PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

Doktor farmacie
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě mi poskytla mnoho užitečných znalostí v oblasti léků a zdraví. Po úspěšném ukončení magisterského studia v roce 2017 jsem na této fakultě pokračovala i v rigorózním a doktorském studiu. Jako doktorandka jsem se s radostí podílela na mnoha výchovně vzdělávacích aktivitách. Ty zahrnovaly vyučování farmakologie, klinické farmakoterapie, patologie a fyziologie. Zúčastnila jsem se spousty domácích a zahraničních konferencí podporujících získávání nových znalostí v oblastech farmacie a medicíny. Doktorské studium ve studijním programu farmakologie jsem úspěšně ukončila v roce 2021. Své znalosti si ráda prohlubuji i v oblastech sportu a zdravé výživy. Aktuálně se věnuji vědecké činnosti a práci v lékárně. Ve volném čase mě od útlého věku baví malování, tanec a psaní textů různého žánru. Psaní článků pro portál Zdravotník je pro mě příležitostí, ve které můžu spojit volnočasovou zálibu se získanou odborností.