Koarktace aorty: Příčiny a příznaky zúžení aorty?

Koarktace aorty: Příčiny a příznaky zúžení aorty?
Zdroj fotografie: Getty images

Koarktace aorty je vrozená srdeční vada charakterizovaná zúžením hlavní srdeční cévy. Tvoří téměř desetinu vrozených srdečních vad. Jak toto vývojové kardiovaskulární onemocnění vzniká?

Vlastnosti

Koarktace aorty je vrozené onemocnění kardiovaskulárního systému způsobené zúžením hlavní cévy srdce – aorty. Ve většině případů je koarktace diagnostikována v dětství. Přibližně 2x více postihuje mužské pohlaví.

Etiologii vzniku, příznaky, diagnostiku a současné možnosti léčby naleznete v článku.

Srdeční aorta v kostce

Aorta, označovaná také jako srdeční trubice, představuje největší cévu v lidském těle.

Vychází z levé srdeční komory směrem vzhůru, vytváří charakteristický oblouk a stáčí se dolů. Pokračuje do břišní a pánevní oblasti jedince. Cestou vytváří přímé cévní větve, které zásobují orgány krví a živinami.

Aorta se anatomicky dělí na 3 základní části:

 • Vzestupnou část (aorta ascendens), která vychází z levé srdeční komory a postupně prochází kolem aortálního oblouku.
 • Oblouk aorty (arcus aortae ) je obloukovitá část, která se následně stáčí dolů. Z oblouku vycházejí také cévní větve zásobující mozek.
 • Sestupná část (aorta descendens ) je sestupná část cévy směrem dolů do břišní a pánevní dutiny těla.

Co je to koarktace aorty?

Koarktace (vrozené zúžení) aorty je vývojové generalizované onemocnění lidského kardiovaskulárního systému. Označuje se také jako CoA. Tvoří přibližně 8 % všech vrozených srdečních vad.

Onemocnění postihuje 2 až 3krát častěji muže.

Hlavním znakem je vrozené zúžení části (nejčastěji sestupné části) aortálního oblouku. Přesné umístění a rozsah zúžení cévy je individuální a určuje závažnost samotného onemocnění.

Patofyziologie onemocnění představuje obstrukci odtoku krve z levé komory srdce. Důsledkem je vznik hypertenze (vysokého krevního tlaku) a hypotenze (nízkého krevního tlaku) v oblastech po koarktaci.

Dochází k hypertrofii (zvětšení) a dysfunkci levé komory, přetížení srdce, rozvoji akcelerované aterosklerózy a poruše koronárního průtoku krve.

Koarktace aorty je ve většině případů diagnostikována a operována/léčena v dětském věku. Ve vzácných případech se diagnóza objeví až v dospělosti jedince.

Mezi pozdní indikace k operaci patří především hypertenze (vysoký krevní tlak), rekoarktace a pseudoaneuryzma aorty.

Hlavními zdravotními riziky koarktace aorty jsou hypertenze, ateroskleróza a následný rozvoj cévní (ischemické) mozkové příhody.

Příčiny

Vývojová vada zúžení aorty vzniká již před samotným narozením dítěte.

Botallova dučej je cévní spojení mezi aortou a hlavní plicní cévou. Její patologie je jednou z častých příčin koarktace aorty.

Při prvních vdeších dítěte se Botallova dučej uzavírá. U zdravých novorozenců je tepenná spojka mezi aortou a plicní cévou uzavřena. Tím je zajištěn dostatečný průtok krve celým tělem a je zabráněno zpětnému toku krve do plic.

U koarktace aorty k uzavření této spojky nedochází a dochází k zúžení určité části aorty. Dochází ke značnému průtoku krve z aorty do plicních cév a současně ke snížení průtoku krve do zbytku dolní části těla.

Důsledkem je nedostatečné prokrvení dolní části těla a nadměrné přetížení srdce. Prokrvení horní části těla však není narušeno.

V závislosti na přesném umístění zúžení cévy se klinické příznaky a zdravotní rizika pacienta odvíjejí od samotného zúžení.

Nejčastěji je zúžena sestupná (descendentní) část aorty.

Ve vzácných případech se může vyskytnout také ve vzestupné části nebo v samotném oblouku aorty.

Koarktace aorty je izolovaná vada, ale může se vyskytovat i s přidruženými lézemi a srdečními vadami. Mezi nejčastější přidružené vady patří bikuspidální aortální chlopeň, defekt komorového septa nebo aortální stenóza.

V intrauterinním a postnatálním životě může dojít k nedostatečnému vývoji části aorty, změnám intrauterinního krevního průtoku, předčasnému zúžení tepen a dalším srdečním poruchám.

Koarktace aorty se také častěji vyskytuje u osob, které mají přítomny další genetické poruchy, jako je Turnerův syndrom.

CoA může být také součástí komplexních vrozených srdečních vad, jako je transpozice velkých tepen s defektem komorového septa nebo syndrom hypoplastického levého srdce.

Genetický faktor hraje při vzniku koarktace aorty a srdečních vad významnou roli.

