Žádné, falešné, možné ci jisté první príznaky tehotenství. Kdy se objeví?

Žádné, falešné, možné ci jisté první príznaky tehotenství. Kdy se objeví?
Zdroj fotografie: Getty images

Dají se nekteré první príznaky tehotenství považovat za jisté a jednoznacné? Jak odlišit, jestli si naše telo s námi jen zahrává, nebo jde opravdu o tehotenství?

Tehotenství se muže projevovat radou ruzných príznaku. Mnohé z nich jsou neurcité a ženy si jich nemusí ani všimnout. Ostatní príznaky jsou výrazné a již po nekolika dnech mohou naznacovat pravdepodobné tehotenství.

Príznaky tehotenství jsou však pomerne nespecifické. Zahrnují radu signálu, které mohou indikovat i neco jiného.

Pak existují projevy, které již presneji a jasneji ukazují na tehotenství. Ackoli nejsou zcela urcité, stále zretelneji potvrzují prítomnost oplozeného vajícka.

Mezi nejjistejší príznaky nebo projevy tehotenství patrí zejména pozitivní výsledek tehotenského testu. Následne je to samozrejme potvrzení tehotenství gynekologem.

Více informací o všech techto a dalších tehotenských príznacích najdete v našem clánku.

Oplodnení vajícka spermií, jeho uhnízdení a príznaky

Po oplození vajícka – ženské pohlavní bunky – spermií – mužskou pohlavní bunkou – vzniká tzv. zygota. Tak se nazývá diploidní bunka, která se po uhnízdení ve stene delohy dále vyvíjí.

Plod produkuje specifický tehotenský hormon – hCG. Zacínají procesy prítomné v tehotenství.

Vajícko je oplodneno již ve vejcovodu. Tam zustává 6 až 12 dní, než se dostane do delohy. Zde se, ve své stene, hnízdí.

Více informací o ovulaci a oplodnení najdete v clánku: Ovulace, výpocet plodných a neplodných dnu. Jak plánovat tehotenství?

At už po díteti velmi toužíte, nebo ne, chcete se o tehotenství dozvedet co nejdríve. To je prirozené. Trvá však nekolik dní, než se v tele zacnou dít urcité zmeny.

Startérem techto zmen je predevším výše zmínený hormon hCG - choriový gonadotropin. Ten se zacne tvorit po uhnízdení vajícka v deloze. Jeho úkolem je mimo jiné zajistit, aby sliznice delohy byla vhodná pro vývoj plodu.

Hormon hCG se vylucuje až poté, co se vajícko uhnízdí ve sliznici delohy. Obvykle se tak deje približne 7 až 12 dní po pocetí. Tento hormon je v moci prítomen až o 1 až 2 dny pozdeji.

Prectete si také clánek: Jak ovulacní test funguje, kdy se testuje, co potvrzuje pozitivita?

Tehotenství, nebo premenstruacní syndrom?

V tehotenství dochází k mnoha hormonálním zmenám. Tehotenské hormony pripravují prostredí pro správný vývoj plodu. Jsou však také prícinou nekterých vedlejších príznaku. Ty nemusí být príliš príjemné.

Jedná se napríklad o:

 • nafouklé bricho
 • zmeny nálady
 • zvetšení a citlivost prsou

Ješte pred nástupem menstruace však dochází k urcitým hormonálním zmenám. Približne dva týdny pred menstruací dochází k poklesu estrogenu a nárustu progesteronu.

Tyto rychlé hormonální zmeny mohou být prícinou:

 • podráždenosti
 • bolesti bricha
 • citlivosti prsou
 • zvýšené únavy

U každé ženy se tyto obtíže vyskytují s ruznou intenzitou. Nekteré je nezažívají vubec. U jiných jsou príznaky tak intenzivní, že znemožnují i bežné cinnosti. Ale pak už mužeme mluvit o premenstruacním syndromu.

Nerovnováha hladiny hormonu pred nástupem menstruace zpusobuje mnoho obtíží a nepríjemných projevu. Tyto obtíže spojené s nástupem menstruace postihují predevším mladé ženy ve veku kolem 20 let.

První a nejisté príznaky tehotenství

Jak jsme zminovali, v prvních dnech od oplodnení je nárocné odlišit pocátecní príznaky tehotenství od jiných potíží ci premenstruacního syndromu.

Ženy mohou pocitovat:

 • citlivá a plná prsa
 • únavu
 • podráždenost
 • nadýmání
 • zvýšenou bazální teplotu
 • bolest hlavy
 • bolesti bricha
 • nevolnost

Jasnejší príznaky tehotenství

Mezi jasnejšími a typickými projevy tehotenství je zpoždení menstruacního krvácení. Na tehotenství jako prícinu nahlížejí ženy v plodném veku asi jako na první.

Zpoždení menstruace ci úplné vynechání menstruace muže mít i jiné príciny. Prectete si také clánky:

Mezi další príznaky typicky spojené s tehotenstvím patrí:

 • nevolnost, zvracení
 • únava
 • citlivost na výrazné chute a pachy
 • casté mocení
 • zvetšení prsou
 • citlivost prsou
 • bolesti bricha
 • zmeny na pokožce
 • slabé krvácení nebo špinení

Co zpusobuje zmeny na pokožce behem tehotenství?

Jednou z prícin je celkové zvýšení krevního obehu. Pokožka je více prokrvená a vypadá zdraveji.

Zvýšená sekrece neboli vylucování melatoninu zpusobuje ztmavnutí bradavek, výskyt tmavšího pruhu v oblasti pupku smerem k pohlavním orgánum a také výskyt tmavých skvrn na kuži.

