Mononukleóza: virus Epstein-Barrové - EBV - jak ho neznáme? + Příznaky

Mononukleóza: virus Epstein-Barrové - EBV - jak ho neznáme? + Příznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Infekční mononukleóza je závažné onemocnění imunitního systému způsobené Epstein-Barr virem. Zároveň se považuje za jeho typický klinický projev. Přítomnost EBV spolu s poruchou buněčné imunity se ale podílejí také na vzniku komplikací ve formě jiných onemocnění. Která to jsou?

Epstein-Barrové virus a infekční mononukleóza, avšak nejen ona. Jaká jiná onemocnění a komplikace způsobuje EBV a jaké příznaky můžeme očekávat?

Když se řekne herpetický virus, většina z nás si představí opar na rtu či nose nebo bolestivý pásový opar na zádech.

Překvapivě však známe mnohem více herpetických virů, a to až kolem 200 druhů. Až 8 z nich je lidských a řadíme mezi ně i EBV.

Co je to EBV a jaké má nákaza Epstein-Barr virem příznaky? Dá se ho zbavit?

Zákeřný virus Epstein-Barrové (EBV)

Epstein-Barr virus (EBV) byl poprvé v historii identifikován a popsán v roce 1964 britským virologem Tonym Epsteinem a jeho studentkou Yvonne Barrovou.

Přítomnost viru se jim podařilo dokázat v nádorových buňkách Burkittova lymfomu za pomoci elektronového mikroskopu.

EBV se klinicky projevuje jako široké spektrum onemocnění, přičemž v popředí je onemocnění zvané infekční mononukleóza.

Infekční mononukleóza je horečnaté virové onemocnění, jehož původcem je tedy 4. herpetický virus - Epstein-Barrové.

Postihuje lymfatický systém, čímž závažně narušuje buněčnou imunitu. Oslabená obranyschopnost organismu dává prostor vzniku dalších onemocnění, o kterých veřejnost možná ani netuší, že jsou způsobena právě tímto zákeřným virem.

EBV způsobuje rakovinu!

V roce 1967 se podařilo prokázat onkogenní potenciál EBV (rakovinotvorný), tedy schopnost viru měnit buněčnou strukturu a nekontrolovatelně se množit, což je pro nádorové buňky charakteristické.

Zajímavé:
První věrohodný důkaz o onkogenních vlastnostech EBV byl prokázán až v roce 1985 po transplantaci kostní dřeně dvanáctiletému pacientovi s nefunkčním imunitním systémem.
Ten navzdory zdánlivě úspěšné transplantaci onemocněl po pár měsících infekční mononukleózou, přičemž v transplantovaných buňkách se potvrdil EBV.
Stav imunodeficientního pacienta progredoval, vznikl nádor lymfatických uzlin, kterému nakonec podlehl.

Chcete vědět, jaký je podíl EBV na vzniku různých onemocnění včetně nádorových? Čtěte dál.

Struktura a vlastnosti viru Epstein-Barrové

Herpetické viry jsou fylogeneticky řazeny mezi jedny z nejstarších a zároveň nejkomplikovanějších virů vůbec.

Napadají nejen člověka, ale také zvířata.
Humánních je 8 herpesvirů z téměř 200 druhů.

V závislosti na druhu herpetického viru a zdravotním stavu napadeného jedince vznikají buď latentní infekce, mírná onemocnění nebo závažné, až fatální infekce.

