V tehotenství dejte pozor na chudokrevnost. Jaké má príciny, príznaky?

V tehotenství dejte pozor na chudokrevnost. Jaké má príciny, príznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Tehotenství predstavuje urcitou zátež pro celý organismus. Srdce i plíce už nepracují jen pro jedno telo. Zvyšuje se objem krve, která se musí postarat i o potreby nenarozeného dítete. S tím vším souvisí i hrozící vznik anémie v tehotenství.

Známe ruzné druhy anémie, tedy chudokrevnosti. Z hlediska príciny vzniku se rozlišují na anémie pri zvýšených ztrátách krve, anémie pri nadmerném a predcasném rozpadu cervených krvinek a anémie pri poruše krvetvorby.

Nejcastejší anémií vubec je anémie zpusobená nedostatkem potrebných látek pro tvorbu cervených krvinek. Jde zejména o nedostatek železa. Tato anémie se nazývá sideropenická a i v tehotenství je nejcastejší anémií.

Podle Svetové zdravotnické organizace je anemie v tehotenství definována jako pokles koncentrace hemoglobinu pod 110 g/l, poprípade pokles hodnoty hematokritu pod 0,32. Hematokrit vyjadruje objem cervených krvinek v krvi.

Prectete si více o rozdelení a druzích anémie v clánku: Jste chudokrevní? Prícinou nemusí být jen strava

Rozdíly tehotenské anémie byly pozorovány v souvislosti s obdobím tehotenství, regionem i socioekonomickými podmínkami. Významnými faktory, které ovlivnují tento stav, jsou i opakovaná mnohocetná tehotenství v kratším období, ženy s nízkou váhou, vegetariánský zpusob života, ale i dárcovství krve.

V prubehu tehotenství se zvyšuje množství cervených krvinek. Objem krevní plazmy se zvyšuje více. Tento stav, kdy je množství krvinek dostatecný, ale ve srovnání s krevní plazmou nízký, hovoríme o anémii relativní.

Proc jsou i úplne zdravé ženy ohroženy chudokrevností v tehotenství?

Tehotenství predstavuje pro organismus ženy obrovskou zmenu. Rust nového života do urcité míry ovlivnuje každý orgán ci soustavu. Plíce musí dodat mnohem více kyslíku, srdce musí precerpat vyšší objem krve.

Potreby plodu a placenty vedou k nutnosti zvýšeného prísunu železa. Ten je potrebný i pro zajištení zvýšené tvorby cervených krvinek. Železo je totiž nezbytne duležitý stavební prvek.

V mnoha prípadech nestací tuto zvýšenou potrebu železa doplnit prostrednictvím stravy. Snadno dochází k jeho nedostatku a následne poruše tvorby krvinek.

Anémie z nedostatku železa - sideropenická anémie – tvorí 75–95 % prípadu anémie u tehotných žen.

Nedostatek železa se ješte zvýraznuje pri jeho nedostatecném príjmu. Nedostatecný prísun spocívá casto v nevhodném složení potravy ci nedostatku jiných duležitých živin ve strave. Rizikové jsou zejména sociálne slabší skupiny.

Nedostatecný príjem železa nespocívá v nedostatecném príjmu potravy, ale v jeho nevhodném složení.

Anémie v tehotenství i po porodu

Po porodu se anémie, která vznikla behem tehotenství, ješte více prohloubí. Duvodem jsou zejména krevní ztráty tesne po porodu. Tak se k sideropenické anémii pridružuje i takzvaná anémie hemoragická, neboli anémie zaprícinená ztrátou krve.

Dalším faktorem, který prispívá ke vzniku anémie, je tvorba materského mléka po porodu. Tvorba mléka, tedy odborne laktace, pro své správné fungování potrebuje dostatek tohoto stavebního prvku.

Matka drží v nárucí své díte a kojí ho.
Kojení je dalším faktorem zvýšené potreby železa po porodu. Foto: Getty images

Prvotním spouštecem je prohloubení nedostatku železa a až následne vzniká pokles hodnoty hemoglobinu, hematokritu a poctu cervených krvinek.

Anémie z nedostatku kyseliny listové a vitaminu B12

Nedostatek kyseliny listové je v tehotenství méne castý než nedostatek železa. Presto není treba podcenit potrebu tohoto vitamínu. Její chybení se nejcasteji spojuje s rizikem vzniku takzvaného defektu neurální trubice. Je to vážný stav, který ohrožuje zdraví i samotný život nenarozeného detátka.

Více o této poruše i ostatních potížích zaprícinených nedostatkem kyseliny listové si mužete precíst v našem clánku: S kyselinou listovou k vytouženému miminku i ke zdravým cévám

Druhy anémie v tehotenství

anémie z nedostatku železa tvorí ji 75 až 95 % prípadu anémie u tehotných
anémie z nedostatku kyseliny listové a vitaminu B12 tento nedostatek je méne castý, avšak duležitý již pri plánování tehotenství
infekcní príciny virová onemocnení, HIV, cytomegalovirus...
anémie pri užívání léku nekteré léky mohou zpusobovat anémii
nevysvetlitelné materské anémie chudokrevnost z nejasné príciny

Menstruace a chudokrevnost

Menstruace je soucástí života každé zdravé ženy. I když jde o prirozený jev, casto bývá doprovázena mnoha obtížemi a nepríjemnostmi. Muže jít o pocit únavy, tocení hlavy, bolest v podbrišku ci silné krvácení.

