Hypoglykémie: Jak se projeví nízká hodnota cukru v krvi? + Komplikace

Hypoglykémie: Jak se projeví nízká hodnota cukru v krvi? + Komplikace
Zdroj fotografie: Getty images

Cukrovka je závažné onemocnění a je třeba ji zodpovědně léčit. Občas se ovšem stává, že hodnota cukru padne až příliš nízko a člověk má stav hypoglykémie. Nebezpečné je hypoglykemické kóma. Sníženou hladinu cukru v krvi však nemusí mít pouze diabetik.

Cukrovka neboli diabetes mellitus je onemocnění, které se vyznačuje poruchou metabolismu cukrů. Ani v dnešní době se stále nedá úplně vyléčit. Její léčba je důležitá, neboť udržuje hladinu cukru v krvi v normálních hodnotách, a tím předchází brzkému vzniku a rozvoji různých komplikací.

Při léčbě diabetu, a to zejména I. typu, se využívá inzulín. Diabetes mellitus I. typu se vyznačuje absolutním chyběním inzulínu. Ten se následně musí do těla dodávat zvenčí. I nediabetikům je známo píchání inzulínu inzulínovým perem. Jiný způsob je například pícháním inzulínovou stříkačkou či inzulínovou pumpou.

Diabetes mellitus II. typu není vždy závislý na inzulínu a léčí se pilulkami. Při mírné formě dokonce dietou. Ty obtížnější ale vyžadují kombinaci léků a inzulínu. Léky určené pro tento druh se označují jako perorální antidiabetika, i zkratkou PAD (nebo OAD, tedy orální antidiabetika).

Zajímavé informace uvádíme v článku: Cukrovka.

Pro diabetika je velmi důležitá hodnota cukru v krvi neboli glykémie. Glykémie je odborné označení pro hodnotu cukru v krvi, který je energetickým zdrojem pro buňky. A proto aby byly buňky schopny ho přijmout z krve, je zapotřebí inzulín. Ne všechny orgány potřebují pro svůj chod výlučně cukr.

Pro mozek a mozkové buňky je cukr jedinou formou energie.

Mozek potřebuje cukr, stejně jako kyslík. Bez glukózy a také inzulínu tím pádem nastupují potíže v podobě neurologických příznaků. Vedle toho se vyskytují i další celkové příznaky. Následně se cukr v těle využije jako zásoba ve formě glykogenu, tuků a bílkovin.

Nízká hladina cukru může za určitých okolností vzniknout i u nediabetika - člověka, který se na cukrovku neléčí.

Co je hypoglykémie?

Hypoglykémie je nízká hladina cukru v krvi. Určuje se na základě odběru krve a laboratorního vyšetření. Stanoví se momentální a přesná hodnota krevního cukru. Samozřejmě, než přijde člověk k lékaři a krevní vzorek se dopraví do laboratoře a je vyšetřen, trvá to značně dlouhou dobu.

Hypoglykémie je hodnota cukru v krvi pod:
2,8 mmol/l v dospělosti
2,2 mmol/l u starších dětí
3,3 mmol/l v kojeneckém období
1,7 mmol/l u novorozenců

Existuje také rychlejší způsob měření. Například v domácím prostředí či v ambulanci u lékaře nebo záchranné zdravotní služby, jde o orientační hodnotu glykémie. A to za pomoci glukoměru neboli měřiče cukru v krvi.

Tato metoda je rychlá a podobně je její výhodou i poměrně nízká náročnost. Jednoduchost je důležitá zejména v nouzových situacích. A právě hypoglykémie má akutní neboli náhlý průběh. Vyskytuje se převážně u diabetiků, kteří jsou léčeni inzulínem.

Přečtěte si také:
Hladina cukru v krvi, jaké jsou její hodnoty, hyperglykémie a hypoglykémie
Hyperglykémie - vysoká hladina cukru v krvi
Diabetes a jeho komplikace

Příčiny a rozdělení hypoglykémie

Nízká hladina cukru může mít i jiné příčiny. Není výlučně problémem pouze u cukrovky. Za vznikem hypoglykémie může být předávkování léky, alkoholem, hormonální onemocnění, selhávání orgánů, jako jsou játra, ledviny či srdce.