Tabulka se základním dělením pro člověka významných herpetických virů

Typ herpetického viru Nejčastější onemocnění dospělých
1. Herpes simplex virus typ. 1 (HSV-1)
 • herpes labialis
 • meningoecefalitida
 • keratokonjunktivitida
 • gingivostomatitida a tonsilitida
2. Herpes simplex virus typ. 2 (HSV-2)
 • herpes genitalis
 • karcinom děložního čípku
3. Varicella zoster virus - VZV (HHV-3)
 • plané neštovice - varicella
 • pásový opar - herpes zoster
 • meningoencefalitida
4.  virus Epstein-Barrové - EBV (HHV-4)
 • infekční mononukleóza
 • Burkittův lymfom
 • Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom
 • chronický únavový syndrom
5. Cytomegalovirus - CMV (HHV-5)
 • syndrom infekční mononukleózy
 • lymfadenitida
 • hepatitida
 • meningitida
 • Kaposiho sarkom
6. Human herpes virus 6 (HHV-6)
 • šestá nemoc dětí
 • syndrom infekční mononukleózy
 • vzácně encefalitida
 • vzácně hepatitida
7. Human herpes virus 7 (HHV-7)
 • šestá nemoc dětí
 • syndrom infekční mononukleózy
 • vzácně encefalitida
 • vzácně hepatitida
8. Human herpes virus 8 (HHV-8)
 • Kaposiho sarkom

EBV patří do skupiny humánních herpetických virů, konkrétněji jde o řadu Herpesvirale z čeledi Herpesviridae a podčeledi Gammaherpesvirinae z rodu Lymphocryptoviru.
Označujeme ho také HHV 4 - human herpes virus 4.

Čtení také články:

Struktura virové částice EBV

Virus Epstein-Barrové se podobně jako ostatní herpetické viry skládá z nukleoproteinového jádra s dvouvláknovým DNA genomem. Proto ho řadíme mezi DNA viry.

Oblast genomu kóduje dohromady devět latentních bílkovin, které zahrnují EB nukleární protilátky (EBNA 1, EBNA 2, EBNA 3A, EBNA 3B, EBNA 3C, EBNA LP) a latentní membránové proteiny (LMP 1).

DNA je chráněna pouzdrem, tzv. kapsidem, skládajícím se ze 162 kapsomer.
Kapsid je obalen tegumentem, což je bílkovinná vrstva tvořící výplň mezi kapsidem a membránou.
Vnější obal je tvořen tukovou membránou s množstvím glykoproteinových výběžků, které jsou nezbytné pro přichycení se a následné vniknutí viru do hostitelské buňky.

Jak dochází k infekci virem EBV?

Pramenem nákazy je výhradně nemocný člověk s rozvinutou symptomatologií nebo bezpříznakový nosič.

Protilátky proti EBV má v sobě 90 až 95 % lidské populace, což značí vysokou promořenost tímto virem mezi lidmi. Většina nosičů EBV viru jsou pacienti v takzvané latentní fázi onemocnění, kdy je reaktivace viru potlačována činností imunitního systému.

EBV se přenáší několika způsoby, a to krví a sekrety.

To znamená, že se můžeme nakazit při poranění, krevní transfúzí, transplantací kmenových buněk, slinami nebo pohlavním stykem.
Je potvrzen nitroděložní přenos z matky na plod.

Virus se z kontaktního místa, většinou orofaryngeálního komplexu (sliznice ústní dutiny a mandle), šíří krevním oběhem do celého těla. Napadá B-lymfocyty (bílé krvinky), které jsou po infikování uvolňovány do krve a následně likvidovány. Likvidace způsobuje jejich nízký počet a oslabení imunity.
Inkubační doba je v průměru 5 týdnů.

Jak působí EBV na hostitelskou buňku?

Po zanesení viru do živého organismu se tyto patogeny přichytí za pomoci glykoproteinových výběžků na hostitelskou buňku, v tomto případě na lidskou.
Následně virus proniká do B-lymfocytů, kde dochází k replikaci (zdvojování) jejich DNA. Děje se tak díky molekule, které říkáme CD21.

První onemocnění virem nazýváme primoinfekce.
Po primoinfekci zůstává virus v těle bez zjevné symptomatologie.
Kdykoli, za různých okolností, však může dojít ke vzplanutí infekce (AIDS, imunosupresivní léčba).

Onkogenní potenciál EBV má na svědomí vznik nádorů!

