Energetické nápoje: Jak jejich složení ovlivňuje zdraví? + Rizika

Energetické nápoje: Jak jejich složení ovlivňuje zdraví? + Rizika
Zdroj fotografie: Getty images

Přemohla vás neutuchající únava a jeden šálek kávy denně nepomáhá? Co takhle energetický nápoj? V poměrně krátké době dokáže člověka znovu povzbudit a dodá nám ztracenou energii. Jeho účinky ovšem netrvají dlouho a to nás nutí sáhnout po další plechovce. Kdy je konzumace energy drinků v pořádku, a kdy hrozí poškození zdraví? Jejich vliv na lidský organismus lidé znají jen částečně. Pojďme se spolu blíže podívat na to, jak tyto nápoje působí na naše tělo a jaká skutečná rizika představují pro člověka.

V dnešním uspěchaném světě se konzumace energetických nápojů stala pravidlem. Zvýšené požadavky z vnějšku nutí lidi přemoci přirozenou únavu i jinak než jen sugescí.

V celém tomto zmatku neustálého dění a stresu však zapomínáme na vlastní zdraví a chceme být při „plném vědomí” i za cenu vážných zdravotních komplikací.

Historie energetických nápojů

spící muž v práci s červenou přilbou a reflexní vestou
Cílem Japonců bylo zvýšit fyzický výkon. Zdroj: Thinkstock

Přestože jsou energetické nápoje velkým trendem a ikonou moderního života, nejsou na potravinovém trhu novinkou. Jejich historie sahá více než 50 let zpět. Není překvapením, že za jejich vznik vděčíme právě Japonsku.

Japonci jsou známí i v našich podmínkách jako dominantní lidé, co se týče vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. A právě tam to začalo.

Diktátorští zaměstnavatelé chtěli udržet své zaměstnance co nejvíce fit, aby pracovali dál a neklesal tak průměr výroby. Byli to však jen lidé a často těžce manuálně pracující. Proto není divu, že, jako každá lidská bytost, podléhali při fyzickém vytížení únavě.

To se však zaměstnavatelům pochopitelně nelíbilo. Tak potřebovali něco, co je udrží déle v bdělém stavu a zvýší jejich výkon. A tak v roce 1962 spatřily světlo světa energetické nápoje v podobě, v jaké je známe dnes.

Předchůdce energetických nápojů

Samozřejmě je třeba zmínit i sérii pokusů, které se odehrály ve Velké Británii v roce 1929. Jejich cílem bylo vytvořit nápoj nebo doplněk stravy, který by zvyšoval energii nemocných ve zdravotnických zařízeních. To se také podařilo, a tak vznikl předchůdce energetických nápojů s názvem Lucozade.

Lucozade se využíval hlavně ve zdravotnictví jako součást léčby a rehabilitací. Později došlo k obratu a preferoval se u cílové skupiny sportovců jako doplněk ke zvýšení výkonnosti. Pojmem energetický nápoj se začal označovat až v roce 1983.

V roce 1987 se na trhu objevil jeden z nejznámějších energetických nápojů a je jím dodnes. Je to Red Bull, který byl vytvořen rakouským ekonomem Dietrichem Mateschitzem. Jeho výroba se odvíjela na základě staré thajské receptury.

Red Bull se stal velmi rychle oblíbeným hlavně mezi mladými lidmi. Tato obliba nezůstala nepovšimnuta a došlo k velké expanzi tohoto nápoje do Evropy, USA a prakticky do celého světa.

Od minulosti po současnost

Výroba energy drinků se léty měnila, dokud nenabyla dnešní podoby. Ta je v podstatě stejná, měnilo se jen množství jednotlivých složek. Kofein, taurin a jiné látky jsou ve většině zemí přísně limitovány a podstatně se snížilo i množství cukru z původních až 4250 mg sacharidů ve 250 ml.

Dnes je trh zastoupen širokým sortimentem těchto nápojů od různých výrobců. V roce 2007 se dokonce na regálech supermarketů objevily tablety pro jejich domácí výrobu.