Krvácení jako príznak tehotenství?

Približne 11. až 12. den po oplodnení se vajícko usadí v deložní stene. To muže zpusobit lehké krvácení nebo ružový ci nahnedlý výtok.

Nejedná se tedy o menstruacní krvácení, jak si nekteré ženy mohou myslet. Obvykle trvá pouze jeden až dva dny. V prípade delšího krvácení nebo bolesti se obratte na svého lékare. Muže to být také mimodeložní tehotenství.

Prectete si také náš clánek: Jak se projevuje mimodeložní tehotenství? Poznejte príznaky vcas

Jisté príznaky tehotenství

Vetšina žen, které mají podezrení na tehotenství, se spoléhá na výsledek tehotenského testu. Ten analyzuje prítomnost hormonu hCG (choriogonadotropinu) v tele ženy.

Tento tehotenský hormon se produkuje poté, co se oplodnené vajícko zacne uhnízdovat do steny deložní sliznice. Tehdy zacíná do krevního obehu ženy uvolnovat ruzné látky a hormony, zejména zminovaný hCG hormon.

Po uhnízdení vajícka se do krevního obehu tela ženy zacínají uvolnovat ruzné látky, které brání nástupu menstruace a zajištují vhodné podmínky pro rust plodu.

V soucasné dobe existuje mnoho druhu tehotenských testu. Vetšina z nich pracuje se vzorkem moci. Proužkové, tycinkové, kazetové ci digitální testy umí pomerne spolehlive zachytit prítomnost tehotenského hormonu v moci.

Existují však i testy, u kterých se odebírá kapka krve z prstu.

S výberem kteréhokoli tehotenského testu vám jiste ochotne poradí v každé lékárne.

V dnešní dobe jsou tehotenské testy pomerne presné a citlivé již ve velmi raném stádiu tehotenství. Presto se však doporucuje test použít nejdríve až v predpokládaný den nástupu menstruace.

Více nejen o tehotenském testu, ale i o prvních príznacích tehotenství se doctete v našem clánku: První príznaky tehotenství. Jak je rozpoznat?

Co je biochemické tehotenství?

Nevolnost, únava, podráždenost ci dušnost. První možné príznaky tehotenství ješte více potvrdí zpoždení menstruace a pozitivní tehotenský test.

Radost však muže pomerne casto vystrídat smutek. U mnoha žen presto nastane menstruacní krvácení. A to ješte dríve, než stihnou navštívit gynekologickou ambulanci.

Jak je to možné, že navzdory pozitivnímu testu prišla menstruace? Jsem, nebo nejsem tehotná?

V mnoha prípadech koncí tehotenství ve velmi raném stádiu potratem. Prestože bylo vajícko oplodneno, z ruzných prícin se v deloze uchytilo jen slabe nebo vubec.

Jeho uchycení v deložní sliznici bylo dostatecné k tomu, aby se zacal produkovat hCG hormon, ale ne dostatecne silné, aby se udrželo a zabránilo menstruacnímu krvácení.

Behem menstruace se odloucí cást deložní sliznice. Spolu s odloupnutými cástmi sliznice se vyloucí i oplodnené vajícko, které nebylo dostatecne uchyceno. Plod se tedy potratí.

Takové tehotenství zanikne ješte predtím, než je plod videt na ultrazvuku. Tedy zhruba do 5. až 6. týdne tehotenství. Mnoho žen o tomto tehotenství nemusí ani vedet. Všimnou si ho spíše ženy, které se snaží o miminko a tehotenský test si delají ješte pred nástupem menstruace.

Možné príciny vyloucení embrya z delohy:

 • alkohol
 • drogy
 • kourení
 • léky
 • stres
 • nedostatecná výživa
 • úraz
 • nemoc

Podle nekterých studií narustá pocet spontánních potratu. Svuj podíl na tom mají i biochemická tehotenství.

Mohl by vás také zajímat clánek: Kyselinou listovou k díteti i ke zdravým cévám?

Potvrzení tehotenství od lékare

Nejjistejší potvrzení tehotenství je samozrejme od lékare. Po provedení pozitivního testu je treba se zkontaktovat s gynekologem.

Ten se vás pravdepodobne bude ptát na datum prvního dne poslední menstruace. Na základe tohoto data vás objedná k vyšetrení.

Pravdepodobne to ale bude až nekdy kolem 6. až 8. týdne tehotenství. Dríve totiž ješte sono – ultrazvukové vyšetrení – nedokáže dobre ukázat prítomnost a stav plodu.

Odber krve na prítomnost hCG hormonu delá jen málo lékaru. Navíc takto nemuže spolehlive urcit stav a lokalitu vajícka.

Samozrejme mohou být situace, kdy potrebujete vedet o prítomnosti tehotenství co nejdríve. Ceká vás napríklad operace, urcitá lécba, pracovní cesta a podobne. Tehdy se poradte se svým gynekologem, který navrhne další postup.

Kolem 6. týdne tehotenství dokáže lékar prostrednictvím ultrazvuku rozeznat prítomnost žlutého telíska ci gestacní vak. Nekdy kolem 7. týdne se muže dát zachytit i bijící srdícko plodu.

To je vetšinou ten moment, kdy maminka pokládá tehotenství za opravdu jisté. Vetšinou tehdy se se svojí radostí podelí i se svým okolím.

Kdy rodice sdelí tuto novinu, je však jen na nich. Mnohé páry si to nechávají pro sebe až do opravdu pokrocilého stadia.

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.