Vyskytuje se až v 90 % případů DM I. typu a v případě DM II. typu je to 0,2–20 případů z 1000 za rok.

Snížená hladina cukru v krvi se vyskytuje i při stresu či dlouhotrvající psychické zátěži. Rovněž se s ní můžeme setkat při fyzické námaze, při hladovění a třeba i při půstu, trvá-li příliš dlouho.

Hypoglykémie se rozděluje na základě její příčiny, příklad uvádíme v tabulce

Název Popis
Postabsorpční hypoglykémie nalačno
po lécích inzulín
sulfonylurea, PAD
salicyláty
chinin
betablokátory
alkohol
uměle vyvolaná hypoglykémie inzulínem
pro hormonální deficit deficit nadledvinek
nedostatek růstového hormonu
defekt glukagonu
hypotyreoidismus
při selhávání orgánů srdce
jater
ledvin
při sepsi
nádorové onemocnění endogenní hyperinzulinismus
jako nonbetabuňkový tumor
či inzulinomy, tumor produkující inzulín
autoimunitní onemocnění protilátky proti inzulínu
protilátky proti inzulínovému receptoru
vrozené metabolické poruchy v dětství ketotická hypoglykémie
tranzitorní novorozenecká hypoglykémie
děti matek diabetiček
postpardiální hypoglykémie označuje se také jako reaktivní
alimentární hypoglykémie po operaci žaludku, gastrektomii či pyloroplastice
idiopatická reaktivní redukční dieta
deficit enzymů sacharidového metabolismu galaktosemie
vrozená intolerance fruktózy
pseudohypoglykémie asymptomatická

Hypoglykémie může být také asymptomatická či symptomatická. Asymptomatická se navenek neprojevuje. Následně se může dělit na mírnou a závažnou – těžkou hypoglykémii. Při mírné je dotyčný schopný si sám pomoci. Při závažné vyžaduje pomoc od druhého, jelikož si sám pomoci už neumí.

U diabetiků, kteří si píchají inzulín, se hypoglykémie vyskytuje z různých příčin. Příkladem je například nadměrná dávka inzulínu. To může být následkem nesprávně určené léčby, ale také jako chyba člověka, který si inzulín píchá. V některých případech byl inzulín zneužit k pokusu o vraždu či sebevraždu.

Patofyziologie hypoglykémie lze označit také jako nepoměr mezi přísunem glukózy a jejím odsunem.

Pokud je dávka přiměřená, tak to může být pro snížený příjem stravy po aplikaci inzulínu. Člověk si píchne inzulín a zapomene se najíst nebo se nají až příliš pozdě. Ale i pro nadměrnou fyzickou námahu a psychickou zátěž. Rizikem u diabetika je léková interakce. Podobně je na tom alkohol, který by cukrovkáři neměli pít vůbec.

Proč vzniká hypoglykémie, je téma na dlouhou dobu. Stejně tak je to i velmi složitá problematika. Důležité je časné rozpoznání příznaků a následná první pomoc. Léčba samozřejmě opět závisí na primárním onemocnění nebo vyvolávající příčině.

Hypoglykémie bez cukrovky

Nízká hladina cukru může vzniknout i u zdravého člověka, tedy u jedince, který se na cukrovku neléčí – nediabetika. Příčinou jsou specifické situace, kdy se cukr a jeho zásoba sníží náhle.

Znáte to, celý den jste na nohou a nemáte čas najíst se.

Cítíte únavu, slabost, podráždění, nervozitu.

Organismus se vyčerpává zvýšenou fyzickou nebo psychickou zátěží. Proto i v těchto případech je třeba myslet na jídlo a pitný režim.

Jak se projeví nedostatek cukru v krvi?

