Jak se projevuje mimodeložní tehotenství? Poznejte príznaky vcas

Jak se projevuje mimodeložní tehotenství? Poznejte príznaky vcas
Zdroj fotografie: Getty images

Pojem mimodeložní tehotenství je strašákem mnoha žen. Kdy muže nastat, jak se projeví, ale i to, co obnáší tento problém, se doctete v našem clánku.

Mimodeložní tehotenství predstavuje vážný stav. Presto mnoho žen neví, jaké má príznaky, jak na nej reaguje tehotenský test ci menstruacní cyklus. Chcete-li se dozvedet více nejen o tom, ale i o možné lécbe a operaci, ctete dále.

Ektopické tehotenství, jak se mimodeložnímu tehotenství odborne ríká, muže mít ruzné projevy.

Patrí mezi nejcastejší príciny odumrení plodu v casném tehotenství. Proto by se na mimodeložní tehotenství melo myslet u každé ženy v produktivním veku, u které nastaly urcité príznaky.

Bolest bricha pri mimodeložním tehotenství se vyskytuje asi u 90 % prípadu. Mezi jiné príznaky patrí neprítomnost menstruacního cyklu, silné, ale i slabé vaginální krvácení.

Mimorádne duležité je brzké odhalení této poruchy. Ovlivnuje nejen zdraví a život ženy, ale i následné komplikace a další tehotenství.

Prectete si také clánky:

Bolest pri menstruaci

Krvácení mimo menstruacní cyklus

Nadmerné krvácení pri menstruaci

Ovulace a oplodnení vajícka spermií

Ovulace je proces, kdy se z vajecníku ženy uvolní zralé vajícko. Obvykle to bývá mezi 10. až 14. dnem menstruacního cyklu.

Toto vajícko zachytí vejcovod, kde pri prítomnosti spermie, tedy mužské pohlavní bunky, dochází k jejich splynutí. Tak vzniká zárodek a následne embryo. Takto oplodnené vajícko cestuje dále vejcovodem až do delohy, kde se uhnízdí. Zde má vhodné podmínky pro další vývoj.

K ovulaci dochází jednou za mesíc. Ženské vajícko je schopno být oplodneno do 12 hodin od ovulace. Životnost spermií a jejich schopnost oplodnit vajícko je zhruba 24 až 48 hodin po pohlavním styku.

Prectete si více v clánku: Ovulace, výpocet plodných a neplodných dnu. Jak plánovat tehotenství?

Co je mimodeložní tehotenství

Jde o stav, kdy se oplodnené vajícko uhnízdí mimo delohu. Ve vetšine prípadu je to ve vejcovodu. Muže to však být i ve vajecníku, deložním hrdle, ale i brišní dutine.

V techto místech však nejsou podmínky vhodné pro vývoj plodu. Proto castokrát koncí takové tehotenství jeho odumrením.

Tento stav predstavuje pomerne vysoké riziko i pro matku. Mimodeložní tehotenství se pokládá za vážnou poruchu, spojenou s ohrožením matky.

V soucasnosti tvorí mimodeložní tehotenství asi 2 % všech tehotenství. Jejich výskyt má ale podle odborníku stoupající tendenci.

V cem spocívá riziko mimodeložního tehotenství?

Nejcastejší komplikací a rizikem je krvácení nebo narušení okolních struktur. Hrozí ruptura, tedy prasknutí vejcovodu, krvácení do brišní dutiny ci zánet.

Ohrožení a vážnost se samozrejme odvíjí od lokalizace uhnízdeného plodu a casu, kdy se stav diagnostikoval.

Príznaky mimodeložního tehotenství

V prvních dnech se stav projevuje jako bežné tehotenství. Po oplodnení a uhnízdení vajícka se vetšinou nejspíš nedostaví ocekávaná menstruace, následne se mohou pridat ranní nevolnosti, zažívací potíže, zmeny nálad ci citlivost prsou.

Jelikož vajícko bylo oplodneno a uhnízdeno, zacíná produkovat tehotenský hormon - hCG. Ten se objeví nejprve v krvi, pozdeji i v moci ženy. Proto i pri mimodeložním tehotenství je tehotenský test pozitivní.

Více o projevech tehotenství se doctete v clánku: První príznaky tehotenství. Jak je rozpoznat?

Obvykle nekdy mezi 6. až 10. týdnem od uhnízdení vajícka se objevují bolesti v podbrišku. Mohou být silné a krecovité. Casto je prítomno i krvácení ruzné intenzity.

Dojde-li až k narušení okolních struktur ci prasknutí vajecníku, bolesti jsou intenzivní. Muže se objevit bledost ci poruchy vedomí.

