Černý kašel: Začíná nenápadně, trvá dlouho. Ohrožuje děti i dospělé?

Černý kašel: Začíná nenápadně, trvá dlouho. Ohrožuje děti i dospělé?
Zdroj fotografie: Getty images

Černý kašel začíná nenápadně, trvá dlouho a ohrožuje děti i dospělé. Jaké jsou jeho příznaky, léčba a následky či prevence?

Vlastnosti

Černý kašel je bakteriální onemocnění dýchacích cest. Jeho nejčastějším projevem jsou úporné, dlouhotrvající záchvaty kašle.
Postihnout může kohokoli, zvláště nebezpečným je pro děti mladší 1 roku a starší lidi. Díky povinnému očkování se výskyt tohoto onemocnění výrazně snížil.
Objevit se však pořád může i ve vašem okolí.
Černý kašel (dávivý kašel, divoký kašel, lat. pertussis) je vysoce nakažlivé respirační onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis.
Postihuje zejména hrtan, průdušnici a průdušky.
Pro toto onemocnění jsou charakteristické silné, dusivé záchvaty kašle trvající několik týdnů. Doprovázeny jsou prudkými hvízdavými nádechy, někdy i zvracením a zmodráním ve tváři (cyanózou).
Dýchání je ztíženo a organismus je vyčerpán.
Na rozdíl od jiných závažných bakteriálních onemocnění se černý kašel vyskytuje bez horečky, pokud nakažený člověk netrpí ještě jinou, sekundární infekcí.
První ohniska černého kašle byla popsána již v 16. století. Nebylo však známo, čím je toto onemocnění způsobeno. Bakterie Bordetella pertussis byla identifikována až v roce 1906. Jejími objeviteli byli Jules Bordet a Octav Gengou.
Před dostupností vakcín byl černý kašel jednou z nejčastějších příčin úmrtí u kojenců a malých dětí. Stále však není minulostí. Sporadická ohniska nákazy totiž přibývají.

Celosvětově černý kašel postihne přibližně 16 milionů lidí ročně.
Zvýšený výskyt se pozoruje ve 3–4letých intervalech.

Příčiny

Příčinou černého kašle je drobná, aerobní, gramnegativní bakterie Bordetella pertussis z čeledi Alcaligenaceae.

Tato bakterie je výlučně lidským patogenem a disponuje bakteriálními adheziny - vláknitým hematglutininem, pertaktinem a fimbriami. Také produkuje toxiny, z nichž nejvýznamnějším je bordetelový toxin, tzv. toxin pertussis.

Bakteriální adheziny jsou proteinové struktury, které pomáhají přilnout bakteriím k různým povrchům (např. na sliznici dýchacího či trávicího traktu).

Bordetelový toxin – jed pro dýchací cesty

Bordetella pertusiss osidluje slizniční povrch průdušnice a průdušek.

Rychle se množí a produkcí bordetelového toxinu narušuje funkci řasinkového epitelu dýchacích cest. Způsobuje zánět až odumření (nekrózu) sliznice a zvýšenou produkci hlenu v dýchacím traktu. To vede k dráždění receptorů pro kašel.

Řasinky (cilia) svým kmitavým pohybem zabezpečují přesun hlenu a jiných nečistot ven z dýchacích cest. Narušení jejich funkce proto představuje vysoké riziko pro rozvoj zánětu a různých infekcí.

V důsledku zhoršujícího se zánětu dochází k otoku a zúžení dýchacích cest. Takový stav výrazně ztěžuje dýchání.

Toxin pertussis napadá řasinkový epitel dýchacích cest.
Toxin pertussis napadá řasinkový epitel dýchacích cest. Zdroj: Getty images

Příznaky

Inkubační doba černého kašle se pohybuje v rozmezí 7–21 dní (v průměru 10 dní) od prvního kontaktu s bakterií.

Onemocnění je zdlouhavé, obvykle trvá 6–10 týdnů a jeho typický průběh má 3 stádia.

Zpočátku se projevuje jako běžné nachlazení doprovázené jen mírným pokašláváním.

Později se objeví časté a úporné záchvaty kašle, zejména v nočních hodinách.

V pokročilejším stadiu se záchvaty kašle vyskytují už i během dne.