Hypoglykémie se může projevit v různé formě a síle. Závisí to na několika faktorech. Vyskytují se celkové příznaky, které jsou výsledkem aktivace autonomního nervového systému, jeho sympatické a parasympatické části. Následně se přidružují neurologické a psychiatrické obtíže.

Tabulka znázorňuje rozdělení symptomů hypoglykémie

Skupina symptomů Příznaky
Adrenergní zvýšené pocení
 • vyvolává je stimulace autonomního nervového systému
 • i jako varovné příznaky
lepkavý a studený pot
bledost
chvění a třes těla
strach
palpitace neboli pocit bušení srdce
tachykardie
pocit na zvracení (nauzea) až zvracení
Neuroglykopenické které se dělí na:
Neurologické bolest hlavy
snížení koncentrace
zhoršení zraku, dvojité vidění
porucha koordinace
porucha řeči
porucha vědomí
 • somnolence, což je nadměrná spavost, když člověk zareaguje na oslovení
 • sopor, zareaguje na bolestivý podnět
 • kóma, je bezvědomí, dotyčný nereaguje na vnitřní a vnější podněty
křeče těla
změny mimiky
paréza či plegie (částečné a úplné ochrnutí)
hlad
Psychiatrické dezorientace
zpomalené myšlení, řeč, bradypsychismus
změna chování, agresivita
změna povahy
náladovost, jako deprese nebo euforie
apatie
neklid – psychomotorické projevy
porucha myšlení
halucinace či bludy

Hypoglykémie je definována také jako přítomnost Whippleho triády:

 1. nízká plazmatická koncentrace glukózy
  • hraniční hodnota 2,5-3,3 mmol/l
  • pod 2,8 mmol/l u nediabetika
  • u diabetiků pod 3,9 mmol/l
 2. klinické projevy nízké hladiny glukózy
 3. úprava a zlepšení zdravotního stavu po aplikaci glukózy

Hypoglykemické koma

Může vzniknout již při hodnotě 3,3 mmol/l, a to zejména u lidí léčených s cukrovkou. Jelikož jsou dlouhodobě zvyklí na vyšší hladinu cukru v krvi, tak je takové snížení glykémie problémem. Častěji se vyskytuje u diabetes mellitus I. typu. Je důvodem přibližně 2 % úmrtí u lidí léčených inzulínem.

Ve většině případů vzniká v důsledku nadměrné či dvojité dávky inzulínu. A hlavně tehdy, když se člověk po podání inzulínu zapomene najíst nebo přijímá stravu pozdě. Problémová je i zvýšená dávka perorálních antidiabetik neboli tabletek na cukrovku. Rovněž je za jejím vznikem i nadměrná fyzická zátěž člověka s cukrovkou.

Hypoglykémie - měření glukózy v krvi, glykémie, glukometr
Při podezření měřit hodnotu glykémie. Zdroj: Getty images

Příznaky při hypoglykemickém kómatu mohou nastat bez předchozích varovných signálů a aktivace autonomního nervového systému. V případě bezvědomí je pomoc člověku ztížena. Jelikož není vhodné dávat mu do úst med, cukr či sladkou vodu.

Cizí obsah v ústech by mu mohl způsobit ucpání dýchacích cest či aspiraci a následný zápal plic. Úplná obstrukce dýchacích cest by způsobila ztížené až zastavení dýchání, smrt. Podobně je to i v případě, že člověk již není schopen spolupráce a nevyhoví povelům, ale zatím není v bezvědomí.

Samozřejmě, kóma může nastat i po déletrvající a neléčené lehčí formě hypoglykémie.

Důležité je časné odhalení hypoglykémie. Člověk, který je léčen inzulínem, by měl mít funkční glukometr. S glukometrem umíme rychle změřit hodnotu glykémie. Výhodou je, pokud má doma injekci glukagonu, kterou je třeba v případě bezvědomí aplikovat.

V případě bezvědomí kontrolujeme přítomnost dýchání a voláme záchrannou službu.

