Jaký vliv má klimatizace na naše zdraví? + Nemoci a nežádoucí úcinky

Jaký vliv má klimatizace na naše zdraví? + Nemoci a nežádoucí úcinky
Zdroj fotografie: Getty images

Klimatizace má sloužit ke zvýšení komfortu v práci, doma ci behem cestování. Pri nesprávném používání a zanedbané údržbe má negativní vliv na zdraví. Je puvodcem nemocí dýchacího, pohybového, ale i vylucovacího ústrojí.

Klimatizace, zdraví a nemoci, jak spolu souvisí? Úzce. V dobe, kdy si chceme doprát komfort, mužeme si naopak škodit.

Ptáte se:

Jaké nežádoucí úcinky jsou spojeny s používáním klimatizace?

Pocitovali jste potíže, jako je zatuhnutí, bolest svalu, kloubu, krcní pátere, ramen ci hlavy, a to presne v období jejího používání?

Navíc vysušená sliznice dýchacích cest je vstupní branou pro patogeny. Nachlazení, rýma, kašel a zánet horních cest dýchacích jsou pouze cástí z celku.

Behem horkých dnu je používání klimatizace naprosto prirozené. Clovek se snaží zvýšit komfort pri práci, doma nebo behem cestování. Samozrejme, v horku se nám težko myslí, soustredí a produkuje.

Pri nesprávném používání a zanedbané údržbe muže nicméne být prícinou ruznorodých zdravotních problému. Víme, co zpusobuje klimatizace.

Co je klimatizace a k cemu slouží?

Klimatizace slouží k úprave vzduchu, tedy i prostredí, ve kterém se nacházíme. V první rade ji využíváme ke snížení teploty, avšak krome ní se mení i jiné vlastnosti ovzduší.

Klimatizace upravuje vlastnosti vzduchu, jako je:

 • teplota, chladí ci topí
 • vlhkost, odvlhcuje
 • cistota, filtruje napríklad pyl, prach
 • má vliv i na prenos, cili distribuci vzduchu, proudení

Využíváme ji hlavne jako nástroj k ochlazení prostredí. Krome toho umí klimatizace i topit. Takže lze použít jako rychlý zdroj tepla v chladném pocasí.

At jde o klimatizaci v rodinném dome, v nákupních centrech, nebo v aute, její princip je založen stejne. Vzduch se do klimatizace nasává, následne se ochlazuje nebo ohrívá a predává se zpet do prostredí.

Každá klimatizace vzduch vysušuje, odvlhcuje jej. Existují i takové, které ho umí zvlhcit, a ty vybavenejší dokážou místnost i vyvetrat. Pokud je vybavena filtrem, tak ovzduší i procištuje.

Suchý vzduch vysušuje sliznici dutiny nosu a úst, címž negativne ovlivnuje ochranu pred vnejším prostredím, a tedy prachem ci mikroorganismy.

Zatím se tedy klimatizování vzduchu dá popsat jako prospešný proces, který zvyšuje komfort a cistí vzduch. Nicméne, neplatí to od prvního spuštení až navždy.

Jaké zdravotní problémy zpusobuje klimatizace?

Nejen malé klimatizace v našich domácnostech nebo na pracovišti, ale také velké vzduchotechniky, v centrech a centrálne vetraných budovách vyžadují pravidelnou údržbu. Jinak pri jejich používání hrozí významné zdravotní zatížení.

Známé jsou ruzné bolesti ci nachlazení z klimatizace. Duležité je správe se chránit a o zarízení i náležite pecovat.

Dodržujte hygienický standard, cistotu vzduchotechniky a klimatizace

Zdraví je prvoradé. Hygienický standard by proto nemel být zanedbán. Doma ci v našem aute jsme zodpovední za cištení a údržbu zarízení my sami.

