První príznaky tehotenství. Jak je rozpoznat?

První príznaky tehotenství. Jak je rozpoznat?
Zdroj fotografie: Getty images

At už se o miminko pokoušíte, nebo ne, je dobré znát, jaké jsou první príznaky tehotenství. Ty casto nastanou ješte pred pozitivním tehotenským testem.

Príznaky tehotenství mohou být v prvních dnech pomerne matoucí. Po oplodnení mužete již pomerne brzy na sobe spatrovat urcité zmeny. A to i v dobe, kdy ješte tehotenský test nic neprozradí. Nastat mohou již pred ocekávanou menstruací.

Aby v deloze budoucí maminky zacal rust nový život, je zapotrebí nekolik faktoru. Žena musí být v období ovulace, kdy se z vajecníku uvolní ženská pohlavní bunka – vajícko. To musí být následne oplodneno mužskou pohlavní bunkou – spermií.

Více o oplodnení i o menstruacním cyklu ženy se doctete v clánku: Ovulace, výpocet plodných a neplodných dnu. Jak plánovat tehotenství?

Mezi nejcastejší dotazy patrí:
Kdy zacínají první príznaky tehotenství?
Jaké jsou úplne první príznaky?

Úplne první príznaky tehotenství

U nekterých žen nenastanou vubec. Nekdy si jich jen nevšimnou nebo jim nepripisují velký význam. Podívejme se proto spolu na nejcastejší z nich.

Vynechání menstruace

Mezi úplne první a jasný príznak patrí vynechání menstruace. Neprítomnost menstruace však muže být i projevem jiných zmen v tele. Muže jít tedy o množství jiných duvodu, proc se menstruacní cyklus nedostavil nebo dostavil se zpoždením.

Možné príciny poruchy cyklu nebo neprítomnosti menstruace:

Pri nadmerném a náhlém fyzickém zatížení nebo poklesu podkožního tuku dochází ke snížení hladiny estrogenu. Muže to zpusobit poruchy menstruacního cyklu. U rady profesionálních sportovkyn dochází k úplnému vynechání menstruace.

Prectete si více o menstruacním cyklu v cláncích:

Napnutá a citlivá prsa

Citlivost a bolest prsou muže také naznacovat možné tehotenství. Ovšem tak jako bolest bricha, tak i napnutá a bolestivá prsa se casto vyskytují i pred nástupem menstruace.

V mnoha prípadech je snadné si splést první príznaky tehotenství s takzvaným premenstruacním syndromem. Tlak v podbrišku, napnuté prsy, podráždenost, únava ci zvýšená chut k jídlu se bežne vyskytují i pred nástupem menstruacního cyklu. Všechno je to pusobení hormonu.
Prectete si také clánek o premenstruacním syndromu.

Bolest a krece v briše

Nepríjemné bolesti ci krece v briše se pripisují zejména rostoucí deloze a jiným fyziologickým zmenám, které v tele ženy nastávají. Vyskytují se však i v prvních dnech od oplodnení. Tehdy to mají na svedomí zejména hormony a zažívací potíže.

Bolesti jsou podobné tem, které se vyskytují pri menstruaci. V tomto prípade však samotná menstruace chybí.

Více o krecích a bolestech bricha ve kterémkoli stadiu tehotenství se doctete v clánku: Jste tehotná a trápí vás bolest v podbrišku? Na toto si dejte pozor

Nafouklé bricho, zácpa

Bolest nejen v podbrišku, ale i celého bricha muže být zaprícinena i vzniknutými trávicími obtížemi.

Plynatost, zácpa a jiné trávicí potíže znepríjemnují tehotenské období nejedné budoucí mamince. Na svedomí to mají zejména hormony, které oslabují tonus neboli napetí vnitrního svalstva strev. V dusledku toho dochází ke zpomalování strevního obsahu.

Pri dlouhodobých potížích muže dojít až ke vzniku hemoroidu. Lécba spocívá zejména v úprave stravovacích návyku.

Prevence i lécba zácpy v tehotenství:

 • dostatek tekutin
 • dostatek pohybu
 • strava bohatá na vlákninu
 • dostatek zakysaných mlécných výrobku ve strave

V prípade pretrvávající težké zácpy se mohou použít léciva, jako napríklad cípky ci probiotika. O rešení zácpy pomocí léku se však vždy poradte se svým lékarem.

Více se doctete v clánku: Nebezpecná zácpa v tehotenství? Co na zácpu a jak se vyprázdnit bez obtíží

Nevolnost, zvracení, ale i zmena chuti

Pojem ranní nevolnost je všeobecne znám v souvislosti s tehotenstvím. Je opravdu castým príznakem tehotenství, ackoli ne každá žena ji musí pocitovat.

Približne 60 až 80 % žen trpí celkovou fyzickou slabostí, nevolností a zvracením. Relativne normální jev je, pokud žena zvrací 1–2x denne. A vubec se nemusí jednat o ranní hodiny.

Prícina nevolnosti a zvracení v tehotenství stále není zcela jasná. Pravdepodobne má souvislost se zmenou hladin hormonu v tele ženy.

Nevolnost, pocit težkosti v žaludku ci zvracení souvisí i se zmenami v trávicím systému. Trávení se behem tehotenství zpomaluje, žaludek se hure vyprazdnuje. To vše pridává na pocitu plnosti, težkosti a nevolnosti.

Mnohé ženy pocitují nevolnost nalacno. Proto se doporucuje, aby tehotná žena mela vždy u sebe neco malého k jídlu. Tyto obtíže trvají vetšinou do tretího až ctvrtého mesíce.