Jak poznat hypoglykémii u dítěte

U novorozence může být hypoglykémie výsledkem diabetu matky, pokud je novorozenec hypotrofický či hypertrofický, po předčasném či stresujícím porodu a například i pro poruchu placenty. Přirozeně, u novorozence je třeba si všímat jiných potíží.

Symptomy nízké hladiny cukru v novorozeneckém věku:

 • hypotonie neboli snížené napětí svalů
 • apatie
 • spavost
 • pisklavý pláč
 • zhoršená regulace teploty
 • třes těla
 • slabé pití
 • křeče svalů
 • zvracení
 • bledá pokožka až cyanóza (modré zbarvení kůže)
 • zrychlený puls a dech
 • zastavení dýchání
 • až smrt

U dětí starších 1 roku jsou příznaky již více specifické:

 • hlad
 • bledost
 • pocení
 • třes
 • tachykardie
 • bolest hlavy
 • poruchy zraku
 • křeče
 • bezvědomí

Pokud snížení cukru v krvi probíhá delší dobu v asymptomatické formě, tak způsobuje trvalé poškození mozku a poruchu jeho funkce. A tím vzniká například psychomotorická retardace, porucha poznávacích funkcí či sekundární epilepsie. Rovněž rizikové je časté opakování epizod hypoglykémie.

Pozor! Hypoglykémii si můžete splést

Ano, přesně tak, hypoglykémie je často zaměňována s jinými onemocněními. Zejména v případech, kdy na ulici vidíme neznámého a zjevně opilého člověka Myslíme si, že je pod těžkým vlivem alkoholu. Vždyť to je vidět, že je opilý. Ale nemusí to být vždycky tak.

Tato zjevně opilá osoba může mít hypoglykémii, zvláště když kolem hospody nešla už dlouho. Dokonce tento stav může nastat i přímo v hospodě. Aby toho nebylo málo, tak za výrazem zjevné opilosti může být mrtvice. Věru, diagnostika na ulici a bez rozhovoru s dotyčnou osobou není snadná a hladká.

Jiným příkladem je i situace vyčerpání a propracovanosti, ale také úzkost či deprese nebo jiné psychiatrické poruchy. Křeče svalů, a tedy i celého těla mohou vést k mylnému uzavření diagnózy epilepsie. A podobně by se dalo pokračovat dál. Proto je důležité odhalení příčiny a správná léčba.

Jaká jsou rizika hypoglykémie?

Příznaky snížené hladiny cukru nastupují rychle, lze je snadno zvládnout. Zejména pokud se na začátku vyskytují varovné příznaky. Ty umí postižený dobře rozpoznat a zvládne stav mírné hypoglykémie sám. Opakem je stav závažné a těžké formy snížení hladiny cukru v krvi.

Tehdy si už člověk neumí pomoci a je odkázán na pomoc druhé osoby. Nejzávažnějším stavem jsou křeče těla s poruchou vědomí a bezvědomí. Bezvědomí je stav, kdy není organismus schopen reagovat na vnější a vnitřní projevy.

Rizikem je reflux stravy a trávicích šťáv ze žaludku a jícnu. Žaludeční obsah zatéká do dýchacího systému. Agresivní a kyselé zvratky způsobují komplikovaný aspirační zápal plic neboli pneumonii. Závažné je také aspirování cizího tělesa s následným ucpáním dýchacích cest. Hypoglykemické stavy u malých dětí, v kojeneckém období, jsou příčinou mentální retardace či jiných psychiatrických poruch, ale například i sekundární epilepsie.

První pomoc při hypoglykémii

První pomoc závisí na aktuálním stavu člověka s hypoglykémií. A to především na tom, zda je člověk při vědomí a spolupracuje, nebo se u něj již vyskytla porucha vědomí. Poruchy vědomí mohou být kvantitativní a kvantitativní.

