Cholera: Co je, proč vzniká, přenos a příznaky? + Máme očkování?

Cholera: Co je, proč vzniká, přenos a příznaky? + Máme očkování?
Zdroj fotografie: Getty images

Cholera je střevní infekční onemocnění. Vyvolává ji bakterie. I když její léčba je jednoduchá, je hrozbou pro člověka, jeho zdraví a život.

Vlastnosti

Cholera je akutní infekční onemocnění postihující střevní trakt. Její komplikace mohou ohrozit člověka a jeho zdraví. Vyvolává ji bakterie Vibrio cholerae.

Má krátkou inkubační dobu, po které prudce nastupují zdravotní potíže. Nejvýznamnější jsou průjem a zvracení s následně nastupující dehydratací.

Většinou probíhá mírně, někdy také asymptomaticky. Těžká forma se rozvíjí hlavně u rizikových lidí.

Známe dva biotypy těchto bakterií, a to Vibrio Cholerae a Vibrio cholerae biotyp eltor/Vibrio El Tor.

Ptáte se, kdo je ohrožen?

Cholera se ve většině rozvinutých zemí nevyskytuje.

V endemických oblastech se přenáší pomocí znečištěné/kontaminované vody a potravin.

Těžký průběh a nejvyšší úmrtnost se popisuje v endemických územích u domorodého obyvatelstva.

Nákaza u turistů je poměrně vzácná a její průběh není až natolik prudký a komplikovaný. Ve větší míře probíhá onemocnění mírně.

Důležité je při prevenci proti choleře pamatovat na důsledné dodržování hygienických návyků, nepít znečištěnou vodu a nejíst nedostatečně tepelně upravené potraviny.

Před vycestováním do rizikové oblasti je možnost dát se očkovat. S očkováním se získává i ochrana proti jiným cestovatelským průjmům, které způsobují kmeny E. coli. Užívá se formou spolknutí roztoku přes ústa – perorálně (per os).

Kromě cholery se kontaminovanou vodou přenášejí také jiná infekční onemocnění, příkladem je dyzentérie, hepatitida či břišní tyfus.

Co je to cholera ve zkratce + pár faktů

Cholera je tedy akutní onemocnění infekčního původu.

Vyvolává ji bakterie Vibrio cholerae.

Inkubační doba od infikování po nástup příznaků je několik hodin (přibližně 12 hodin) až 5 dní.

Zapříčiňuje střevní potíže. Ty jsou potenciálně nebezpečné. A to hlavně z pohledu dehydratace, která nastupuje rychle po prudkém průjmu a zvracení.

Většina nakažených nebude mít těžký průběh.

Choleru lze snadno léčit. Léčbu je však třeba zahájit včas.

V endemických oblastech kvůli špatné socioekonomické situaci způsobuje ročně množství nákaz s těžkým průběhem i s následkem smrti.

WHO (World Health Organization, Světová zdravotnická organizace) uvádí, že ročně jde o 1,3 až 4 miliony nakažených lidí a 21 000 až 143 000 úmrtí na choleru.

Vakcína je doporučena pro lidi, kteří cestují do rizikových oblastí. Navíc je důležité myslet na dodržování hygienických opatření.

Uvádí se, že pro většinu lidí, kteří nežijí v oblastech zasažených onemocněním, není nebezpečná. Přesto je třeba mít na paměti pár skutečností.

Pamatujte si, cholera je:

 • mimořádně virulentní (nakažlivé) onemocnění
 • způsobuje prudké vodnaté průjmy a zvracení
 • velmi rychle zapříčiní dehydrataci
 • těžký a komplikovaný průběh může vést ke smrti, pokud se onemocnění neléčí
Ruce lidí pod vodou
Nedostatek čisté pitné vody a hygieny jako hlavní problém. Zdroj fotografie: Getty images

Příčiny

Choleru vyvolává toxigenní bakterie Vibrio cholerae. Známe několik sérologických podskupin, z nichž dvě způsobují propuknutí onemocnění. Jsou to O1 a O139 – podle informací z WHO mezi nimi nejsou zásadní rozdíly. Jedná se pouze o místo výskytu.