Pri tehotenském zvracení obvykle není nutná lécba. V podstate se nejedná o patologický, chorobný stav a vážneji neohrožuje matku ani plod.

Pokud však u budoucí maminky dlouhodobe pretrvává úporné zvracení, muže být ohroženo zdraví matky i plodu. Takový stav patrí do rukou odborníka. Proto pri pochybnostech neváhejte kontaktovat svého lékare.

Jak se vyhnout, minimalizovat tehotenskou nevolnost a zvracení:

 • vyhýbejte se nepríjemným pachum a nevyvetraným místnostem
 • doprejte si dostatek odpocinku
 • snažte se mít stále neco malého v žaludku
 • jezte casteji v malých množstvích

Nevolnost v tehotenství se casto spojuje s nízkou hladinou cukru v krvi. Proto nebudte nalacno. Prestože mužete ztrácet chut a prící se vám cokoliv sníst, malá porce správného jídla pomuže zvednout cukr v krvi a pocítíte mírnou úlevu. Casto se totiž dríve než pocit hladu dostaví pocit nevolnosti a na zvracení.

Citlivost na ruzné vune a pachy

Vedle nevolnosti se u mnoha žen objevuje i zvýšená citlivost na ruzné vune a pachy. Mezi casté situace patrí, když tehotným ženám zacne nepríjemne páchnout káva, cigarety, alkohol, ale i napríklad šampon ci nekterá jídla.

Opet to mají na svedomí hormony. Je pravdepodobné, že se tak snaží uchránit telo pred potenciálne škodlivými látkami.

Casté mocení

Plod je ješte príliš malý na to, aby tlacil na mocový mechýr. Ovšem i tak se už ozývá casté mocení. Duvodem je nárust hladiny tekutin v tele ženy.

Ledviny pracují rychleji, címž se zbavují více odpadních látek. V souvislosti s tím narustá tvorba moci v ledvinách, a tedy i vylucování tekutin mocí.

Pokud však pocitujete bolest pri mocení, máte horecku nebo se objevila krev v moci, neváhejte kontaktovat svého lékare.

Náladovost, deprese

Tehotenství predstavuje již od prvních dnu obrovskou zmenu pro organizmus ženy. S tím se musí vyrovnat nejen telo budoucí maminky. Hormonální zmeny se samozrejme odrážejí i na psychice.

Je naprosto bežné, pokud se žena cítí depresivne, má casté zmeny nálad ci touhu bezduvodne plakat.

Prectete si více v clánku: Deprese v tehotenství. Co ji u budoucích maminek zpusobuje?

Kdy delat tehotenský test?

Tehotenský test funguje na základe prítomnosti hormonu hCG. Ten je vylucován placentou v momente, kdy se vajícko zahnízdí v deloze. Tento hormon je nejprve prítomen v krvi, a až za pár dní i v moci tehotné ženy.

Citlivejší testy dokáží zaznamenat prítomnost hCG hormonu již týden po jeho uhnízdení. Spolehlivejší je však provést test nejdríve v den ocekávané menstruace, ješte lépe  pár dní po jejím vynechání.

Pro testování je nejlepší použít první ranní moc. S testováním príliš nespechejte. Nejspolehlivejšího výsledku docílíte až nekolik dní po vynechání menstruace.

Vyšel vám test negativní, ale stále máte pocit, že se ve vašem tele dejí zmeny? Opakujte test o pár dní pozdeji. Už slabá cárka na testu ukazuje prítomnost malého množství hormonu hCG, tedy tehotenství.

Falešne pozitivní nebo falešne negativní test?

Pokud je test prováden správne a v moci ženy je již prítomen hCG hormon, výsledek bývá pomerne spolehlivý. Existují však urcité faktory, které mohou výsledek zmenit.

Tabulka uvádí možné príciny falešného výsledku tehotenského testu

Falešne pozitivní tehotenský test Falešne negativní test
nekterá nádorová onemocnení príliš rídká moc
cysty na vajecnících užívání diuretik – léky na podporu vylucování moci
nekteré hormonální léky užívání antihistaminik – léky blokující úcinek histaminu (pri alergiích)
stav po porodu, potratu, kyretáži

S tehotenstvím nastává v tele ženy obrovské množství zmen. Vyrovnat se s nimi muže být casto obtížné. Možná vás zájmou i naše další clánky o tehotenství:

Menstruace nebo krvácení po oplodnení vajícka?

U nekterých žen se muže vyskytnout mírné vaginální krvácení, zhruba 11 až 12 dní po oplodnení.

Nejde však o menstruacní krvácení!

Toto krvácení zaprícinuje uhnízdení oplodneného vajícka do sliznice deložní steny. Jde spíše o jakýsi krvavý výtok nebo špinení.

Pokud je krvácení silné nebo doprovázené bolestí, kontaktujte svého lékare. Muže jít o mimodeložní tehotenství.

Pri mimodeložním tehotenství se vajícko uhnízdí na jiném míste, mimo delohu. Nejcasteji jde o uhnízdení ve vejcovodu. Takový stav je vážný a nese s sebou pomerne velké riziko pro matku.

Proto pokud vám vyšel pozitivní tehotenský test a pocitujete bolesti, silnejší krvácení ci máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte lékarskou pomoc.

Pri mimodeložním oplodnení bohužel vetšina takových tehotenství koncí odumrením plodu. Ideální podmínky pro jeho donošení je prostredí v deloze, ne mimo ni.

Více o menstruacním krvácení si mužete precíst v príznacích:

Další zajímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - Tehotenství
 • solen.sk - Léky dostupné bez lékarského predpisu a jejich použití v tehotenství
 • ruvzbj - Životospráva v tehotenství
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.