Pomočování u dětí? Představuje zátěž pro dítě, ale i jeho rodinu

Pomočování u dětí? Představuje zátěž pro dítě, ale i jeho rodinu
Zdroj fotografie: Getty images

Kdy je pomočování u dětí akceptovatelné a kdy je třeba zbystřit či vyhledat odbornou pomoc? Jaký postoj má rodič zaujmout?

Porucha schopnosti udržet moč se odborně nazývá enuréza. Název je odvozen z řeckého slova enourein, což znamená vypouštět moč.

U dětí je pomočování poměrně častou záležitostí. Tento problém způsobuje velký dopad na sociální oblast i psychiku dítěte.

Děti s problémem pomočování mohou pociťovat velký tlak a často mívají snížené sebevědomí.

Proč se vyskytuje pomočování u dětí?

Výskyt enurézy a její příčina stále nejsou zcela jasné. Na jejím vzniku se podílejí genetické faktory, stav cévní a nervové soustavy a hloubka spánku. Statisticky jí trpí hlavně chlapci.

Ještě v nedávné minulosti bylo pomočování u dětí považováno za jakési tabu. To vytvářelo velký tlak na postiženého jedince i jeho blízkou rodinu. Současně také ztěžovalo diagnostiku i léčbu.

Máte doma předškoláky? Možná vás zaujmou také články:

Kdy řešit pomočování u dětí?

Noční pomočování po 5. roce života je již považováno za situaci, kterou je třeba začít řešit. Při denním pomočování je to mezi 3.–4. rokem dítěte.

Aktivní léčba se doporučuje při nočním pomočování, které se vyskytuje u dítěte staršího 7 let. V tomto věku je již nepravděpodobné, že náprava nastane spontánně.

Přestože vymizení pomočování u dětí nastává většinou bez jakéhokoli zásahu, v případě potřeby je lepší zahájit léčbu dříve než později. Proto jakékoli pochybnosti konzultujte včas se svým lékařem.

Typy pomočování a ovlivňující faktory

Při řešení je důležité ujasnit si druh pomočování, faktory ovlivňující dítě a jeho věk. Hraniční věk, kdy se pomočování považuje za enurézu, je 5. rok života.

Sekundární enuréza

Sekundární enuréza je pojem pro pomočování, k němuž dochází po alespoň půlročním suchém období, kdy dítě nemělo problém moč zadržovat.

Obvykle nastává na psychickém podkladu. Může jít o rozvod rodičů, úmrtí v rodině, šikanování a podobně.

Primární enuréza

Primární enuréza znamená, že přetrvává pomočování od narození. Podle některých zdrojů trápí až 10 % dětí ve věku 7 let.

Noční pomočování

Noční pomočování (odborně enuresis nocturna) je nejčastěji primárního charakteru. Jde tedy převážně o pomočování, které trvá od narození a většinou nebývá projevem žádné organické ani psychické poruchy.

Hyperaktivní močový měchýř

U dětí je tento druh pomočování charakterizován častým nutkáním na močení i malého množství moči, spěchem a rychlým močením a jeho výskytem zejména ve dne. V noci je dítě většinou schopno moč udržet.

Často je tento typ doprovázen křížením nohou, sedáním či přešlapováním. Tento druh souvisí s postupným vývojem funkce dolních močových cest.

Po ukončeném 4. roce života dítěte by již mělo být schopno rozeznat potřebu vylučování včas, vědomě ho oddálit či přerušit.

Dítě s obtížemi s pomočováním by mělo být vyšetřeno a léčeno nejpozději po 5. roce života.

Definice některých pojmů podle Mezinárodní společnosti dětské kontinence

enuréza intermitentní inkontinence moči během spánku u dítěte staršího 5 let
závažná noční enuréza více než 3 mokré epizody týdně
primární noční enuréza přetrvává od narození bez delší suché pauzy
sekundární noční enuréza pomočování se objeví po alespoň šestiměsíčním suchém intervalu

Existuje dotazník, který pomáhá lékaři rozeznat druh pomočování a stanovit tak léčebný postup. Obsahuje dotazy ohledně frekvence výskytu nočního či denního močení, ale i prodělané nemoci a podobně.

Řešení a léčba enurézy

Léčbu začíná praktický lékař. Ten nejlépe zná psychomotorický vývoj dítěte a také sociální podmínky v rodině. Proto umí nejefektivněji zahájit diagnostiku i léčbu.

Pokud praktický lékař při vyšetření zjistí problém ve vývojové vadě genitálu či močového ústrojí, je nutná spolupráce s dětským urologem nebo neurologem.

Pro lékaře jsou důležité informace o charakteru úniku moči. Podstatné je vědět, zda jde například o denní, nebo noční pomočování. Záleží také na tom, zda se jedná pouze o takzvané odkapávání, nebo zda dítě během močení pociťuje určité nepříjemnosti.