Cholera způsobuje endemické až epidemické nákazy.

Člověk se může nakazit požitím infikované vody a kontaminovaných potravin.

Zdroje uvádějí také informaci, že přibližně u 1 člověka z 10 bude mít vážný až život ohrožující průběh.

Bakterie cholery Vibrio Cholerae
Bakterie cholery Vibrio cholerae. Zdroj: Getty images

Inkubační doba je...

...lhůta od nakažení po vypuknutí zdravotních potíží =

= několik hodin až několik dní.

Uvádí se přibližně 12 až 72 hodin.

Ale různé zdroje popisují rozličný rozptyl – hodiny až 6 dní.

Jak se člověk nakazí?

Voda a potraviny se infikují principem fekálně-orální cesty, tedy z výkalů infikované osoby a při nedodržení hygieny. Doslovně přes ústa, trávicí trakt a fekálie do vody, spolu s kontaminací v prostředí, kde se manipuluje s potravinami.

Bakteriím cholery se daří na těch místech, kde je nízký socioekonomický standard, kde se nedostatečně upravuje pitná voda a kde se nedodržuje hygiena.

Člověk tedy vypije znečištěnou (kontaminovanou) vodu nebo zkonzumuje nedostatečně tepelně upravené potraviny s bakteriemi cholery.

Jídlo, jako je ovoce a zelenina, bývá kontaminováno při zavlažování, mytí či nedostatečném vaření neupravenou znečištěnou vodou (ledem). Případně dochází ke kontaminaci půdy, která byla hnojena nebo zavlažována odpadní vodou i lidskými výkaly.

Uvádí se, že není pravděpodobné, aby se osoba infikovala náhodným kontaktem s infikovaným člověkem.

Cesta přenosu cholery:

 1. pití znečištěné vody
 2. požití jídla, se kterým manipulovala nakažená osoba
 3. konzumace jídla, hlavně měkkýšů v rizikových oblastech, které byly v infikované vodě

Příkladem jsou případy nákazy z USA, kdy se lidé nakazili po konzumaci nedostatečně upravených měkkýšů z Mexického zálivu.

Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje v oblastech, kde není zásobování čistou vodou a kde chybí kanalizační systém. Sem patří některé části Afriky a Asie, Jižní Ameriky či v oblasti Karibiku.

Jak dlouho je člověk infekční?

Po nakažení je člověk infekční po celou dobu trvání příznaků. Pozor, infekčnost přetrvává i několik týdnů po ustoupení průjmů.

Člověk vylučuje bakterie cholery několik týdnů po ústupu průjmů.

Může člověk s onemocněním přicestovat ze zahraničí?

Pokud se člověk nakazí v zemi výskytu, může s onemocněním samozřejmě přijet zpět domů. A podezření je třeba mít tehdy, pokud jde o zdravotní problémy, které zahrnují úporné průjmy.

Šíření můžeme předpokládat hlavně v místech s nízkým hygienickým standardem.

I když jsou přítomny řídké stolice, je třeba odlišit pravého původce zdravotních problémů.

Člověk s příznaky by měl navštívit ambulanci k tomu určenou.
Jedná se o infekční oddělení/kliniku a ambulanci pro cizokrajné a infekční choroby.
Tam proběhne diagnostika, sledování a léčba, samozřejmostí je izolace.

Jak dlouho Vibrio cholerae přežívá?

Ve vhodných podmínkách (= ve vodě) i několik let.

V jídle až 6 týdnů.

Doba se prodlužuje s klesající teplotou.

Kdo je rizikový pacient?

Rizikový pacient, člověk s vyšší citlivostí na choleru, je ten, kdo má oslabenou imunitu. Dále sem patří lidé se sníženou kyselostí žaludečních šťáv (při užívání antacid – léků ke snížení tvorby kyseliny v žaludku) a s podvýživou. Následně se za rizikového dá pokládat starší člověk s více dlouhodobými onemocněními a malé děti, a to hlavně z pohledu možné dehydratace při průjmu a zvracení.

