Jak používat ci nastavit klimatizaci správne a tak, aby nám neškodila?

Jak používat ci nastavit klimatizaci správne a tak, aby nám neškodila?
Zdroj fotografie: Getty images

Klimatizace je naším duverným pomocníkem behem horkých dní. Pokud ji však používáme nesprávne, vystavujeme se riziku. Bolest hlavy, krcní pátere, kloubu, svalu a ruzné infekce dýchacích cest jsou výstrahou. Naucme se spolu, jak používat klimatizaci správne.

Chcete vedet, jak používat klimatizaci správne a efektivne – tak, aby nám neškodila?
A to doma, na pracovišti ci v aute?
Kdy ji zapnout nebo naopak vypnout?
Jak ji nastavit?

Klimatizace má za úkol zvýšit komfort behem cestování, v práci, ale také v domácnosti. Horké dny, nekonecné noci a propocený odev nám nedávají na výber.

Zapínáme klimatizaci.

Využíváme ji zejména behem veder ke zchlazení obydlí ci pracovního prostredí. Jednoznacne i behem cesty autem.

V prípade chladného pocasí ji jde nastavit i na topení.

Krome toho nám klimatizace zajistí úpravu vlhkosti a kvality ovzduší. Záleží to samozrejme na typu, výbave, a tím pádem i na cene. Nezapomenme na údržbu. Špinavá klimatizace nám nemuže poskytnout cistý vzduch.

Klimatizace model cernobílé, foukání vzduchu
Zmena vlastností vzduchu, úprava teploty, vlhkosti... Foto: Getty images

Klimatizace upravuje vlastnosti vzduchu:

 • teplotu, chladí a topí
 • vlhkost – klimatizace odvlhcuje
 • cistotu, ruzné filtry prachu, pachu, antialergenní filtry, pomocí plazmy a ionizátoru
 • má vliv i na prenos, neboli distribuci vzduchu, proudení

Co se týce vlhkosti, tak klimatizace vzduch vysušuje, odvlhcuje jej. Chladný a suchý vzduch následne negativne pusobí na náš respiracní (dýchací) systém.

Suchá sliznice v nose nedokáže správne ocistit vzduch od necistot, a tedy i mikrobu. Proto je klimatizovaný vzduch casto prícinou castejších infekcí. Prímé proudení studeného vzduchu zpusobuje potíže napríc celým telem.

Jaké nemoci a nežádoucí úcinky muže zpusobit používání klimatizace:
Klimatizace a její vliv na naše zdraví.

Jak správne používat klimatizaci v byte, dome, na pracovišti ci v aute? Jak ji nastavit, aby byla prospešná a aby nemela negativní vliv?

Zásady správného používání klimatizace v dome, na pracovišti, v místnosti

Existují rizikové skupiny lidí, které by se mely dlouhodobému a hlavne agresivnímu používání klimatizace vyhnout. Patrí sem malé deti, ale i ty starší a seniori. V jejich prípade se termoregulace chová jinak než v dospelosti.

Následne se vyššímu riziku vystavují lidé s oslabenou imunitou nebo ti, kterí se zotavují z nejakého onemocnení. Ale treba i kuráci ci alkoholici. Stejne tak i malé deti, novorozenci ci miminka.

