Chripka v tehotenství. Je nebezpecná a jak se lécí?

Chripka v tehotenství. Je nebezpecná a jak se lécí?
Zdroj fotografie: Getty images

Nastalo období zvýšeného výskytu onemocnení dýchacích cest. Mezi nejcastejší sezónní onemocnení patrí také chripka.

Chripka je vysoce infekcní virové onemocnení. Pri vypuknutí epidemie se jí nevyhnou deti, dospelí, starí lidé a ani tehotné ženy.

Muže probíhat mírne, ale také s komplikacemi.

V tehotenství je nebezpecná hlavne pro komplikace, které muže zpusobit. Proto je v období tehotenství duležitá prevence a v prípade propuknutí onemocnení lécba s ohledem na tehotenství.

Cím je tehotenství specifické?

Období tehotenství je specifické také pro imunitní systém.

Urcité složky imunitního systému jsou tlumené. Na druhou stranu složky prirozené imunity jsou ale naopak posíleny.

Imunita se adaptuje na období tehotenství a hlavním duvodem je, aby neútocila proti plodu a nezpusobila jeho usmrcení. Ten typ imunity, který je tlumený, je úcinný hlavne proti množení viru uvnitr bunky. To hraje ve prospech nekterých onemocnení a také ve prospech chripky.

Probíhá-li mírne, bez komplikací, není duvod ke zvýšeným obavám.

Pozor je treba dávat pri težším prubehu a pokud se dostaví vážnejší potíže.

Imunitní systém je u každého cloveka jiný. Každý zvládáme chripku rozdílne, jinak to není ani v období tehotenství.

Ohroženo je zdraví matky, ale i nenarozeného dítete.

U matky je nejkritictejší období tretího trimestru.

Rizika vyplývající z onemocnení podle tvrzení madarského pruzkumu prokázala, že druhý a tretí trimestr je náchylný pro vznik vrozených vad u detí, jako jsou rozštep rtu a patra, defekt neurální trubice, onemocnení srdecne-cévního systému.

Výskyt techto vad snížilo podávání antipyretik, což jsou léky proti horecce. Težší prubeh muže mít na svedomí i predcasný porod nebo nízkou porodní váhu novorozence.

Pro matku a rovnež pro plod je závažné selhání dýchání (respiracní insuficience). Pri respiracní insuficienci je plod ohrožen sníženou dodávkou kyslíku.

Onemocnení, která zhoršují prubeh:

 • pneumonie (zápal plic – virový nebo sekundárne zpusobený bakteriemi)
 • astma
 • CHOPN (chronická obstrukcní choroba prudušek a plic)
 • a jiná chronická onemocnení (cukrovka, oslabená imunita)

Lécba chripky

Lécba chripky probíhá vetšinou symptomaticky, což znamená, že se podávají léky proti príznakum, které chripka vyvolává. Léky úcinné proti viru chripky (antivirotika) se podávají pouze rizikovým skupinám a pri težkém prubehu.

V období tehotenství je podávání léku omezené, vzhledem k rizikum plynoucím pro díte.

Tehotná žena je nemocná, má chripku a rýmu
Ne všechny léky v tehotenství jsou vhodné a povolené Zdroj foto: Getty images

Nekteré léky na snížení horecky jsou bezpecné, napríklad i nekterá antibiotika. Jiné mohou být podávány pouze v urcitém období tehotenství.

Jsou léky, které mohou být podávány s prijetím urcitého rizika pro plod, a jsou i takové, co jsou zakázány úplne (pred tehotenstvím, behem neho i po porodu v prípade kojení). Každopádne volbu léku nechte na lékare.

