Zvýšená hladina cukru v krvi, hyperglykémie: Co zvyšuje cukr v krvi?

Zvýšená hladina cukru v krvi, hyperglykémie: Co zvyšuje cukr v krvi?
Zdroj fotografie: Getty images

Hyperglykémie je problém hlavně při cukrovce. Hladina cukru v krvi je vyšší, z čehož pramení další problémy. Třeba se zrakem, nervovým systémem. Ale její příčinou není jen cukrovka. Vzniká také při jiných onemocněních.

Zvýšená hladina cukru v krvi (odborně hyperglykémie) nemusí být typická pouze pro cukrovku, jak by si mohla většina lidí myslet. Jde i o problém metabolismu. Její příčiny lze nalézt i v jiných částech organismu.

V určitém ideálním intervalu glukózu v krvi udržuje hormon zvaný inzulín. Pokud je z nějakého důvodu hladina tohoto hormonu nižší, dochází naopak ke zvýšení hladiny cukru v krvi.

Zvýšení lze obvykle zjistit jen při laboratorních vyšetřeních krve.

Typicky u cukrovky

Problémy s hladinou cukru nastávají typicky u cukrovky. To je metabolická nemoc charakteristická nadměrným množstvím cukru v krvi. Jde o poruchu metabolismu cukrů.

Cukrovka může vzniknout z důvodu nedostatečné produkce inzulínu, což je hormon slinivky břišní. K onemocnění může dojít také v důsledku snížené citlivosti tkání vlastního těla na inzulín. V prvním případě jde o vrozenou a autoimunitní nemoc, která se projeví již v dětství.

Odborně se nazývá také diabetes mellitus I. typu.

Druhá forma cukrovky, tedy diabetes mellitus II. typu, se spíše vyskytuje u lidí dospělých. Propukne nejčastěji pozvolna po 30. roce života. Jedná se o získanou, ne vrozenou cukrovku. Velkou rizikovou skupinou jsou obézní lidé.

Zvýšená hladina cukru v krvi v tomto případě může být spojena i s obezitou.

Cukrovka nápis červená barva
Cukrovka, odborně diabetes mellitus. Zdroj: Thinkstock photos

Mezi příznaky hyperglykémie patří:

  • nadměrná žízeň
  • časté močení
  • močení během noci
  • cukr v moči (glykosurie), při hladině cukru více než 10 mmol/l
  • sucho v ústech
  • chronická únava
  • pach acetonu z úst

Prediabetes je pojem, který se zavedl pro hraniční poruchy glukózové homeostázy. To znamená, že hladina cukru v krvi je sice vyšší, ale při celkovém hodnocení nepřekračuje hodnoty definující cukrovku.

Například ranní hodnota glykémie je více než 5,6 mmol/ litr cukru v krvi, ale ne více než 7 mmol/ litr. Při zátěžovém testu je hranice v normě. To platí pro hraniční glykémii.

Pokud jsou hodnoty při zátěži od 7,8–11,1 mmol/litr, označuje se jako porucha glukózové tolerance.

Obezita a zvýšená hladina

Může k němu docházet například i při obezitě. To je porucha výživy charakteristická hromaděním tukových zásob v organismu. Člověk s obezitou však kromě nadměrného množství tuků přijímá obvykle i potraviny s vysokým obsahem jednoduchých cukrů, a proto může mít tuto hladinu poměrně vysokou.

S obezitou se poměrně často vyskytuje cukrovka. A hyperglykémie je při ní typický symptom.

Metabolický syndrom

Diabetes, metabolický syndrom, hyperglykémie, cukr, glukometr, měření cukru v krvi
Metabolický syndrom sdružuje cukrovku, vysoký krevní tlak a obezitu. Zdroj fotografie: Thinkstock photos

Mezi metabolické nemoci, které typicky doprovází hyperglykémie, patří i tzv. metabolické choroby. Metabolický syndrom je název pro spojení cukrovky 2. typu, vyššího krevního tlaku a obezity.

Výskyt těchto tří faktorů v jednom organismu způsobuje vznik tohoto syndromu, který podle statistik trápí skoro třetinu populace vyspělého světa. Onemocnění zároveň výrazně urychluje aterosklerózu.

Z tohoto důvodu mohou vzniknout i různé kardiovaskulární choroby.

Jiné příčiny hyperglykémie

Problémy se zvýšenou hladinou cukru mají také lidé s hemochromatózou. To je onemocnění jater, při kterém dochází k zvětšení jater. Typicky se k tomuto onemocnění ale přidruží i cukrovka, která způsobí zvýšení glukózy v krvi.

Samotná nemoc je způsobena nadměrným ukládáním železa do tkání v organismu. A to ve formě hemosiderinu a ferritinu. Nemoc může být buď ve vrozené formě (primární), nebo i jako získaná (sekundární) hemochromatóza.

Ke zvýšení hladiny glukózy a cukru v krvi dochází i v důsledku tzv. Cushingova syndromu. Ten je charakterizován zvýšenou tvorbou kortizolu. Mezi nejčastějšími symptomy tohoto onemocnění je přibývání na váze, ukládání tělesného tuku v oblasti břicha, obličeje a krku samozřejmě i zmíněná hyperglykémie.

Zvýšená hladina glukózy v krvi může nastat i při některých infekčních onemocněních, která postihují slinné žlázy. Mezi tyto nemoci patří například i příušnice (zánět příušní žlázy).

V případě tohoto onemocnění může být hladina glukózy v krvi vyšší z důvodu přechodu infekce do slinivky břišní. Tam následně nastane zánět. To může vést k poškození části slinivky břišní, která je zodpovědná za tvorbu inzulínu.

A ten reguluje hladinu glukózy v krvi. Pokud krevní testy prokáží zvýšení cukru, měl by člověk podstoupit další vyšetření s cílem brzkého nalezení příčiny.

Video s informacemi o hyperglykémii

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.