Co jsou energetické nápoje?

Energetické nápoje nemají oficiální definici. Jsou označovány pouze jako nealkoholické nápoje. Neoficiálně se definice rozšiřuje podle látek obsažených v nápoji, a to na nealkoholické nápoje s obsahem kofeinu, taurinu, případně argininu. Tak si konzument může vytvořit přibližný obraz o produktu.

Zajímavé:
Až v jedenácti státech v Německu zakázali nejmenovaný energy drink z důvodu zjištěného stopového množství kokainu. V Austrálii bylo staženo z trhu 5 produktů pro nadlimit kofeinu.

Energetické nápoje svým složením nabudí člověka, zvyšují koncentraci a výkon konzumenta, oddalují únavu a ospalost. Samozřejmě jejich účinek takový, jak má být, trvá přibližně 1 hodinu.

muž v obleku běžící městem
Energetické nápoje po 10 minutách zvyšují koncentraci, fyzický výkon a oddalují únavu. Zdroj: Thinkstock

Nápoje, které jsou často zaměňovány s energetickými nápoji

Existují nápoje rovněž určené ke zvýšení výkonnosti a energie, které lze snadno splést s energetickými nápoji. Jejich složení a účinky však fungují na podobném, ale zároveň rozdílném principu.

Iontové nápoje

Někteří mladí, a hlavně amatérští sportovci si často zaměňují energy drinky a iontové nápoje. To může mít vážné zdravotní následky, jelikož energetické nápoje se před sportovním výkonem nedoporučují.

Iontové nápoje určené sportovcům k rehydrataci a energii jsou izotonické nebo hypotonické roztoky. Obsahují převážně vodu, minerální látky se zvýšeným zastoupením sodíku (10 až 30 mmol/l). V některých je možné nalézt minimální množství kofeinu, který však není jejich hlavní složkou.

Smart drinky

Dalším takovým nápojem jsou chytré drinky. Obsahují účinné látky neurotransmitery a jejich prekurzory (GABA, acetylcholin), mozkové nutrienty (D-fenylalanin, L-fenylalanin) a výtažky rostlin, jako jsou guarana, ženšen, ginkgo biloba a jiné povzbudivé byliny.

Hlavní rozdíl mezi energetickými nápoji a chytrými nápoji je v jejich působnosti. Smart nápoje ovlivňují nejen výkon a koncentraci, ale působí i na psychiku člověka. Lidé umí lépe odolávat stresovým situacím.

Složení energy drinků

Energy nápoje jsou velmi populární a jejich výroba a distribuce je rozšířena téměř po celém světě. Výrobců a druhů je mnoho, ale základní složení se nemění.

Zajímavé:
V Dánsku, Turecku a Uruguayi platí úplný zákaz prodeje a požívání energetických nápojů kvůli jejich negativnímu vlivu na zdraví. Ve Francii byl dočasný zákaz Red Bullu v souvislosti s úmrtím mladého muže (prodej byl obnoven na základě posudku evropské komise).

Složky zastoupené v energy drincích

Kofein je bílá krystalická látka.

Patří mezi deriváty purinu 1-3-7-trimethylxantinu. Je zároveň jednou z nejčastěji používaných drog a psychoaktivních látek vůbec. Jako každá jiná droga vyvolává závislost a při absenci abstinenční příznaky.

Je dokonce volně dostupná i dětem například v čokoládě.

Pro srovnání:
V jedné plechovce Coca-Coly je asi 30 mg kofeinu, šálek kávy obsahuje až 100 mg kofeinu a energetický nápoj v průměru 80 až 100 mg kofeinu. Množství kofeinu je však rozdílné v závislosti na velikosti šálku, množství suroviny a jiných faktorech. Energetické nápoje však obsahují i jiné látky.

Taurin patří mezi beta-aminokyseliny v centrální nervové soustavě a jedná se o neurotransmiter. Přirozeně se nachází ve svalech, plicní tkáni a retině. Je důležitý pro správné fungování buněk jako takových a jejich membrán, sítnice, srdce, jater a jaterních buněk či krevních destiček.