Tabulka uvádí informace o nekterých lécích pri ruzných obtížích vzhledem k období tehotenství

Období Horecka a bolest Antibiotika Kašel Rýma Bolest v krku
První trimestr paracetamol, kyselina acetylsalicylová (malé dávky) penicilin a cefalosporiny fusafungin (Bioparox) antitusikum proti kašli: dextromethorfan na vykašlávání: jitrocel kopinatý, materídouška po porade s lékarem prípravky s morskou a minerální vodou, bylinné silice Sanorin a Olynth antiseptické pastilky: tridekanamin, chlorhexidin hermánek
Druhý trimestr paracetamol, kyselina acetylsalicylová (malé dávky) penicilin a cefalosporiny fusafungin (Bioparox) antitusikum proti kašli: butamirát, dextromethorfan na vykašlávání: ambroxol jitrocel kopinatý, materídouška po porade s lékarem prípravky s morskou a minerální vodou, bylinné silice Sanorin a Olynth (krátkodobe) antiseptické pastilky: tridekanamin, chlorhexidin hermánek
Tretí trimestr paracetamol penicilin a cefalosporiny fusafungin (Bioparox) antitusikum proti kašli: butamirát na vykašlávání:
ambroxol
jitrocel kopinatý, materídouška po porade s lékarem
prípravky s morskou a minerální vodou, bylinné silice Sanorin a Olynth antiseptické pastilky: tridekanamin, chlorhexidin hermánek
Kojení ibuprofen, paracetamol fusafungin (Bioparox) ambroxol prípravky s morskou a minerální vodou, bylinné silice antiseptické pastilky: tridekanamin, chlorhexidin hermánek 
Kontraindikované (zakázané) léky a prípravky s obsahem pseudoefedrin, lokální anestetika, jód, formaldehyd, acetylcystein (ACC long) a guaifenesin (Guajacuran), kodein, kombinované léky jako Modafen, Paralen Plus, Nurofen, Stopgrip, Diprophos Repetabs antibiotika: tetracykliny, chinoliny a sulfonamidy ve tretím trimestru je kontraindikován ibuprofen a kyselina acetylsalicylová bylinky: lípa, brectan, šalvej lékarská

Jak jste cetli v rádcích výše, telesná teplota v období tehotenství by nemela prekrocit hranici 38 °C, aby nebylo ohroženo zdraví a život plodu.

Pri vyšplhání nad tuto hodnotu by mela být snižována. Mužete zkusit zábal, sprchu nebo léky proti horecce – antipyretika.

Tehotná žena si kontroluje telesnou teplotu
Duležitá je kontrola telesné teploty Zdroj foto: Getty images

V prípade bolesti v krku mužete kloktat slaný roztok a zkusit zvlhcovat vzduch. Pri zánetech dutin vyzkoušejte naparování. V uvedené tabulce je videt, které léky a jiné prípravky na pridružené symptomy jsou v tehotenství bezpecné a které ne.

Podpora lécby behem chripky je v podstate založena na dostatecném príjmu tekutin, zvýšené konzumaci ovoce a zeleniny pro obsah vitamínu, z nichž hlavní roli hraje vitamín C (denní dávka 500 mg), zinek.

Duležitou roli má odpocinek a klid na lužku. Pro lepší uvolnování dýchacích cest je lepší poloha v polosede. V místnosti více vetrejte. Stejne duležité je i zvýšení hygieny i jako prevence, o cemž se doctete níže.

Pro zopakování si pripomeneme príznaky chripky:

 • Zvýšení telesné teploty až horecky (38–40 °C)
 • Zimnice, tres
 • Pocení
 • Celková slabost, únava, malátnost
 • Bolest hlavy
 • Bolest kloubu, svalu, koncetin
 • Rýma
 • Bolest v krku
 • Kašel, dráždivý, suchý, dusivý
 • Bolest hrudníku, hlavne pri kašli
 • Podráždení ocí, bolestivé pohyby ocí
 • Nevolnost, nauzea, zvracení a jiné strevní formy (i prujmy)
 • Nechutenství

Pri závažném ohrožení života muže být indikováno prerušení tehotenství pro záchranu zdraví a života tehotné a podle týdne tehotenství i pro záchranu života ješte nenarozeného dítete.

Kdy je nezbytné lékarské vyšetrení?

V prípade, že tehotná onemocní chripkou, je duležité sledování zdravotního stavu. Pokud se pridruží následující príznaky, je nezbytné lékarské vyšetrení.

Varovné príznaky, které vyžadují okamžitou odbornou pomoc:

 • ztížené dýchání, melké dýchání
 • tlak na hrudi (nebo jinak projevující se bolest na hrudi)
 • bolest v briše
 • utlumené, až vymizelé pohyby dítete
 • vysoké horecky
 • dezorientace, zmatenost
 • dlouhotrvající, težké zvracení
 • závrate

Jaká je možnost prevence?