Nejen vzhledem k onkogennímu potenciálu viru Epstein-Barrové, ale i s přihlédnutím k ostatním onemocněním, v jejichž pozadí je právě tento herpesvirus č. 4, je EBV předmětem velkého zájmu vědců, ale i široké veřejnosti.

Je přímo zodpovědný za vznik řady onemocnění, bohužel v mnoha případech závažných a zhoubných (nazofaryngeální karcinom, Burkittův lymfom, rakovina žaludku a prsu). Má na svědomí až 200 000 případů vzniku zhoubných onemocnění ročně! Která to jsou?

Burkittův lymfom – kde to všechno začalo

Burkittův lymfom je zhoubný nádor, při kterém nádorové bujení vychází z lymfatické tkáně. Proto je nejčastěji lokalizován ve spodní čelisti, ale také v ledvině, střevě, vaječníku nebo v prsu.
Jedná se o nádor, ve kterém byl poprvé v historii prokázán virus EBV.

Buňky lymfatické tkáně se začnou nekontrolovatelně množit, přičemž vznikají zhoubné, ale i nezhoubné novotvary. Poškození lymfatického systému má za následek významné narušení obranyschopnosti organismu a smrt.

Zajímavé: EBV virus s manifestací Burkittova zhoubného lymfomu má typický endemický výskyt převážně v Africe.

Nazofaryngeální karcinomem je spojován s EBV od roku 1966

Nazofaryngeální karcinom je zhoubné onemocnění nosohltanu, naštěstí vzácné. Jedná se o nekeratinizující (nerohovatějící) typ nádoru. Již v roce 1966 si jej lékaři spojovali s virem EBV.

Dnes je s tímto virem asociován více než Burkittův lymfom. Důvod je prostý. Je prokázán až u 100 % pacientů s nazofaryngeálním karcinomem.

Zajímavé: EBV virus s manifestací nazofaryngeálního karcinomu má typický endemický výskyt v Africe, Asii a Číně.

Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom. Proč vzniká?

Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba, lymfogranuloma) a non-Hodgkinův lymfom jsou zhoubná onemocnění vznikající v buňkách imunitního systému, tedy v lymfatické tkáni.
Obě onemocnění se projevují nebolestivým zvětšením lymfatických uzlin, celkovou slabostí, horečkami, nočním pocením a úbytkem hmotnosti.

Proč lymfom u některých lidí vzniká a u jiných ne, není zatím zcela známo.
Nepřetržitý výzkum však dopomohl k identifikaci některých rizikových faktorů.
Mezi hlavní atributy spadá oslabení imunitního systému a virus EBV, také HIV.

Zajímavé: Hodkinův lymfom se vyskytuje převážně u mladé populace a je léčitelný. Non-Hodkinův lymfom postihuje starší lidi většinou nad 65 let a jde o agresivní typ nádoru.

Vlasatá leukoplakie – kouření, alkohol, a v popředí zase EBV

Vlasatá leukoplakie jazyka je název pro bílé skvrny v dutině ústní, které nejdou setřít a nemá je na svědomí žádné známé onemocnění (jako např. Koplikovy skvrny, kandidóza). Vznikají z nadměrného rohovatění slizničních buněk.

V souvislosti s leukoplakií jazyka přichází v úvahu několik příčin, které by ji mohly způsobovat. Tyto předpokládané příčiny se odvíjejí od přítomnosti rizikových faktorů, se kterými se spojují.

V popředí je mechanické dráždění, kouření, alkohol, kariézní chrup či nedostatek některých vitamínů.

Přesto za hlavního původce považujeme virus Epstein-Barrové.

Důležité:
Buňky poškozené leukoplakií se mohou dysplasticky měnit, což znamená, že mohou být příčinou nádorové přestavby a vzniku rakoviny.

Nezhoubná onemocnění, ve kterých má také prsty EBV

Viry jsou malé, nebezpečné a neprobádané. Ne nadarmo se říká, že jednou lidstvo vyhubí právě ony.

