Jaké mám hodnoty cukru v krvi (glykémii): nízké, normální, nebo vysoké?

Jaké mám hodnoty cukru v krvi (glykémii): nízké, normální, nebo vysoké?

Máte nízkou, ideální, nebo vysokou hladinu cukru v krvi? Naše kalkulačka a článek s tabulkou glykemických hodnot vám to pomohou zjistit. 
Vyplňte údaje níže
Výpočty jsou orientační

Jaká je moje hladina cukru v krvi (glykémie): nízká, normální, nebo vysoká?

Odborný termín glykémie označuje hladinu cukru v krvi. Cukr je důležitým buněčným palivem. Jeho nedostatek je patrný zejména v mozkové činnosti.

Příliš nízká nebo příliš vysoká hladina cukru v krvi jsou nežádoucí.

Hypoglykémie (nedostatek cukru v krvi) i hyperglykémie (nadbytek cukru) s sebou nesou určitá zdravotní rizika a komplikace.

Typickými projevy jsou také bledost a nadměrné pocení kůže.

Člověk je bledý, zpocený, špatně artikuluje, není mu rozumět, může být dezorientovaný.
Působí opilým dojmem. Přitom se vůbec nenapil.
Po nějaké době se jeho zdravotní stav zhorší.
Padá na zem a je v bezvědomí.
Pozor! Může se jednat o hypoglykémii!

Klasifikace hypoglykémie - snížení hladiny cukru v krvi:

Stupeň 1 - Varovná hladina hypoglykémie < 3,9 mmol/l

Stupeň 2 - Klinicky významná hypoglykémie < 3 mmol/l

  • mezní hodnota pro neuroglykopenické příznaky - nedostatek glukózy v mozku
  • snížená koncentrace, bolest hlavy, poruchy zraku, dvojité vidění, poruchy koordinace, poruchy řeči, poruchy vědomí, křeče
  • psychické změny - změny chování, změny nálady, poruchy myšlení

Stupeň 3 - Těžká hypoglykémie - bez přesně definované hladiny glykémie

  • závažný úpadek kognitivních funkcí (vnímání), k obnovení vědomí je při tomto stavu nutná pomoc druhé osoby

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informace: Pozor - existuje fenomén neuvědomění si hypoglykémie - absence příznaků hypoglykémie!

Hodnotu hyperglykémie (nadměrné hladiny cukru v krvi) není snadné určit. Závisí na tom, zda je osoba nalačno, nebo zda před vyšetřením jedla.

Obvykle se jako horní hraniční hodnoty pro normální hladinu cukru v krvi uvádějí čísla 5,6 až 6,9.

Při dlouhodobě vyšší hodnotě je třeba hledat příčinu. Může se jednat o diabetes mellitus.

Hodnoty glykémie se udávají v mmol/l.
Známe také vyjádření v mg na decilitr – mg/dcl.
Převod je jednoduchý:
Z mmol na miligram: vynásobte 18
4,0 mmol/l x 18 = 72 mg/dcl
Při převodu z mg na mmol: vydělte 18
72 mg/dcl : 18 = 4,0 mmol/l

Kousek čokolády, kostka cukru nebo lžíce medu dokážou zvýšit hladinu cukru. Cukr se díky nim zvyšuje nejrychleji. Pro mírnější nárůst je dobré si dát jakékoliv plnohodnotné a vyvážené jídlo.

Se snižováním glykémie je to těžší.

Záleží na situaci a na tom, zda hyperglykémii způsobilo onemocnění (cukrovka). V tomto případě nestačí jen hladovět. Tělo, buňky nebo mozek potřebují živiny včetně cukru.

Tabulka uvádí hodnoty glykémie/krevního cukru

Kategorie Hodnota v mmol/litr Popis
Hypoglykémie < 3,0 Klinicky významná nízká hladina cukru
< 3,9 Varovné hladiny cukru
Norma 3,9–5,5 Správná hladina cukru v krvi. Tyto referenční hodnoty odrážejí hladinu cukru v krvi nalačno (možné odchylky podle laboratoře).
Hraniční hodnoty 5,6–6,9 Hodnota nalačno. Je nutné kontrolní vyšetření a diagnostika případné cukrovky.
Hyperglykémie ≥ 7,0 Zvýšená hodnota glykémie nalačno - příznak cukrovky. U pacienta s diabetem jsou cíle udržení glykémie nalačno individuální podle několika parametrů. Přísnější jsou hlavně u nově diagnostikovaného diabetu mellitu pod 6,5–7 a volnější hodnoty 8–9, diabetik je poučen.

Důvod zvýšení hladiny cukru v těle je komplikovaný. Základní informace jsou uvedeny v našich článcích v odkazech níže.

Přečtěte si také:

Důležité upozornění:

Nezapomeňte prosím, že výsledky našich zdravotních kalkulaček a analyzátorů jsou pouze orientační. Nenahrazují odborné vyšetření ani radu lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Každý člověk je jedinečný a potřeby každého se mohou lišit. Kalkulačky a analyzátory mají svá omezení a neposkytují komplexní individuální pohled na zdraví.

Jejich používání je na vlastní nebezpečí. Provozovatel stránek ani autor nenesou odpovědnost za nesprávné použití a nesprávný výklad/interpretaci informací získaných jejich použitím. Používáním kalkulaček a analyzátorů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a provozovatel ani autor nenesou odpovědnost za případné následky.

Doporučujeme vám, abyste svůj zdravotní stav konzultovali s odborníkem. Pamatujte, že zdraví je důležité téma a veškerá rozhodnutí by měla být učiněna po konzultaci s odborníkem.

Tato kalkulačka/analyzátor není zdravotnický nástroj a zdravotní pomůcka. Svůj zdravotní problém konzultujte s lékařem.

Vložte tuto kalkulačku na vaši stránku zdarma

Jednoduše zkopírujte HTML kód na svou stránku. Kód se kopíruje stejně jako kód embed youtube videa. Pokud máte wordpress, můžete ho vložit do pole HTML.
Podmínkou převzetí kalkulačky je umístění zdroje a dofollow odkazu tak, jak je uvedeno v kódu.

<script src="https://medicspark.cz/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-jaka-je-moje-hladina-cukru-v-krvi" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.cz/kalkulacky/jaka-je-moje-hladina-cukru-v-krvi/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.cz/kalkulacky/jaka-je-moje-hladina-cukru-v-krvi">Jaké mám hodnoty cukru v krvi (glykémii): nízké, normální, nebo vysoké? od MedicSpark.cz - zobrazit vysvětlivky a podrobnosti</a>
fsdílet na Facebooku