Co je otrava houbami, jak se projevuje? Opatření a postup první pomoci

Co je otrava houbami, jak se projevuje? Opatření a postup první pomoci
Zdroj fotografie: Getty images

Otrava houbami se řadí mezi nejfrekventovanější typy otrav vůbec. Nejčastěji se s ní setkáváme během sezóny sklizně hub.

Otrava houbami, proč k ní dochází?

Ptáte se:
Co je to otrava houbami?
Jak se projevuje intoxikace?
Jaká jsou opatření a první pomoc při otravě houbami?
A co dělat při podezření na intoxikaci?

Důvodem je nekontrolovatelný sběr hub amatérskými houbaři. Nedostatečné znalosti laické veřejnosti mají za následek někdy až smrtelné omyly.

Podívejme se spolu blíže na jednotlivé typy otrav.

Rozdíly mezi jedlými a nejedlými houbami jsou občas nepatrné. A tak může velmi snadno dojít k poškození zdraví a otravě houbami.

Zdravotní problémy nemusí ovšem nastat pouze po požití jedovaté houby. I ty jedlé působí za určitých okolností na člověka toxicky.

Kdy bychom měli myslet na možnou otravu houbami?

Otrava houbami a rozdělení typů otrav

K otravě houbami dochází poměrně často.

Nebezpečí spočívá v nedostatečné informovanosti amatérských houbařů o toxicitě jednotlivých druhů hub. Ty se dělí na silně toxické, toxické a škodlivé.

Jejich toxicita spočívá v toxinech obsažených přímo v konkrétní houbě či v rozpadových produktech. Ty vznikají při nesprávném skladování nebo přípravě jídla.

Člověk si může uškodit i při požití jedlé, ale staré, plesnivé houby nebo houby napadené nějakým parazitem. Méně častým fenoménem je jejich znečištění zvířecími exkrementy nebo postřikem.

Každá houba obsahuje jiné druhy toxinů, a proto se i příznaky značně liší.

Rovněž k projevům otravy nemusí dojít okamžitě.

Některé intoxikace nastupují také s několikahodinovým až denním odstupem. Proto je třeba vždy myslet zpětně na to, že jsme jedli houby, i když to bylo před týdnem.

Ruka člověka trhající hřib z trávy
Houby dělíme na jedlé, toxické a silně toxické. Zdroj: Getty images

Existuje velké množství jedovatých hub a přiotrávení se s každou z nich má svá specifika. K sumarizování nám slouží kategorizace jednotlivých typů otrav, která je rozděluje na základě převládajících příznaků. Zužuje nám okruh podezřelých hub a je jednodušší diferencovat, které konkrétní druhy mohly intoxikaci způsobit.

Samozřejmě jsou také podrobnější a detailnější odborné klasifikace. Navzdory různým kategorizacím je mnoho otrav, které jsou kombinovány. Proto klinický obraz nemusí přesně odpovídat konkrétní kategorii.

1. Hepatotoxický typ otravy

Hepatotoxický typ otravy je jedním z nejnebezpečnějších typů otrav.

A to proto, že toxiny působí přímo na játra, způsobují těžké toxické poškození jater a stav může skončit hepatálním (jaterním) kómatem s následnou smrtí pacienta.

Nejnebezpečnější a nejjedovatější houbou vyskytující se nejen v Evropě a Severní Americe je muchomůrka zelená (Amanita phaloides). Často se zaměňuje za žampiony a způsobuje poškození jater.

muchomůrka zelená v lese v půdě s hnědými listy
Muchomůrka zelená (Amanita phaloides). Zdroj: Getty images

Muchomůrka zelená obsahuje směs peptických jedů (amatoxin, falotoxin), které se vzhledem k dlouhé latentní fázi zcela vstřebávají do těla.

Doba latence je až 8 až 12 hodin.

Latence = doba zpoždění nástupu obtíží a příznaků otravy.

Jedna plodnice váží 30 až 60 g. K usmrcení dospělého člověka cca o váze 60 kg stačí 50 g této houby.

Nejohroženější jsou děti, protože jim stačí menší dávka. U těhotných hrozí poškození plodu a u kojících maminek se vylučují toxiny do mateřského mléka, což může způsobit smrt dítěte.

Projevy hepatotoxické otravy houbami

V úvodu pacient pociťuje celkovou slabost, malátnost, zimnici, bušení srdce a těžkost. Přidružují se silné bolesti hlavy, závratě a hučení v uších.

Bolesti se začnou objevovat také v oblasti žaludku a přecházejí na celé břicho.

Kromě jiných symptomů se vyskytují i příznaky gastroenteritického typu otravy s nevolností, nauzeou, zvracením a průjmy.

Pacient budí dojem horror mortis (obličej před smrtí).
Je zesláblý, nevládný, výrazně bledý, hypotermický, studeně a lepkavě se potí. Tvář je vpadlá, rysy zostřené, nos špičatý.