Úporné záchvaty kašle v nočních hodinách jsou jedním z typických příznaků černého kašle.
Úporné záchvaty kašle v nočních hodinách jsou jedním z typických příznaků černého kašle. Zdroj: Getty images

Tabulka znázorňuje stádia typického průběhu černého kašle, jejich trvání a charakteristické příznaky

Stadium Příznaky
1. stadium katarální - 10 až 15 dní
 • rýma
 • pokašlávání
 • bolest v krku, chrapot
 • zánět očních spojivek, slzení
 • mírně zvýšená teplota
 • peribronchitida (zánět tkáně v okolí průdušek)
 • nechutenství
2. stadium paroxysmální - 1 až 5 týdnů
 • dráždivý, záchvatový kašel (paroxysmy), někdy končící vykašláním hustého průsvitného hlenu, zvracením a zmodráním ve tváři, s potížemi se nadechnout
 • nádechy v průběhu záchvatu kašle připomínají kokrhání či hýkání (tzv. oslí kašel)
 • potíže s výdechem (emfyzém)
 • problémy se spánkem (záchvaty kašle v noci)
 • vyčerpání organismu
3. stadium rekonvalescentní - 1 a více měsíců
 • frekvence a intenzita záchvatů kašle se snižuje
 • délka rekonvalescence závisí na rychlosti regenerace řasinkového epitelu dýchacích cest

Klinický obraz nakaženého závisí zejména na věku a stavu imunity.

Někdy, zejména u mladistvých a dospělých, může být průběh atypický. Příznakem tehdy často bývá jen dlouhotrvající dráždivý kašel bez jiných doprovodných obtíží. Taková forma atypického klinického průběhu se označuje jako abortivní (lehká).

Nakažení s lehkým průběhem černého kašle se často pohybují mezi zdravými a nevědomky šíří infekci dále.

Infekce černého kašle u malých dětí a lidí starších 65 let může mít těžký, život ohrožující průběh.

Jak se šíří?

Černý kašel je vysoce nakažlivý.

Šíří se kapičkami z nosu, úst a hrdla.

Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk.

Černý kašel je vysoce nakažlivá kapénková infekce.
Černý kašel je vysoce nakažlivá kapénková infekce. Zdroj: Getty images

Období infekčnosti začíná již na konci inkubační doby.

Nejvíce infekčním je člověk v průběhu katarálního stadia a první týden paroxysmálního stadia. Po zahájení léčby je nakažený člověk schopen přenosu infekce ještě dalších 5 dní, poté infekčnost klesá.

Nákaza černým kašlem podléhá povinnému hlášení.

Černý kašel u dětí

Zdrojem nákazy pro malé děti jsou zejména mladiství a dospělí, kteří mají lehkou formu onemocnění a nevědí o tom, že jsou infikováni.

Problém nastává, pokud infikovaný člověk přijde do kontaktu s malým dítětem, které ještě nebylo kompletně očkováno a které nemá dostatečně vyvinutý reflex pro kašel.

Nejzranitelnější skupinou jsou děti mladší 1 roku.

Až 87 % úmrtí na černý kašel je evidováno u dětí s věkem nižším než 12 měsíců.

Na začátku infekce dítě vypadá klamně v pořádku, mírně pokašlává, mohou se objevit projevy běžné rýmy.

Nemá žádné jiné potíže.

Katarální stádium je u malých dětí velmi krátké, paroxysmální stádium tedy nastupuje rychle.

Kojenci nakažení černým kašlem mají obvykle nevýrazné záchvaty kašle, během kterých je velmi běžným projevem:

 • lapání po dechu s vyplazeným jazykem
 • zmodrání ve tváři
 • purpurová kůže v okolí úst
 • zvracení
 • krátkodobá zástava dýchání (apnoe)
Děti mladší 1 roku jsou nejohroženější skupinou těžkého průběhu černého kašle.
Děti mladší 1 roku jsou nejohroženější skupinou těžkého průběhu černého kašle. Zdroj: Getty images

Většina dětí mladších 1 roku nakažených černým kašlem je hospitalizována a podrobena důkladnému monitoringu dýchání. Ve vzorku krve je u nich často pozorována leukocytóza s lymfocytózou.

Následky černého kašle, prognóza

Ke komplikacím, které se mohou vyskytnout při černém kašli, patří:

 1. Sekundární bakteriální nebo virová infekce

V důsledku oslabení dýchacích cest černým kašlem a oslabení imunity je organismus náchylnější k různým dalším infekcím. Nejčastěji dochází k sekundární bakteriální pneumonii (zápalu plic) bakterií Streptococcus pneumoniae.

Ta je jednou z možných příčin úmrtí na černý kašel u malých dětí a starších lidí.

 1. Toxoinfekční encefalopatie

Jedná se o poruchu funkce centrálního nervového systému v důsledku působení bordetelových toxinů a snížené dodávky kyslíku při záchvatovém kašli. Projevem jsou křeče a poruchy vědomí.

Nejčastěji je pozorována u malých dětí.