Při řešení problému s močením by měl být lékař jakousi oporou a pomocí. Hlavní aktivita by však měla být zejména ze strany rodičů, kteří často přesouvají zodpovědnost na lékaře.

Příčiny pomočování jsou různorodé, a tak také léčba může být individuální. Nelze tedy přesně určit jednotnou léčbu pro všechny případy úniku moči.

Zapojte do řešení i dítě

Motivujte samotné dítě tím, že mu dáte poznámkový blok. Tam si bude samo zapisovat úspěchy a suché noci.

Důležité je vytvořit doma klidnou atmosféru a každý úspěch odměnit pochvalou nebo i malou odměnou. Dítě nikdy netrestejte za neúspěch.

Enuretický alarm

V rámci doplňkové léčby existují i takzvané enuretické alarmy, které se využívají při nočním pomočování. Je to přístroj, který obsahuje senzor k zachycení uniklé moči a alarm pro upozornění dítěte na pomočení.

Tento alarm obvykle obsahuje i světlo, které se spolu s vibrováním a zvukovým efektem zapne hned při prvních kapkách uniklé moči. Tyto podněty dítě vzbudí.

Následně je důležité, aby dítě dokončilo potřebu na záchodě. K tomu je nutná spolupráce rodiče, aby na to dohlédl.

Léčba s pomocí budícího aparátu spočívá pravděpodobně v podpoře dozrání budící reakce, která je u dětí s nočním pomočováním narušena.

Léky jako řešení?

O farmakoterapii, tedy řešení nočního pomočování za pomoci léků, rozhoduje lékař. Bývají to například léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, anticholinergika či desmopresin.

O nařízení léčby pomocí léků rozhoduje výlučně lékař.

Přetrvává-li noční pomočování navzdory kombinované a poctivě dodržované léčbě více než 12–18 měsíců, je vhodné dítě léčit ve specializovaném pracovišti.

Režimová opatření a jiné způsoby řešení

Léčba začíná důkladným poučením rodičů i dítěte. Terapie se zaměřuje na přípravu dítěte ohledně vnímání náplně močového měchýře. Následují různá cvičení močového měchýře. Provádět by se měla hravou formou.

Cvičení močového měchýře obsahují například:

 • prodlužování intervalů mezi močením
 • pokus o potlačení nutkání na močení
 • pokus o odložení močení

Důležité je dítě v žádném případě netrestat při jakémkoli neúspěchu, ale naopak ho podpořit.

V rámci režimové léčby nočního pomočování je důležitou součástí úprava spánku. Dítě by mělo být zvyklé na stálý čas. Pokoj, ve kterém spí, by měl mít nižší teplotu a měl by být dobře větraný.

Nedávejte dítě močit v polospánku. Snadno se tak u něj zafixuje podobná činnost i ve spánku, což může vést k nočnímu pomočování.

Dbejte na správný pitný režim. Důležité je však, aby většinu tekutin dítě přijalo dopoledních hodinách. Odpoledne a večer je dobré postupně příjem tekutin snižovat. Neznamená to ale nechat dítě úplně žíznivé.

Je vhodné, pokud poslední příjem tekutin je hodinu před spaním. Pokud během této doby vyžaduje dítě pít, dejte mu jen 3-4 hlty čisté vody.

Omezte příjem sladkých nápojů a nápojů s obsahem kofeinu.

Stručný přehled vhodných a nevhodných nápojů pro dítě

vhodné tekutiny minerálka, lehce ochucené nápoje, neslazený čaj, ovocné šťávy
nevhodné tekutiny slazené vody, černý čaj, káva, alkohol, energetické nápoje

Více o tom, jaké tekutiny jsou pro dítě vhodné a v jakém množství, se dočtete v článku: Dehydratace u dětí může být nebezpečná

Ve večerních hodinách je také důležité nepřijímat ovoce s vysokým obsahem vody, jako například meloun.

Večerní zásady před spaním:

 • dítě by mělo jít spát v pravidelnou hodinu
 • pokoj před spaním vyvětrejte
 • nepoužívejte na noc pleny, nahraďte je raději gumovou podložkou do postele
 • před spánkem se musí dítě řádně vymočit
 • vyvarujte se večerního stresu, jako například v podobě domácích úkolů či sledování televize
 • cesta na záchod by měla být bez překážek s mírným osvětlením

Cviky ovládání močového měchýře a močových cest

Mezi cvičení, která zlepšují činnost a ovládání močového měchýře a močových cest, patří cviky zaměřené na prodlužování intervalu mezi močením a přerušení močení.

Prodlužování močení

Při prvním nutkání k močení dítě zadrží svalstvo a teprve poté se vymočí.

Přerušování močení

Během močení požádejte dítě, aby močení na krátkou chvíli přerušilo. Potom může znovu pokračovat a opět přerušit. Takto to může zopakovat při jednom močení 2-3krát.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • pediatriapreprax.sk - Přístup k managementu noční enurézy
 • solen.cz - Noční pomočování u dětí
 • solen.sk - diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci praktického lékaře
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.