Fyziologický stav srdce a koarktace aorty (CoA)
Fyziologický stav srdce a koarktace aorty (CoA). Zdroj: Getty Images

Příznaky

Příznaky koarktace aorty jsou ve většině případů diagnostikovány a léčeny v raném dětství po narození. V dospělosti je možné se setkat s intervenčním onemocněním nebo s pacienty po operaci aorty.

Hlavním příznakem je dušnost v důsledku dekompenzované hypertenze a cévní obtíže na dolních končetinách v důsledku nedostatečného prokrvení dané oblasti. Pacient může pociťovat slabost a únavu dolních končetin nebo pocit studených nohou.

Mohou být přítomny bolesti hlavy, tinnitus (zvonění v uších) a krvácení z vedlejších nosních dutin.

Objektivní příznaky mohou zahrnovat hypertrofii (zvětšení/kardiomyopatii) levé srdeční komory, systolický šelest nad místem zúžení aorty nebo slabý femorální puls na dolních končetinách.

Vysoký krevní tlak je přítomen v horní polovině těla a naopak nízký krevní tlak v dolní polovině těla.

Možné projevy koarktace aorty:

 • Dušnost (dýchací potíže, dyspnoe)
 • Bolest hlavy
 • Tinnitus (zvonění a pískání v uších)
 • Závratě
 • Zvýšené pocení
 • Krvácení z nosu
 • Pocit studených nohou
 • Svalová slabost v dolních končetinách
 • Zvýšená únava
Vizualizace koarktace (zúžení) aorty v sestupné části srdeční cévy.
Vizualizace koarktace (zúžení) aorty v sestupné části srdeční cévy. Zdroj: Getty Images

Diagnostika

Většina případů koarktace aorty je diagnostikována v raném dětství.

Základní diagnóza spočívá v měření krevního tlaku, který se liší v horní a dolní polovině těla pacienta.

K základní diagnostice patří přístrojová echokardiografie, která snímá elektrické impulzy srdečního svalu. Výsledkem je EKG křivka určující přesné vlny, kmitání a intervaly srdečního tepu.

U koarktace aorty lze pozorovat hypertrofii levé komory. Měří se korigovaný gradient.

Pro podrobné zobrazení vnitřních struktur, určení přesného místa patologie a samotného segmentu zúžení aorty může být indikována angiografie, rentgen, počítačová tomografie CT nebo magnetická rezonance MRI.

Diagnostický program zahrnuje také pravidelné holterovské monitorování krevního tlaku ke stanovení a sledování hypertenze pacienta.

Prognóza po léčbě koarktace aorty

V současné době je prognóza léčených pacientů mnohem lepší než v minulosti díky včasným operacím v dětském věku a rozvoji chirurgických metod. Přibližně 84 % operovaných pacientů přežívá a z nich 11 % podstoupí reoperaci aorty.

Akcelerovaná ateroskleróza v cévním řečišti před koarktací je příčinou koronárních příhod a náhlé srdeční smrti, která je nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s koarktací aorty. Průměrný věk fatálního infarktu myokardu je 48 let.

Pacienti po operaci koarktace aorty by měli být doživotně sledováni kardiologem.

Koarktace aorty a těhotenství u žen

Těhotenství u ženy s neoperovanou koarktací aorty nebo rekoarktací je vysoce rizikové kvůli možnosti disekce aorty.

Těhotenství ženy po úspěšné operaci koarktace aorty je dobře snášeno. Pravděpodobnost potratu je přibližně u 16 % žen.

Vzhledem k hypertenzi je nutné časté sledování kardiologem i gynekologem a dodržování lékařských opatření.

Prevence kardiovaskulárního zdraví

Onemocnění kardiovaskulárního systému patří celosvětově k nejzávažnějším příčinám pracovní neschopnosti a jsou také jednou z hlavních příčin hospitalizace.

Preventivní faktory:

 • Pravidelné preventivní prohlídky u kardiologa
 • Včasná návštěva lékaře při zhoršení příznaků
 • Eliminace stresového faktoru
 • Zdravá a plnohodnotná strava
 • Vyloučení tučných a mastných jídel
 • Kontrola optimální hmotnosti
 • Omezení tabákových výrobků
 • Omezení konzumace alkoholu
 • Pravidelné přiměřené cvičení v rámci diagnózy
 • Kvalitní pravidelný spánek
 • Domácí měření krevního tlaku

Přečtěte si také: Jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním?

Jak se léčí: Koarktace aorty

Léčba koarktace aorty: na prvním místě je operace/angioplastika

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.cz - Koarktace aorty v dospělosti. Solen. Daniela Žáková a spol.
 • solen.cz - Koarktace aorty jako vzácná příčina sekundární hypertenze. Solen. MUDr. Zdeněk Štekl
 • casopisvnitrnilekarstvi.cz - Akutní a chronická onemocnění hrudní a břišní aorty u dospělých. Časopis pro vnitřní lékařství. Peter Gavorník a kol.
 • heart.org - Koarktace aorty (CoA). Příznaky srdečního infarktu a mozkové mrtvice online
 • cdc.gov - Fakta o koarktaci aorty
 • cincinnatichildrens.org - Koarktace aorty