Co vedet o zánetu slinivky brišní? Akutní, chronický: Príciny a projevy

Co vedet o zánetu slinivky brišní? Akutní, chronický: Príciny a projevy
Zdroj fotografie: Getty images

Zánet pankreatu je zánetlivé onemocnení slinivky brišní, které je nesprávne pripisováno výhradne pacientum závislým na alkoholu. Soucasné vedecké poznatky dokazují, že jí trpí méne než 10 % alkoholiku. V etiopatogenetickém popredí je tedy i koexistence jiných rizikových faktoru.

Co je to zánet slinivky brišní a jak se projevuje?
Jaké jsou príciny akutní i chronické formy, a to i u detí?
Muže probíhat zlehka nebo závažne?
Co je dobré na slinivku a jaká je lécba zánetu?

Zánet slinivky brišní se odborne nazývá pankreatitida.

Pankreas = slinivka brišní.

Zánetem slinivky trpí velmi vysoké procento lidské populace.

Zajímavé:
Navzdory velké morbidite jde o problematiku, která pomerne casto uniká pozornosti verejnosti.
Duvodem je nezajímavost onemocnení, které podle nich "není natolik vážné".

Když lidé slyší rakovina slinivky brišní, zježí se jim chlupy na tele, protože si ji spojují s bolestí a pomerne krátkým prežíváním.
Zánet slinivky brišní není pro ne pro nedostatek informací odstrašující, a proto je nejednou podcenován. 

Ovšem pozor!
I "obycejná" pankreatitida muže podnítit vznik rakoviny, závažné sepse, tvorby abscesu ci selhávání vnitrních orgánu!

Zánet slinivky brišní má nekolik forem

Pankreatitida se manifestuje ve dvou základních formách, a to jako akutní pankreatitida nebo chronická pankreatitida. Další delení jednotlivých forem onemocnení vychází z jeho závažnosti a stupne (forma, pokrocilost – stadium).

Tabulka se základním a rozšíreným delením pankreatitid

Základní formy pankreatitid Další rozšírená klasifikace pankreatitid podle forem
 1. Akutní forma pankreatitidy
 • biliární (žlucníková) forma akutní pankreatitidy
 • poalkoholová forma akutní pankreatitidy
 • poléková forma akutní pankreatitidy
 • metabolická forma akutní pankreatitidy
 • infekcní forma akutní pankreatitidy
 1. Chronická forma pankreatitid
 • toxicko-metabolická forma chronické pankreatitidy
 • idiopatická forma chronické pankreatitidy
 • genetická forma chronické pankreatitidy
 • autoimunní forma chronické pankreatitidy
 • rekurentní akutní pankreatitida s morfologickými zmenami chronické formy
 • obstrukcní forma chronické pankreatitidy (tumor, žlucový kámen)

Akutní pankreatitida – primární neinfekcní onemocnení

Akutní pankreatitida je akutní nebakteriální zánetlivé onemocnení slinivky brišní vyvolané jeho autoidigescí (samonatrávením) s následnou zánetlivou odpovedí. Má variabilní prubeh s variabilním poškozením okolní tkáne, jakož i vzdálenejších orgánu a tkání.

Nejcastejší príciny akutní pankreatitidy jsou:

 • obstrukce žlucovodu (kamenem, méne casto nádorem)
 • toxický vliv alkoholu
 • toxický vliv léku a jiných látek
 • metabolická onemocnení
 • infekcní onemocnení
 • iatrogenní poškození (ERCP, operacní výkony)

Jak probíhá akutní pankreatitida?

Akutní pankreatitida muže probíhat bez komplikací, ale také muže mít komplikovaný a velmi vážný prubeh. Podle toho, zda se pridruží komplikace, ji delíme na lehkou formu akutní pankreatitidy a težkou formu akutní pankreatitidy.

Pri vcasné diagnostice a lécbe akutní formy lehkého stupne je možná lécba ad integrum, tedy úplné zhojení pankreatické tkáne a uvedení jejích funkcí do normálního stavu. Úmrtnost nepresahuje 2 %.

