Léčba cholery: Nenáročně a včas = tekutiny + antibiotika

Léčba se zaměřuje v první řadě na náhradu tekutin a elektrolytů.

Rehydratace je tedy číslo 1.

Při mírném průběhu postačuje perorálně, tedy ústy. Těžší případy vyžadují intravenózní přístup, tedy do žíly.

Dostupné jsou různé produkty (orální rehydratační roztoky, roztoky s minerály, solemi a glukózou) na náhradu ztráty elektrolytů v případě průjmu.

Podávání antibiotik se řídí také podle závažnosti. Mohou ale zkrátit trvání nákazy a zredukovat dobu infekčnosti člověka.

Nevýhodou je, že na některá antibiotika si bakterie Vibrio cholerae vyvinuly rezistenci. A to pro dlouhodobé užívání hlavně v endemických oblastech.

I když se v rozvinutých zemích o tomto onemocnění příliš nemluví, v rizikových oblastech je problémem. Vinit z toho můžeme zejména socioekonomickou nerovnost a nedostupnost adekvátní zdravotní péče.

+ WHO uvádí, že při správné a rychlé léčbě je úmrtnost pod 1 %.
Naopak při nedostupné léčbě se míra pro plně rozvinuté těžké onemocnění zvyšuje až na 50 %.

fsdílet na Facebooku