pozánětlivé srůsty)
 • vaginální mykózy
 • ovariální cysty
 • syndrom polycystických vaječníků
 • polypy
 • nádory

Ostatní onemocnění způsobující zpoždění menstruace

Kromě gynekologických onemocnění mohou zpoždění i úplnou amenoreu způsobit i onemocnění jiných orgánů nebo systémů.

Nejčastěji se jedná o poruchu na úrovni centrální nervové soustavy, konkrétně hypotalamu.

 • encefalitida – zánětlivé onemocnění mozku
 • meningitida – zánětlivé onemocnění mozkových blan
 • meningoencefalitida – zánětlivé onemocnění mozku a mozkových blan současně

Také se vyskytuje i při jiných onemocněních centrální nervové soustavy, a to na úrovni hypofýzy.

 • nanismus – porucha adenohypofýzy a nedostatek somatotropního (růstového) hormonu
 • gigantismus/akromegalie – porucha adenohypofýzy a nadbytek somatotropního hormonu
 • nádory hypofýzy – nádorové bujení postihující hypofýzu
 • Sheehanův syndrom – ischemická nekróza hypofýzy (odumření hypofýzy pro nedokrvení dané části)
 • sekundární Cushingova choroba – onemocnění zapříčiněné zvýšenou hladinou hormonu ACTH produkovaným v hypofýze

Příčinou amenorey bývají častokrát i endokrinologické syndromy nebo endokrinologická onemocnění.

 • Fröhlichův syndrom – onemocnění charakteristické endokrinními abnormalitami na základě poškození hypotalamu
 • hypogonadismus - selhání funkce gonád při nedostatečné sekreci gonadotropinů
 • dysgeneze gonád – dysfunkce pohlavních žláz
 • hyperplazie kůry nadledvin – zvětšení kůry nadledvin s následnými enzymovými poruchami
 • primární Cushingova choroba – onemocnění typické nadprodukcí glukokortikoidů v nadledvinách
 • Adisonova choroba – oboustranná porucha funkce nadledvin
 • hypotyreóza – snížená funkce štítné žlázy
 • hypertyreóza – zvýšená funkce štítné žlázy
 • diabetes mellitus - onemocnění projevující se poruchou metabolismu cukrů

Psychika a psychiatrická onemocnění ovlivňují člověka více, než si myslíte

Při psychických poruchách a psychiatrických onemocněních je vynechání menstruace mnohem častější, než by se mohlo zdát. Jedná se nejen o stres nebo deprese, ale také o vážnější psychické nemoci.

Pohlavní systém je velmi citlivý. Přehnaně reaguje na emocionální podněty, které žena zažívá. Také to funguje i naopak. Žena je během menstruace emocionálně labilnější, popřípadě podrážděnější až agresivní.

 • stres, stresové faktory působící na ženu
 • deprese, depresivní porucha
 • úzkost, úzkostná porucha
 • strach
 • panická porucha
 • bipolární afektivní porucha

Přečtěte si také: Úzkost, strach, deprese či jiné příznaky. Příčiny vedou až do minulosti

Stres je nepřítel žen, které se pokoušejí otěhotnět

Dnešní svět je plný stresu. Stres má velmi negativní dopad na lidský organismus, a to nejen na jeho psychickou stránku. Stres je často spouštěcím faktorem mnoha onemocnění.

Stres negativně ovlivňuje také menstruační cyklus. A nejen to! Stres můžeme klidně považovat za nejčastější důvod zpoždění menstruace!

U ženy, která je neustále ve stresu, se naruší rovnováha mezi progesteronem a estrogenem. To se projevuje hlavně zpožděním, ale také úplným vynecháním ovulace, a tím i menstruace.

Vyhýbat stresu by se měly především ženy, které se pokoušejí otěhotnět. Stres má tedy významný vliv i na otěhotnění a plodnost.

Zajímavé: Vynechání menstruace bylo masivně pozorováno během druhé světové války u vězněných žen.

Změny, adaptace a časová pásma

Každá rapidní změna spouští u lidí i zvířat adaptační procesy. Proces adaptace na něco nového je normální a potřebný děj pro přežití.

Avšak rychlé změny způsobují pro lidské tělo nadměrnou zátěž. U některých lidí to mohou být už i menší změny, které dokážou zaskočit a zadělat na problém. Podobně jako stres i změna prostředí, teplotního nebo časového pásma má dopad na lidský organismus.

V těle ženy to může znamenat mimo jiné problém s menstruačním cyklem. Tento šok se většinou projeví zpožděním menstruace. Její úplné vynechání se téměř nevyskytuje.

Nejčastěji dochází ke zpoždění menstruace u žen, které cestují do vzdálenějších oblastí s jiným časovým pásmem, případně klimatem. Menstruační cyklus se upraví po adaptaci na nové prostředí, případně po návratu do domácího prostředí.

Cvičení a úbytek hmotnosti není vždy jen pozitivem

Máte nějaká kila navíc a chcete je do léta shodit? Touha po krásné postavě je společným cílem více žen, ne-li všech. Redukci hmotnosti je však třeba naplánovat a snažit se ji docílit postupně. Proč?

Tělo se postupně adaptuje na různé změny. Úbytek hmotnosti je jednou z nich. Pokud však k němu dojde rychle, znamená to pro organismus šok a nízkou hladinu estrogenu.

Také rychlé přibývání na váze má podobný dopad, a to naopak nadbytek estrogenu. Oba extrémy vedou ke zpoždění menstruace.

Zajímavé:
Při excesivním cvičení nebo u profesionálních sportovkyň může dojít k úplnému vynechání menstruace. Nízké procento podkožního tuku znamená nízkou hladinu estrogenů.

Hormonální léčba má své důsledky

Nejčastěji používaným hormonálním lékem u žen ve fertilním věku je hormonální antikoncepce.

Jedná se o preparát, který si získal obdiv i kritiku mnoha lidí. Někteří o ní mluví s úžasem, protože nás chrání před nechtěným otěhotněním, jiní ji spojují s genocidou.

Tak či onak antikoncepce má své pozitivní, ale také negativní stránky.

Zvyšuje hladinu estrogenu. Tělo ženy tak v principu nabývá informací, že je žena těhotná. Hladina hormonů je tedy velmi podobná té, která se vyskytuje v těhotenství.

Při zahájení užívání antikoncepce a stejně tak při jejím vysazení dostává tělo zabrat. Utrpí jakýsi hormonální šok.

Hladiny hormonů se rapidně zvýší, na konci sníží. To může způsobit nepravidelnosti menstruačního cyklu, zpoždění menstruace až její úplné vynechání. Tyto změny mohou trvat i několik měsíců po jejím vysazení.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.