Když se vědci posunou vpřed a najdou vakcínu na jistý typ viru, ten buď zmutuje, nebo se objeví další, nemluvě o tom, že i ty, které "známe", nás neustále překvapují, a neustále objevujeme jejich spojitost s nejrozmanitějšími onemocněními.

Jen virus Epstein-Barrové má prsty ve vysokém počtu onemocnění, a to ani zdaleka nevíme o všech souvislostech.

Systémový lupus erythematodes (SLE) - „onemocnění mnoha podob”

Systémový lupus erythematodes je závažné autoimunní onemocnění vznikající na podkladě komplexní poruchy imunity. Následkem toho se v těle vytvářejí tzv. imunokomplexy (protilátky) proti vlastním tkáním, které je poškozují.

Při tomto onemocnění je současně postihováno několik orgánů a orgánové systémy (kůže, klouby, ledviny).
Z toho důvodu je klinický průběh velmi rozmanitý a nespecifický, proto se mu říká také onemocnění mnoha podob.
Společným znakem je poškození cév, konkrétně žilního systému.
Často se vyskytuje na tváři erytém ve tvaru motýlích křídel.

Za hlavní příčinu SLE se odjakživa považovala genetika a poruchy apoptózy (buněčné smrti).

Mezi rizikové faktory, které se podílejí na jeho vzniku, se v posledních letech řadí hlavně virus EBV, ale i ostatní viry (CMV, retroviry).

V neposlední řadě je třeba zmínit také hormony, toxiny, léky, chemikálie.

Sjögrenův syndrom je diagnóza, při které si nepopláčete

Sjögrenův syndrom, nebo tzv. Sicca syndrom je dalším autoimunním onemocněním. Navzdory nižší informovanosti veřejnosti o tomto syndromu se jedná o druhé nejčastější autoimunní onemocnění vůbec.

Porucha imunity v tomto případě způsobuje destrukci exokrinních žláz.
Samotnou destrukci předchází zánět.

Pod pojmem exokrinní žlázy rozumíme:

 • slzné žlázy – snížená tvorba slz (suchost oka, zarudnutí, pálení, řezání, pocit cizího tělesa v oku, světloplachost, zánět očních spojivek)
 • slinné žlázy – snížená tvorba slin (suchost v ústech, suchost rtů, bolestivé a ztížené polykání)
 • potní žlázy – snížené pocení (suchost kůže, popraskaná pokožka)
 • hlenové žlázy – snížená tvorba hlenu (vagina, plíce, tenké střevo)

Příčina vzniku onemocnění je neznámá. Předpokládá se činnost sialotropních virů, mezi něž patří i EBV.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy, spouštějící autoimunitní proces.

Jedná se o získané onemocnění postihující převážně mladé lidi.

Předpokládaná příčina vzniku a rozvoje sklerózy v sobě zahrnuje genetický podklad v kombinaci s exogenním faktorem.

Exogenní faktor bývá nejčastěji různý infekční agens včetně EBV.

Zajímavé: Skleróza multiplex není novodobým onemocněním. Pravděpodobně se vyskytuje již mnoho staletí. Historicky první popis tohoto onemocnění byl pravděpodobně zaznamenán v roce 1395, kdy 15letá holčička jménem Lidwina onemocněla dosud neznámou nemocí. Ta se projevovala ztrátou a následným návratem zraku a různými motorickými poruchami. Náhlý návrat zrakových funkcí byl považován za zázrak, což mělo za následek pozdější svatořečení pacientky.

Méně známá onemocnění, při kterých je EBV jednou z možných příčin

Infekční mononukleóza je dobře známé onemocnění způsobené virem EBV. Jen málokdo by ale řekl, že tento poměrně "známý" virus je příčinou rakoviny, jak již bylo zmíněno.

A to není ani zdaleka konec!

Existují raritní a pro veřejnost téměř neznámá onemocnění a syndromy, jejichž nízký počet je zastíněn jejich závažností.