Znecištená klimatizace, hrubý nános prachu a vlhkosti, bakterie a plísen, zdravotní riziko
Hrubá necistota a nános prachu v klimatizaci. Foto: Getty images

Podívejme se spolu na všechny letní problémy: 
Naše zdraví v léte - slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Tak je tomu i v prípade vzduchotechniky ve verejných budovách, na pracovištích a ve velkých centrech. Kde je zodpovedný správce budovy nebo jiná poverená osoba ci firma.

Negativní vliv na organismus

To, zda má klimatizování negativní vliv, mužeme v první rade cítit.

Vzduch nepríjemne zapáchá a je doslova težký. V místnosti se po spuštení rozvírí prach, ten se nám dostává do dýchacích cest, kde nás dráždí ke kýchání ci kašel. Své by mohly vyrknout i naše oci.

Clovek dlouhodobe pracující v klimatizovaném prostredí je až 2,5násobne náchylnejší na respiracní onemocnení.

Tento prach muže být zdrojem mikroorganismu, a tedy i nemocí. Patogeny se usazují a rozmnožují tam, kde se vytvárejí nánosy prachu a vlhkosti.

V takových podmínkách se darí hlavne mikroorganismum, jako jsou:

 • bakterie
 • plísne
 • kvasinky

Ve vzduchu tyto mikroorganismy proudí pouze vymezený cas. Následne se usazují a zpet se do ovzduší dostávají opetovným rozproudením.

To, jak negativne budou pusobit, závisí na nekolika faktorech, jako je druh, pocet, velikost patogenu. Duležité je místo podporující jejich výskyt a množení. Významný je i následný cas rozptýlení v ovzduší.

Ruzné patogeny se do vzduchu dostávají v ruzných formách:

 1. soucást kapek, jako napríklad kapénkové infekce
 2. izolované cástice, v podobe sporu, napríklad plísní
 3. vázané na ruzné cásti prachu, zeminy, cásti rostlin, v šupinách kuže, ve vlasech, ze srsti a perí zvírat

Vlastnosti místnosti, které podporují výskyt patogenu:

 • vysoká vlhkost stavebního zdiva
 • špatne vetraná místnost
 • znecištená a neudržovaná

Krome toho ovlivnuje jejich výskyt i cinnost vzduchotechniky a klimatizace. Tyto mohou prímo podporovat, výskyt ale i množení mikroorganismu. Vlhkost a kapky vody chrání patogeny pred vysušením a prenášejí je ve forme aerosolu.

Pozor je treba dát i v prípade používání zvlhcovacu vzduchu.

Tyto faktory mužeme oznacit jako vnejší. Pro vypuknutí potíží jsou však významné i ty vnitrní.

Mezi vnitrní faktory, které ovlivnují vypuknutí, onemocnení patrí:

 • individuální vnímavost cloveka
 • stav imunity
 • momentální zdravotní rozpoložení
 • dlouhodobé onemocnení, zejména kardiovaskulární (srdecne-cévní)
 • léky, které clovek užívá at už dlouhodobe, nebo krátkodobe
 • stav výživy
 • pohybový režim

Krome samotných mikroorganismu se do popredí dostává i nesprávný a nevhodný zpusob používání klimatizace. Na naše telo negativne pusobí i prudká zmena teploty, jako je tomu v prípade prechodu z tepla do chladné místnosti a naopak.

Termoregulacní mechanismy pracují jinak u malých detí a u starších osob. Stejne je to i tehdy, má-li osoba srdecne-cévní onemocnení. Ve vyjmenovaných prípadech se doporucuje klimatizovat velmi opatrne.

Samozrejme, príliš teplé a horké prostredí dokáže telo dítete a seniora vycerpat. Stále je treba myslet na zásady správného používání klimatizace.

Nejcasteji se nesprávné používání klimatizace odráží na dýchacím, pohybovém systému i na kuži.

Príkladem potíží je:

 • rýma, plný nos a výtok z nosu
 • kašel, který muže být suchý, ale také produktivní s vykašláváním hlenu
 • citlivé a vysušené dutiny a nos
 • bolest hlavy, krku, šíje, ramen, kloubu
 • suché oci
 • vysušená pokožka
 • únava
 • pocit onemocnení

Samozrejme v nekterých prípadech postací návšteva lékárny. Nicméne, pokud se potíže zhoršují a pridružují se závažnejší príznaky, je treba navštívit lékare.