Má také vliv na správnou imunitu a působí i jako antioxidant.

Synefrin je sloučenina alkaloidu podobná efedrinu (léčba nízkého krevního tlaku). Zužuje cévy a zvyšuje krevní tlak. Může způsobit také vysokou srdeční frekvenci, poruchy srdečního rytmu, fibrilaci srdce až jeho zástavu.

L-karnitin je podobně jako taurin aminokyselina. Tato složka v nápoji nepůsobí jako stimulant na rozdíl od kofeinu a taurinu a nebylo dosud zjištěno žádné zdravotní riziko. Používá se jako doplněk stravy či léčba při nedostatku vitamínů, onemocnění ledvin, dokonce při léčbě ADHD.

Inositol je cyklický alkohol v minulosti řazený mezi vitamíny B-komplexu. Vzniká redukcí cukru. Je biologicky aktivní látkou, která reguluje množství vápníku v buňkách. Podílí se na metabolismu tuků v krvi.

Zajímavé:
Inositol je látka, kterou lze využít různými způsoby. Ve farmaceutickém průmyslu na výrobu léků na obsedantně kompulzivní poruchu (zatím ve fázi studií). Pouliční prodejci jej přidávají k tvrdým drogám k jejich zředění (má podobnou barvu a chemické vlastnosti). Inositol a jeho deriváty se používají rovněž k výrobě výbušnin.

Vitamíny obsažené v energetických nápojích většinou ze skupiny B. Jedná se o vitamin B1 nebo i thiamin nezbytný pro buněčný metabolismus a správné fungování svalů. Vitamin B2 (riboflavin) je důležitý pro metabolismus cukrů tuků a bílkovin.

V metabolismu aminokyselin hraje roli vitamin B6 (pyridoxin) a nakonec vitamin B12 na správnou krvetvorbu.

Cukry jsou přirozeně přítomny v těle (sacharidy). Nacházejí se i v potravinách a nápojích jako uměle vytvořené sladidlo z cukrové třtiny. Tělo sacharidy potřebuje pro správné fungování. Také mozek potřebuje cukr, aby mohl správně fungovat.

Jeho nedostatek má vážné zdravotní následky. V dnešní době není problémem absence cukru. Spíše jeho nadměrné množství. Co se týče energetických nápojů, obsahují minimální množství cukrů.

Složky v energy drincích mají své limity

Energy drinky mají vliv na lidský organismus. Pokud ho však pije zdravý, mladý člověk v rozumném množství a nekombinuje jej s jinými rizikovými nápoji (alkohol) a léky, tak mu nehrozí větší nebezpečí.

Při překročení doporučených limitů může dojít k poškození zdraví.

Dávka, která by neměla způsobit žádné zdravotní potíže, se odvíjí od množství kofeinu v nápoji. Ten by neměl přesáhnout 100 mg/den u mladistvých a dospělých, u dětí je to 2,5 mg/kg/den. Samozřejmě děti by je neměly pít vůbec.

Tabulka maximálních denních limitů u dospělých osob

Složka Množství
kofein 320 mg/l
taurin 4000 mg/l
inositol 200 mg/l
glukuronalakton 2400 mg/l

Porovnání složek v jednotlivých druzích energetických nápojů

Každá složka energetických nápojů má vliv na člověka. Například kofein. Má svá negativa, do jisté míry i pozitivní vlastnosti. Kombinace složek v těchto nápojích však může být smrtelná.

Výrobci nejčastěji uvádějí na obalu obsah kofeinu, taurinu, niacinu a jiných vitamínů. To je jen zlomkem skutečného obsahu nápoje.

Některé nápoje mají uveden obsah složení v miligramech, ale jsou i takové, které jej uvádějí v procentech. Při miligramech je třeba dávat pozor na to, zda je množství dané složky ve 250 ml (běžná plechovka), nebo v jednom litru nápoje.

