Otrava alkoholem, zvracení a ostatní příznaky, jaká je první pomoc?

Otrava alkoholem, zvracení a ostatní příznaky, jaká je první pomoc?
Zdroj fotografie: Getty images

Alkoholismus a otravy alkoholem nejsou až tak ojedinělým fenoménem. Alkoholismus je "metlou lidstva" a častou příčinou společenských konfliktů. Je číslem jedna mezi všemi závislostmi a častou příčinou smrti při nadměrné konzumaci i u mladých. Nerozumné a nadměrné pití způsobuje újmu na psychickém i fyzickém zdraví a postupně konzumenta vyřazuje ze společnosti. Ten ztrácí vlastní "já", při akutní otravě mnohdy i vlastní život.

Počet otrav alkoholem, tedy intoxikací ethanolem, stoupá v letním období. Dovolené, prázdniny a volnější dny lidé často zpestřují pitím. To se může vymstít jim, jejich dětem, ale i nezainteresovaným nevinným.

Alkohol, co to vlastně je?

Alkohol (etanol) patří do skupiny hydroxyderivátů (kyslíkaté deriváty uhlovodíků). Sem řadíme i nejjednodušší alkohol – methanol, jehož otravy jsou vzácnější, ale také závažné.

Konzumní alkohol

V létě stoupají hlavně otravy konzumním alkoholem. Je to alkohol, jak ho známe z regálů obchodů nebo z domácí výroby našich dědečků. Vyrábí se ze tří základních surovin, a to z vody, cukru a kvasnic.

Kvašení

Enzymy v buňkách kvasinek metabolizují cukr (sacharidy) a jako odpadní produkt vzniká ethanol a oxid uhličitý. V minulosti používané pekárenské droždí vystřídala šlechtěná kvasinka Sacharomyces cerevisiae. Tvorba alkoholu je podstatně rychlejší a tvorba vedlejších metabolitů je na minimu. Všechno se děje bez přístupu vzduchu.

Destilace

Proces kvašení střídá destilace. Destilací získáváme samotný líh. Ten obsahuje metylalkohol a jiné alkoholy, které jsou zdraví škodlivé. Z tohoto důvodu musí produkt projít ještě rafinací a rektifikací. Tyto možná neznámé pojmy jsou opakované destilace, aby se odstranily i poslední zbytky škodlivých látek.

Vliv alkoholu na člověka

Kromě úplných abstinentů zná alkoholické opojení téměř každý člověk. A to nemusí být alkoholik. Do kontaktu s ním přicházíme skoro všude. Rodinné oslavy, společenská setkání, pracovní meetingy, večerní posezení, a dokonce je součástí některých domácností.

Požití malého množství alkoholu

Alkohol v malém množství do 0,3 promile se neprojevuje nijak. Po přesáhnutí této hladiny už člověk pociťuje první známky opilosti.

Jaké mám promile a kolik alkoholu mám v krvi?
Přibližný výpočet: Alkohol kalkulačka

Je uvolněnější, společenštější, jistější, ztrácí zábrany, stoupá mu sebevědomí, zapomíná na problémy, hodně mluví. Přestává mu tolik záležet na tom, co si myslí okolí. V dané chvíli se cítí dobře, převládá pozitivní naladění. Tento příjemný pocit je to, co lidi nutí sáhnout po skleničce.

Malé množství alkoholu v těle vyvolá reakce jako:

 • hyperaktivita
 • nadměrná komunikativnost
 • uvolněnost
 • zvýšené sebevědomí a jistota
 • společenské chování
 • zapomnění na problémy
 • radost, štěstí
 • dobrá nálada
 • smích

Větší problém mají introverti, kteří používají alkohol k tomu, aby byli společenštější a snadněji se včlenili do kolektivu.

Problémovým obdobím je i pubertální věk. Děti jsou obtížně zvládnutelné a lehko ovlivnitelné skupinou kamarádů, ve které se nacházejí. Právě zde mnohdy přijdou poprvé do kontaktu s pitím.