U dětí a starších lidí je dehydratace riziková.
Proč je dehydratace u dětí nebezpečná? Jaké má příznaky?

Krátké zastavení u bakterií Vibrio cholerae

Bakterie se po vniknutí do lidského organismu množí v tenkém střevě. Nepronikají přes stěnu střeva.

Během svého množení produkují pro člověka nebezpečný toxin – enterotoxin s názvem choleratoxin.

Tento toxin je zodpovědný za zvýšené vylučování vody do střeva.

Choleratoxin aktivuje biochemické změny, které vedou ke snížení resorpce sodíku a chloridů. Stimuluje sekreci chloridů a vody do střev. Jedná se o poruchu regulace a transportu iontů a vody (konkrétní mechanismus je komplikovaný a nepotřebný pro základní pochopení toho, co toxin vyvolává).

Sliznice střeva je neporušená a bez známek strukturálního poškození. A to i v případě přítomnosti úporných průjmů a zvracení.

Nejznámější epidemie a pandemie cholery

V minulosti se vyskytlo několik epidemií a pandemií.

 • První v letech 1816–1826 – v Asii, Bangladéši a východní Indii, Číně až ke Kaspickému moři
 • Druhá 1829–1851 v Evropě a v severní Americe
 • Třetí 1852–1860 v Rusku
 • Čtvrtá 1863–1875 v Evropě a v Africe
 • Pátá 1881–1896 v Evropě
 • Šestá 1899–1923 v Rusku a v Osmanské říši
 • Sedmá 1961 - El Tor podle subtypu ve více zemích světa, ale s mírným průběhem
 • menší epidemie jsou hlášeny z rizikových a endemických oblastí až dodnes, například:
  • leden roku 1991 až září 1994 v jižní Americe
  • po roce 2000 několik ohnisek v Africe, v Indii a v jiných částech světa
  • po roce 2010 na Haiti, také v Africe a v jiných částech Země
  • 2015 v Iráku
  • v roce 2022 Afghánistán, Bangladéš, Etiopie, Nigérie, Ukrajina

Míra vypuknutí nákazy se zvyšuje všude tam, kde je nízký socioekonomický status, kde nelze dodržovat hygienický standard, nejsou dodávky čisté pitné vody a kde lidé žijí v nepřiměřených životních podmínkách. Důvody mohou být chudoba, válka či přírodní katastrofy.

Příznaky

Příznaky jsou typické pro střevní infekční onemocnění. Vedoucím projevem je průjem. Průjem / řídká stolice je vodová s přítomností hlenu.

Hlavní příznaky cholery:

 • úporný silný průjem – označuje se také jako vodnatá stolice
 • zvracení a nevolnost
 • žízeň
 • křeče svalů v nohou
 • podrážděnost a psychický neklid
 • dehydratace – riziková komplikace, která nastupuje velmi rychle
 • u dětí také horečka či apatie a změna psychiky

Člověk může přijít až o 25 litrů tekutin za den.

Průjmová stolice obsahuje velké množství zárodků bakterií cholery. Ty mohou po kontaktu s vodou a potravinami zapříčinit přenos infekce.

Proto je při péči o pacienty nutné myslet na důsledná hygienická a dezinfekční opatření.

Cholera sicca = chybějící vodnatý průjem. Je přítomna distenze střeva a ileus (porucha funkce a průchodnosti střev).

Dehydratace při choleře nastupuje velmi rychle. Důvodem jsou biochemické změny, nemožnost vstřebávání a naopak nadměrné vylučování vody ve střevě člověka.

Bakterie cholery na povrchu tenkého střeva - modelové znázornění, animace
Potíží způsobují bakterie a jejich toxiny na povrchu střeva. Zdroj: Getty images

Diagnostika

Diagnostiku usnadňuje průběh onemocnění. Rychlý nástup potíží (úporných průjmů) s přítomnou informací o návštěvě rizikové oblasti – tedy pozitivní cestovatelská anamnéza.

Anamnéza vycestování a průjmů je základem diagnostiky.