Běžný spotřebitel si tak při koupi ani nemusí být vědom, jaké je jejich skutečné množství. Snadno tak může dojít k nadměrné konzumaci a zdravotním obtížím.

Tabulka jednotlivých složek v různých energetických nápojích

Energetický nápoj Země původu Kofein Taurin
Red Bull Rakousko 80 mg/250 ml 700 mg/250 ml
Semtex Česká republika 80 mg/250 ml 1000 mg/250 ml
Hell Maďarsko 80 mg/250 ml 700 mg/250 ml
Burn USA (Coca-Cola Company) 80 mg/250 ml 1000 mg/250 ml
Monster Irsko 84,525 mg/240 ml 700 mg/250 ml
Kamikaze Česká republika 70,125 mg/275 ml 220 mg/275 ml
Kamikaze Strong Energy Česká republika 152,5 mg/250 ml 2000 mg/250 ml
Powerking Holandsko 80 mg/250 ml 700 mg/250 ml
Maxx Exxtreme Slovensko 80 mg/250 ml 800 mg/250 ml
Jak jsou na tom cukry, tuky a vitamíny
Sacharidy Tuky Vitamíny
Red Bull 27500 mg/250 ml 0 mg/250 ml B3, B5, B6, B12
Semtex 30000 mg/250 ml 250 mg/250 ml C, B2, B3, B5, B6
Hell 27250 mg/250 ml 0 mg/250 ml B2, B3, B5, B6, B12
Burn 33000 mg/250 ml 0 mg/250 ml B3, B5, B6, B12
Monster 27500 mg/250 ml 0 mg/250 ml B2, B3, B6, B12
Kamikaze 26400 mg/275 ml 0 mg/275 ml B1, B6, B12
Kamikaze Strong Energy 28250 mg/250 ml 0 mg/250 ml B1, B6, B12
Powerking 25750 mg/250 ml 250 mg/250 ml B1, B12
Maxx Exxtreme 27250 mg/250 ml 0 mg/250 ml B1, B5, B6, B12

Výrobci různých druhů energy nápojů je nabízejí v různých variantách. Proto obsah jednotlivých látek hlavně cukrů, barviv a bylinných extraktů se mohou lišit.

Pro srovnání, co se týče obsahu sacharidů a glukózy, jedna lžička domácího krystalového cukru obsahuje přibližně 6000 mg cuků. To znamená, že jedna 250 ml plechovka energetického nápoje má v sobě asi 4,5 lžiček cukru.

Energetický nápoj vyrobený v Nizozemsku Powerking obsahuje nejmenší podíl cukru ze všech srovnávaných nápojů. Paradoxně přesto ho jeho výrobci na oficiální webové stránce nedoporučují pro děti, těhotné a kojící ženy, pro lidi léčené na srdce a cukrovkářů.

Nejvyšší dávky kofeinu a taurinu obsahoval český výrobek Kamikaze Strong Energy, který je již momentálně nedostupný. Číslem jedna se proto stal Monster s nejvyšším obsahem kofeinu. Semtex a Burn zase obsahují nejvíc taurinu. Burn má zároveň nejvyšší množství cukrů.

Podle srovnání v tabulce je nejméně škodlivým energetickým nápojem ze srovnávaných produktů český výrobek Kamikaze. Obsahuje nejméně kofeinu, taurinu a cukrů.

Energy drinky a vliv na lidský organismus

Energy drinky mají vliv do jisté míry na téměř celý organismus. Působí na různé systémy. Navenek se projevují širokým souborem příznaků.

Vliv energetických nápojů na centrální nervovou soustavu

Na CNS působí stimulující uvolňováním adrenalinu. Adrenalin zase stimuluje sympatikus, čímž působí na celý organismus a spouští kaskádu projevů.

Zvyšuje se motorická aktivita, tempo řeči, zlepšuje se nálada, v některých málo případech dochází při zvýšené konzumaci k euforii. Snižuje se reakční doba.

