Poznejte metabolický syndrom a jeho komplikace

Poznejte metabolický syndrom a jeho komplikace
Zdroj fotografie: Getty images

Metabolický syndrom sdružuje několik zdravotních problémů. Společně vedou ke komplikacím, které ohrožují zdraví a život člověka.

Metabolický syndrom sdružuje několik zdravotních problémů a rizikové faktory pro rozvoj rozličných zdravotních komplikací. Ty ohrožují zdraví a život člověka z dlouhodobého, ale také akutního hlediska.

Metabolický syndrom se označuje také jako:
Syndrom X
Metabolický syndrom X
Reavenův syndrom

Nejčastěji se ptáte:
Co je metabolický syndrom a jaké má příčiny?
Jaká má rizika a jak nás ohrožuje?
Metabolický syndrom a hypertenze?
Jaké jsou jeho příznaky?
Jak se léčí?

Americký lékař, endokrinolog Reaven, zavedl v roce 1988 pojem syndrom X. Ten spojuje inzulínovou rezistenci, cukrovku, obezitu, vysoký krevní tlak a poruchu metabolismu tuků.

Společně tyto chorobné stavy vedou k rozvoji zdravotních komplikací a k poškození zdraví. V neposlední řadě i k ohrožení života.

Definice metabolického syndromu se časem dále upravovala. A v dnešní době existuje několik podobných klasifikací. Odlišnosti v hodnocení zhoršují celosvětový sběr dat ke stanovení přesné epidemiologické situace.

I bez přesných čísel je ale známo, že metabolickým syndromem trpí značná část dospělé populace celého světa. Stoupající tendenci má na svědomí i nárůst ekonomické síly a hospodářský růst. Velký podíl se týká hlavně vyspělých zemí, ve kterých je stoupající míra výskytu obezity.

Uvádí se, že:
Celosvětově na syndrom X trpí přibližně 15–30 %, a to ve věku od 24 do 65 let.
U seniorů je to až 40 % populace.

Záludnost metabolického syndromu tkví i v tom, že v začátku jeho rozvoje nemá postižený žádné potíže. Necítí se nemocný a nemá důvod ke změně svého životního stylu.

A přitom životní styl je jedním z ovlivnitelných rizikových faktorů při rozvoji řady zdravotních problémů. Ty nejen že spolu souvisí, ale také znamenají riziko, které zhoršuje kvalitu života a zdraví.

I v případě syndromu X je důležité včasné odhalení a včasná léčba + změna životního stylu.

Chcete vědět více o metabolickém syndromu?
Čtěte s námi.

Metabolický syndrom = problém

Definice metabolického syndromu má několik forem.

WHO (World health organization, Světová zdravotnická organizace) a její definice z roku 1998: Metabolický syndrom zahrnuje inzulínovou rezistenci, obezitu, dyslipidemii a hypertenzi = příznaky onemocnění.

Musí být přítomna alespoň jedna ze tří podmínek:

 1. diabetes mellitus 2. typu
 2. porucha glukózové tolerance
 3. inzulínová rezistence

+

Přítomnost alespoň 2 ze 4 kritérií:

 • abdominální obezita
 • hypertenze
 • dyslipidemie
 • mikroalbuminurie

Jiným typem je definice podle NCEP (National cholesterol education program), která vyžaduje alespoň 3 z 5 kritérií:

 1. obvod pasu u žen nad 88 a u mužů nad 102 cm
 2. krevní tlak nad 130/85 mmHg
 3. glykémie nad 6,0 mmol/l
 4. triglyceridy nad 1,7 mmol
 5. HDL cholesterol pod 1,25 mmol/l u žen a pod 1,0 mmol/l u mužů

Třetí, také často používanou, je definice podle IDF (International diabetes federation). Při ní je nutná přítomnost abdominální obezity. Dále je určující přítomnost 2 ze 4 kritérií:

 • triglyceridy nad 1,7 mmol/l
 • hypertenze
 • glykémie nad 5,6 mmol/l
 • HDL cholesterol u žen pod 1,1 mmol/l u žen a pod 0,9 mmol/l u mužů

Používané definice mají sice určité odlišnosti, avšak přesto jsou si příbuzné a poukazují na společné znaky.

Obecně mezi rizikové faktory rozvoje metabolického syndromu patří:

 • zvýšení hodnoty krevního tlaku nad 130/80 mmHg
 • zvýšení hladiny cukru nalačno nad 5,6 mmol/l
 • zvýšení hladiny tuků v krvi
 • ateroskleróza
 • zvýšený sklon srážení krve
 • přítomnost bílkovin v moči
 • kouření
 • nadbytek příjmu tuků
 • nedostatek pohybu a fyzické aktivity
 • nadbytek stresu a psychické zátěže

Tyto znaky přibližujeme v následujícím popisu.

