Léčba tamponády srdce: Na prvním místě punkce perikardu

V první řadě má při léčbě přednost odstranění výpotku z perikardiální dutiny.

Provádí se punkce, a to hlavně při emergnentní a akutní formě, které se vyznačují progresí a zhoršováním zdravotního stavu osoby.

Pokud jde o tamponádu srdce, která postupuje během delšího časového úseku, tak i po důkladné diagnostice.

Farmakologická léčba má svá omezení, jelikož se nesprávnou léčbou docílí zhoršení zdravotního stavu. Proto je nutné odlišit tamponádu od srdečního selhání jiné příčiny.

Při závažném oběhovém postižení je indikace převozu na specializované pracoviště – do kardiocentra.

A to hlavně v případě hypotenze a tachykardie, při rychlé progresi potíží a zejména, pokud je přítomna kardiální příčina vzniku (například infarkt srdečního svalu či disekce aorty).

Převoz na toto specializované pracoviště musí samozřejmě dovolovat čas a zdravotní stav.

Punkce perikardu...

Urgentní perikadiocentéza (punkce perikardu), katetrizace. Provádí se při akutních formách tamponády perikardu, a to co nejdříve.

Jde o život zachraňující výkon.

Sterilní jehlou, případně speciálním setem se provádí vpich do oblasti perikardiální dutiny.

A to pod kontrolou – ultrazvuk, CT, RTG, EKG.

Výkon prováděný naslepo má množství rizik. Při nedostatku času může i ten zachránit život.

Vpich se provádí pod mečovitým výběžkem hrudní kosti nebo mezi ním a levým okrajem žeber.

V některých případech se provádí chirurgická drenáž výpotku.

A to při malém množství výpotku, pokud se výpotek nachází za zadní stěnou nebo je v dutině přítomnost koagul (krevních sraženin). Dále se provádí také při purulentní perikarditidě (hnisavý zánět osrdečníku).

Rizika spojená s punkcí.

Při punkci perikardu se může poranit srdeční sval, játra a rizikem je i zanesení infekce.

Plus.

Po odstranění útlaku srdce se léčí primární příčina vzniku tamponády srdeční.

fsdílet na Facebooku