Zajímavé:
V souvislosti s pravidelnou konzumací energetických nápojů se hovoří o snižování rizika vzniku Parkinsonovy choroby a zpomalení snižování kognitivních schopností (demence). Prokázáno to zatím není.

Vliv energetický nápojů na srdečně cévní systém

Stimulační účinek na sympatikus a srdeční sval způsobuje zvýšení srdeční frekvence (tzv. sinusovou tachykardii) a s ní spojené bušení srdce (palpitace). Odezvou je přechodné zvýšení krevního tlaku.

Energetické nápoje při nadměrném užívání svým dočasným účinkem zvyšují riziko vzniku akutního srdečního infarktu.

Zajímavé:
Nebyla prokázána souvislost mezi energetickými nápoji a vznikem arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku) a arytmiemi. Lidé, kteří se však na tato onemocnění léčí, by se měli energetickým nápojům vyhýbat. Přechodné zvýšení tlaku a pulsu může zhoršit jejich chronický stav.

Vliv energetických nápojů na dýchací systém

V úvodu (prvních 30 až 40 min) dochází k bronchodilataci, tedy k relaxaci (uvolnění) dýchacího systému. Stimulací dýchání dochází k pocitu lehčího dýchání. Při vyšších dávkách se však stává rychlejším a ztíženým.

Vliv energetických nápojů na trávicí systém a metabolismus

Trávicí trakt je místo vstřebávání se stravy a také toho, co vypijeme. Rovněž energetické nápoje se vstřebávají částečně v žaludku a střevní sliznici. Tento děj začíná asi 10 min po požití. Maximum působnosti je po 30 až 40 min.

Na jícnu dochází k uvolňování svěrače, čímž se dostává žaludeční obsah směrem vzhůru. Tak vzniká G.E.R.D. (gastroezofageální reflux) – pálení žáhy nebo "kyselost". Na žaludku se později objevují eroze a vředy.

K odbourávání jednotlivých složek dochází v játrech. K jejich úplné eliminaci dochází u každého individuálně v závislosti na jiných faktorech. Čas kolísá od 3 do 10 hodin, u těhotných může být delší.

Již v historii bylo naznačeno, že množství cukrů se léty neustále snižovalo. V dnešní době je na minimu. Výrobci dostali spotřebitele i energetickými nápoji bez obsahu cukru s přídavnými sladidly (tzv. sugar free).

Kromě nízkého obsahu cukrů se vyznačují i ​​potlačováním chuti k jídlu, zvýšeným metabolismem a schopností odbourávání tuků. Redukce tuků je tedy jistá, ale vzhledem k ostatním účinkům je jejich zvýšená konzumace při dietách sporná a nevhodná za tímto účelem.

Vliv energetických nápojů na ostatní systémy

Relaxací hladkého svalstva orgánů a diuretickým účinkem působí tyto nápoje jako dobrá diuretika. Znamená to, že lidé častěji močí a ztrácejí tak tekutiny. K dehydrataci organismu však nedochází, protože tento účinek není až tak silný. Výjimkou se může stát předávkování u dětí.

Energy drinky, těhotenství, kojení a děti

Na etiketách a plechovkách výrobci nedoporučují konzumovat tyto drinky těhotným ženám ani kojícím matkám. Složky nápoje přecházejí přes placentu i do mateřského mléka.

U těhotných žen se ví, že eliminace všech složek nápoje má vyšší poločas. To znamená, že organismus se zbavuje těchto látek déle. Při konzumaci ve zvýšeném množství (kofein > 300 mg/den, tj. asi 3,5 plechovky denně) má novorozenec nižší porodní hmotnost a hrozí i riziko potratu.

U malých dětí spíše dochází ke zvýšení srdeční frekvence. Důvodem je také fyziologicky vyšší tep u dětí. Například novorozenec má až 140 tepů za minutu. S věkem tato frekvence postupně klesá.