Stav bez zlepšení přetrvává asi cca 3 dny, pokud to nemocný přežije.

Následně dochází k bolestem v oblasti jater (pod pravým žeberním obloukem). Barva kůže se mění z bledé na ikterickou (žlutou) z důvodu poškození jater a neléčený pacient umírá na jejich selhání.

2. Neurotoxický typ otravy

Neurotoxický typ otravy je druhým nejzávažnějším typem otravy hned po hepatotoxickém.

Způsobují jej indolové neurotoxiny obsažené v některých druzích hub. Hlavním představitelem je muchomůrka červená (Amanita muscaria). Z muchomůrek je to dále muchomůrka citrónově žlutá (Amanita citrina), muchomůrka porfyrová (Amanita porphyria) a muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina).

čtyři muchomůrky červené různých velikostí na mechové vyvýšenině
Muchomůrka červená (Amanita muscaria). Zdroj: Getty images

Vyvolává ji i strmělka ztuchlá (Clitocybe galinacea), vláknice měděnková (Inocybe aeruginascens), pýchavka bělostná (Lycoperdon candidum), sametovka (Conocybe), šupinovka (Gymnopilus), límcovky (Stropharia).

Většina hub obsahujících neurotoxiny (ne však všechny) se vyskytují v dobře hnojených půdách (exkrementy, rozkládající se zbytky rostlin).

Toxiny, které obsahují, se považují za analogy (náhrady) serotoninu (hormon štěstí) a mají podobné účinky jako LSD. Používají se také ve výzkumu a v psychiatrii k výrobě léčiv.

Častokrát jsou zneužívány takzvanými houbičkáři (mykotoxikomani), kteří vliv neurotoxinů zneužívají k navození různých stavů (v minulosti šamani).

Intoxikace některými houbami s indolovými neurotoxiny však nejednou končí smrtí právě u zneuživatelů, jelikož poměr toxinů působících na centrální nervovou soustavu je v jednotlivých houbách různý.

Projevy neurotoxického typu otravy houbami

Otrava se projevuje poruchami vnímání, a to převážně ve zrakové a sluchové rovině. Nejprve vidí neobvykle dobře do dálky, barvy jsou intenzivnější a zlepšuje se také sluchová ostrost.

Později dochází k poruchám odhadu vzdálenosti, ke změnám vnímání předmětů, osob a tvarů.

Při zavření očí se objevují pseudohalucinace – vidí jiskry, blesky, světla, barvy nebo i různé předměty. Pseudohalucinace přetrvávající i po otevření očí jsou známkou těžké intoxikace.

Mezi celkové příznaky patří točení hlavy, poruchy stability a koordinace pohybů, bušení srdce, nevolnost, slabost, nauzea, zvracení, sucho v krku. Zvracení se téměř nevyskytuje.

3. Gastroenteritický typ otravy

Gastroenteritický typ otravy je zároveň nejčastějším typem, neboť jej způsobuje největší množství hub.

Patří sem například některé druhy žampionů (Agaricus), holubinek (Russula), čírůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum) a ryzec kravský (Lactarius torminosus).

Již z názvu vyplývá, že tento typ intoxikace postihuje trávicí trakt a projevuje se jeho poruchami.

čirůvka mýdlová v lese v suchém jehličí
Čirůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum). Zdroj: Getty images

Zákeřnost spočívá v tom, že i ostatní typy otrav se kromě svých základních klinických projevů mohou manifestovat také příznaky poškození trávicího ústrojí.

Směrodatné je posoudit, zda má pacient pouze izolované zažívací potíže, nebo jsou přítomny i jiné symptomy, typické pro ostatní typy otrav.

V podstatě se nejedná o intoxikaci jako takovou. Spíše by se dalo říci, že je to podráždění trávení.

Pacienta neohrožuje přímo na životě a stav se zlepšuje spontánně.

Projevy gastrointestinálního typu otravy houbami

Základním klinickým projevem je toxická gastroenteritida (zánětlivá reakce žaludku a střev). Častokrát je zaměňována a nesprávně diagnostikována jako gastroenteritida bakteriální nebo virové etiologie (příčiny), která se projevuje stejně.

Tímto nesprávně určeným původcem se stává zároveň i nesprávně léčenou. Proto informace o požití hub v předchorobí má významný charakter ve správnosti diagnostiky a terapie.

Mezi nejčastější projevy patří:

 • nevolnost
 • nauzea – pocit na zvracení
 • úporné zvracení
 • kroutivé pohyby střev
 • křečovité bolesti břicha
 • průjmy

Nebezpečná je u starších lidí kvůli rychlému vzniku dehydratace, která je ohrožuje.

