Proc má menstruace zpoždení?

Proc má menstruace zpoždení?
Zdroj fotografie: Getty images

Zpoždení menstruace znamená, že menstruacní krvácení se nedostaví v ocekávaném termínu, prípadne vubec. Duvodu je mnoho, nekteré jsou prirozené, jiné mohou signalizovat onemocnení. Jaké jsou nejcastejší príciny zpoždení menstruace?

Menstruace je prirozeným dejem v tele ženy. Zacíná kolem 12. roku života a koncí kolem 50. roku života.

Dostaví-li se o nekolik let dríve, prípadne dríve skoncí, stále to považujeme za fyziologické. Není vymezena presná hranice, proto u každé ženy je nástup a konec individuální.

Co znamená menstruacní cyklus?

Menstruace se dostavuje v menstruacních cyklech, které trvají v prumeru 28 dní. Normální cyklus je také od 21 až do 35 dnu. Krvácení trvá 1 až 7 dní (v prumeru 2 až 5 dní), pricemž žena ztratí 50 až 80 ml krve.

Samotný cyklus probíhá v nekolika fázích:

 1. samotné menstruaci predchází premenstruacní fáze. Trvá zpravidla nekolik hodin. Dochází behem ní k rozpadu a odumrení bunek na povrchu endometria.
 2. menstruacní fáze zacíná prvním dnem menstruacního krvácení. Krvácení, které vidíme, znamená, že se z delohy odlupuje a následne vylucuje endometrium. Proto nekdy mužeme v menstruacní krvi pozorovat také kousky sliznic.
 3. po ní nastupuje tretí fáze, pri které dochází k tvorbe nového endometria. Nazývá se také regeneracní fáze a trvá maximálne 2 dny. Klidne o ní mužeme mluvit také jako o obnovovací fázi, protože behem ní dochází k obnove endometria tak, aby v nem mohlo dojít k uchycení oplodneného vajícka.
 4. ctvrtou fází je folikulární fáze, kdy vlivem folikulostimulacního hormonu dochází ve vajecnících k tvorbe nových folikulu.
 5. cyklus koncí ovulacní fází mezi 12. až 16. dnem. V této poslední fázi se vajícko uvolnuje z vajecníku a je pripraveno k oplodnení. Deje se tak z duvodu zvýšení hladiny luteinizacního hormonu.

Moje menstruace má zpoždení, je treba se obávat?

Pravidelnost menstruace pokládáme za indikátor správnosti fungování ženského pohlavního a hormonálního systému. Prítomnost periodického krvácení znací ve vetšine prípadu zdraví a plodnost ženy.

Dlouhé ci pravidelné zpoždení menstruace nebo její úplná absence mohou predstavovat fyziologický stav (tehotenství, menopauza), banální (stres, antikoncepce, hormonální výkyvy), ale také vážný problém (zánet, srusty, endometrióza, rakovina).

Zpoždení nebo vynechání menstruace, které je prirozené

Vetšinu žen v prípade zpoždení nebo vynechání menstruace napadne v první rade tehotenství.

Starší ženy už myslí i na období menopauzy ci si absenci krvácení spojují s nejakým jiným zdravotním problémem.

Tehotenství je nejprirozenejší duvod vynechání menstruace

To, že tehotenství je nejprirozenejším duvodem nedostavení se menstruacního krvácení, ví snad každá žena. V prípade, že menstruace neprijde presne, nebo v následujících dnech, je treba s touto alternativou pocítat.

Tehotné ženy nemají klasickou menstruaci, protože v prokrveném endometriu se uhnízdilo oplodnené vajícko. Endometrium není vylucováno ven, ale tvorí ochranu pro embryo.

Nejjednodušším zpusobem, jak to zjistit, je použití tehotenského testu. Ten merí hladinu hCG, která je u tehotných zvýšená. Její zvýšené hodnoty po porodu mohou znamenat opakované tehotenství nebo rakovinu placenty.

Zajímavé:
V prvních mesících tehotenství se muže objevit mírné krvácení, které je spojeno s procesem uhnízdení vajícka. Spontánne ustoupí.
Silné krvácení u tehotné znamená vždy vážný problém a hrozící potrat.

Absence menstruace behem kojení je prirozený a casove individuální dej

Narodilo se vám miminko a vy jste stále nedostaly menstruaci?

Je to úplne normální, není treba mít z toho strach. Tento jev je tak prirozený, jako samotné tehotenství.

Kojící matky dostávají první menstruaci nekolik mesícu až let po porodu. Nejcasteji toto období trvá 6 mesícu až jeden rok. Toto casové rozpetí je ale velmi široké a individuální, proto drívejší, nebo naopak pozdejší nástup menstruace není nicím neobvyklým.