Jejich sporadický výskyt je přímo úměrný informacím, které o nich máme. V některých případech se předpokládá nebo je jistá etiologie.

U kterých onemocnění je jednou z příčin právě EBV?

Život ohrožující syndrom - Hemophagocytická lymphohistiocytóza

Hemophagocytická lymphohistiocytóza je život ohrožující syndrom patřící mezi tzv. histiocytózy.
Jedná se o defekt imunity, který se manifestuje nekontrolovatelnou zánětlivou reakcí s rychlým průběhem a v případě nezahájení včasné léčby i s rychlou smrtí na základě multiorgánového selhání.

 1. primární HLH – vrozený defekt imunity – léčí se podáním etoposidu, kortikosteroidů a cyklosporinu
 2. sekundární HLH – získaný defekt imunity (např. virem EBV) – jedinou možností na život je transplantace kostní dřeně

Klinicky probíhá jako horečnaté onemocnění se současným zvětšením jater a sleziny. Z méně častých příznaků jsou to příznaky anémie a trombocytopenie, nebo jako křečový stav s bezvědomím.

V rámci diferenciální diagnostiky je nutné ještě laboratorní vyšetření a potvrzená hemofagocytóza v kostní dřeni.

Záhadná Kukuchiho nemoc, která vás nezabije

Kukuchiho histiocytová nekrotizující lymfadenitida nebo i Kukuchiho nemoc či Kikuchi-Fujimoto nemoc je zánětlivé onemocnění postihující lymfatické uzliny s následným spuštěním autoimunních mechanismů (mechanismy namířené proti vlastnímu imunitnímu systému). Není smrtelné a ani vážné.

Manifestuje se nebolestivým zduřením a zvětšením lymfatických uzlin, tzv. zánětlivý pseudotumor. Přidružují se chřipkové příznaky jako malátnost, únava, horečka, závratě, bolesti hlavy a svalů. Raritně se objevují červené vyrážky.

Zajímavé:
Toto onemocnění bylo poprvé popsáno v Japonsku v roce 1972, a je neustále předmětem zkoumání.
Přesná příčina spuštění autoimunního procesu není známa, ale předpokládá se několik faktorů najednou.

Předpokládané příčiny Kukuchiho choroby:

 • infekční agens
 • chemické látky
 • plastové a neoplastické látky
 • abnormální růstové látky

Gianotti-Crostiho syndrom postihuje malé děti

V dětském věku se vyskytuje několik exantémových onemocnění, která jsou dobře známá. Patří sem například momentálně velmi rozšířené spalničky, nepříjemné plané neštovice, rubeola nebo záhadná šestá nemoc dětí.

Exantémy a vyrážky vidíme také při potravinových a alergiích nebo ve spojitosti s atopickým ekzémem. V očích laika mohou být tato onemocnění obtížně diferencovatelná.

TIP: Spalničky nebo plané neštovice? Zde je návod, jak je snadno rozeznat

Podobným onemocněním je i Gianottiho-Crostiho syndrom nebo i papulární acrodermatitida. Patří mezi exantémová dětská onemocnění a vyskytuje se kolem druhého roku života dítěte.

Mezi základní symptomy patří papulózní nebo papulovezikulární exantém, který přetrvává několik týdnů až měsíců. Vyrážky jsou velikosti hrášku. Vyskytují se převážně na tváři a končetinách. Celkové příznaky jsou v pozadí, nevýrazné.

GC syndrom má několik příčin. V popředí je virus Epstein-Barrové, a z herpetických virů také HHV-6 a CMV.
Způsobit jej může také virus chřipky, vzácnější je v tomto pohledu virus hepatitidy.
Léčba je symptomatologická.

Alenka v říši divů

Syndrom Alenky v říši divů (Alice in Wonderland Syndrome) – i takové pohádkově zázračné pojmenování máme pro jedno z nejbizarnějších onemocnění vůbec.

