Úžeh, úpal, léto, slunce, teplo, zdraví. Znáte rozdíl a příznaky?

Úžeh, úpal, léto, slunce, teplo, zdraví. Znáte rozdíl a příznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Slovo úpal nám rezonuje v uších hlavně během letních dnů. Teplo a slunce dokáže vyčerpat dítě, dospělého, těhotnou ženu či seniora. Pokud je horka a slunění příliš, zanechá to následky na našem zdraví. Co je úpal, úžeh a přehřátí organismu?

Úpal, úžeh a přehřátí organismu způsobuje různé zdravotní potíže. Co znamenají tyto pojmy, jaké mají příznaky a jak se jde jim v létě bránit, uvádíme v našem magazínovém článku.

V teplém letním počasí na naše zdraví útočí horko a sluneční paprsky.

Nejprve si přiblížíme vztah organismu a tepla

V první řadě si musíme uvědomit, že člověk je teplokrevná bytost. Teplo si udržujeme na základě termoregulace, a to i za odlišných tepelných podmínek okolního prostředí. V případě produkce a výdeje tepla je důležitá rovnováha. Problém nastává při jejím narušení.

Náš organismus si vyměňuje informace a energii se svým okolím. Čili i teplo. Teplo čerpá z prostředí a potravy. Ze stravy je to po transformaci z jiné formy energie na tepelnou.

Pokud tělo potřebuje, tak si umí teplo i vyrobit. Asi každému je známý třes, chvění svalů a husí kůže v chladném klimatu. Naopak při nadbytečném teple se organismus ochlazuje.

Termoregulace a její centrum je ukryta v mozku, přesněji v hypotalamu. Informace do tohoto centra pocházejí z tepelných receptorů. Termoreceptory jsou uloženy v kůži.

Tělesná teplota člověka je regulována tak, aby byla ustálená na hodnotě 37 °C.

Náš organismus předává a přijímá teplo z prostředí více mechanismy. Jako jsou sálání, vedení, proudění či odpařování. Tím se snaží zachovat správnou hodnotu tělesné teploty.

Mechanismy výměny tepla uvádíme v tabulce

Mechanismus Popis
Sálání jinak i radiace
infračerveným zářením se teplo z jednoho předmětu přesouvá na druhý
při této formě přenosu se předměty spolu nedotýkají přibližně 10 % ztrát tepla
Vedení nebo i kondukce
teplo se převádí mezi předměty během jejich dotyku
z místa s vyšší na místo s nižší teplotou
v našem organismu tak působí například krev a krevní oběh
vysoké ztráty tepla vedením nastávají ve vodě nebo ve vlhkém prostředí přibližně 65 % tepelných ztrát
Proudění neboli i konvekce
vzniká při pohybu molekul
a ve velké míře souvisí s vedením
příkladem jsou molekuly vzduchu při foukání ventilátoru či klimatizace v místnosti
nebo molekuly vody při plavání ve vodě
Odpařování evaporace, je odpařování, vypařování vody
například při:
 • dýchání, když se vydechuje vodní pára
  • zrosení skla a zrcadla při blízkém výdechu
 • pocení
  • potní žlázy mohou takto vyloučit až 1,5 litru tekutiny
přibližně 30 % ztrát tepla

Lidské tělo reguluje tělesnou teplotu v normálním rozmezí základními termoregulačními mechanismy. Při vyšší teplotě reaguje zvýšeným předáváním do okolí. Naopak, pokud je tělesná teplota nižší, snaží se odvádění do prostředí snížit. Navíc samo si produkuje teplo ve větší míře.

Při zvýšení tělesné teploty tělo snižuje teplotu:

 • vazodilatací, neboli rozšířením cév, čímž se zvýší vedení tepla z krevního oběhu do kůže
 • vyšším odpařováním při dýchání
 • nadměrným pocením
 • omezením produkce tepla

Naopak, pokud je tělo ochlazeno, snaží se teplo zadržet:

 • vazokonstrikcí, neboli zúžením cév, tím se zmenší předávání tepla do kůže
 • zvýšenou produkcí tepla
  • třesem svalů
  • husí kůží
  • piloerekce - vzpřímení chloupků
 • hormonální
 • chemicky
 • metabolismem
 • pocitem hladu, zvýšený příjem jiné formy energie a transformací na teplo

Zajímavá fakta:
při teplotě prostředí nad 35 °C
se zastavuje vyzařování tepla z organismu
teplo se z těla dostane pouze vypařováním
1 litr potu = 2000 kJ energie tepla
při fyzické námaze se může takto odpařit 1–2 litry potu
pokud je 100% relativní vlhkost prostředí
zastavuje se i odvádění tepla odpařováním

Co je to úpal, úžeh a přehřátí organismu?