Jiným typem diagnostiky je samozřejmě ten laboratorní. Jedná se o mikroskopické a kultivační dokázání ve stolici či krevními testy na protilátky.

Ruku v rukavici, drží zkumavku, odběr vzorku vody
Vzorek vody může posloužit k testu pro přítomnost patogenů. Zdroj: Getty images

Průběh

Průběh onemocnění nelze jednoznačně popsat.
Jelikož se vyskytuje od asymptomatického až po velmi těžký s následkem smrti.

Často je mírný. Závažný stav se vyskytuje přibližně v jednom případě z 10.
Záleží na několika skutečnostech, které jej mohou ovlivnit.

Závažný a život ohrožující průběh se vyskytuje hlavně u domorodého obyvatelstva v endemických oblastech.

U turistů se předpokládá mírnější průběh. Někdy dokonce bezpříznakový (asymptomatický).

Samozřejmě, že není možné spoléhat se na tuto informaci.
Je třeba mít na paměti to, že cholera je vysoce infekční onemocnění. Projevuje se úporným průjmem, který velmi rychle navozuje dehydrataci.

Průběh = nástup potíží po inkubační době:

 • někdy jako první zvracení, které může přetrvávat
 • úporné průjmy – jako typický příznak
 • během hodin dehydratace – která nastupuje nejrychleji ze střevních infekčních onemocnění
 • křeče v končetinách

Někdy nastupuje první zvracení. Typické je i to, že před průjmy nejsou přítomny křeče břicha a ani nutkání na stolici.

Enterotoxin produkovaný bakteriemi změní funkci střevních buněk a mechanismus řízení vstřebávání/vylučování vody a elektrolytů. To zapříčiní nadměrné ztráty vody, a to až přes 1 litr za hodinu.

Cholera bez léčby?

Nadměrná ztráta tekutin vede k těžké dehydrataci, poruše funkce ledvin, zastavení močení, šokovému stavu až ke smrti.

Během dne přijde tělo i o 25 litrů tekutin... Člověk tak ztrácí až třetinu své tělesné hmotnosti.

Podmínkou vyhnutí se komplikacím je tedy přítomnost léčby. Ta by měla být časná a včasná.

Ptáte se na prevenci? Jak se choleře během cestování vyhnout?

První místo na příčce důležitosti má dodržování hygienických zásad.

Co dělat a co nedělat:

 • pravidelně si umývejte ruce – mýdlem i vodou, a to hlavně po toaletě a před přípravou jídla i před jeho konzumací
 • pijte pouze balenou vodu nebo vodu z vodovodu, která byla převařena
 • při čištění zubů použijte také balenou či převařenou vodu
 • nejezte nedostatečně tepelně upravené nebo neupravené ovoce a zeleninu, a to ani čerstvé saláty, které nebyly umyty balenou nebo převařenou vodou
 • nejezte měkkýše a mořské plody
 • nepoužívejte led z lokální vody, která nebyla tepelně upravena nebo balena
 • nejezte zmrzlinu

A co očkování?

V prevenci před vycestováním může pomoci vakcína.

Jedná se o perorálně podaný roztok. Vypijete tekutinu, která má 2 dávky. Mezi jednotlivými dávkami je rozestup 1–6 týdnů.

Vakcína tehdy poskytuje ochranu na přibližně 2 roky.

Obě dávky je třeba užít minimálně 1 týden před cestou.

Vakcína může být podána od 2. roku života. Od 2 do 6 let se podávají 3 dávky vakcíny.

I když není očkování před cestou povinné, doporučuje se. Záleží na místě vycestování.

Bezpečnost vakcíny?
Při vakcinaci se mohou vzácně vyskytnout potíže, jako je lehká nevolnost, břišní křeče či zrychlená srdeční činnost. Projevy však rychle pominou.

Jak se léčí: Cholera

Léčba cholery: Nenáročně a včas = tekutiny + antibiotika

Zobrazit více

Video - Cholera – you can fight it too (WHO Eastern Mediterranean Region)

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací