Léčba koarktace aorty: na prvním místě je operace/angioplastika

Kompletní léčba vzniklé koarktace aorty je možná pouze chirurgickou cestou.

Operace se ve většině případů provádí co nejdříve po potvrzení diagnózy.

Chirurgická léčba může spočívat v odstranění zúženého úseku aorty spojením dvou nezúžených částí srdeční trubice.

Obvyklou alternativou je katetrizace a použití speciálních stentů (trubiček) v místě patologie. Stent je pak umístěn v oblasti koarktace, která se roztáhne a zachová si svou strukturu. Možná je také balónková angioplastika.

Pokud není operace provedena ihned, jsou pacientovi do doby operace podávány léky na zlepšení průtoku krve dolní částí těla.

Farmakologická léčba zahrnuje také léky na hypertenzi, které snižují a upravují krevní tlak pacienta.

Rizika a zdravotní komplikace

Rekoarktace a její výskyt se uvádí mezi 3 % a 26 % případů po operaci. Rizikovými faktory jsou operace do jednoho roku života, anastomóza nebo angioplastika bez implantace stentu.

Pseudoaneuryzma (dutina vytvořená okolní tkání cévy) se uvádí v širším rozsahu. Silným prediktorem výskytu je operace pomocí speciální záplaty, kdy je záplata poškozena tlakem a průtokem krve.

Výskyt vzniku pseudoaneuryzmatu se zvyšuje s časem a věkem operovaného pacienta.

Aneuryzma mozkových cév nebo tepen Willisova okruhu v mozku je popsáno u 11 % pacientů s diagnózou koarktace aorty. Riziko ruptury se zvyšuje s rostoucím věkem a hypertenzí.

Většina pacientů je asymptomatická. Někteří pacienti udávají bolesti hlavy nebo fotofobii.

Hypertenze (vysoký krevní tlak) má u pacientů 25 let po operaci koarktace aorty až 60% výskyt. Etiologie hypertenze je multifaktoriální a souvisí s věkem, zdravotním stavem pacienta a morfologickými změnami cévního řečiště.

fsdílet na Facebooku