A práve silnejší krvácení pri menstruaci muže být rizikovým faktorem pro vznik anémie i nedostatek železa. Následne je mimo jiné zvýšené riziko vzniku anémie v tehotenství ci potíže s otehotnením jako takovým.

Máte-li pocit, že prubeh vaší menstruace není prirozený, kontaktujte svého lékare. Nadmerné bolesti, krvácení ci vetší sraženiny krve mohou signalizovat vážnejší onemocnení. Jedná se napríklad o endometriózu, polypy ci nádorové onemocnení.

Možná vás budou zajímat i clánky: Bolest pri menstruaci a Nadmerné krvácení pri menstruaci

Príznaky chudokrevnosti

Anémie se projevuje mnoha nespecifickými projevy, jako je slabost ci únava. Výrazné príznaky se projevují až pri vážné anémii. Jsou to zejména: nechutenství, bolesti hlavy, dušnost, zrychlené bušení srdce, bledá pokožka a sliznice.

Behem tehotenství jsou také príznaky vetšinou nenápadné a velmi nespecifické. Pocit únavy, spavost, bolesti hlavy, bušení srdce ci ztížené dýchání jsou castými pruvodními jevy samotného tehotenství.

Stanovení anémie v tehotenství se opírá zejména o anamnézu a krevní obraz.

Unavená tehotná žena, zakrývající si tvár rukama.
Nadmerná únava, slabost ci depresivní nálada muže signalizovat tehotenskou anémii. Foto: Getty images

Presun železa z matky na plod reguluje placenta. Nejvíce železa pro díte se presouvá v posledních deseti týdnech tehotenství.

Rizika chudokrevnosti v tehotenství

Anémie predstavuje riziko pro matku, plod i tehotenství jako takové. Mezi nejcastejší rizika se udává vznik preeklampsie, snížená odolnost vuci infekcím, porucha laktace a kojení, poporodní deprese.

Samotné tehotenství ohrožuje zvýšeným množstvím plodové vody, potrat, predcasný porod.

Plod je ohrožen poruchou vývoje, nitrodeložní zpoždení vývoje plodu. Díte po porodu má nízkou porodní hmotnost, je náchylnejší k nemocem, má horší poporodní adaptaci a narušený psychický a psychomotorický vývoj.

V tehotenství se obvykle mimo jiné vyšetruje i krevní obraz, který muže prípadnou anémii odhalit.

Rizikové skupiny náchylné ke vzniku anémie v tehotenství:

  • rychle po sobe následující tehotenství
  • mladé tehotné ženy
  • ženy, které mívají silnou menstruaci
  • vegetariánky
  • veganky

Lécba anémie v tehotenství

Tehotná žena potrebuje prísun železa približne 2,5 mg na den a zvyšuje se až na 6,6 mg na den v posledních trech mesících tehotenství, tedy posledním trimestru.

Pri potvrzení anémie v tehotenství se doporucuje užívání kyseliny listové a železa. Ošetrující lékar na základe krevního obrazu a jiných anamnestických údaju ci vyšetrení urcí vhodný zpusob doplnení tohoto stavebního prvku.

V tehotenství je užívání mnoha léku nevhodné ci dokonce nebezpecné. Pri jejich doporucení a predepsání jsou lékari velmi opatrní. Jsou však prípady, kdy není jiná možnost.

Jak se vyhnout chudokrevnosti v tehotenství

Predejít anémii z nedostatku železa lze zejména dostatecne vyváženou a pestrou stravou. Nejvetším využitelným zdrojem železa je maso. Míra jeho vstrebávání je až 30 %. Z jiných potravin to bývá asi jen 5 % prijatého železa. Odhaduje se, že až 50 % žen nemá doporucenou denní dávku železa.

Tehotná matka s dcerou pripravují zdravé jídlo v kuchyni.
Príjem vyvážené stravy s potravinami bohatými na železo je nejlepší formou prevence nedostatku železa. Foto: Getty images

V tabulce uvádíme obsah železa ve vybraných potravinách

potravina obsah železa v mg na 100 g potraviny
veprová pecene 13,0–37,0
hovezí maso 2,0–3,0
veprové maso 1,0–2,0
kurecí maso 0,43–0,84
slepicí vejce 2,1–2,6
ryby 0,13–1,5
kravské mléko 0,035–0,08
materské mléko 0,03–0,07
cocka 6,9–13
fazole 5,9–8,2
sója 5–11
vlašské orechy 2,1–2,4
rýže loupaná 0,6–2,3
pšenicná mouka 1,2–2,5
špenát 1,0–4,0

Další zajímavé zdroje

Jaké zmeny cekají ženu v tehotenství

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.