 1. Astma bronchiale

Po prodělání těžšího průběhu černého kašle nebo i jiných respiračních infekcí může v ojedinělých případech dojít ke zvýšené dráždivosti dýchacích cest s následným rozvojem astmatu (více o astmatu zde Astma bronchiale: Co je astma, proč vzniká záchvat a co pomáhá?).

 1. Mechanické vlivy záchvatového, úporného kašle

V důsledku fyzické námahy při úporném záchvatu kašle mohou nastat komplikace jako:

 • zlomeniny žeber
 • hernie (kýla, pruh)
 • subarachnoidální a intraventrikulární hemoragie (krvácení do mozku)
 • epistaxe (krvácení z nosu)
 • natržení uzdičky jazyka
 • inkontinence moči (ztráta kontroly nad močovým měchýřem v průběhu záchvatu kašle)

Prognóza černého kašle u mladistvých a dospělých, kteří byli v minulosti očkováni, je velmi dobrá.

Prognóza se však zhoršuje v případě dětí, které ještě nestihly být kompletně očkovány (zejména děti mladší 12 měsíců).

Starší dospělí (nad 65 let) jsou zase ohroženi těžkým průběhem onemocnění v souvislosti s jinými chronickými onemocněními, se kterým se léčí. Problémem u starších lidí je i snížená imunita a zhoršená schopnost regenerace.

Diagnostika

V prvním stádiu černého kašle je diagnostika velmi náročná. Příznaky se totiž podobají více běžným, méně závažným respiračním onemocněním.

Některé příznaky černého kašle se vyskytují také u infekcí, jako Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae nebo adenoviry.

K potvrzení přítomnosti bakterie Bordetella pertussis v organismu se proto používají různé metody:

 1. Kultivace

Trvá 5–12 dní. Odběr vzorku by měl být proveden v počátečních stádiích onemocnění a před nasazením antibiotické léčby. Jinak citlivost kultivačního důkazu výrazně klesá.

Metoda kultivace při testování na černý kašel je vhodná pouze v počátečních stadiích onemocnění a před zahájením antibiotické léčby
Metoda kultivace při testování na černý kašel je vhodná pouze v počátečních stadiích onemocnění a před zahájením antibiotické léčby. Zdroj: Getty images
 1. Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Nejvíce používanou metodou je polymerázová řetězová reakce v tzv. reálném čase (RT-PCR). Je to vysoce citlivá metoda důkazu nukleových kyselin a oproti kultivaci umožňuje detekci Bordetelly pertussis i v průběhu antibiotické léčby, resp. v pozdějších stadiích onemocnění. Výsledky jsou známy již do 8 hodin.

Nejvyšší záchyt bakterií v odebraném vzorku je však, podobně jako při kultivaci, na začátku paroxysmálního stadia.

 1. ELISA

Enzymová imunoanalýza (ELISA) se využívá pro sérologické stanovení hladiny protilátek třídy IgG a IgA ve vzorku krve.

Protilátky třídy IgA proti bordetelovému toxinu se stanovují pro zjištění aktuální nákazy v počátečním stadiu onemocnění. Protilátky třídy IgG proti bordetelovému toxinu jsou přítomny přibližně ve 2.–3. týdnu onemocnění a vrcholu dosahují v 8 týdnu.

Nález protilátek třídy IgG může odpovídat i předchozí infekci. Jejich přítomnost v organismu přetrvává několik let.

Odběr vzorků pro testy na černý kašel

Ke kultivaci a metodu RT-PCR se nejčastěji používá výtěr z nosohltanu. Odběr se provádí použitím tenkého sterilního tamponu dvěma způsoby – buď přes ústní, či nosní dutinu, resp. kombinací obou.

K testování přítomnosti Bordetelly pertussis v organismu se nejčastěji používá vzorek výtěru z nosohltanu.
K testování přítomnosti Bordetelly pertussis v organismu se nejčastěji používá vzorek výtěru z nosohltanu. Zdroj: Getty images

Vyšetřovaná osoba by před samotným výtěrem neměla alespoň 2 hodiny jíst, pít, kouřit, ani si čistit zuby či žvýkat žvýkačku.

U malých dětí je možné místo výtěru odsát malé množství nosohltanového aspirátu (sputa).

Prevence

Bordetella pertussis je citlivá na vnější prostředí. Na slunci přežije zhruba 1 hodinu, při teplotě 60 °C hyne do 15 minut. Nemá ráda ani běžné dezinfekční prostředky.

Nejúčinnější prevencí před šířením této bakterie v populaci je očkování.

Očkování proti černému kašli

Nejprve něco z historie...

Terapeutická vakcína s nejistou účinností byla vyvinuta již krátce po objevení původce černého kašle v roce 1906. Vědci Pearl Kendrick, Grace Eldering a Loney Gordon však v roce 1939 vyvinuli její vylepšenou, vysoce účinnou verzi.

