Neléčená hypertenze ohrožuje zdraví a život. Jaké jsou komplikace?

Neléčená hypertenze ohrožuje zdraví a život. Jaké jsou komplikace?
Zdroj fotografie: Getty images

Vysoký krevní tlak probíhá dlouhé roky, a přitom se nemusí nijak projevit. Až do doby, kdy nastanou komplikace ohrožující zdraví a život.

Vysoký krevní tlak je celosvětovým problémem a onemocněním, které postihuje dospělé i děti. Dlouhodobě probíhá bez příznaků a někdy je jeho prvním projevem závažná náhlá příhoda, která ohrožuje zdraví a život člověka.

Uvádí se, že až 54 % případů cévní mozkové příhody a infarktu srdečního svalu má základ v hypertenzi.

Alarmující je i fakt, že více než 40 % dospělých nad 25 let trpí vysokým krevním tlakem.

Arteriální hypertenze, hypertenze, vysoký krevní tlak = kardiovaskulární a civilizační onemocnění.

Ve zkratce...

Hypertenze se dělí na primární – esenciální – a sekundární.

V případě primární formy není příčina jejího vzniku zcela objasněna, avšak na jejím rozvoji se spolupodílí několik rizikových faktorů.

Rizikové faktory (RF) se liší na dvě skupiny. První jsou ty, které neumíme ovlivnit, čili neovlivnitelné. Druhá skupina RF je ovlivnitelná, a tedy naším jednáním umíme průběh buď zlepšit, či zhoršit.

Mezi činitele stojící za rozvojem kardiovaskulárních onemocnění a hypertenze se řadí:

 • věk
 • pohlaví
 • genetická predispozice
 • rasa
 • ateroskleróza
 • nadváha a obezita
 • kouření
 • nadměrný příjem tuků a soli v potravě
 • nadměrný příjem alkoholu
 • nedostatek vlákniny, ovoce a zeleniny a špatný výběr stravy a nevhodné stravovací návyky
 • sedavý způsob života a nedostatek pohybu
 • přemíra stresu a psychického přetížení
 • hormonální antikoncepce
 • přidružená onemocnění a jejich dostatečná léčba, cukrovka jako závažná komplikace
 • užívání drog
 • sociální a finanční zázemí, vzdělání, životní a pracovní podmínky

+

Světová zdravotnická organizace - World Health Organization (WHO)
určila 7 hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění:

 1. vysoký krevní tlak
 2. kouření
 3. zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 4. nadváha a obezita
 5. nedostatek pohybové aktivity
 6. nízký příjem zeleniny a ovoce v potravě
 7. nadměrné pití alkoholu

Sekundární hypertenze se rozvíjí na základě jiné nemoci a řadí se i mezi její příznaky.

Plus...

Srdce je svalový orgán, který pumpuje, přečerpává krev v lidském organismu. A to neustále a bez přestávky tak, aby byla zajištěna aktuální potřeba kyslíku a živin pro všechny buňky, tkáně a orgány.

Krevní tlak je jakási síla, která působí na stěnu cév a žene krev v nich.

Ovlivňuje ho srdeční činnost, a tedy síla vypuzování krve ze srdce do cév + odpor cév, který vytvářejí cévy při proudění krve.

Dělí se na...

Systolický krevní tlak, který vzniká při stažení srdce a vypuzení – vymrštění krve do aorty. Je zároveň nejvyšší hodnotou krevního tlaku.

Diastolický krevní tlak, který je přítomen v době, kdy je srdce uvolněno.

Normální krevní tlak je v okolí hodnot 120/80 mmHg, přičemž je lepší, když je krevní tlak nižší. Někteří lidé mají celoživotně nižší krevní tlak a tím i nižší míru rizika rozvoje srdečně-cévních onemocnění.

Nicméně, ani příliš nízký krevní tlak není dobrý, protože při něm dochází k nedostatečnému prokrvení tkání a orgánů. O hypotenzi se dá hovořit v případě, jsou-li hodnoty tlaku nižší než 90/60 mmHg.