Zajímavé: Navzdory pokrokum v diagnostice a lécbe slinivky brišní je úmrtnost na težkou formu akutního zánetu slinivky brišní stále vysoká!

Projevy akutní pankreatitidy a lécba

Onemocnení se projevuje silnou bolestí bricha lokalizovanou v horní cásti pod levým žeberním obloukem. Bolest muže vyzarovat do okolí, proto ji nekterí pacienti udávají v celé horní cásti bricha, poprípade až s iradiací do oblasti zad.

Bolest je stálá, krutá a zhoršuje se v poloze na zádech, tedy v leže.

Bolesti bricha jsou doprovázeny pocitem na zvracení – nauzeou. Nauzea je permanentní nebo prichází a odchází v atacích. Typicky se dostavuje zvracení žaludecního obsahu, pri masivním zvracení už jen žluci (žlutý obsah v malém množství).

K vegetativní symptomatologii patrí také bledost v obliceji, návaly studeného potu, závrate a v težších prípadech mdloby, kolaps.

Pri težké forme velmi rychle dochází k poruše až k zástave strevní pasáže, což se navenek projeví silnými bolestmi celého bricha. Bricho je nafouklé, tvrdé a bolestivé. Dochází k zástave stolice a strevních plynu. Postupne se rozvíjí šokový stav.

Velmi závažným symptomem je tzn. Cullenovo znamení, k nemuž dochází v dobe selhávání více orgánu pri nedostatecnosti krevního obehu. Cullenovo znamení se projevuje vznikem podkožních krevních výronu na prední cásti bricha.

Lécba akutní pankreatitidy:

 • vetšinou je nutná hospitalizace v nemocnici (težké formy na JIP)
 • prísná abstinence alkoholu
 • hladovka/parenterální výživa nazogastrickou sondou
 • dostatecný príjem tekutin i infuzní (volumoterapie)
 • analgetická terapie (proti bolesti) - LÉKEM PRVNÍ VOLBY JE PARACETAMOL
 • antibiotika pri vzniku sekundární infekce, ale i preventivní
 • endoskopické rešení obstrukce pankreatického vývodu
 • chirurgické - operacní rešení obstrukce pankreatického vývodu
 • lécba nebo operacní rešení komplikací (absces, odumrelá tkán)

Chronická pankreatitida – zánetlivý proces s nezvratným poškozením

Chronická pankreatitida je podobne jako akutní pankreatitida zánetlivé onemocnení slinivky brišní. Na rozdíl od své akutní formy je charakteristická zdlouhavým zánetlivým procesem s postupnou fibrotickou prestavbou slinivky brišní, což vede k redukci puvodní funkcní tkáne.

Postupné nahrazování parenchymu slinivky brišní fibrotickou tkání zpusobuje poruchu jeho exokrinní ale i endokrinní funkce.

Nejcastejší príciny chronické pankreatitidy jsou:

 • toxický vliv alkoholu pri jeho chronickém požívání
 • toxický vliv léku u polymorbidních pacientu
 • dlouhodobé špatné stravovací návyky
 • nikotinismus
 • genetické predispozice
 • autoimunní onemocnení

Jak probíhá chronická pankreatitida?

Chronická pankreatitida probíhá dlouhodobe. V úvodu onemocnení je bezpríznaková, ale již behem tohoto období dochází k zánetlivému podráždení nervových zakoncení a ke zvýšenému tlaku ve vnitrku vývodu slinivky brišní a postupným fibrotickým prestavbám slinivky brišní. První projevy prijdou vetšinou teprve tehdy, když je narušena jeho funkce.

Zajímavé:
Chronická pankreatitida má všude ve svete stoupající tendenci navzdory mírným geografickým rozdílum. Výrazne narušuje kvalitu života pacienta a také zpusobuje závažné komplikace. Její nebezpecí spocívá i ve vzniku rakoviny slinivky brišní, jehož je rizikovým faktorem.

