Trápí vás senná neboli alergická rýma?

Trápí vás senná neboli alergická rýma?
Zdroj fotografie: Getty images

Senná rýma dokáže ztrpcit život cloveka. Patrí mezi civilizacní onemocnení. Zasahuje do kvality života. Pokud není optimálne lécena, casto prechází do pruduškového astmatu. Proto její diagnostika a terapie zasluhuje pozornost. Vyhnete se domácí lécbe a navštivte lékare.

Senná rýma ztrpcuje jarní ci letní dny nejednoho cloveka. Nepríjemne zasahuje do kvality života. Radí se mezi civilizacní onemocnení. Je nutné ji vcasne diagnostikovat a adekvátne lécit. Domácí recepty nejsou dostacující.

Alergická rýma – co je to a co ji zpusobuje

Senná rýma je synonymum pro alergickou rýmu nebo polinózu. Je jedním z príkladu bežné a slabé alergie. Je to vlastne alergické onemocnení dýchacích cest zaprícinené pylem.

Predpokládá se, že tímto onemocnením trpí více než 30 % populace sveta, všech vekových kategorií.

Je vyvolávána alergeny, které na nás pusobí z vnejšího prostredí. Alergen je látka, která v organismu vyvolává alergickou reakci. Spouštecem je tedy prehnaná odpoved organismu na jejich prítomnost.

Velká cást populace trpí príznaky senné rýmy, jelikož je vystavena pusobení pylu, který se nachází ve vzduchu. Spouštecem však mohou být i jiné alergeny.

Ruzné alergeny, které vyvolávají prehnanou reakci:

 • roztoci
 • plísne
 • houby
 • zvírata
 • potraviny
 • léky
 • a již zmínený pyl

Alergická reakce je prehnaná reakce imunitního systému našeho organismu na antigeny, cili látky vyvolávající tvorbu protilátek. Ty jsou bežne prítomny v našem prostredí.

Zpusobuje ji nesprávná aktivace protilátek ze skupiny imunoglobulinu E, tedy IgE, vlivem daného alergenu. Spektrum projevu alergických reakcí je široké, od obycejné rýmy po anafylaktický šok, který muže skoncit až fatálne.

Prectete si také: Clánek o anafylaktickém šoku

Její podstatou je alergický zánet, který postihuje sliznici horních cest dýchacích. Ten zpusobuje obturaci neboli ucpání nosu a sekreci hlenu.

Hlavní roli hraje vazodilatace – rozšírení cév pod sliznicí, odkud se vede signál poškození epitelu. Tedy povrchu sliznice pres trojklaný nerv až po mozkovou kuru, vyvolávaje komplexní odpoved na podráždení sliznice nosu.

Ta sestává z pocitu svedení nosu, pres kýchání, následne i známé mnutí nosu. Dále se pridružuje sekrece – výtok z nosu.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v léte - slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Príznaky alergické rýmy

Vetšina postižených trpí sezónní rýmou, ale projevy bývají také celorocní. U asi tretiny se onemocnení projevuje i astmatem. V málo prípadech je astma dominující.

U asi 90 % sezónních astmatiku se zjistí i alergická rýma. Naproti tomu samotné astma bez rýmy se u polinotiku - lidí postižených sennou rýmou, polinózou - nevyskytuje skoro vubec.

Nejvíce se senná rýma vyskytuje mezi 10. a 40. rokem života. Ve strední Evrope je její nejcastejší prícinou pyl lipnicovitých rostlin (trávy, obiloviny), brízovitých drevin a astrovitých bylin.

Alergická rýma je doprovázena typickými symptomy, jako svedení nosu, jeho ucpání, výtok s kýcháním. V nekolika prípadech bývá doprovázena i príznaky z okolních orgánu – jako zánet hltanu, zánet stredního ucha ci zánet ocních spojivek. Pokud jste však alergii pred tím nikdy nemeli, nedají se príznaky senné rýmy urcit správne napoprvé.