Príkladem je zánet dolních cest dýchacích – prudušek (bronchitida) až zápal plic (pneumonie)

Lékarské ošetrení urcite vyhledejte, pokud se projevy onemocnení zhoršují, príkladem je:

 • horecka neboli telesná teplota stoupá nad 38 °C
 • tresavka, zimnice
 • nechutenství a nevolnost, až pocit na zvracení
 • únava a slabost
 • bolest hlavy a celého tela
 • dušnost, pocit ztíženého dýchání
 • zrychlené dýchání
 • kašel, suchý, dusivý nebo produktivní
 • bolest na hrudi, kterou zhoršuje nádech – pálení za hrudní kostí pri nádechu a kašli

Chcete predejít zdravotním potížím?
Naucte se ji používat správne:
Správné používání klimatizace bez škodlivých úcinku.

Onemocnení a zdravotní potíže, které se dávají do souvislosti s klimatizací, uvádíme v tabulce

Zdravotní potíže Popis
Respiracní potíže
 • zaprícinit je muže bakterie, kvasinka, plísen, ale i virus
 • mezi nejznámejší onemocnení patrí legionárská nemoc
 • ruzné zánety horních a dolních cest dýchacích
  • chripka
  • obtíže podobné chripce
  • rýma
  • nachlazení
  • zánet nosohltanu, hrtanu ci hltanu
  • ztráta hlasu
  • zánet vedlejších nosních dutin
  • stredního ucha
  • angína, neboli tonsilitida
  • zápal plic
  • astma a zhoršení astmatu
  • kašel
  • horecka
sliznice dýchacích cest je vlivem chladného vzduchu suchá, podráždená, oteklá, bolestivá
Syndrom nemocné budovy Sick Building Syndrome - SBS Syndrom má ruznorodé projevy, mezi než patrí zejména:
 • ucpaný nos
 • casté krvácení z nosu
 • sucho a bolest v krku
 • podráždená pokožka
 • bolest hlavy
 • únava
 • porucha koncentrace
 • pocit nedostatku vzduchu
 • nedostatecného osvetlení
 • pocit nedostatku prostoru a stísnení
 • nevhodná teplotní pohoda
Ostatní chronické problémy souvislost s nevhodným a nesprávným používáním klimatizace
vliv na pohybový aparát, hlavne pri špatném nastavení proudení vzduchu, a to prímo na telo, tvár
syndrom suchého oka
zánet ocí a ocních spojivek
bolest hlavy
bolest zubu a obliceje pro zánet nervu
kožní zmeny, jako je:
 • suchá kuže
 • popraskané rty
 • otoky kuže, ocních vícek
 • zánet kuže
 • zánet mocového mechýre
 • ledvinová kolika
alergie na chlad
únava a vycerpanost
poruchy koncentrace

Zajímavé informace:
Co si predstavit pod pojmem zanícené hrdlo v magazínu

Jak bylo receno, do hlavní rizikové skupiny patrí deti, zejména malé deti, a seniori. Ohroženi jsou ale také lidé s oslabenou imunitou, kuráci a alkoholici. Podobne i lidé zotavující se z nejakého onemocnení.

Klimatizace a deti + lidé s oslabenou imunitou

Vysušená sliznice od chladného a suchého vzduchu z klimatizacního zarízení není vhodná pro malé deti.

Prijeli jste z porodnice a máte doma novorozence ci malé díte?

Pamatujte si, že malá miminka v prvních týdnech až mesících nemají dostatecne vyvinutou imunitu. A proto jsou náchylnejší k virovým ci bakteriálním onemocnením.

Ale ani u vetších detí není vhodné, pokud teplotní rozdíl prekrocí hranici 6 °C.

Samozrejme naprosto nevhodné je prímé foukání studeného vzduchu na telo, at už dospelého cloveka, nebo dítete.