Jakousi pomyslnou hranici tvoří stav, kdy nejsou přítomny žádné potíže, a stav, kdy se přidružují zdravotní problémy. Více se dočtete v článku hypotenze - nízký krevní tlak.

O vysokém krevním tlaku se mluví tehdy, jsou-li hodnoty tlaku nad 140/90 mmHg. Známe i termín prehypertenze, určuje se při hodnotě nad 130/80 mmHg a je jakýmsi předstupněm hypertenze.

Zajímavé články:
Hodnoty tlaku krve v přehledné tabulce
Jak na správné měření krevního tlaku

Chcete vědět více o tom, jaká rizika má neléčená hypertenze?
Zůstaňte a čtěte s námi dál.

Rizika neléčené hypertenze

Vysoký krevní tlak postupuje již od mládí. V tomto období nemusí mít žádné příznaky a člověk nepociťuje potíže.

Nicméně i přes asymptomatický průběh páchá v organismu různé škody. Ty se týkají samotného srdečně-cévního systému, ale také jiných oblastí lidského organismu

Významným činitelem, který přispívá v rozvoji hypertenze, je zajisté samotná ateroskleróza. Což je proces, při kterém se znehodnocuje a poškozuje stěna tepen.

Stěny cév jsou tak méně elastické, což způsobuje poruchu jejich funkce. Problém má multifaktoriální základ, který podporuje kouření, nevhodná strava s nadměrným příjmem tuků a soli a nedostatek pohybu.

Plus významně k problému přispívá i modrá doba a nadměrný stres. I to je důvod, proč jsou dnes ohroženi i mladí lidé, a to podstatně víc než v minulosti.

Uvádí se, že arteriální hypertenze patří mezi nemoci, které jsou v ČR diagnostikovány nejčastěji. Současně žije v Česku 2,5 milionu lidí s arteriální hypertenzí.

Postihuje také děti.

Dětské období + hypertenze = nadváha a obezita + nedostatek pohybu a sedavý způsob života.

U dospělých se rozvíjí již brzy v mládí. A v některých případech může být jejím prvním příznakem infarkt srdečního svalu, cévní mozková příhoda až smrt následkem těchto závažných náhlých příhod.

Hypertenze i z tohoto důvodu dostala pojmenování jako tichý zabiják.

Ale hypertenze postupuje i bez přítomnosti náhlých příhod a škodí celému organismu.

Až 90 % starších lidí má hypertenzi.

Bezpříznakový průběh může vystřídat období, kdy již nastupují první obtíže. Většinou si vysoký krevní tlak a jeho projevy spojujeme se stavy jako:

Tabulka uvádí rizikový dopad hypertenze

Oblast Popis
Cévy
 • hypertenze vzniká následkem aterosklerózy
 • plus zhoršuje samotný proces kornatění tepen, přičemž negativně přispívá při rozvoji nedokrvení různých tkání a orgánů
 • oslabuje cévní stěnu a je rizikem tvorby trombů – krevních sraženin
  • následně je rizikové jejich odtržení, neboli embolie do jiných částí těla
 • oslabená cévní stěna je rizikem pro rozvoj aneurysmatu, tedy cévní výdutě
  • aneurysma může prasknout
  • vzniká například
Srdce
Mozek
 • nejzávažnějším stavem je náhlá cévní mozková příhoda, která má základ v ateroskleróze, embolizaci krevní sraženiny, ale i v prasknutí cévy při jejím oslabení
  • CMP/NCMP může být ischemická pro nedokrvení nebo krvácivá, známá jako krvácení do mozku
 • rizikem jsou hlavně stavy příliš vysokého krevního tlaku, jako je například hypertenzní krize
 • dlouhodobě zhoršením funkce mozku nastávají poruchy paměti, demence, změny psychiky a intelektu.
Oči
Ledviny
 • podobně je to i v případě ledvin, postupem času se zhoršuje jejich funkce až může dojít k selhání ledvin a nutnosti dialýzy či transplantace ledviny.
 • plus i prvotní onemocnění ledvin způsobuje sekundární hypertenzi
Dolní končetiny
 • rizikem je hlavně zanesení trombu, krevní sraženiny, přesněji embolu, do oblasti dolních končetin či závažná ateroskleróza tepen dolních končetin, tehdy je rizikem amputace postižené a nedokrvené části končetiny
 • periferní arteriální onemocnění
Sexuální schopnosti