Senná rýma jako alergie na pyl. Rozkvetlá louka, žluté kvety
Pyl jako nejcastejší spouštec alergie. Foto: Thinkstock

Tyto symptomy mohou poukazovat na skutecnost, že se jedná o sennou rýmu:

 • zánet nosní sliznice
 • spojený s rýmou
 • ucpaným nosem
 • svedení a slzení ocí
 • zarudnutím ocí
 • otok ocních vícek
 • kýchání, bežné je intenzivní kýchání trvající i nekolik minut
 • kašel
 • zúžení prudušnice nebo prudušek spojený s dušností a pískáním pri dýchání
 • ekzém, vyrážka a jiné kožní projevy
 • celková slabost a únava

Casté je dráždivé škrábání v hrdle, uších a nepríjemný kašel. Asi tretina pacientu trpí orálním alergickým syndromem, který charakterizuje svedení nebo pálení sliznice úst ci rtu, vznikající po konzumaci urcitých druhu ovoce nebo zeleniny.

Nelécená senná rýma má podstatný vliv na kvalitu života postiženého cloveka. Spouští se reflexne. Casté a intenzivní kýchání nelze vubec zastavit, následný výtok z nosu ci svedení ocí znacne negativne ovlivnuje jakoukoli cinnost.

Znemožnuje postiženému se soustredit, následne ucpaný nos ztežuje dýchání i behem spánku. Takový clovek je casto nevyspalý, a tím je negativne postižen i jeho psychický stav.

Trpíte sezónní, nebo celorocní rýmou?

Alergická rýma se podle spouštecích alergenu a prevažujícího výskytu delí na sezónní a celorocní. Vzhledem k terapeutické strategii se však v soucasnosti používá delení na intermitentní (prechodnou) a perzistující (pretrvávající).

Pokud se rýma objevuje jen sporadicky, tedy ne každý den, má-li pacient príznaky vždy nekolik dní a nekolik dní bez obtíží, oznacuje se jako intermitentní.

Rýma, pri které projevy pretrvávají každý den, se nazývá perzistující. Jinak receno, za perzistující se považuje rýma, která se projevuje více než 4 dny v týdnu a trvá déle, než je doba cca 4 týdny.

Obe mají ruznou intenzitu projevu, proto se delí na mírnou, neobtežující a na težkou, obtežující. Formy alergické rýmy spolu s její intenzitou nejsou nemenné. Proto je kdykoli možný prechod z jedné formy do druhé.

Sezónní rýmu si není možno zamenovat s intermitentní nebo celorocní s perzistující. Obe delení se vzájemne nevylucují. Napríklad i sezónní rýma muže mít prechodný nebo pretrvávající charakter. Onemocnení je casto vázáno na urcité rocní období, jenže pretrvávání alergického zánetu sliznice, je potvrzeno i týdny po kontaktu s alergenem.

V tabulce uvádíme klasifikaci rýmy podle revize smernic z roku 2010

Intermitentní
 • méne než 4 dny za týden
 • nebo méne než 4 týdny
Perzistující
 • 4 a více dní za týden
 • více než 4 týdny
Mírná
 • normální spánek
 • bez omezení denních aktivit
 • normální práce
 • neobtežující príznaky
Strední až závažná
 • 1 a více príznaku
 • problémy ve spánku
 • omezení denních aktivit
 • omezení pri práci nebo ve škole

Vliv na ostatní onemocnení

Samostatnou kapitolou je vliv senné rýmy na ostatní alergická onemocnení, a to hlavne na bronchiální astma. Deti s chronickým astmatem a alergickou rýmou mají o polovinu více hospitalizací kvuli zhoršení astmatu, než malí pacienti s astmatem bez alergické rýmy.

Díte má rýmu, matka mu smrká nos plný sekretu, plný nos pro alergii
Alergická rýma zhoršuje astma, a to zejména u detí. Foto: Thinkstock

Vcasná a úcinná lécba redukuje tento pocet až témer o 80 %. Bylo potvrzeno, že alergická rýma je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik bronchiálního astmatu a to až 3,5krát vyšším než u pacientu bez rýmy.

U atopických pacientu bez rýmy prekvapive absentuje vzestup rizika vzniku astmatu, ale naopak je u nich témer 3násobný nárust relativního rizika v prítomnosti nealergické rýmy. Rýma je proto považována za nezávislý rizikový faktor astmatu.

