Kardiogenní šok – Léčba léky i operačně. V nouzi volejte záchrannou službu

Léčba na ulici či v domácnosti bez pomůcek v případě šoku je nemožná. Nelze doporučit nic, co by zaručeně pomohlo.

Bez odborného zásahu, pomůcek a léků je terapie nemožná.

Při výskytu obtíží, které by mohly vést k široké paletě rizikových onemocnění, je nutné odborné vyšetření. V konkrétních případech, jako je například srdeční infarkt nebo akutní srdeční selhání, je žádoucí absolutní klid, uvolnění těsného oděvu, poloha vsedě nebo polosedě. Nemocný polohu sám zaujímá, je to vynucená ortopnoická poloha.

Následuje přivolání záchranné zdravotní služby.

Pro laika, který neumí zhodnotit stav, je těžké doporučit už jen vhodnou polohu. Nevhodná poloha při plicním edému může zhoršit zdravotní stav člověka. Podobně i při krvácení.

Absolutně nevhodná poloha v případě plicního otoku je poloha vleže.
Poloha při vnějším krvácení může být protišoková se zvednutými dolními končetinami – takzvaná protišoková poloha.
Poloha v bezvědomí bez přítomného dýchání je vleže na zádech s nutností komprese hrudníku – CPR.

V případě kardiogenního šoku nevidíme krvácení či jinou vyvolávající příčinu. Potřebný je odborný zásah.

Odborná léčba

V jejím případě je cílem podpořit srdeční činnost, stabilizovat krevní oběh a dýchání. Zabraňuje zhoršení stavu a vzniku komplikací.

Používají se léky na podporu srdeční činnosti – inotropní podpora, kardiotonika, jako jsou dopamin či dobutamin. Při nízkém krevním tlaku se používají vazopresory.

Důležitá je kyslíková terapie. Podává se kyslík kyslíkovou maskou, a to v 100% koncentraci a s průtokem 8–12 litrů za minutu.

Aplikují se i léky na zmírnění bolesti (například morfin či fentanyl), proti srážení krve (heparin a jiné antiagregační přípravky). Při otoku se podávají i diuretika či antiarytmika při arytmii.

V případě, že není dýchání dostatečné nebo přítomné, volí se umělá plicní ventilace. Při zastavení činnosti srdce se provádí CPR (kardiopulmonální resuscitace). Cílem CPR je náhrada srdeční pumpy a zachování alespoň částečného prokrvení mozku a srdce.

Při infarktu myokardu se provádí koronární angiografie se zprůchodněním ucpané cévy (revaskularizační léčba). Jinou formou je například BYPASS - srdeční operace.

V dnešní době je možná i mechanická podpora srdce. Označuje se jako intraaortální balónková kontrapulzace (pumpa).

Prevence – vždy nejlepší

Jakékoliv srdečně-cévní onemocnění snižuje kvalitu života. I v tomto případě je nejlepší prevence. Myslete na změnu životního stylu, dostatečný pohyb, nekuřte, omezte příjem alkoholu, snižte příjem soli a tuků.

Je třeba odpočívat, relaxovat a vyhýbat se stresu.

Důležité je udržování normálního tlaku krve a dostatečná léčba hypertenze nebo cukrovky.

Nezapomínejte, že při výskytu obtíží je vždy nejlepší volbou odborné vyšetření a včasná léčba. Nicméně ne vždy je to možné, protože masivní infarkt může být první potíž z plného zdraví.

fsdílet na Facebooku