Pojem úpal je nám dobře znám a často si ho zaměňujeme za úžeh. Mechanismus jejich vzniku se mírně liší. Přehřátí organismu může nastat i z jiných příčin, než je přímé působení tepla z vnějšího prostředí. Pro lepší pochopení celé problematiky je důležité znát i jiné pojmy spojené s nadměrným teplem a naším organismem.

Tepelný úraz, úpal a přehřátí organismu je...

Tepelný úraz vzniká jako následek nahromadění tepla v organismu. Je důsledkem pobytu osoby v oblasti s vyšší teplotou. Mezi tepelné úrazy a jejich nejtěžší formy se řadí přehřátí organismu a tepelný úpal.

Úpal vzniká, pokud naše tělo není schopno ovlivnit výdej tepla termoregulací a začne se přehřívat. Tělesná teplota překračuje hodnotu 40 °C. Takové zvýšení tělesné teploty je nebezpečné pro všechny orgány.

Tělesná teplota nad 42 °C je důsledkem poškození tkání a orgánů.

Hypertermie je zvýšení tělesné teploty

Hypertermie, neboli nefyziologické zvýšení teploty těla, naruší funkci orgánových systémů či samotného termoregulačního centra. Nastává přehnaná vazodilatace, čili rozšíření cév, čímž se snižuje krevní tlak a přívod krve do životně důležitých orgánů.

Velkým rizikem je otok plic nebo mozku. Při vzniku tepelných úrazů je součinná dehydratace. Následkem dehydratace a snížení prokrvení mozku jsou kolapsy. Hrozí selhání orgánů, delirium, křeče těla, bezvědomí až úmrtí.

Přečtěte si také:  
V magazínu o příznacích dehydratace a dehydratace u dětí je nebezpečná.

Proč se v těle nahromadí přebytek tepelné energie?

Za nahromaděním tepla v organismu se skrývají různorodé příčiny. A to vnitřní, které pocházejí z našeho těla, pro různá onemocnění. Vnější zastupují vliv prostředí.

Hlavní příčiny hypertermie:

 • vnitřní jako jsou onemocnění – srdeční, kožní choroby, dehydratace, zvracení, průjmy, horečka, endokrinní choroby (štítné žlázy, slinivky břišní), poruchy vylučování vody a solí
 • venkovní, čili horké prostředí, cvičení při vysokých teplotách, pobyt v autě, stane, sauně, nedostatečná aklimatizace, nevhodné a neprodyšné oblečení
 • popáleniny většího rozsahu
 • užívání léků, drog a alkoholu, přičemž to mohou být léky na vysoký krevní tlak, srdce, odvodnění, psychické poruchy
 • vysokým rizikovým faktorem je obezita

Úpal a jeho projevy

Již víme, že tělo není při úpalu schopno za pomoci termoregulace ovlivnit odvádění tepla. Přehřívá se, tělesná teplota stoupá nad hodnotu 40 °C. Což negativně ovlivňuje celý organismus a jeho orgánové systémy.

Při úpalu se můžeme setkat s příznaky jako:

 • bolest hlavy
 • únava
 • slabost
 • závratě
 • bolest svalů
 • napínání na zvracení až zvracení
 • zvýšená tělesná teplota nad 41 °C
 • změny chování a podrážděnost
 • zmatenost až delirium
 • zrychlené dýchání
 • zrychlený tep
 • snížený krevní tlak
 • bušení srdce
 • svalové křeče
 • kolaps a krátkodobá ztráta vědomí
 • šokový stav
 • bezvědomí
 • suchá kůže a zastavení pocení jako pozdní příznaky přehřátí

Určitě jste si všimli, že počáteční příznaky jsou spíše nespecifické a celkové. Podobají se chřipce. Pokud tedy v létě pociťujete takové potíže, pomyslete na vyčerpání z tepla.

Při tepelném úpalu se může vyskytnout různorodá kombinace uvedených symptomů. Přičemž v pozdější fázi nastupují poruchy vědomí, a to až u 80 % postižených. Ty jsou nejprve kvalitativní a později i kvantitativní.

Přečtěte si: Rozdělení poruch vědomí na kvalitativní a kvantitativní.

Na postiženém si všímáme změny chování, zmatenosti, dezorientace, ale například i bludy a halucinace. Krátkodobá ztráta vědomí v podobě kolapsu, závažnou komplikací je bezvědomí.