Prectete si také: Legionella jako nevítaný host do domu

V tabulce uvádíme zásady správného chlazení klimatizací

Zásada Popis
Umístení
 • rozhodující ješte pred montáží
 • vnitrní jednotku klimatizace bychom nemeli umístit tak, že chladný vzduch bude proudit prímo na cloveka
  • nad sedací soupravu ci postel
 • nemela by být v místnosti, kde jsou malé deti
 • ne na prímém slunci – venkovní, ale i vnitrní jednotka
Výkon
 • nastavení výkonu by nemelo být na maximum, jelikož proudení chladného vzduchu je silné
 • proudení vzduchu by nemelo být citelné jako pruvan
 • nejlepší je zvolit nízký výkon
Proudení vzduchu
 • dbejte na správné nastavení proudení
 • vyfukování vzduchu z vnitrní jednotky by melo být na strop
 • následne studený vzduch klesá a sáláním ochlazuje vzduch
 • proudení nemuže být nastaveno prímo na osobu
 • smer proudení nastavujeme lamelami
 • zvýšení proudení vzduchu o 0,1 metru za sekundu vnímáme jako ochlazení o 2–3 °C
Cas
 • není vhodné používat celodenne, ale kratší casové úseky, maximálne však 4 hodiny
 • není vhodné ani rychlé zchlazení místnosti na krátkou dobu
Teplota
 • maximální teplotní rozdíl mezi venkovním prostredím a klimatizovanou místností by nemel být více než 6 °C
 • venku 32 a uvnitr nastavena ne nižší než 26 °C
 • pri teplotách vysoko nad 35 se rozdíl upravuje, chlazení na maximálne 28 až 30 stupnu
 • pri vetších teplotních rozdílech hrozí teplotní šok
Vetrání
 • vetšina zarízení nemá funkci vetrání vzduchu
 • je treba vyvetrat alespon 2x za den
  • nejlépe brzy ráno a vecer
 • behem klimatizování mají být okna zavrená
 • otevrená okna snižují úcinek klimatizování a zvyšují výkon a spotrebu energie
 • stejne platí zásada i pro dvere, klimatizovaná místnost by mela být zavrená
Vlhkost vzduchu
 • klimatizace vysušuje vzduch, pokud nemá funkci zvyšování vlhkosti
 • optimální vlhkost vzduch je 40–55 %
 • dodržujte pitný režim
 • pomuže led, do místnosti dejte led v misce nebo nádobu s vodou
 • pocit tepla je jiný pri suchém a vlhkém prostredí
  • 25 °C a 40 % vlhkost vnímáme jako príjemné klima
  • 25 °C a 80 % vlhkost jako horko a pocit dusna
Aklimatizace
 • pozor na náhlé teplotní rozdíly
 • pred odchodem z místnosti se aklimatizujte
 • napríklad na chodbe, kde je teplejší vzduch
 • až následne vyjdete ven
 • hrozí teplotní šok
 • platí to i v opacném prípade
 • pred opuštením klimatizovaného prostoru pomáhá vypití vlažného nápoje
Údržba
 • pravidelná údržba minimálne 2x rocne
  • pred zacátkem sezóny a prvním spuštením
  • po sezóne
  • ale i behem provozu
   • cištení a výmena filtru i každé 2 týdny
   • odstranit zachycený prach z filtru a zarízení
 • odstranování hrubých necistot a nánosu

Jak správne používat klimatizaci v aute?

Používání klimatizace v aute má podobné principy jako v místnosti. Jinak se vystavujeme riziku zhoršení zdravotního stavu.

Prirozene, varit a parit se v aute nelze. Príliš velké teplo nás vycerpává a pri delších cestách je rizikem nehody.

Klimatizace v aute, výdechy vzduchu, kvetina, príjemná vune, údržba
Myslete na pravidelnou údržbu. Foto: Getty images

Zásady nastavení a používání klimatizace v aute uvádíme v tabulce

Zásada Popis
Proudení vzduchu i v aute dbejte na správné nastavení klimatizace a proudení vzduchu
 • nemá být nastaveno prímo na telo a už vubec ne na tvár
 • vzduch vysušuje oci, sliznice nosu a úst
 • nezapomínat pitný režim
 • pomalejší proudení
 • proudení na okna a strop
Teplota vzduchu
 • teplotní rozdíl ne více než 6 °C
 • pri vysokých teplotách ne více než 10 °C
Pred zapnutím klimatizace
 • otevrít okna a vyvetrat kabinu auta
 • následne až po nekolika metrech a minutách ji zapnout
Pokud není automatická
 • nastavení teploty na rozmezí cervené a modré barvy
 • nejprve vnitrní cirkulace vzduchu
 • následne prepnutí i vnejší okruh
Délka cesty
 • nemela používat na krátké cesty
 • vhodné je klimatizování na delší cesty
 • strídání teplotních rozdílu zvyšuje riziko zdravotních potíží
Pred zaparkováním auta
 • je nutná aklimatizace
 • vypneme klimatizaci nekolik minut pred ukoncením cesty
 • pomuže to v aklimatizaci
 • optimálne 5 až 10 minut
 • klimatizacní systém se pred vypnutím motoru stihne vysušit
  • omezí se množení mikrobu
Údržba systému
 • minimálne jednou rocne pred zacátkem sezóny – odborne
  • ozonem nebo ultrazvukem
 • optimálne 2x rocne, i svépomocí
 • odborné plnení systému
  • a výmena chladiva
  • výmena filtru
 • znecištená klimatizace zapáchat
 • cítit z ní prach a dráždí dýchací cesty
Otevírání oken
 • behem jízdy již okna neotevírat
 • pri delší ceste je provetrávání vhodné a nutné

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v léte - slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Jaké zásady má používání klimatizace doma ci v aute: krátký test

Zopakujeme si, jak správne používat klimatizaci v aute nebo doma.

Jiné zdroje informací

 • brunet.ca - 3 rules to enjoy healthy air conditioning
 • time.com - You Asked: Is My Air Conditioner Killing Me?
 • globalnews.ca - Top 5 health problems associated with air conditioning
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.