10 nejcastejších duvodu bolesti v podbrišku: Znáte príciny?

10 nejcastejších duvodu bolesti v podbrišku: Znáte príciny?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest v podbrišku je jednou z nejcastejších zdravotních potíží. Tento nespecifický príznak v sobe skrývá ruzné príciny. Od typicky ženských problému, pres trávicí potíže, až po náhlé brišní príhody. Približme si spolu ty nejcastejší.

Podbrišek je oblast bricha pod žaludkem. Této oblasti pod pupkem se odborne ríká hypogastrium. Bolesti, které se zde objevují, mohou být tupého, ostrého ci krecovitého charakteru. Záleží to na prícine, která ji vyvolala.

Podívejme se na poruchy a onemocnení, které bolest podbrišku vyvolávají.

1 Menstruacní bolesti

Menstruacní krvácení je prirozenou soucástí každé ženy v plodném veku. Bohužel, vetšina z nich má zkušenost s ne zcela bezproblémovým prubehem.

Dysmenorea – bolest pri menstruaci, potrápí každý mesíc množství žen. Tyto bolesti zpusobí hormon prostaglandin, který vytvárí krecovité stažení delohy a odloucení její vnitrní sliznice.

Tento dej je doprovázen krvácením a bolestí. Ty jsou krecovité, spastické a z oblasti podbrišku mohou vyzarovat do trísel i zad.

Bolest umocnují i ??trávicí potíže. Tento hormon totiž zaprícinuje i zvýšený pohyb strev. A tak castými obtížemi behem menstruace je krome bolesti i nevolnost, zvracení a strevní potíže.

Behem menstruace rada žen pocituje slabost a tocení hlavy. Zpusobeno je to náhlou ztrátou tekutin, která se pár dní pred nástupem menstruacního krvácení hromadí v tele.

Tyto obtíže vetšinou nejsou dusledkem žádného onemocnení. Je tedy casto oznacována také jako primární dysmenorea. Jiným prípadem je sekundární dysmenorea, která muže predstavovat príznak urcitého onemocnení.

Proto pokud se vám zdá, že nadmerne krvácíte, nebo máte neprimerene silné bolesti, konzultujte to se svým gynekologem.

Možné príciny sekundární dysmenorey:

Jak ulevit od bolesti pri menstruaci

Pri menstruaci mohou být nápomocné léky proti bolesti, teplé obklady, klid na lužku a dostatek tekutin.

Jako úcinná preventivní opatrení pred bolestivou a silnou menstruací se u více žen osvedcilo pravidelný pohyb, cvicení i úprava stravy. Vyhýbejte se tucným, smaženým a príliš slaným jídlum. Omezte pití kávy, kourení a dbejte na dostatecný pitný režim.

Více rad i informací se dozvíte v cláncích:
Bolest pri menstruaci
Nadmerné krvácení pri menstruaci

2 Tehotenství

Vedle pravidelných mesícních bolestí, které muže žena zažívat, existují i jiné príciny zpusobující nepríjemnou bolest v podbrišku. Duvodem casto bývá i samotné tehotenství.

Bolest v dolní cásti bricha bývá dokonce jedním z prvních príznaku tehotenství. Muže být podobná menstruacním bolestem.

Bežný je i obcasný pichlavý ci táhlý charakter bolesti. V pozdejších stadiích jsou bolesti zaprícineny zvetšující se delohou a tlakem, který vytvárí na okolní orgány i páter.

V posledním trimestru muže jít o takzvané Braxton-Hicksovy kontrakce. Ríká se jim i poslícci a jsou necím, jako je trénink a príprava na samotný porod. Od skutecných kontrakcí se odlišují intenzitou a nepravidelností.

Samostatnou kapitolou v souvislosti s bolestí a tehotenstvím je mimodeložní tehotenství.

Tehotenství je citlivou záležitostí a jakékoli obavy jsou prirozené. Proto se pri pochybnostech obratte na svého gynekologa. Doprejte si dostatek odpocinku, klidu, vyvážené stravy i tekutin.