Člověk se v teplém prostředí potí. Pocení pomáhá ochlazovat organismus. Nicméně v pozdní fázi nastává zastavení pocení a kůže je suchá.

Co je to úžeh?

Úžeh je také stav přehřátí organismu, podobně jako úpal. Mechanismus jeho vzniku se ale odlišuje. Nevzniká následkem onemocnění či po pobytu v horkém prostoru.

Úžeh vzniká následkem přímého působení slunečního záření na oblast hlavy a šíje. Náš mozek se přehřívá, také termoregulační centrum uložené v hypotalamu. Následně nastupují potíže.

Příznaky při úžehu jsou podobné jako při úpalu, a tedy:

 • slabost
 • malátnost
 • bolest hlavy
 • porucha koncentrace
 • závratě
 • nevolnost až zvracení
 • ztuhnutí šíje
 • suchá kůže
 • spálená kůže

Zvýšené teplo v lebce vyvolá nadměrné prokrvení mozkových plen, jak je uvedeno ve Wikiskriptech, a to může vést k otoku mozku až smrti.

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem?

Lidé často mluví o úpalu, a přitom myslí na úžeh. Při hledání na internetu se můžeme setkat s označením úžehu jako sluneční úpal. Příznaky mají skoro totožné, ale rozdíl je v tom, jak vznikají.

Tabulka uvádí rozdíl mezi úpalem a úžehem

Úpal Úžeh
vzniká jako působení vnějších a vnitřních faktorů:
 • pobyt v horkém prostředí
  • při cestování v autě a autobusu
  • nevětrané a neklimatizované místnosti
  • při vyšším počtu lidí a hromadných akcích
  • kostel, sportovní haly, koncerty, hromadná doprava
 • pro nevhodné oblečení, které je nevzdušné a brání předávání tepla
 • při zvýšené námaze
 • jako důsledek různých onemocnění
  • srdce
  • endokrinní systém
 • dehydratace
 • léky, alkohol, drogy
vzniká při působení přímého slunečního záření na hlavu a oblast šíje
přímé sluneční záření není za vznikem úpalu někdy se označuje jako sluneční úpal
kůže není spálená a zarudlá spálená a zarudlá kůže, puchýře
zastavení pocení a suchá kůže až v pozdějším stadiu suchá kůže, olupování kůže
není přítomna opozice šíje opozice šíje - ztuhnutí krčních svalů
nemožnost přiblížit bradu ke hrudi
podobně jako u zánětu mozkových blan
příznaky nastupují rychle nástup potíží převážně až po časovém zdržení, nejčastěji v noci

Zvýšené riziko u dětí, seniorů a v těhotenství

I když mají úžeh a úžeh odlišný mechanismus vzniku, jsou rovněž rizikové pro určité skupiny lidí. Vyšší nebezpečí komplikací a těžší průběh je třeba předpokládat u:

 • dětí, a hlavně malých dětí
 • starších lidí
 • těhotných
 • při dehydrataci
 • u lidí se srdečně-cévními onemocněními
 • při horečce
 • při poruše funkce potních žláz
 • při poruchách vylučování vody a solí
 • při užívání léků na vysoký krevní tlak, diuretik (léky na odvodňování), psychofarmak
 • při zneužívání drog
 • při požívání alkoholu a alkoholismu
 • po vysoké fyzické zátěži

V dětství se úžeh a úžeh spolu s dehydratací podepisuje na závažném ohrožení zdravotního stavu. Proto je třeba myslet na dostatečnou ochranu před přímým slunečním zářením a na pitný režim. Dítě během hry nemyslí na pití tekutin a nechrání se před teplem a sluncem.

Rovněž senioři mají snížený pocit žízně. Neobvyklé není ani nadměrné oblékání se během léta, jelikož u některých převládá pocit chladu. Součinně s vysokou teplotou a slunečním zářením se vystavují riziku vzniku úpalu a úžehu.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v létě - slunce, teplo, úrazy a onemocnění

Pozor je třeba dávat také v období těhotenství, kdy může být hypertermie důvodem potratu. Zvýšení tělesné teploty těhotné ženy nad 38 °C je rizikové pro plod, zejména pro nebezpečí vrozených vývojových vad. Proto se v těhotenství nedoporučují horké koupele či saunování. Pozor, tělesná teplota stoupá i při zvýšené fyzické námaze, a to zejména během horkých dní.