Zajímavé:
V některých zemích je prodej a konzumace energetických nápojů zakázána do 18 let, stejně jako u tabákových výrobků. Například ve Švédsku je tato hranice posunuta do 15 let.

S čím byste energetické nápoje neměli kombinovat?

Není obtížné zjistit, s čím by se energetické nápoje neměly kombinovat. V první řadě je nutné si uvědomit, jak působí na náš organismus, které systémy v lidském těle přednostně ovlivňují a jak se projevují.

Pak už není problém selským rozumem přijít na to, kdy není vhodné je konzumovat.

Energetické nápoje v kombinaci s alkoholem

Hlavně mladí lidé často kombinují energetické nápoje s alkoholem. Tato kombinace se stala doslova trendem. Jedná se přitom o nejnebezpečnější kombinaci vůbec. Na etiketách energetických drinků často chybí varování před jejich mícháním s alkoholickými nápoji. Výjimkou je Švédsko, kde etikety varují před tímto nebezpečím.

Energetický nápoj v kombinaci s alkoholem oddaluje samotné opití se. Jelikož lidé nemají pocit, že jsou opilí (subjektivně snížený pocit opilosti), pijí více. Prodlužuje se tím samotná konzumace alkoholu. Alkohol v krvi je však vyšší, než když ho pijeme samostatně. Zvyšuje se tím riziko intoxikace alkoholem a smrti.

Další rizika, která jsou ve stavu vyšší opilosti v kombinaci s alkoholem, je například rizikové chování konzumenta a zkreslené vyhodnocení situace. Lidé jsou odvážnější, agresivnější a mají sklony k nebezpečným činnostem (řízení auta pod vlivem alkoholu, vandalismus, fyzické ubližování jiným).

Energetické nápoje v kombinaci s léky

Konzumaci energetických nápojů by se měli zcela vyhnout hlavně lidé léčení na srdce, vysoký krevní tlak a diabetici. Jejich onemocnění je rizikem a může dojít k závažnému zhoršení jejich zdravotního stavu (srdeční infarkt, mozková příhoda, poruchy glykémie).

Energetické nápoje také mohou umocnit, zpomalit nebo vyblokovat účinek některých léků na srdce či tlak (i jiné léky) a způsobit tak vážné komplikace (hypertenzní krize, kolaps, infarkt, hypoglykemické koma a jiné). Přípravek známý jako efedrin se používá k léčbě nízkého krevního tlaku.

Spolu s energetickým nápojem může dojít k prudkému zvýšení tlaku, tachykardii, arytmii, pocení až ke smrti.

Nebezpečná je také jejich kombinace s léky na psychické poruchy. Jedná se například o léky na deprese a úzkosti.

Energetické nápoje a závislost

Energetické nápoje obsahují několik složek, které nezávisle na sobě vyvolávají závislost organismu na těchto látkách. Jejich kombinací se riziko vzniku závislosti stupňuje. Jde hlavně o kofein, taurin a také v menší míře obsažené cukry.

Příznaky předávkování

 • neklid, úzkost, strach, panické poruchy
 • nespavost
 • nadměrné pocení
 • vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, poruchy vidění
 • bušení srdce, vysoká srdeční frekvence
 • poruchy srdečního rytmu
 • selhání srdce, smrt
 • zrychlené a mělké dýchání až poruchy dýchání
 • časté močení, poškození ledvin a jater

Abstinenční příznaky

 • zarudnutí ve tváři
 • nadměrné pocení
 • psychomotorický neklid
 • podrážděnost, agresivita
 • zmatenost až halucinace
 • třes končetin
 • nevolnost, zvracení
 • bušení srdce, vysoká srdeční frekvence
 • vysoký krevní tlak

Hmatatelné důkazy chybí, ale předpokládá se, že energetické nápoje v kombinaci s alkoholem zvyšují riziko vzniku závislosti na alkoholu.

Přečtěte si také:
Jaká rizika a zdravotní potíže s sebou přináší léto a horké počasí

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • svsp.sk - energetické nápoje - představují zdravotní riziko?
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.