Jednalo se o celobuněčnou vakcínu proti černému kašli, která se koncem 40. let minulého století začala kombinovat s toxoidy záškrtu a tetanu. Krátce nato byla tato kombinovaná vakcína široce přijata.

Celobuněčná vakcína proti černému kašli obsahuje šetrně inaktivovanou (usmrcenou) bakterii Bordetella pertussis.

Zavedení vakcín proti černému kašli bylo spojeno s velkým poklesem případů. Jelikož se rizika černého kašle výrazně snížila, pozornost se přesunula ze strachu ze samotného onemocnění na strach z vedlejších účinků vakcíny.

Celobuněčná vakcína proti černému kašli v minulosti způsobovala velmi vzácné nežádoucí účinky neurologického charakteru. Začala se však šířit velká protiočkovací kampaň, v níž se objevovaly mnohé dezinformace. Tři země, Švédsko, Spojené království a Japonsko, dokonce přerušily nebo snížily očkování proti černému kašli.

V reakci na obavy z vedlejších účinků Yuji Sato pracoval na tzv. acelulární (nebuněčné) vakcíně. Rozhodl se vytvořit méně reaktogenní vakcínu a v roce 1974 se mu to podařilo.

Koncem 90. let byla tato vakcína přijata ve většině zemí.

Acelulární (nebuněčná) vakcína proti černému kašli obsahuje bordetelový anatoxin a vláknitý hemagglutinin.

Současná strategie očkování

Předpokládá se, že dostatečná hladina protilátek proti černému kašli přetrvává po očkování přibližně 10 let. Pokles protilátek je však pozorován již po 5 letech od očkování. Právě z tohoto důvodu dochází k výskytu sporadických ohnisek nákazy.

Řešením je přeočkování posilující dávkou vakcíny (booster).

Aktuálně se používá acelulární vakcína proti černému kašli, která je bezpečná a účinná.
Aktuálně se používá acelulární vakcína proti černému kašli, která je bezpečná a účinná. Zdroj: Getty images

U dětí, které nejsou očkovány, je 23násobně vyšší pravděpodobnost nákazy černým kašlem.

Jelikož kromě mladistvých jsou významným zdrojem nákazy i dospělí, doporučuje se přeočkování proti černému kašli i u těch, kteří jsou v blízkém kontaktu s dítětem mladším 1 roku (rodiče, prarodiče).

Proděláním černého kašle vzniká dlouhodobá, ale ne celoživotní imunita. Podobně je to i při očkování.

U dospělých je doporučeno přeočkovat se proti černému kašli společně s očkováním proti záškrtu a tetanu každých 15 let.

Očkování proti černému kašli v těhotenství. Ano, či ne?

Velmi často se stává, že černým kašlem nakazí novorozence právě jeho matka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti doporučuje očkování proti černému kašli a celulární vakcínou každé budoucí mamince, která nebyla podle dostupného očkovacího schématu přeočkována.

Učinit by tak měla nejpozději 3 týdny před plánovaným porodem.

Rozhodnutí je dobrovolné a měla by mu předcházet důkladná konzultace s ošetřujícím gynekologem/porodníkem.

Černý kašel v číslech

 • 10 let je doba, po kterou nás před černým kašlem chrání vakcína (nutnost přeočkování)
 • 100 dní může černý kašel trvat (tzv. stodenní kašel)
 • 95 % novorozenců nemá téměř žádné protilátky od matky
 • 87 % všech úmrtí na černý kašel tvoří děti mladší 1 roku
 • 75 % případů onemocnění černého kašle u dětí způsobí jejich příbuzní, kteří jsou nevědomky infikováni
 • 1 zdroj (jediným pramenem nákazy je člověk)

Jak se léčí: Černý kašel

Léčba černého kašle: Léky, antibiotika a čas. Pomohou přírodní, babské rady?

Zobrazit více

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • link.springer.com : The history of pertussis (Whooping Cough); 1906- 2015: Facts, Myths, and Misconceptions. James D. Cherry.
 • ecdc.europa.eu : Disease factsheets about pertussis.
 • medicinenet.com : Whooping cough (Pertussis), Melissa C. Stöppler.
 • nature.com : Pertussis: a tale of two vaccines, Nicolas Fanget.
 • frontiersin.org: Pertussis Prevention: Reasons for Resurgence, and Differences in the Current Acellular Pertussis Vaccines, Susanna Espocito a kol.
 • solen.sk : Možnosti včasné diagnostiky pertussis, Daniela Hučková a kol.
 • solen.cz : Černý kašel není nemocí minulosti, Renata Vaverková.