Stejne je tomu i v prípade, je-li clovek náchylný k onemocnení z duvodu oslabení imunity.

Ve velkých nákupních centrech se pro úpravu teploty vzduchu používají centrální klimatizace. Místa s vyšší koncentrací lidí a s tímto typem klimatizací nejsou na procházky s miminky a malými detmi príliš vhodná, spíše jsou nevhodná.

Ptáte se: Jak na vysoké teploty?

Nutné je držet se nekolika zásad, ty platí pro deti i dospelé:

 • oblecení by melo být primerené, volné a z lehkých prírodních materiálu
 • neoblékat se ani deti do tesného a umelého odevu
 • sprcha s vlažnou vodou a potírání tela s navlhceným rucníkem
 • pravidelná výmena zpoceného odevu
 • u malých detí kontrolujte telesnou teplotu, malé deti nemají plne vyvinuté termoregulacní centrum
 • dostatecný pitný režim a príjem vhodných tekutin
 • kojence casteji kojte, mohou být menší, ale pravidelnejší dávky
 • místnost, kde se zdržujete a kde díte spí, zatemnete a zastinte
 • v prostoru se suchým vzduchem rozveste navlhcené rucníky
 • vetrejte hlavne ráno, když se ješte neprohrál venkovní vzduch, a vecer, když už tak slunce nehreje

I pri používání klimatizace je duležité vetrat...

A to i víckrát denne.

Pokud nemáte klimatizaci s funkcí vetrání, tak nezapomínejte, že klimatizace nevetrá. Pouze upravuje teplotu vzduchu.

A tedy nejen ráno a vecer, ale také behem dne je nutno klimatizovaný prostor vyvetrat.

Provetráním vzduch do urcité míry zbavíte necistot a mikroorganismu, vyrovnáte vlhkost.

Nezapomínejte:
Ranní a vecerní vetrání 10–15 minut.
Otevrít celá okna, nejen vetracky.
Takto se zarucí dostatecná výmena vzduchu v domácnosti a v interiéru.

Nezapomínejme na údržbu

Duležitou soucástí provozu klimatizace, a to bez rozdílu podle druhu, je její pravidelná a dusledná údržba. Ocista se týká hrubého znecištení, ale také dezinfekce. V nekterých prípadech dochází k ucpání odvodu kondenzátu.

V ucpané odpadní trubici se následne hromadí voda. Voda a vlhkost je zdrojem pro množení ruzných patogenu. Nebezpecné jsou i ruzná mykoplazmata a také chlamydie.

Potrebná je výmena filtru nebo ocista filtru pevných cástic od prachu. Alespon dvakrát denne je treba klimatizované prostory vyvetrat otevrením oken. Nejvhodnejší je casne ráno a vecer.

Filtr hrubých necistot a prachu klimatizace a jeho snadné cištení
Ocištení prachového filtru jednoduše i svépomocí Foto: Getty images

Údržba klimatizace by mela probíhat:
Nejlepší minimálne dvakrát do roka – pred prvním spuštením a na konci sezóny.
Filtry by se mely cistit i v prubehu provozu.
Mužeme ji provést svépomocí.
Samozrejme nejlépe provede ocistu odborník, ten rucí za profesionální servis.

A co takhle krátký test?

Už víme, že klimatizace nám pomáhá, ale umí také uškodit. A ted si zopakujme, co jsme se v clánku dozvedeli.

Zdroj informací

 • uvzsr.sk - clánek na webu Úradu verejného zdravotnictví Slovenské republiky
 • webnoviny.sk - clánek o škodlivých úcincích klimatizace
 • v anglickém jazyce
  • doctor.ndtv.com - 8 Side Effects of AC (Air Conditioner): We Should Watch Out For
  • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Risk factors in heating, ventilating, and air-conditioning systems for occupant symptoms in US office buildings: the US EPA BASE study
  • cdc.gov - Chapter 12: Heating, Air Conditioning, and Ventilating

Vedlejší úcinky klimatizování

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.