Prectete si více v našem magazínovém clánku:
Jste tehotná a trápí vás bolest v podbrišku? Na toto si dejte pozor

3 Zánet ženských pohlavních orgánu

Zánetlivá onemocnení tohoto druhu se vyskytují pomerne casto. Muže jít o zánet pochvy, delohy nebo vajecníku, které se vetšinou vyskytují spolu se zánetem vejcovodu.

Mezi príciny nebo vyvolávající faktory patrí porod, potrat, promiskuitní zpusob života a nedostatecná intimní hygiena.

Spoušteci infekce jsou nejcasteji bakterie nebo chlamydie.

Casté a nelécené zánety mohou mít na svedomí i trvalou neplodnost.

Krome bolesti v podbrišku se mezi príznaky pridružuje i teplota, únava, poruchy menstruacního cyklu ci výtok zapáchajícího hlenu z pochvy.

Prectete si více o výtocích z pochvy
nebo clánek
Behem tehotenství se chrante pred zánetem vajecníku

4 Apendix

Snad nejcastejší prícinou bolesti podbrišku, kterou si lidé pri tomto tématu vybaví, je zánet slepého streva. Apendicitida, jak se odborne nazývá, je skutecne pomerne castou prícinou bolestivých pocitu ve spodní cásti bricha.

Presné pojmenování pro nemoc je zánet cervovitého prívesku slepého streva – apendix vermiformis. Charakter bolesti však není vždy tak úplne jednoznacný a smerodatný.

Zpocátku se objevuje v oblasti pupku, pozdeji se presouvá do oblasti pravého podbrišku. Casto však bývá bolest i v jiných místech.

Výbežek slepého streva muže mít u mnoha lidí odchylky v jeho lokalite. Navíc tento výbežek je volný, proto muže mít i ruzné polohy. A tak i príznaky jeho zánetu mohou být rozmanité.

Více o apendicitide se dozvíte v clánku:
Jak rozeznat zánet slepého streva

5 Zánet mocové trubice a mocového mechýre

Zánet mocových cest postihuje v prumeru více ženské pohlaví než mužské. S temito obtížemi se setká približne každá druhá žena v živote, alespon jednou.

Prícinou je i kratší mocová trubice. Díky tomu mají bakterie, které jsou nejcasteji puvodcem zánetu, kratší cestu k místum, kde zánet vyvolají.

Krome typických príznaku, jako je casté mocení malého množství moci, doprovázené rezáním a pálením, se vyskytuje i bolest v podbrišku.

Zánet mocových cest mají nejcasteji na svedomí bakterie Escherichia coli. Prestože se tyto bakterie prirozene nacházejí v konecníku, v mocových cestách vyvolávají zánet.

Nelécení nebo podcenení lécby zánetu dolních mocových cest snadno zpusobí komplikace a zhoršení stavu. Zánet se muže rozšírit z mechýre až na mocovody a ledviny. Tehdy stav casto vyžaduje pobyt v nemocnici, s nutností infuzní lécby antibiotiky.

Prectete si také náš magazínový clánek:
Zánet mocových cest trápí v léte zejména nežné pohlaví

6 Divertikulitida

Je to zánetlivé onemocnení tlustého streva. Predstavuje komplikaci onemocnení zvaného divertikulóza.

Název pochází od slova divertikl – což je vydutina ve streve. Vznik není zcela objasnen, ale jde zejména o kombinaci oslabené steny streva a pusobení zvýšeného tlaku v nem. Má tedy souvislost s nesprávnou stravou a castými zácpami.

Tyto vydutiny se mohou vlivem více faktoru zanítit a zpusobovat bolest zejména v oblasti levého podbrišku. Tehdy mluvíme o divertikulitide.

Objevuje se zejména u lidí starších 60 let. Postihuje nejcasteji esovitou cást tlustého streva.