Na co si dát při hypertenzi pozor a jak pomoci?

Z uvedených informací v tabulce vyplývá, že neléčená hypertenze je základem rozvoje dlouhodobých, ale i akutních potíží. Ty ohrožují zdraví až život člověka.

Zajímavá jsou i fakta:
Ne každý člověk s hypertenzí o ní ví a léčí ji. 
Ne každý člověk s hypertenzí je léčen dostatečně,
a to i pro nevhodnou, nedostatečnou
nebo zanedbanou léčbu ze strany člověka/pacienta.

Uvádí se, že:
27 % neví o hypertenzi. 
18 % je neléčených, a přitom vědí o svém vysokém krevním tlaku.
26 % je nedostatečně léčeno. 
29 % je dobře léčeno. 

A teď vidíte, že při hypertenzi je důležitá léčba + včasný začátek terapie.

Léčba hypertenze je celoživotní.

Plus – samozřejmě léčba musí být dostatečná, a to prostřednictvím vzájemné spolupráce lékaře a pacienta.

Nelze svévolně léčbu měnit nebo vynechat. Jinak hrozí zvyšování hodnoty krevního tlaku a s tím jsou spojena zdravotní rizika, jako je například hypertenzní krize a jiné komplikace.

Samozřejmě, kombinace alkoholu a léků se nedoporučuje.

I toto je důvod, proč někteří lidé s hypertenzí léky neužijí, jelikož se chystají na večerní posezení s alkoholem. To může skončit návštěvou nemocnice.

Jiným příkladem je nedostatečně léčená hypertenze, kdy ke zvýšení krevního tlaku dochází v noci a nad ránem. Léky nejsou schopny udržet krevní tlak v dobrém rozmezí po dobu 24 hodin. Proto je nutné o vyšších hodnotách krevního tlaku navečer, v noci a ráno po probuzení informovat lékaře.

Nebo léčba není vhodně nastavena a kombinována.

Při léčbě vysokého krevního tlaku se používají různé léky a často jejich vzájemná kombinace.

Plus.

Důležitá je změna životního stylu a režimová opatření. 
Samozřejmostí je pravidelná kontrola tlaku doma a u lékaře.

Příkladem je:

 • redukce váhy při nadváze a obezitě, BMI od 18,5 do 24,9
 • snížení příjmu soli, sodíku v potravě – pod 6 g na den
 • snížení příjmu tuků, přijímat zdravé tuky – nenasycené mastné kyseliny
 • omezení alkoholu
 • nekouřit
 • dostatečně se pohybovat, alespoň 30 minut denně nebo vyšší intenzita cvičení 3–4krát týdně
 • jíst dostatek vlákniny, zeleniny a ovoce
 • úprava stravy vařením či na páře
 • omezení sladkostí, slaných pochutin a uzeného
 • vhodný je zelený čaj, přiměřené pití kávy
 • omezení stresu
 • dostatečný pitný režim

Přečtěte si také články:

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • nczisk.sk - Tisková zpráva Více než 80 Slovákům denně diagnostikují vysoký krevní tlak
 • webnoviny.sk - Neléčená hypertenze může mít smrtelné následky
 • aopp.sk - Vysoký krevní tlak denně zjistí 80 Slovákům
 • presrdce.eu - Rizikové faktory
 • ikem.cz -  Prevalence v rámci ČR
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.