Obezita

Nadváha a obezita jsou v dnešní době postupujícím problémem. Stoupající tělesná hmotnost je problémem dospělých, ale i dětí.

Její přítomnost v dětském věku značí závažné problémy, které budou člověka doprovázet i v dospělosti.

Abdominální obezita je takovým typem obezity, kdy se tuk ukládá v oblasti břicha a břišních orgánů.

Zjistilo se, že tukové buňky nejsou jen pasivní složkou lidského těla. Ovlivňují rozličné procesy, jako je například energetické hospodaření a hormonální řízení. Zároveň ovlivňují vznik inzulínové rezistence a glukózové intolerance, tj. rozvoj cukrovky 2. typu.

Následně se obezita podepisuje i na cévách a srdci. Zhoršující se ateroskleróza, vysoký krevní tlak a rozvoj hypertrofie levé komory či ischemické choroby srdeční.

Dobře víme, že její základní vlastností je ukládání zásob tuku a nerovnováha v energetické bilanci.

=

Nadbytečný příjem energie a nedostatečný výdej.

Za přibíráním tělesné hmotnosti je hlavně nadměrný příjem tuků a nedostatek pohybu a tělesné aktivity.

Víme, že z 1 gramu tuků se může uvolnit až 38,9 kJ energie.
U bílkovin se uvádí, že jde o přibližně 17,1 kJ na jeden gram.
Problematika cukrů je složitá, jelikož jsou rozděleny na více druhů a každý má jiné vlastnosti.

Více o živinách uvádí článek: Základní živiny v lidské stravě

Komplikace obezity jsou všeobecně známé. Příkladem je hlavně zátěž pohybového aparátu nebo přetížení srdce a cév (kardiovaskulárního systému). Ovšem negativně ovlivňuje i metabolismus, endokrinní systém i psychiku člověka.

Při hodnocení nadváhy a obezity se používá body mass index (BMI).

A jak vypočítat BMI?

Vypočítá se:

Dělením hmotnosti člověka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

 • m = tělesná hmotnost v kilogramech
 • h = tělesná výška v metrech

BMI kalkulačka

Tabulka uvádí hodnoty BMI

Klasifikace Hodnoty
Podvýživa méně než 18,5
Těžká podvýživa méně než 16
Středně těžká podvýživa 16–16,99
Mírná podvýživa 17–18,49
Normální hmotnost 18,5–24,99
Nadváha nad 25
Mírná nadváha 25–29,99
Obezita více než 30
Obezita 1. stupně 30–34,99
Obezita 2. stupně 35–39,99
Obezita 3. stupně více než 40

V některých případech není hodnota BMI přesně směrodatná.
Může za to například vyšší podíl svalové hmoty či váha kostí.

Příkladem je vysportovaný kulturista, jehož BMI bude nad 30.
Ten určitě není obézní, ale jeho tělo má vysoký poměr svalů a nízkou úroveň tuku.

+

Z toho důvodu je při určování nadváhy a obezity důležitý ještě další faktor. A to je:

Obvod pasu.

 • mírné riziko při obvodu pasu:
  • u mužů nad 94 cm
  • u žen nad 80 cm
 • výrazné riziko při obvodu pasu:
  • u mužů nad 102 cm
  • u žen nad 94 cm

Případně se používá i poměr obvodu pasu a obvodu boků = WHR (waist to hip ratio).

WHR = obvod pasu / obvod boků.

Hodnoty v centimetrech, jako například:
Obvod pasu 70 cm a obvod boků 85 cm.
Dělí se 70 : 85.
Výsledek je WHR = 0,8.

Hodnoty v normě se uvádějí jako:
U mužů méně než 0,95 a u žen méně než 0,85.

Přečtěte si také články:
Článek o BMI
Nadváha a obezita
Obezita u dětí a mladých, co proti ní dělat?

Inzulínová rezistence, hyperglykémie a glukózová intolerance

Inzulín je hormon, díky kterému je cukr z krve schopen přejít do buněk těla. Produkují ho specializované buňky slinivky břišní. Navíc inzulín se účastní i metabolismu bílkovin a tuků.

Inzulínová rezistence je stav, kdy se snižuje schopnost tkáně a buněk využívat inzulín.

Snížená je citlivost buněk na inzulín.

Kosterní tkáň, játra a tuková tkáň nedokážou zpracovat cukr a využít jej na zásobní glykogen.

Stoupá hodnota cukru v krvi, následkem čehož stoupá produkce inzulínu. V krvi je tak nadbytek cukru (hyperglykémie) a inzulínu (hyperinzulinémie).

Inzulínová rezistence může být primární jako geneticky podmíněná. Sekundárně vzniká například z důvodu chronického stresu, nevhodné stravy a nízké tělesné aktivity.