Riziko intoxikace v dětském věku je vyšší právě pro nekontrolovatelné pití, kdy děti neumí odhadnout množství.

Požití většího množství alkoholu

Zvýšené sebevědomí a nadměrná komunikativnost bývá lehce vystřídána utlumením, hlavně při vyšších dávkách alkoholu. Nadměrné dávky jsou časté nejen u alkoholiků, ale také u lidí, kteří nepijí často. Ti dobře neodhadnou, kolik mohou vypít. Hyperaktivitu střídá snížená aktivita, útlum.

Více alkoholu v krvi = více problémů:

 • snížená fyzická aktivita
 • poruchy koordinace pohybů
 • únava, malátnost, spavost
 • poruchy koncentrace
 • točení hlavy
 • zhoršení zraku, zdvojené nebo zamlžené vidění
 • zhoršení sluchu
 • poruchy řeči – nesrozumitelná řeč
 • nekritičnost
 • poruchy paměti
 • neudržení moči a stolice

Letní období jako zvýšené riziko otravy alkoholem

Otrava alkoholem je častá u dospělých i u dětí hlavně v období školních prázdnin. Jelikož během letních měsíců mají lidé ve zvyku cestovat, bavit se a relaxovat, zvyšuje se i příjem alkoholu. U některých je dokonce zábava přímo spojena s užitím této látky.

Dovolenkové destinace a alkohol

žena ve zlatých plavkách ležící na lehátku na dovolené se sklenkou alkoholu v ruce v přítomnosti dvou mužů
Dovolená a zvýšená konzumace alkoholu patří k sobě. Je to ale správné? Zdroj: Getty images

Řekněme si otevřeně. Komu se nepodařilo propašovat láhev oblíbené whiskey nebo jiného destilátu přes přísnou letištní kontrolu?

Neúspěch je ojedinělý.

Kdo tvrdí, že se o to ani nepokusil, tak je buď jedinečný, nebo lže. Téměř každý si do kufru zabalí i tento "elixír dobré nálady."

Dovolené all inclusive jsou nejvyhledávanější. Lidé chtějí toto příjemné období v roce strávit bez starostí o cokoli. Stále populárnější jsou ovšem dovolené ultra all inclusive.

V čem je rozdíl?

Slovíčko ultra zahrnuje také neomezené množství alkoholu zcela zdarma.

Největší riziko spočívá v přirozené lidské chamtivosti. Lidé mají tendenci využít maxima z toho, za co nemusí platit. Je to ale opravdu tak? Častokrát zaplatí vlastním zdravím.

Zajímavé:
Dovolenkáři vědí. Ti, co cestují poprvé, možná ne.
Cestovní pojištění nekryje náklady za zdravotní péči spojenou s užitím alkoholu.
Nejedná se jen o samotnou otravu, ale také o úrazy, tonutí a jiné potíže spojené s jeho konzumací!

Děti, prázdniny a alkohol

parta smějících se mladých lidí v podniku s alkoholem
Mladí lidé, společnost a akloholické nápoje. Zdroj: Getty images

Hurá prázdniny!

Čas volna, společenských aktivit, výletů a sladkého nicnedělání. Každé dítě je nadšené, od těch nejmenších přes středoškoláky až po vysokoškoláky.

Prázdniny a aktivity během nich jsou však spojeny nejen s častějšími úrazy, ale také se zvýšenou konzumací alkoholu u dětí.

Čím je dítě menší, tím větší je nebezpečí již při nižších dávkách alkoholu. Ve společnosti kamarádů nechtějí zaostávat, a tak se přizpůsobují a pijí.

I když někteří starší školáci mají pocit, že o alkoholu, pití a obecně o životě vědí všechno, opak je pravdou.

I když je to smutné přiznat, otravy alkoholem a samotný alkoholismus u dětí narůstá. Svědčí o tom statistiky výjezdů sanitek a policejních hlídek ke stále mladším osobám.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v létě - slunce, teplo, úrazy a onemocnění

Staří lidé a alkohol

spící dědeček v křesle přikrytý dekou, v ruce má sklenici s alkoholem a cigaretu
Staří lidé, zvýšená nemocnost a alkohol. Zdroj: Getty images

Mnohdy vesnický život vypadal tak, že se vstávalo brzy ráno za úsvitu. Vypila se sklenička alkoholu a šlo se nakrmit drůbež a dobytek, na pole, do zahrady.

