Merení krevního tlaku: Jaké jsou zásady správného postupu? + 10 zásad

Merení krevního tlaku: Jaké jsou zásady správného postupu? + 10 zásad
Zdroj fotografie: Getty images

Správné merení krevního tlaku má svuj význam. Pri nedodržení urcitých zásad muže dojít k chybnému namerení vysokého ci nízkého krevního tlaku.

Merení krevního tlaku má své zásady, které je treba dodržet. Jinak muže být výsledek merení vadný.

Falešne namerený vysoký ci nízký tlak muže mylne urcit, ale i neodhalit hypertenzi nebo také hypotenzi.

Hypertenze, jak se odborne oznacuje vysoký krevní tlak, je dlouhodobým onemocnením. Nastupuje už v mládí. Pricemž v tomto období se nemusí projevit.

Zasahuje velkou cást dospelé populace sveta.

Behem období skrytého prubehu páchá v lidském organismu škody. Ty mají negativní vliv na srdce, cévy, mozek, oci ci ledviny.

Vysoký krevní tlak nebolí.
Probíhá skryte, nepozorovane – asymptomaticky.
Až do období, než se organismus už neumí prizpusobit.
Následkem mohou být akutní ci chronické komplikace.

V momente, kdy už organismus není schopen dalšího prizpusobení, nastupují potíže. Ty mohou být méne, ale i více závažné.

Stává se, že prvním projevem vysokého krevního tlaku jsou obtížné zdravotní komplikace. Príkladem muže být náhle nastupující cévní mozková príhoda ci srdecní infarkt až náhlá smrt. Opakem pozdních je i selhávání srdce.

Hypotenze je naopak nízký krevní tlak. Je lepší mít nižší tlak než vysoký. Ale to neplatí pro celý možný rozsah na stupnici tlakomeru.

V prípade výrazné hypotenze hrozí kolaps a s ním spojený úraz. Nebo je clovek unavený, slabý, nevýkonný a tocí se mu hlava ci zamlžuje pred ocima.

Jaká je tedy ideální hodnota tlaku?

Ideální hodnota krevního tlaku se nachází nekde v rozmezí 100/70 až 120/80 mmHg.

Pri hodnote více než 140/90 jde o hypertenzi.
A pri 90/60 mluvíme o hypotenzi.

Hodnoty krevního tlaku na jednom míste: Prehledná tabulka hodnot krevního tlaku.

Systolický ci diastolický/horní nebo spodní:

 1. první hodnota urcuje systolický krevní tlak
  • tlak pri vypuzení krve ze srdce, cili pri kontrakci srdecního svalu
  • nejvyšší hodnota tlaku krve
  • lidove se oznacuje také jako horní tlak
 2. druhá hodnota urcuje diastolický krevní tlak
  • tlak krve pri ochabnutí srdecního svalu
  • hovorove také jako spodní srdecní tlak

Samozrejme, ignorováním príznaku at už hypotenze, nebo hypertenze si zadeláváme na problém.

Kdy si merit tlak krve?

Evropská spolecnost pro hypertenzi doporucuje, abychom si merili tlak krve pravidelne. Pri merení má být použit spolehlivý a overený tlakomer.

Plus, k merení je nutná správná velikost manžety pro merení.

A kdy si tedy merit krevní tlak?

Vždy tehdy, pokud se necítíme dobre a máme zdravotní potíže. A to platí hlavne pro lidi lécené na hypertenzi ci naopak hypotenzi.

Prvotní domácí kontrola by mela být po dobu 7 dnu.
Kdy se tlak merí dvakrát ráno a dvakrát vecer.
Hodnoty je nutné si zapsat.
Ty si lékar porovná se svým merením,
nebo také s 24hodinovou metodou merení tlaku.

24hodinové merení tlaku = ambulantní monitorování krevního tlaku.
AMTK nebo také Holter merení krevního tlaku.