Zajímavé informace:
Informace o chřipce, horečce a rizicích během těhotenství uvádíme v magazínovém článku.

První pomoc

První pomoc při úpalu a úžehu se zaměřuje na zmírnění vlivu tepla a slunečního záření. Postiženého je třeba přemístit do chladnějšího prostředí. Následně je třeba jej uložit do polohy vleže nebo do polosedu. Uvolníme mu oděv nebo svlékneme těsný a neprodyšný textil.

Důležitý je klid v jeho okolí a následné chlazení. Postiženého chladíme vlažnou vodou. Pozor, ne studenou, to by způsobilo zúžení krevních cév a zadržování tepla v těle. Proto ho potíráme v zásadě pouze vlažnou vodou! Ke chlazení můžeme použít i ventilátor a proud vzduchu.

Případně jej můžeme přikrýt vlhkou plachtou či tenkou dekou. Také nebude namočená v ledové vodě, ale ve vlažné. Aplikujeme zábal podobně jako během horečky. Postup uvádíme v magazínovém článku Chřipka u dětí.

Velmi důležitý je pitný režim, a to v případě každé věkové kategorie. Člověk by měl přijímat hypotonické roztoky, jako například čistou vodu a minerálku ředěnou vodou v poměru 1:1.

Nevhodné jsou slazené vody a sycené nápoje.

Rovněž nepodáváme kávu a horký čaj, ani energetické nápoje. Pokud má člověk změnu chování a nespolupracuje nebo je v bezvědomí, tekutiny nepodáváme. Hrozí riziko aspirace neboli vdechnutí do dýchacích cest.

Pokud člověk nespolupracuje, potíže se nezlepšují a nastupuje porucha chování či bezvědomí je třeba volat odbornou pomoc, lékaře, lékařskou službu první pomoci (LSPP) a při závažném stavu záchrannou zdravotní službu.

Prevence úpalu a úžehu

Tak jako v jiných případech, i při úpalu a úžehu je nejlepší prevence. Prevence se zaměřuje na předcházení vzniku obtíží a onemocnění. V mnoha případech lze úpalu předcházet. Úžehu umíme předejít v plné míře, pokud se dostatečně připravíme a chráníme.

Základní zásady prevence před úpalem a úžehem uvádíme v tabulce

Preventivní opatření Popis
Pitný režim
Proudění vzduchu
 • ovívat se
 • použít ventilátor
 • klimatizaci
  • pozor na zásady správného používání
Teplota prostředí
a sluneční záření
 • klimatizované místnosti
 • pozor na správné používání klimatizace
 • jinak hrozí jiné zdravotní komplikace
 • ve městě se skrýt do nákupního centra
  • vyhledávat stín
  • nezdržovat se na slunci příliš dlouho
  • chránit si hlavu přikrývkou
 • kůži chránit opalovacím prostředkem
 • oči slunečními brýlemi s UV filtrem
 • během cestování častější přestávky vaření
 • krátce a lehká jídla
 • neslunit se mezi 11 a 15 hodinami
Větrání
 • větrat pouze brzy ráno a po západu slunce
 • přes den se místnost zvyšuje teplota
Sprchování
 • ve vlažné vodě
 • 2–3krát během dne a krátce
Pohyb a tělesná zátěž
 • aklimatizace na horké prostředí
 • pomáhá denní cvičení
 • hlavně v prvních dnech
 • při tělesné zátěži zvýšit příjem tekutin
  • hypotonické roztoky
  • před zátěží
  • během i po námaze
  • častěji v menším množství
 • omezení těžké práce
 • pokud, tak ráno nebo večer
Oblečení pamatujte si, že v letním horkém období bychom měli volit oblečení, které je:
 • vzdušné
 • lehké
 • má světlé barvy
 • přírodní materiály
 • není těsné, elastické a umělé oblečení
Alkohol STOP alkoholu
Zateplení domů pomáhá v zimě, ale také v létě

Dostatečný pitný režim můžeme odkontrolovat. V první řadě je to za pomoci tělesné váhy. Pokud se hmotnost sníží o přibližně o 2 %, značí to lehkou dehydrataci. Při ztrátě 5 % je střední a nad 7 % závažná ztráta tekutin.

Jiným objektivním měřítkem je barva moči. Moč by měla mít světle žlutou barvu. Tmavá moč značí nedostatečný příjem tekutin.

Než vykročíte zpoza počítače do horkého počasí

A opět tu pro vás máme krátký test o dnešním tématu úpal a úžeh.

Zajímavé zdroje informací

Co se děje při...

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.