= nesprávný životní styl.

Je základem diabetu 2. typu – odborně diabetes mellitus II. typu.

Hyperglykémie je stav, kdy je v krvi nadbytek cukru. Uvádí se hodnota nalačno více než 5,6 mmol/l. Více se dočtete i v článku Zvýšená hladina cukru v krvi + Jaká je správná hladina cukru v krvi, jaké jsou její hodnoty - hyperglykémie a hypoglykémie

V případě glukózové intolerance jde ve zkratce o stav, kdy je narušena odpověď organismu na glukózovou zátěž. Organismu není schopen normálně zpracovat cukr, který dostává ze stravy.

Jedná se o takzvaný předstupeň cukrovky = prediabetes.

Hlavním ukazatelem je zvýšená hodnota cukru nalačno, a to při výsledku 5,6 až 6,9 mmol/l.

Hypertenze

Vysoký krevní tlak nad hodnotu 140/90 a také vyšší normální krevní tlak při hodnotě nad 130/85 mmHg je součinným faktorem při metabolickém syndromu.

V začátku je hypertenze bezpříznaková. Vyšší krevní tlak ale zhoršuje průběh aterosklerózy, která je mimochodem jeho základem. Samotný je rizikovým faktorem při rozvoji ostatních srdečně-cévních onemocnění.

Stoupá spolu s tělesnou hmotností, přispívá mu nezdravý životní styl.

Přečtěte si také články:

Tuky a porucha jejich metabolismu

Dyslipidemie je stav poruchy metabolismu tuků.

Zvyšuje se hladina nezdravých tuků jako TAG (triacylglycerolů) nad 1,7 mmol/l, LDL (tuků o nízké hustotě) a celkového cholesterolu.

Naopak množství zdravých tuků je sníženo (HDL = tuky s vysokou hustotou).

Označuje se také jako aterogenní dyslipidemie, jelikož má výraznou součinnost při vzniku a rozvoji aterosklerózy.

Komplikace spojené s metabolickým syndromem

Každá podjednotka metabolického syndromu vede k určitým zdravotním komplikacím. Jak již bylo v článku uvedeno, obezita negativně ovlivňuje pohybový aparát. Je důvodem rozličných ortopedických problémů s klouby či páteří.

Následně negativně ovlivňuje i srdečně-cévní systém a další. Spolu s cukrovkou tvoří pevnou dvojici, která se vyskytuje v poměrně vysokém zastoupení.

Snižuje kvalitu života a zvyšuje nemocnost a riziko předčasného úmrtí.

Komplikace syndromu X:

Jak s ním bojovat?

Základem je dodržování správného životního stylu a jeho úprava, tedy nefarmakologické ovlivnění rizikových faktorů vzniku syndromu X.

Snižuje riziko rozvoje cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Výrazným činitelem je energetická nerovnováha a nedostatek pohybu. O tyto základní složky se opírá i účinná prevence a základ léčby.

V případě výskytu vážnějších zdravotních komplikací se přidává i farmakologická léčba a terapie přidružených onemocnění (krevní tlak, cholesterol, cukrovka, srdeční onemocnění, obezita aj.).

Na prvním místě jsou režimová opatření!

Nefarmakologický přístup a prevence metabolického syndromu:

 • normalizace tělesné hmotnosti = redukce nadváhy a obezity
  • kontrola obvodu pasu
 • snížení energetického příjmu
 • pravidelná fyzická aktivita, cvičení, chůze, běh, jízda na kole, plavání a jiné
 • omezení stresu, psychického zatížení
 • dostatek odpočinku, relaxu, spánku
 • dietní doporučení, vhodná dieta by měla obsahovat:
  • příjem zdravých tuků, ryby, ořechy, semena, olivový olej
  • pestrá a racionální strava, bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály
  • 5 až 6 porcí jídla během dne
  • menší porce 
  • dostatek zeleniny 500 gramů za den, ovoce 150 gramů za den, vlákniny
  • vyloučení uzenin a polotovarů, sladkostí a pochutin
  • ryby, libové maso
  • celozrnné výrobky
  • cholesterol do 300 mg na den
  • snížit příjem soli
  • doplňky výživy
  • dostatečný pitný režim
  • například středomořský typ stravování
 • nekouřit
 • omezit příjem alkoholu
 • kontrola krevního tlaku
 • preventivní prohlídky

Při metabolickém syndromu neexistuje pilulka či jiný kouzelný lék, který jej vyléčí. Je třeba k němu přistupovat zodpovědně. Významná a důležitá je spolupráce člověka s odborníkem, lékařem.

Prevence a léčba metabolického syndromu je celoživotní.
Kolik energie přijímáme ve stravě:
Kalorické tabulky: Jaké jsou výživové/nutriční hodnoty jídel, potravin

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.