Po diagnostikování hypertenze je dostacující, pokud si clovek merí krevní tlak 2krát do týdne.

+

Pri výskytu zdravotních potíží.

Výši tlaku krve si mužeme orientacne merit i v prípade, že se na tlak nelécíme. Pro svou vlastní potrebu, nebo se kontroluje u lékare pri preventivní prohlídce a pri jiných vyšetrení.

Pozor!

Prehnané merení tlaku krve se nedoporucuje.

Samotné merení muže stresovat cloveka, a to i podvedome.
Tento strach z výsledku zvyšuje hodnotu.

Tlak krve behem dne klesá a opetovne stoupá

Ani tato životní funkce není stálá. Její hodnoty ovlivnuje nekolik faktoru.

Co ovlivnuje hodnotu krevního tlaku:

 • fyzická aktivita
 • psychická zátež, stres ci duševní pohoda, únava, spánek
 • poloha tela, vsede, vleže ci vestoje
 • pohlaví
 • vek
 • denní rytmus a cást dne - cirkadiánní rytmus, cili kolísání po dobu 24 hodin
  • rocní období, cást týdne, behem týdnu a mesícu
 • bolest
 • jiná onemocnení
 • léky

Vyšší krevní tlak bývá v pondelí, tedy na zacátku týdne.
Mení se i v závislosti na rocním období. 
Behem spánku klesá a nad ránem se zvyšuje.

Merení je nejlépe provést ráno pred užitím léku. Vecer stejne tak, predtím, než se užijí léky na krevní tlak.

Poznejte správný postup merení.
+ zásady.
Ctete s námi dál.

Jak se správne merí krevní tlak?

A konecne se dostáváme k zásadám merení tlaku.

Ptáte se, proc si merit tlak doma?

Domácí merení má význam, jelikož obcasné merení u lékare nemusí mít dostatecnou výpovední váhu.

Jsou lidé, kterí mají strach z lékaru a odborného vyšetrení. Urcite jste již slyšeli pojem syndrom bílého plášte – presneji izolovaná hypertenze v ambulanci. Tlak v ambulanci stoupá, pricemž behem bežného života se pohybuje v ideálním rozmezí.

V ambulanci je tlak krve (TK) vyšší:
Systolický (TKs, sTK) o více než 20
a
diastolický (TKd, dTK) 10 mmHg
než pri merení v doma.

Nebo.

Existují situace jako maskovaná hypertenze nebo nocní hypertenze.

K merení máme k dispozici rozlicné prístroje. Rozšírené a dostupné jsou poloautomatické ci automatické digitální tlakomery. Ty merí s tlakem i puls neboli rychlost srdecní cinnosti. Nekteré umí detekovat také pravidelnost tepu.

I tato funkce je vhodná, nakolik muže odhalit srdecní arytmii.

Moderní prístroje v hodinkách, náramcích, aplikace v mobilech také slibují dostupnejší metody pro kontrolu nekterých základních životních funkcí.