Kvantitativní jsou somnolence, sopor a kóma. Kvalitativní se vyznačují změnou psychiky. V podstatě je důležité, že člověk nespolupracuje a není možné, aby přijal cukr v jakékoli formě přes ústa. V bezvědomí je to zcela vyloučeno a nemožné pro riziko závažných komplikací.

Tabulka znázorňuje první pomoc při hypoglykémii

Úkon Popis
Zachováno vědomí
Podání cukru přes ústa aby se zvýšila hladina glukózy v krvi
10–20 g cukru
což je přibližně 3–4 kostky cukru nebo 200 ml džusu
med, sladký nápoj, koncentrovaný sirup
cukr rozpuštěný ve vlažné vodě
zlepšení stavu a vymizení potíží
Porucha vědomí až bezvědomí
Podání cukru mimo trávicí trakt parenterální, podání mimo ústa
injekce glukagonu do svalu
pokud má diabetik inzulínovou pumpu je třeba ji vypnout
intravenózní podání koncentrované glukózy
tento výkon činí pouze zdravotnický pracovník
zlepšení stavu a vymizení potíží
Poskytnutí první pomoci při bezvědomí
kontrola vědomí a dýchání
 • dbát na vlastní bezpečnost
 • bezvědomí a dýchá – stabilizovaná poloha
  • kontrola životních funkcí
 • bezvědomí a nedýchá – kardiopulmonální resuscitace (KPR)
 • volání 155
Odborná pomoc zahrnuje
zajištění přístupu do žíly
podání koncentrované glukózy - 40% glukóza 20–60 ml
pozor na podání mimo žílu = komplikace
vypnutí inzulínové pumpy – recidiva hypoglykémie
není-li možní intravenózní přístup, tak podání injekce glukagonu
při hypoglykémii se člověk probere, a to během 5–10 minut
může zůstat v domácím prostředí, ale v přítomnosti dospělého
nutné se najíst
opakovaná kontrola zdravotního stavu 
Pokud i přes léčbu přetrvávají potíže -> je třeba vyšetření ve zdravotnickém zařízení

Je důležité poznamenat, že každou poruchu vědomí a koma u diabetika je třeba považovat za hypoglykémii. Podání glukózy v časové tísni má důležitý význam. Navíc se tím vyhneme komplikacím poškození mozku.

V první řadě je to jak diagnostický, tak terapeutický úkon. Při hyperglykémii jednotlivá dávka 20–60 mg glukózy nevyrobí problém a nenavýší významně glykémii, nezhorší stav. Člověk se neprobere, což vylučuje hypoglykémii. Následně je třeba pátrat po příčině bezvědomí.

Prevence je také důležitá

U cukrovky je důležitá prevence. Samozřejmě i dlouhodobá a dostatečná léčba. Předcházení obtížím a komplikacím zahrnuje úpravu životosprávy, režimových a stravovacích návyků. V případě potravy je důležitá informace o glykemickém indexu a omezení na straně některých potravin a nápojů.

Zajímavé informace: Přečtěte si magazínový článek o dietě při cukrovce.

Cukrovka - změna stravovacích návyků - jídlo, zelenina, ovoce, glukometr
Změna stravovacích návyků. Zdroj: Getty images

Jaká preventivní opatření je třeba dodržovat při cukrovce:

 • jídlo s nízkým glykemickým indexem
 • menší porce a nepřejídání se
 • jíst vícekrát během dne, 5–6krát
 • druhá večeře, a to zejména po aplikaci inzulínu
 • interval mezi porcemi by měl být 2–3 hodiny
 • racionální a vyvážená strava, ne jednotvárná
 • náhrada rafinovaného cukru, jako je například stévie
 • dostatek vitamínů a minerálních látek, zejména zinek, hořčík
 • omezení příjmu jednoduchých cukrů, slazených a energetických nápojů
 • pitný režim
 • zákaz alkoholu
 • kofeinové nápoje mohou podporovat snížení glykémie, a to káva i čaj
 • dostatek pohybové aktivity
 • dostatek odpočinku a relaxu

O hypoglykémii ve videu

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.