Atopie je dedicne založen sklon k alergii, má proto rodinný výskyt. Typickými projevy jsou atopický ekzém (atopická dermatitida), pylová alergie (alergická rýma a alergický zánet spojivek a alergické astma). Atopici mají vrozenou schopnost tvorit ve zvýšeném množství protilátky ve tríde IgE. Tyto protilátky reagují na alergeny vnejšího prostredí (pyl, plísen, roztoci).

Lécba alergické rýmy

V dusledku vzájemné interakce mezi horními a dolními dýchacími cestami u cloveka má približne 80 % pacientu s astmatem soucasne i rýmu a 10 až 40 % pacientu s rýmou má také astma. Proto je potreba cílených vyšetrení na astma v prípade výskytu rýmy a naopak.

Cílem lécby je identifikovat alergen, stanovit míru postižení dýchacích cest a intenzitu lokálních komplikací. Podílet by se na tom melo nekolik odborností jako imunolog–alergolog, pneumolog a otorinolaryngolog.

Identifikace alergenu je z hlediska urcení rizika klícová.

Alergici si casto sami ordinují uvolnující kapky do nosu. Po pocátecní úleve je ale po pár minutách vše po starém. Jejich casté používání casem zhoršuje ucpání nosu a vede až k závislosti.

Tento stav se jmenuje medikamentózní rýma – zpusobuje ji casté užívání léku snižujících prokrvení sliznice nosu. Tyto léky je treba užívat jen behem nealergické rýmy. Pri alergii by se bežné kapky nemely užívat vubec.

Alergickou rýmu je treba lécit léky k tomu urcenými, proto pri obtížích je treba vyhledat lékare. Je to alergie a nelécený clovek se stává citlivý na stále více alergenu.

A tak rýma, která ho trápila jen sezónne, zacíná pro nej predstavovat celorocní problém.

Jelikož je senná rýma zpusobená kontaktem s alergeny, je dobré se jim vyhýbat. Je proto treba vedet, jaký alergen ji vyvolává.

Pokud trpíte alergickou rýmou, je dobré dodržovat tyto zásady:

 • behem pylové sezóny je treba omezit vetrání
  • aby se do domácnosti nedostalo mnoho alergenu a nezpusobily potíže
 • doporucuje se nosit slunecní brýle
  • aby se snížilo riziko prímého kontaktu ocí s pylem
  • zvýší se tak šance na zabránení jejich otoku, svedení nebo bolesti
 • vhodné je casteji se sprchovat
  • abyste smyli z tela alergenu látky
 • omezit kourení, nebo prestat kourit úplne

Pro farmakologickou lécbu rýmy se používají antihistaminika, která jsou indikována u každé formy alergické rýmy. Jejich moderní forma je kardiologicky bezpecná a má protialergické a protizánetlivé úcinky. Velmi úcinná je dlouhodobá preventivní aplikace antihistaminik. Jejich podávání jen pri projevech onemocnení je méne úcinné.

Zánetlivou reakci nosní sliznice nejlépe potlacují intranasální kortikosteroidy. Jejich úcinek je komplexní. Jsou zapotrebí zejména pri obturaci – ucpání nosu otokem jeho sliznice.

Uplatnují se i pomocná farmaka, jako nosní olej s obsahem rostlinných silic a obsahem vitamínu A a E, minerální voda Vincentka ve sprejové forme a roztoky morské vody.

Je doporuceno aplikovat je pred podáním antihistaminik a kortikosteroidu – ocištením sliznice pomáhají jejich lepší úcinnosti.

Alergenová imunoterapie je jedinou lécbou zamerenou na prícinu vzniku onemocnení zasahující do jeho prirozeného vývoje. Její použití se zvažuje všude tam, kde byl prokázán kauzální alergen. Sice nenahrazuje farmakoterapii, ale postupne ji redukuje.

Její nejvetší síla spocívá v prevenci. Zabranuje vzniku nových senzibilizací a predchází rozvoji alergického onemocnení.

Ve vetšine zemí v Evrope existuje pylová informacní služba, která sleduje obsah pylu v ovzduší. Podobná služba funguje i v CR - pylovasluzba.cz, kde je k dispozici také pylový kalendár, záznamník projevu alergie a kontakty na ambulance.

Video o alergické rýme

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.