Projevy chronické pankreatitidy a lécba

V úvodu onemocnení se nemusí postupné zmeny na slinivce brišní projevit nijak. Mezi první symptomy patrí paradoxne lokalizovaná bolest bricha kolem pupíku. Vzniká po jídle nebo po alkoholu. Trvá dlouhé hodiny, u nekterých pacientu až dny.

Bolesti jsou doprovázeny vegetativní symptomatologií, jako je nevolnost, zvracení, nadmerné pocení, bledost v obliceji, nízký krevní tlak ci bušení srdce.

Pacienti s chronickou pankreatitidou mají typický vzhled stolice. Stolice je objemná, bledá (cholická), lesklá pro vysoký obsah nestrávených tuku, prípadne nestrávených zbytku potravy a silne až nepríjemne zapáchá. U nekterých pacientu se tvorí tekutina v brišní dutine – ascites.

Casto pozorovaným fenoménem, zaprícineným tlakem a obstrukcí pankreatických vývodu, je žluté zbarvení kuže a sliznic, takzvaný ikterus. Postupne dochází i ke žlutému zbarvení ocních belem, takzvaný subikterus.

S progresí stavu dochází k castým prujmum. Prujmy pacient ztrácí tekutiny a také živiny, tedy je v popredí dehydratace. Casem se dostavuje malnutrice a pokles telesné hmotnosti. Nástup prujmu nám zároven signalizuje pokrocilost onemocnení a významnou poruchu funkce slinivky brišní – insuficienci (nedostatecnost).

Lécba chronické pankreatitidy:

 • klidový režim v domácím prostredí/hospitalizace v nemocnici
 • abstinence alkoholu
 • hladovka/prísná dietní omezení
 • dostatecný príjem tekutin
 • analgetická terapie (proti bolesti) - LÉKEM PRVNÍ VOLBY JE TRAMADOL
 • doplnování pankreatických enzymu v tabletové forme
 • udržování pH žaludecní kyseliny
 • endoskopické rešení obstrukce pankreatického vývodu
 • chirurgické – operacní rešení obstrukce pankreatického vývodu (drenáž/resekce)

Jaké komplikace a následky muže zpusobit zánet slinivky brišní?

Každé onemocnení, i to nejjednodušší, s sebou prináší riziko necekaného zvratu a progrese. Stejne je to i se zánetem slinivky brišní.

U tisíce osob probehne nekomplikovane as typickou symptomatologií. U tisícího prvního pacienta se rozvine do závažného stavu, který prenese pacienta na hranici mezi životem a smrtí.

Krome níže uvedených hlavních komplikací zánetu slinivky brišní existují i méne casté, které pro raritnost jejich vzniku nejsou popsány.

Nejzávažnejší komplikací je rakovina slinivky brišní s vysokou mortalitou

Zhoubná onemocnení jsou známá svou špatnou prognózou, obzvlášte co se týce slinivky brišní.

Pankreatický adenokarcinom tvorí prevážnou cást zhoubných onemocnení slinivky brišní, až na malé výjimky. Vyznacuje se rychlou progresí stavu. Od diagnostiky až po smrt zustává pacientovi vetšinou nekolik mesícu života.

Skoro 2 % pacientu se s velkým štestím mohou dožít ne více než 5 let. Namísto toho, aby si pacient své poslední chvíle života užil, trpí silnými bolestmi, které jsou pro tyto karcinomy typické.

Onemocnení spolu s rychlým úbytkem hmotnosti pripoutá pacienta v pomerne krátké dobe na lužko.

Pankreatitida indukuje tvorbu pankreatických cyst a pseudocyst

Cysty a pseudocysty slinivky brišní mohou být indukovány samotnou pankreatitidou, ale také naopak, samy mohou indukovat vznik pankreatitidy.

Rozdíl mezi cystou a pseudocystou spocívá v tom, že pseudocysta slinivky brišní nemá vlastní výstelku. Je obklopena fibrózní tkání a její dutinový stred vyplnují odumrelé bunky slinivky brišní, pankreatické enzymy, krev a volná tekutina. Pri její sekundární infekci muže vzniknout absces.