Podobné symptomy, jako mají gastroenteritické typy otravy houbami, pozorujeme i u některých otrav jídlem nebo i vodou. Klinický průběh je velmi podobný salmonelóze, břišnímu tyfu, E. coli - tedy průjmovým onemocněním typickým při faraonově pomstě.

4. Vazotoxický (koprinový) typ otravy

Vazotoxický typ otravy je charakteristický tím, že vzniká pouze při kombinaci požití za normálních okolností jedlé houby s alkoholem.

Nekombinujte houby s alkoholem!

Vyvolává reakci, která je totožná s reakcí při intoxikaci alkoholem a současného užívání antabusu (lék k léčbě alkoholové závislosti).

Způsobuje ji hnojník inkoustový (lat. Coprinus inkoustaria), ale i jiné druhy hnojníků, jako například hnojník význačný (Coprinus alopecia), hnojník třpytivý (Coprinus micaceus), hnojník strakatý (Coprinus picaceus) nebo hřib zavalitý (Boletus torosus).

hnojník inkoustový v lese vedle skály poseté mechem
Hnojník inkoustový (Coprinus inkoustaria). Zdroj: Getty images

Obsahují látku zvanou koprin. Její název je odvozen od samotného pojmenování hnojníku, protože právě v něm byla poprvé zjištěna. Koprin je inhibitorem (zpomalovačem) enzymu acetaldehydrogenázy. Zpomalením případně zastavením tohoto enzymu se v játrech tvoří nadbytek acetyldehydu.

Ten by se měl za normálních okolností dále metabolizovat na kyselinu octovou, což se při koprinové otravě neděje. Hladina acetaldehydu se zvyšuje také v krevním oběhu a dochází ke klinickým projevům otravy.

Projevy vazotoxické otravy houbami

Při vazotoxické otravě hovoříme o časné intoxikaci.

Doba latence až do objevení se prvních příznaků se pohybuje od několika minut až po cca 3–4 hodiny.

Acetaldehyd způsobuje nadměrné prokrvení kůže, které se navenek projevuje zarudnutím převážně obličeje a krku.

Prudce klesá krevní tlak, což má za následek možný kolaps.

Akce srdce se zrychluje, někdy se stává nepravidelnou a je příčinou různých poruch srdečního rytmu.

Pacient pociťuje bušení srdce, má pocit nedostatku vzduchu, třes.

Stav je doprovázen vegetativními symptomy, jako jsou nadměrné pocení, nevolnost, nauzea, zvracení, točení hlavy.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v létě - slunce, teplo, úrazy a onemocnění

Co dělat při podezření na otravu houbami? + Jak postupovat při první pomoci

Nejdůležitější je myslet na to, že obtíže, které vznikly, u jedince mohou být způsobeny konzumací jedovatých hub.

Důležitou roli hraje i čas od požití toxinů do objevení se prvních příznaků.

V některých případech s krátkou latentní fází je nejdůležitější vyvolání zvracení. To má význam, jen pokud nedošlo ke strávení hub – do 30 minut od jejich konzumace.

Nestrávené zbytky hub i s toxiny tak můžeme dostat ven z těla a zamezíme tím dalšímu působení noxy.

Nikdy nevyvoláváme zvracení u člověka s poruchou vědomí!

Po vyvrácení zbytků žaludečního obsahu se doporučuje užít černé uhlí, které pohltí zbytky toxinů z trávicího traktu.

Následně je třeba zvýšit příjem tekutin, které pomáhají urychlit vyplavování vstřebaných toxinů do organismu. Při gastroenteritickém typu otravy zároveň rehydratují.

Bezprostředně poté je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

 • kontaktovat toxikologické informační středisko
 • vyvolat zvracení – nejpozději do 30 minut od požití
 • užít černé uhlí – pohlcuje toxiny
 • rehydratovat organismus – tekutiny zároveň urychlují vyplavování toxinů
 • co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc
 • kontaktovat linku záchranné služby, kde vám dají instrukce, případně vás propojí na toxikologii
  • vyžaduje-li to zdravotní stav člověka, vyšlou pomoc
   • to zhodnotí operátor tísňové linky

Jak zamezit tomu, aby k otravě došlo?

Pokud nejste zkušený houbař, je lepší pořídit si tyto potraviny raději z obchodu.

Předejde se tak možné otravě.

Pokud i přesto patří hledání hub mezi vaše záliby, je nejrozumnější vydat se do lesa se zkušeným člověkem, který zná i menší rozdíly mezi jedlými a jedovatými druhy.

Nasbírané houby je třeba očistit a roztřídit.

Je třeba překontrolovat buď podle knihy, nebo internetu každou neznámou houbu, a také tu, kterou jste si ne zcela jisti. Nezabere to mnoho času a ochráníte se před nebezpečím.

Ve správné literatuře naleznete také správné způsoby skladování a přípravy jídel.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.