Lidé se vraceli za soumraku. Měli vlastní zahrady a vinice a alkohol si většinou vyráběli sami. Někteří dědové vypalují destiláty dodnes.

Ty domácí obsahují vyšší procentuální obsah alkoholu. Po vypití menšího množství domácí pálenky přichází alkoholické opojení dříve.

Zvyšuje se i riziko otravy alkoholem. U starších lidí je nebezpečné požívat alkohol vzhledem k jejich zvýšené nemocnosti a současnému užívání širokého množství léků.

Otrava alkoholem = velký problém a riziko zdravotních komplikací

Co je to vlastně otrava alkoholem?

Již víme, že tato lihovina na lidský organismus působí ve více ohledech. Děje se tak i při užití malého množství, při jeho užití sporadicky, nárazově, ale hlavně při jeho chronickém zneužívání a alkoholismu.

Požití alkoholu v takovém množství, že poškozuje zdraví a má vážné následky, jako jsou bezvědomí a smrt, se nazývá otrava alkoholem.

Kde všude působí toxický účinek alkoholu:

 • mozek (komunikace, chování, stavy, projevy, koordinace pohybů)
 • cévy (rozšíření cév, nízký tlak, kolapsy, úrazy)
 • játra (cirhóza jater, hepatopatie)
 • ledviny (selhávání ledvin s následnou nutností dialýzy)

Chronické poškození zdraví alkoholem

Vzniká při jeho chronickém užívání. Dlouholetým, pravidelným pitím (každodenním) dochází k chronickému poškození orgánů a celkového zdraví. Změny na orgánech a následky zapříčiněné alkoholem jsou ireverzibilní (nezvratné).

Poškození se projeví jako:

 • poškození mozku se projevuje vznikem demence, epilepsie či subarachnoidálního mozkového krvácení
 • poškození jater má za následek jejich postupnou přestavbu, cirhózu až selhání jater s jaterním kómatem
 • časté jsou záněty a nádory jater a slinivky břišní
 • poškození hltanu způsobuje pálení žáhy a krvácení z jícnových varixů a žaludeční krvácení
 • dále selhávají ledviny, srdce, plíce

Akutní otrava alkoholem

O akutní otravě alkoholem mluvíme tehdy, došlo-li k nárazovému požití nadměrného množství alkoholu. Nejnebezpečnější na akutní otravě je bezvědomí, vdechnutí zvratků, útlum dýchání s následnou smrtí.

Tento typ otravy probíhá ve třech na sebe navazujících stádiích. Přejít z druhého stadia do třetího už je životu nebezpečné.

Excitační stadium

Excitační stadium není životu nebezpečné v daném okamžiku. Jedná se o prvotní pocit dobré nálady, osmělení se a zvýšeného sebevědomí. Začátek nastupuje krátce po konzumaci alkoholu.

 • hyperaktivita
 • nadměrná komunikativnost
 • nekritičnost
 • hyperpyrexie (zvýšená tělesná teplota)

Narkotické stadium

Nastupuje na konci excitačního stadia. Předchozí euforii a hyperaktivitu vystřídá útlum - fyzický i psychický.

 • červeň ve tváři
 • únava, malátnost, spavost
 • nevolnost zvracení
 • zpomalené reakce
 • nekoordinované pohyby (vrávorání)
 • nesrozumitelná řeč
 • točení hlavy
 • poruchy vidění (zdvojené, rozmazané)
 • poruchy sluchu

Komatózní stadium

Jedná se o nejzávažnější stádium, kdy pacient upadá do bezvědomí. Hrozí zvracení žaludečního obsahu a jeho následné vdechnutí. Rovněž se mohou objevit poruchy dýchání a křeče. V tomto případě je přímo ohrožen život.