Kojení je proces, který krome tvorby mléka v mlécných žlázách také zabranuje dalšímu tehotenství. Funguje témer tak efektivne jako antikoncepce.

Zajímavé:
Príroda je velmi dusledná, a je tomu tak i pri procesu laktace, který zabranuje menstruaci a dalšímu otehotnení.
Tato docasná "neplodnost" umožnuje novorozenci dostatecne dlouhé období pro prirozené kojení a individuální prístup k nemu.
Další tehotenství by mohlo tento proces nechtene narušit.

Menopauza: úplný konec menstruacního krvácení

Jak menstruace prišla a umožnila lidem reprodukci, tak v jistém veku i odchází. Menopauza není onemocnení, ale prirozený dej, kdy starší ženy ztrácejí schopnost privést na svet potomka. Funkce vajecníku vyhasíná fyziologickým procesem stárnutí.

U nekterých žen se dostavuje dríve, u jiných pozdeji. Žádná z nás nemuže dopredu vedet, kdy to prijde. Typický vek je mezi 45. až 55. rokem, avšak drívejší nebo pozdejší nástup není výjimkou.

Zajímavé:
Individuálnost v nástupu menopauzy nám dokazují i prípady žen, které otehotnely ve vyšším veku. Prvenství si zatím drží 70letá matka z Indie. Omkari Panwar porodila v roce 2008 dokonce dvojcata!

Konec menstruace, menopauza, nebo chcete-li i klimakterium je spojeno s hormonálními výkyvy (pokles estrogenu), které zpusobují ruzné symptomy. Typicky je to nepravidelná menstruace, nechut na sex, vaginální suchost, návaly horka, pocení, kolísání tlaku, bušení srdce a jiné.

Prectete si také: Menopauza u mužu, vtip, nebo realita?

Nejcastejší príciny zpoždení a vynechání menstruace

Na rozdíl od tehotenství, laktace a menopauzy existuje široké spektrum prícin zpoždení a vynechání menstruace. Ty už tak prirozené nejsou, a mohou znamenat i vážnejší problém nebo onemocnení.

Zpoždení menstruace muže vyústit v její úplnou absenci. Její úplné vynechání nazýváme amenorea

Gynekologická onemocnení a jejich vliv na menstruaci

Onemocnení ženských pohlavních a reprodukcních orgánu predstavují samostatnou kategorii mezi onemocneními. Pro jejich cetnost se delí na mnoho podkategorií.

Tato onemocnení se projevují rozmanitostí projevu, které jsou bud raritnejší, nebo casté a spolecné pro více z nich. Poruchy menstruacního cyklu patrí mezi pomerne casté symptomy.

Gynekologické príciny zpoždení menstruace:

 • zánetlivé procesy a srusty
 • Ashermanuv syndrom (pozánetlivé srusty)
 • vaginální mykózy
 • ovariální cysty
 • syndrom polycystických vajecníku
 • polypy
 • nádory

Ostatní onemocnení zpusobující zpoždení menstruace

Krome gynekologických onemocnení mohou zpoždení i úplnou amenoreu zpusobit i onemocnení jiných orgánu nebo systému.

Nejcasteji se jedná o poruchu na úrovni centrální nervové soustavy, konkrétne hypotalamu.

 • encefalitida – zánetlivé onemocnení mozku
 • meningitida – zánetlivé onemocnení mozkových blan
 • meningoencefalitida – zánetlivé onemocnení mozku a mozkových blan soucasne

Také se vyskytuje i pri jiných onemocneních centrální nervové soustavy, a to na úrovni hypofýzy.

 • nanismus – porucha adenohypofýzy a nedostatek somatotropního (rustového) hormonu
 • gigantismus/akromegalie – porucha adenohypofýzy a nadbytek somatotropního hormonu
 • nádory hypofýzy – nádorové bujení postihující hypofýzu
 • Sheehanuv syndrom – ischemická nekróza hypofýzy (odumrení hypofýzy pro nedokrvení dané cásti)
 • sekundární Cushingova choroba – onemocnení zaprícinené zvýšenou hladinou hormonu ACTH produkovaným v hypofýze

Prícinou amenorey bývají casto krát i endokrinologické syndromy nebo endokrinologická onemocnení.

 • Fröhlichuv syndrom – onemocnení charakteristické endokrinními abnormalitami na základe poškození hypotalamu
 • hypogonadismus - selhání funkce gonád pri nedostatecné sekreci gonadotropinu
 • dysgeneze gonád – dysfunkce pohlavních žláz
 • hyperplazie kury nadledvinek – zvetšení kury nadledvinek s následnými enzymovými poruchami
 • primární Cushingova choroba – onemocnení typické nadprodukcí glukokortikoidu v nadledvinách
 • Adisonova choroba – oboustranná porucha funkce nadledvinek
 • hypotyreóza – snížená funkce štítné žlázy
 • hypertyreóza – zvýšená funkce štítné žlázy
 • diabetes mellitus - onemocnení projevující se poruchou metabolismu cukru

Psychika a psychiatrická onemocnení ovlivnují cloveka více, než si myslíte

Pri psychických poruchách a psychiatrických onemocneních je vynechání menstruace mnohem castejší, než by se mohlo zdát. Jedná se nejen o stres nebo deprese, ale také o vážnejší psychické nemoci.