Cysta slinivky brišní je také dutina, která však má vlastní výstelku a je ohranicena tkání. Stred dutiny je podobne jako u pseudocysty vyplnený tekutinou. Vetšinou nezpusobují výrazné potíže, ale vetší z nich mohou být prícinou bolestí bricha, ruptury cysty a mírného krvácení.

Od nevinné cysty až k abscesu slinivky brišní

Pri pankreatitide muže dojít k sekundární bakteriální infekci. Bakterie produkují hnis, jehož nahromadením a opouzdrením vzniká hnisavý absces slinivky brišní. Ten se muže vytvorit také v predchozí cyste nebo pseudocyste. Abscesy casto vznikají jako pozdní komplikace pankreatické nekrózy.

Riziko abscesu spocívá v jeho rupture a rozšírení infekce do okolí s následnou sepsí. Pankreatické abscesy je vetšinou nutné chirurgicky odstranit.

Odumírání pankreatické tkáne – nekróza

Nekróza znamená odumrení urcité cásti tkáne. Pri nekróze slinivky brišní dochází bud k lokálnímu nebo difúznímu poškození parenchymu nekrotickým procesum.

Pankreatitide, pri které dochází k nekrotickým zmenám, se ríká sterilní nekrotizující pankreatitida. Puvodne sterilní odumrelá ložiska se behem krátké doby sekundárne infikují bakteriemi, kdy vzniká infikovaná nekrotizující pankreatitida, a zároven jde o jednu z nejzávažnejších náhlých brišních príhod.

Nejvetším rizikem je septický stav, kdy se infekce šírí do okolí a vzniká celotelová infekce s multiorgánovým selháním.

Infekce, celotelová sepse, selhávání orgánu a smrt v obraze šoku

Infekce a septický stav mohou vzniknout dvojím zpusobem. První zpusob spocívá v samotné diagnóze – pankreatitida. Druhý zpusob predstavuje iatrogenní zanesení infekce do dutiny brišní, a to chirurgickými výkony (resekce, odstranení cysty).

Bez ohledu na prícinu vzniku se jedna vždy o velmi vážnou komplikaci základního onemocnení.

Primárne lokalizovaná infekce se muže krevní cestou postupne rozšírit do celého tela, pricemž vzniká sepse – celotelová infekce. Ta napadá jednotlivé orgány, které následne selhávají, cili dochází k multiorgánovému selhávání.

Multiorgánové selhávání je závažný stav, který témer vždy koncí fatálne. Pacient umírá v obraze septického šoku. Charakterizuje ho nízký krevní tlak, zvýšená akce srdce, nedostatecné prokrvení a insuficience orgánu, poškození mozku, poruchy vedomí, dýchání a smrt.

Pankreatitida u detí, co byste meli vedet

Pankreatitidy u detí nejsou tak casté jako u dospelých, ale presto se s nimi setkáváme. Príciny jejich vzniku se v jisté míre liší od prícin zánetu slinivky brišní u dospelých jedincu, avšak nekteré jsou stejné.

Príciny zánetu slinivky brišní sahající až do období vývoje plodu

Vznik nekterých pankreatitid u malých detí má svuj základ v poruše vývoje slinivky brišní již behem tehotenství. Deje se tak z duvodu nezaniknutí stredního úseku slinivky brišní a jeho vyústení ve dvanáctníku spolu s fyziologickým pankreatickým vývodem.

Vyústení strední cásti slinivky brišní, které by melo zaniknout, zpusobuje, že se její vývod (ale také vývod žlucníku) casto ucpává a zpusobuje obstrukcní formu pankreatitidy.

Správný embryonální vývoj slinivky brišní:
Slinivka brišní se vyvíjí s predního a zadního zárodecného listu dvanáctníku.
Ten se behem rustu stácí doprava, což má za následek splynutí prední cásti se zadní, címž vzniká hlava slinivky brišní.