 • bezvědomí (nereaguje na oslovení, zatřesení, bolest)
 • bledost ve tváři
 • mydriáza (rozšířené zornice)
 • zpomalené dýchání
 • slabý puls
 • pocení
 • hypotermie (podchlazení)
 • motorická (pohybová) ochablost
 • křečová aktivita svalů
 • často jsou přítomny úrazy

Co dělat při akutní intoxikaci? Jaká je první pomoc?

Tento život ohrožující stav patří do rukou lékaře.

Každý pacient s akutní otravou alkoholem v komatózním stadiu musí být sledován ve zdravotnickém zařízení. V případě úplného bezvědomí je třeba učinit základní život zachraňující výkony a přivolat rychlou lékařskou pomoc.

První pomoc při vědomí

žena v bílém tričku nahnutá nad toaletou, držící se rukou za ústa
Vyvolání zvracení se provádí pouze při vědomí. Zdroj: Getty images

Rozdíly v první pomoci závisí na stupni poruchy vědomí.

V případě, že je pacient při vědomí (reaguje, odpovídá), je nutné vyvolat zvracení. Případně v nemocnici se provádí výplach žaludku.

Během zvracení musí být pacient vsedě a mírném předklonu. Minimalizuje se tak riziko případné aspirace (vdechnutí) žaludečního obsahu.

Důležitý je také přísun cukrů (sladká voda). Pacienti intoxikovaní alkoholem mají sklony k hypoglykémii (snížený cukr v krvi).

Nebezpečné je to hlavně u lidí léčených na diabetes mellitus (cukrovka). Samotné kóma může být způsobeno právě nedostatkem cukru.

Pozor!
Vždy je třeba pořádně zkontrolovat stav vědomí.
U pacientů v bezvědomí, a těch, co reagují jen mírným pootevřením očí a opětovně usínají, případně neodpovídají, nikdy nesmíme vyvolávat zvracení.
Hrozí aspirace žaludečního obsahu a smrt udušením.

První pomoc v bezvědomí

černobílá fotografie ženy v bílém tričku ležící v bezvědomí na podlaze
Bezvědomí, zástava dýchání a oběhu (KPR). Zdroj: Getty images

Když se pacient nachází v bezvědomí a dýchá (slyšet a cítit na líci proud vydechovaného vzduchu, zvedá se hrudník), je třeba jej dát do stabilizované polohy na boku.

Hlava musí být v mírném záklonu. V této poloze se dýchání kontroluje podruhé. Důležitá je i kontrola dutiny ústní, zda tam nejsou přítomny zvratky.

Kontrola vědomí:

 • oslovení
 • zatřesení
 • bolestivý podnět

Kontrola dýchání:

 • slyším výdech uchem
 • cítím proud vzduchu
 • vidím zvedání hrudníku

Pozor!
Chrčivé dýchání není dýchání.
Pokud člověk chrčí a do toho modrá ve tváři, je nutné jej začít oživovat.
Výjimkou je chrčivé dýchání a křečová aktivita při epileptickém záchvatu. Zde dýchání kontrolujeme znovu po doznění křečí.

Rozdíl mezi epileptickým záchvatem a křečemi při nedostatku kyslíku je v tom, že při epilepsii je silně zaseknutá čelist.

Kontrola dutiny ústní:

 • přítomnost zvratků
 • přítomnost zubní náhrady
 • přítomnost krvácení

Kontrola krevního oběhu:

 • puls se nehmatá!
 • přítomnost dýchání = zachovaný oběh
 • barva obličeje (dostatečné dýchání = růžová barva)

Kontrola poranění:

 • zrakem
 • prohmatáním pod oděvem

Do příjezdu lékařské pomoci je nutné, aby pacienta někdo permanentně, stále a bez přestávky kontroloval. V případě zvracení je třeba vyčistit dutinu ústní. Hlavně se však jedná o přítomnost a kontrolu dýchání.

Pokud dojde k zástavě dýchání, je nutno zahájit kardiopulmonální resuscitaci – KPR.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.