Pohlavní systém je velmi citlivý, tedy prehnane reaguje na emocionální podnety, které žena zažívá. Také to funguje i naopak, tedy žena je behem menstruace emocionálne labilnejší, poprípade podráždenejší až agresivní.

 • stres, stresové faktory pusobící na ženu
 • deprese, depresivní porucha
 • úzkost, úzkostná porucha
 • strach
 • panická porucha
 • bipolární afektivní porucha

Prectete si také: Úzkost, strach, deprese ci jiné príznaky. Príciny vedou až do minulosti.

Stres je neprítel žen, které se pokoušejí otehotnet

Dnešní svet je plný stresu. Stres má velmi negativní dopad na lidský organismus, a to nejen na jeho psychickou stránku. Stres je casto spouštecím faktorem mnoha onemocnení.

Stres negativne ovlivnuje také menstruacní cyklus. A nejen to! Stres mužeme klidne považovat za nejcastejší duvod zpoždení menstruace!

U ženy, která je neustále ve stresu, se naruší rovnováha mezi progesteronem a estrogenem, což se projevuje hlavne zpoždením, ale také úplným vynecháním ovulace, a tím i menstruace.

Vyhýbat stresu by se mely prednostne ženy, které se pokoušejí otehotnet. Stres má tedy významný vliv i na otehotnení a plodnost.

Zajímavé: Vynechání menstruace bylo masivne pozorováno behem druhé svetové války u veznených žen.

Zmeny, adaptace a casová pásma

Každá rapidní zmena spouští u lidí i zvírat adaptacní procesy. Proces adaptace na neco nového je normální a potrebný dej na prežití.

Avšak rychlé zmeny zpusobují pro lidské telo nadmernou zátež. U nekterých lidí to mohou být už i menší zmeny, které dokážou zaskocit a zadelat na problém. Podobne jako stres i zmena prostredí, teplotního nebo casového pásma má dopad na lidský organismus.

V tele ženy to muže znamenat mimo jiné problém s menstruacním cyklem. Tento šok se vetšinou projeví zpoždením menstruace. Její úplné vynechání se témer nevyskytuje.

Nejcasteji dochází ke zpoždení menstruace u žen, které cestují do vzdálenejších oblastí s jiným casovým pásmem, prípadne klimatem. Menstruacní cyklus se upraví po adaptaci na nové prostredí, prípadne po návratu do domácího prostredí.

Cvicení a úbytek hmotnosti není vždy jen pozitivem

Máte nejaká kila navíc a chcete je do léta shodit? Touha po krásné postave je spolecným cílem více žen, ne-li všech. Redukci hmotnosti je však treba naplánovat a snažit se ji docílit postupne. Proc?

Telo se postupne adaptuje na ruzné zmeny. Úbytek hmotnosti je jednou z nich. Pokud však k nemu dojde rychle, znamená to pro organismus šok a nízkou hladinu estrogenu.

Také rychlé pribývání na váze má podobný dopad, a to naopak nadbytek estrogenu. Oba extrémy vedou ke zpoždení menstruace.

Zajímavé:
Pri excesivním cvicení nebo u profesionálních sportovkyn muže dojít k úplnému vynechání menstruace. Nízké procento podkožního tuku znamená nízkou hladinu estrogenu.

Hormonální lécba má své dusledky

Nejcasteji používaným hormonálním lékem u žen ve fertilním veku je hormonální antikoncepce.

Jedná se o preparát, který si získal obdiv i kritiku mnoha lidí. Nekterí o ní mluví s úžasem, protože nás chrání pred nechteným otehotnením, jiní ji spojují s genocidou.

Tak ci onak antikoncepce má své pozitivní, ale také negativní stránky.

Zvyšuje hladinu estrogenu, a telo ženy v principu nabývá informací, že je žena tehotná. Hladina hormonu je tedy velmi podobná té, která se vyskytuje v tehotenství.

Pri zahájení užívání antikoncepce, stejne tak pri jejím vysazení dostává telo zabrat, presneji utrpí jakýsi hormonální šok.

Hladiny hormonu se rapidne zvýší, na konci sníží, což muže zpusobit nepravidelnosti menstruacního cyklu, zpoždení menstruace, až její úplné vynechání. Tyto zmeny mohou trvat i nekolik mesícu po jejím vysazení.

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.