10 zásad správného postupu merení tlaku krve v tabulce

1. Prostredí
 • tiché a klidné
  • pri merení si s clovekem nemluvíme
   • rozhovor zvýší TK o 6–7 mmHg
  • také ostatní lidé v okolí mají být v tichosti
  • nikdo by nemel procházet místností ci v ní neco provádet
 • primerená teplota v místnosti
2. Poloha
 • vsede – nehýbat se
  • sed s oprením zad
  • dolní koncetiny volne na podlaze
   • ne zkrížené
  • horní koncetina s manžetou volne položená na podložce ve výši srdce
  • tlakomer ve výši srdce
  • práce v sede také zvyšuje približne o sTK 6 a dTK 5 mmHg
  • NEDODRŽENÍ muže zkreslit hodnotu tlaku asi o 0,8 mmHg na centimetr odchylky
 • ležmo – hodnota diastolického tlaku bude nižší o 5 mmHg
 • ve stoje, pouze pro speciální potreby
3. Strana merení
 • na obou horních koncetinách
  • vyšší hodnota se pokládá za vhodnou
  • pozor na príliš vysoké rozdíly, mohou znacit problém s aortou
 • pri merení na jedné se merí na pravé horní koncetine
 • na levé ruce bývají hodnoty tlaku nižší
4. Aktivita
 • klid a odpocinek alespon 5 minut (i po chuzi) pred merením
 • po težké fyzické aktivite 2–3 hodiny klid
 • 2 hodiny pred merením – nekourit, nepít alkohol, kávu, energetické nápoje, kofeinové nápoje
 • pri merení pozor na plný mocový mechýr = TK více o 10 mmHg
5. Odev
 • oblecení by melo být volné
 • rukáv na strane merení nemuže omezovat prutok krve
  • nevyhrnovat rukáv
  • tenké oblecení, jako košile ci halenka nemusí mít vliv na merení
 • lépe horní koncetinu odhalit, svléknout
6. Pocet merení
 • 2–3krát
 • 2 minuty prestávka mezi mereními
 • prumer z namerených hodnot
 • pri nepravidelné srdecní frekvenci - 5 merení
 • v nekterých prípadech se opakuje merení ve stoje
  • pri závratích
  • pri jiných onemocneních
7. Velikost a poloha manžety
 • má význam pro presnost merení
 • primerene velká manžeta
 • univerzální manžeta
  • více typu manžet, pro dospelé, deti, pri obezite
 • manžeta na rameno
  • tabulka pro výber vhodné manžety
  • zmerení stredního obvodu ramen
  • dolní okraj manžety 2,5 až 3 centimetry nad loketní jamkou
  • dodržet vyznacené umístení a polohu manžety na rameni
   • vetšinou hadicka z manžety smeruje do stredu loketní jamky
 • manžeta na zápestí
  • muže mít méne presný výsledek
  • závisí na kvalite prístroje
  • zápestí ve výši srdce
  • manžeta ve výšce 1–2,5 cm nad zápestím
  • poloha podle vyznacení, aby tlakomer meril správne na tepne
 • manžeta by nemela být ani príliš volná ci tesná a stažená
8. Doba merení
 • stejná doba merení
 • nejlepší ráno po probuzení
  • fyziologické stoupání TK
  • prudké stoupání casne ráno a pri probouzení se
  • cas cetných srdecních infarktu ci cévních mozkových príhod
 • pred užitím léku
 • 2 až 3krát behem dne pri dohodnuté kontrole (ráno, obed, vecer)
9. Zapsání hodnot
 • zápis hodnot má význam hlavne z dlouhodobého hlediska
 • kontrola u lékare a optimalizace lékové terapie
 • aplikace pro krevní tlak a tabulka pro zápis tlaku
 • nekteré funkce tlakomeru a aplikací podle typu a po pripojení na pocítac ci na online službu
  • pamet tlakomeru
  • indikace arytmie
  • vyhodnocení hypertenze a zvýšeného kardiovaskulárního rizika
  • upozornení na pohyb pri merení
10. Nafukování manžety
 • nafukování i vyfukování manžety je pomalé a plynulé
 • automatické tlakomery si rychlost regulují
 • pri manuálních tlakomerech
  • nafukování manžety pro maximální inflaci
   • pri vymizení pulsu na vretenní tepne, tepna na palcové strane zápestí
   • pripocítat 30 mmHg
   • výsledná je maximální hodnota nafouknutí manžety
    • príklad: puls není hmatán na 120 + 30 = 150 mmHg k nafouknutí manžety
  • pri vyfukování manžety asi 2–3 mmHg za sekundu

Prectete si o onemocneních:

Prehled zásad

 • prostredí
 • poloha
 • strana merení (pravá nebo obe ruce)
 • klid 5 min
 • volné oblecení
 • prumer
 • manžeta
 • cas merení (ráno)
 • rychlost vydechnutí
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.