Nejlepší je pro tehotnou ženu prevence.

Do ní mužeme pocítat zvýšený príjem vitamínu ve strave nebo i ve forme výživových doplnku urcených pro období tehotenství. Z vitamínu je to hlavne vitamín C a D.

Minerály jako je zinek rovnež prospívají v prevenci, ale i pri lécbe. Do preventivních opatrení by se dalo zahrnout i užívání probiotik.

Zajímavé informace:
Zdravotní úcinky vitamínu D
Probiotika a jejich význam pro zdraví cloveka

Zdravá strava behem tehotenství
Významné místo mají také vhodné potraviny Zdroj foto: Getty images

V sezónním období zvýšeného výskytu chripky se doporucuje omezit pohyb na místech, jako jsou nákupní centra a jiná místa s masovým výskytem lidí. Chripka je vysoce infekcní a prenáší se kapénkovou infekcí, pri rozhovoru, kašli, kýchání, ale i pri prímém kontaktu, napríklad pri podání rukou.

Nedotýkejte se ocí, nosu a úst, presne to je cesta k pruniku viru do organismu.

Z uvedeného vyplývá potreba zvýšené hygieny. Mytí rukou a použití vhodných prípravku. Jako plus bude také zvýšená péce o prostredí v našem okolí, jako napríklad mytí klik na dverích, vypínacu a ostatních ploch, kterých se casto dotýkáme.

Ockování

V období tehotenství se doporucuje pred hlavní chripkovou sezónou ockování (od ríjna až po prosinec). Ockovací vakcíny jsou každorocne upravovány podle zadání Svetové zdravotnické organizace (WHO - World health organization).

Vakcíny obsahují neživé cásti viru, které jsou pro tehotenství bezpecné.

Ockovací látka proti chripce je bezpecná rovnež pred i behem tehotenství a není problém s ockováním ani po porodu. Cást imunity prechází také na díte v deloze.

Po porodu prostrednictvím kojení i v materském mléce. To zajištuje ochranu pred onemocnením i pro díte.

Ockovací látky s obsahem živých cástic jsou v období tehotenství zakázány.

Samozrejme, pri nejasnostech a obavách je lepší, pokud se poradíte s lékarem.

Svetová zdravotnická organizace (SZO, WHO) v roce 1999 zrídila Strategickou poradní skupinu expertu pro imunizaci (The Strategic Advisory Group of Experts SAGE on Immunization). Ta má na starosti vakcíny a imunizaci, jejich výzkum, vývoj a také dodání.

SAGE SZO doporucuje ockování proti chripce pro následující skupiny obyvatelstva:

 • tehotné ženy v kterémkoli mesíci tehotenství
 • deti od šesti mesícu života, v predškolním i ve školním veku
 • zdravotnictí pracovníci a jiní pracovníci pracující ve zdravotnických zarízeních, kterí jsou v kontaktu s pacientem
 • pracovníci resortu, kterí pricházejí do úzkého kontaktu se spoustou lidí (ucitelé, zamestnanci bank, obchodu, pošt, dopravy)
 • vojáci, policisté
 • aktivní sportovci
 • osoby ve veku 59 a více let a také jejich rodinní príslušníci
 • osoby s chronickými onemocneními (srdecne-cévního systému, dýchacích cest, ledvin, metabolickými onemocneními, imunitními poruchami), jakož i jejich rodinní príslušníci

Behem onemocnení je obsah cástic v 1 ml sekretu více než milion a k nakažení je jich zapotrebí jen pár desítek.

Jak jste se dnes mohli docíst, prevence je duležitá. Ale ne vždy zarucí ochranu pred onemocnením chripkou.

V prípade, pokud na sobe tehotná žena zpozoruje príznaky, které by mohly znamenat chripkové onemocnení, duležité je kontaktovat lékare a ten jí doporucí následný postup.

Tehotenství je obdobím, kdy by každé zhoršení zdravotního stavu muže znamenat jeho ohrožení nebo i ukoncení. Vše záleží na onemocnení, které se v tomto období vyskytne a chripka je jedním z tech, pri kterém je treba zachovat opatrnost.

Zdroj zajímavých informací

Otestujte své znalosti

11 lehkých otázek pro zopakování tématu

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.