Jedná se o neuropsychické onemocnění, které výrazně ovlivňuje lidské vnímání.

Percepce je imaginativní, pacienti mají pocit, že všechno kolem je menší, nebo naopak větší. Také vnímají zkresleně vzdálenost předmětů nebo sebe vůči předmětům. Trpí nejen iluzemi, ale někdy i halucinacemi.

Zajímavé: Lidé s tímto syndromem mají řádně ztrpčený život. Představte si, že váš dům je jako domeček pro panenky, kam se nevejdete. Váš nejlepší přítel je velikosti palce a vaše porce jídla je jako jednohubka. Představte si, že máte strach jít v létě ven, protože všude kolem létá gigantický hmyz, a večer, když se vrátíte domů, a chcete jít do postele, zjistíte, že se do ní nevejdete.

Tímto syndromem trpí velmi často lidé s poškozením mozku psychoaktivními látkami, také se vyskytuje u lidí s migrénami, epilepsií nebo při virových poškozeních mozku. Předpokládá se také spojitost s virem EBV, přímý důkaz zatím neexistuje.

Těhotné ženy pozor! V těhotenství se EBV raději vyhněte!

EBV je záludný virus se širokým spektrem působnosti. Vyvolává řadu onemocnění, která potrápí nejen dospělé a děti, ale dokonce i vyvíjející se plod.

V těhotenství pozor...

Míra poškození plodu je závislá na kombinaci a síle působících faktorů, a druh poškození zase na období, ve kterém tyto vlivy působily.

Rozštěp rtu a patra nezpůsobuje pouze genetika

Mysleli jste si, že rozštěp rtu a patra má na svědomí genetika?

Z části jste se nemýlili, ale na rozštěpu se podílejí kromě genetické predispozici i vnější faktory.

Patří sem různé teratogenní vlivy, například infekce (i banální), působení chemických látek (léky – kortikoidy, antikonvulziva), vystavení se ionizujícímu záření, ba dokonce obyčejný stres.

Podrobnou analýzou teratogenů se dospělo k závěru, že hlavní roli ve vzniku rozštěpů hrají infekční agens.

Infekce způsobující rozštěp rtu a patra:

 1. influenza
 2. zarděnky
 3. cytomegalovir
 4. virus Epstein-Barrové
 5. herpes simplex virus

Zajímavé:
K vývoji rtu a patra dochází v 6. týdnu těhotenství.
Následuje jeho zipový srůst směrem zezadu až dopředu.
To se děje mezi 8. až 9. týdnem.
Nadměrné působení rizikových faktorů na matku a plod v tomto kritickém období způsobuje poruchu vývoje a srůstání rtu a patra, čímž vzniká rozštěp.

Další zajímavé zdroje

 • researchgate.net.sk - Virus Epsteina a Barrové: jeden z nejrozšířenInfekce virem Epsteina - Barrové (EBV)ějších virů v dospělé lidské populaci, I. část
 • newslab.sk - Klinický význam viru Epsteina-Barrové, RNDr. Daniela Hučková, RNDr. Katarína Kollárová Medirex, a. s., Bratislava
 • wikiskripta.eu - Herpesviry
 • laboratornadiagnostika.sk - Infekce virem Epsteina-Barrové (EBV)
 • alphamedical.sk - Onkogenní viry
 • vou.sk - Hodgkinův lymfom, Autor: Lymfomová skupina Slovenska
 • vou.sk - Non-Hodgkinovy lymfomy, Autor: Lymfomová skupina Slovenska
 • wikiskripta.eu - Leukoplakie
 • solen.cz - Histiocytózy, MUDr. Radka Jarkovská, MUDr. Pavel Timr, Dětské oddělení – hematoonkologická stanice, Nemocnice České Budějovice
 • pediatriepropraxi.cz - Infekční exantémová onemocnění v dětském věku, MUDr. Aneta Kelblerová, Dětská kožní ambulance, Dětská poliklinika FN Motol, Praha
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.