Telo a ocas slinivky brišní se tvorí prevážne ze zadního listu. Jednotlivé cásti a jejich vývody splývají v jedno, pricemž se strední úsek ucpe a postupne zanikne.

V konecném dusledku vyústuje pankreatický vývod spolu se žlucníkovým do dvanáctníku.

Od bežných detských infekcí až po vznik pankreatitidy

Deti od vzniku pankreatitidy nemusíme uchránit ani v prípade, že se slinivka vyvinula správne.

Další velmi castou prícinou jejich vzniku jsou infekce virového a bakteriálního puvodu, kterých je v detském veku požehnane.

Tyto ruznorodé infekce mohou probehnout bez komplikací, nebo komplikovane s postižením dalších orgánu vcetne slinivky brišní. Nejzávažnejší stavy koncí sepsí (celotelový zánet) progredující do septického šoku a multiorgánového selhání.

Nejcastejší virové infekce zpusobující pankreatitidy u detí:

 1. influenza - známá jako chripka nebo jednoduše nachlazení je infekcní onemocnení hrdla a dýchacích cest, zpusobené RNA virem typu A a B
 2. adenovirová infekce - je zánetlivé onemocnení dýchacích cest zpusobené adenoviry
 3. mycoplasma pneumoniae - je bakteriální onemocnení (v minulosti byly považovány za viry) zpusobující zápal plic
 4. infekce zpusobené virem coxsackie - je zánetlivé onemocnení postihující nekolik orgánu a cásti tela, zpusobené virem coxsackie patrícím mezi RNA viry z rodu enteroviru
 5. príušnice (parotida) - zánetlivé onemocnení príušních žláz, zpusobené virem RNA z rodu paramyxovirusu
 6. zardenky - hovorove i cervenka je zánetlivé onemocnení postihující kuži (zarudnutí), zpusobené virem zardenek z rodu togaviru
 7. hepatitida typu A a B - nebo i žloutenka je infekcní zánetlivé onemocnení jater zpusobené ruznými typy viru RNA a DNA
 8. Epstein-Barr virus - je lidský herpetický virus, zpusobující nejrozmanitejší onemocnení

Nejruznejší príciny vzniku pankreatitidy u detí

Typickou prícinou vzniku pankreatitidy u detí je nesprávný embryonální vývoj slinivky brišní, a nejcastejší zase virová infekce. To však ani zdaleka neznamená, že jsou jedinými puvodci takového stavu.

Existuje nespocet faktoru, které mohou progredovat až k zánetu slinivky brišní a následky s tím spojenými.

Méne casté príciny pankreatitidy u detí v tabulce

Typ pankreatitidy Príciny pankreatitidy (príklady)
genetická (hereditární, familiární) pankreatitida vzniká mutací kationického trypsinového genu 7q35
juvenilní tropická pankreatitida vzniká na podklade malnutrice nebo konzumací potravy s obsahem glykosidu
nutricní pankreatitida vzniká malnutricí s následným nadmerným príjmem stravy (realimentace)
obstrukcní pankreatitida vzniká na podklade onemocnení žlucových cest, prípadne jejich anomálie
gastrointestinální pankreatitida vzniká na podklade nemocí zažívacího traktu (vredová choroba)
metabolická pankreatitida vzniká na podklade metabolických chorob (hyperlipidemie, cukrovka)
systémová (autoimunitní) pankreatitida vzniká na podklade systémových onemocnení (Reyeuv syndrom, lupus erythematosus, sicca syndrom)
toxická pankreatitida vzniká na podklade náhodné otravy (organofosfáty, karbamáty, jed pavouka, škorpiona)
poléková pankreatitida vzniká na podklade otravy léky (antibiotika, antikonvulziva, imunosupresiva)
iatrogenne zpusobená pankreatitida vzniká na podklade lékarského výkonu (chirurgické a operacní zákroky, transplantace)
traumatická (poúrazová) pankreatitida vzniká na podklade závažného zranení, zejména v oblasti dutiny brišní

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.