Slabší krvácení nebo špinení bývá casté pri uhnízdení embrya. Tento jev je prirozený a neohrožuje zdraví budoucí maminky. Avšak pri silných bolestech, krvácení a jakýchkoli pochybnostech radeji kontaktujte svého lékare, aby vyloucil možné mimodeložní tehotenství.

Možné príznaky mimodeložního tehotenství

 • bolest v podbrišku
 • vaginální krvácení slabší ci silnejší intenzity
 • bledost
 • zrychlený puls
 • kolapsové stavy
 • poruchy vedomí

Pouze výjimecne probíhá mimodeložní tehotenství bez príznaku. Jsou však prípady, kdy takové tehotenství odhalí až vyšetrení u gynekologa.

Príciny mimodeložního tehotenství

Príciny vzniku mimodeložního tehotenství mohou být ruzné. Postihuje prevážne ženy pri prvním tehotenství. Castým faktorem, který prispívá k jeho vzniku, jsou ruzná zánetlivá onemocnení pánve, stav po operacích vejcovodu ci ruzné vývojové abnormality vajecníku.

Rizikové faktory vzniku mimodeložního tehotenství

 • vek nad 35 let
 • kourení
 • zánetlivá onemocnení pánve
 • stav po operacích vejcovodu
 • zúžené vejcovody pozánetlivými srusty
 • funkcní poruchy vejcovodu
 • vrozené vývojové vady vejcovodu a delohy
 • výskyt mimodeložního tehotenství v minulosti
 • spontánní potraty v minulosti
 • jednosložková hormonální antikoncepce obsahující pouze hormon progesteron

Jaká je lécba mimodeložního tehotenství?

Poté, co lékar urcí umístení vajícka a stanoví diagnózu mimodeložního tehotenství, vás s nejvetší pravdepodobností ceká operace. Plod nemá mimo delohu vhodné podmínky pro svuj další vývoj. Ohrožuje také matku, a musí být tedy chirurgicky odstranen.

Postup a typ operace se odvíjí zejména od toho, kde se oplodnené vajícko nachází. Ve vetšine prípadu je provádena laparoskopická operace. Je to šetrný typ chirurgického zákroku, který se provádí pomocí nástroju, pouze skrz malé rezné rány.

Jak dále po operaci mimodeložního tehotenství?

Tento stav i následná operace predstavuje pro ženu, z pochopitelných duvodu, zátež nejen po fyzické, ale i psychické stránce.

V tele ženy se zacaly dít zmeny stejné jako pri každém jiném tehotenství. Už pri prvním podezrení a pomyšlení na tehotenství se vynoruje celá rada myšlenek, nadšení, vzrušení i ocekávání. Hormony zacínají pripravovat organismus ženy na dlouhý a nárocný proces zvaný tehotenství.

Náhlá informace o mimodeložním tehotenství je proto bolestivá a sklicující. Žena se musí vyrovnat s tím, že zacínající tehotenství nemá šanci dále se vyvíjet. Prítomen je i strach o vlastní zdraví.

Po prodelání mimodeložního tehotenství je nutno mít dostatecne dlouhou dobu k zahojení nejen fyzických, ale i duševních ran.

Jak dlouhá je rekonvalescence po operaci?

Po laparoskopické operaci jsou jizvy na briše menší, hospitalizace kratší a zotavení rychlejší.

Krvácení po operaci trvá nekolik dní. Nemelo by však trvat déle než menstruacní krvácení.

Samotné menstruacní krvácení by se melo objevit za 4–6 týdnu. Pokud byl cyklus pred tehotenstvím pravidelný, je pravdepodobné, že tak bude probíhat i nadále.

Rány na duši se hojí déle. Jsou spojeny i s obavou prubehu dalšího tehotenství.

Není prokázáno, že casné otehotnení zvyšuje riziko vzniku dalšího mimodeložního tehotenství. Avšak pri plánování dalšího tehotenství se radeji poradte s vaším lékarem. Rovnež se poradte i v prípade, že jste užívala nejaké léky.

Pokud žena prekonala v minulosti takové tehotenství, riziko že i to další bude mimodeložní, se zvyšuje asi o 10 %.

Umelé oplodnení po prodelání mimodeložního tehotenství

Pokud po prodelání mimodeložního tehotenství zustal vejcovod poškozen, muže být pro vás vhodné rešení plánovaného tehotenství umelé oplodnení. Pri nem se odebere vajícko prímo z vajecníku, spermie z ejakulátu a po oplodnení se zhruba po 5 až 6 dnech vkládá embryo prímo do delohy.

Tímto zpusobem se embryo vyhne putování nepruchodným nebo zúženým vejcovodem. Znacne se tedy zamezí riziku dalšího mimodeložního tehotenství.

O techto, ale i jiných oparení a možnostech se neváhejte poradit se svým gynekologem.

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.