V nekterých prípadech muže dojít až k prasknutí vydutiny, tedy protržení steny streva. Tento stav vyžaduje okamžité operacní rešení.

Více o této nemoci, jeho prícinách i komplikacích se doctete v clánku o divertikulóze.

Trpíte casto tvrdou stolicí? Tabulka uvádí potraviny vhodné a nevhodné pri zácpe

Pri zácpe nejezte Pri zácpe pomuže
cerný caj probiotický jogurt, kefír
bílou mouka citron, jablka, fíky, datle
alkohol vláknina, lušteniny
smažená jídla med
banány lnená semínka
rýži teplá voda
cerný caj švestky

Prectete si také zajímavý clánek: 
Jaká je správná dieta pri prujmu, zácpe ci zvracení?

Trápí vás strevní potíže?
Strídá se u vás období prujmu s obdobím zácpy,
doprovázeno bolestí bricha?
Prectete si clánek: Syndrom dráždivého tracníku.

7 Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Mezi onemocnení trávicího systému, s nimiž se musí pacient vetšinou pasovat po celý život, patrí i Crohnova nemoculcerózní kolitida.

Tato zánetlivá onemocnení predstavují znacné potíže v bežném živote. V dnešní dobe však moderní lécba a dodržování urcitých zásad prináší zlepšení kvality života, bez vetších omezení.

Príciny vzniku nejsou zcela objasneny. Obe postihují strevní systém, pri cemž Crohnova choroba zejména konec tenkého streva a ulcerózní kolitida zase hlavne tlusté strevo a konecník.

Projevují se bolestí bricha, prujmy, nevolností, zvracením a u ulcerózní kolitidy i krvavou stolicí.

Prectete si i náš magazínový clánek: Stolice – co bychom o ní meli vedet?

Nepríjemnou strevní záležitostí je i takzvaná celiakie.
Strevo takových pacientu nedokáže strávit lepek – lepek.
Postižení jsou odkázáni na bezlepkovou dietu.
O této nemoci si prectete v casopisovém clánku:
Bezlepková dieta.

8 Porucha strevní pruchodnosti

Ileus je odborné pojmenování pro nepruchodnost strev. Lidove se mu ríká i zauzlení strev.

Nastává-li, má strevo urcitou prekážku nebo jiný problém nebo poruchu, která brání peristaltice.

Peristaltika je prirozený pohyb streva, který zajištuje presun jeho obsahu.

V tabulce uvádíme typy nepruchodnosti strev:

Ileus Prícina
Mechanický prekážka zúžení cizí teleso, napríklad žlucový kámen, cást stolice
Neurogenní narušení nervových signálu mezi nervy a svalovinou ve streve
Cévní narušení proudení krve do strev

Príznaky závisí na tom, o jaký ileus se jedná. Vetšinou jde o prudkou bolest v dolních cástech bricha, zvracení, zástava plynu a stolice. Projevy se odvíjejí i od toho, zda se jedná o úplný, nebo jen cástecný ileus.

Prícin muže být mnoho.
Prectete si o nich v clánku: Ileus.

9 Hernie

Pruh ci kýla, jak se jinak hernie nazývá, je vyklenutí pobrišnice – blány, která prekrývá brišní orgány.

Casto se pres takové oslabené místo v brišní stene dostane i cást streva, což je nebezpecné, zejména dojde-li k jeho skrípnutí. Tehdy vzniká porucha jeho krevního zásobení a riziko nekrózy – odumrení streva.

Vést to muže až k zánetu pobrišnice, což je život ohrožující stav.

10 Plynatost

Pocit nafouknutého bricha ci nadýmání mívá obcas množství lidí. Odborne se nazývá i meteorismus a nekterým jedincum muže opravdu zpusobovat velké bolesti.

Bývá doprovázen bolestí bricha, pocitem prelévání strev, ale i odchodem vetru pres konecník. Ríká se tomu flatulence a ackoli to je prirozený dej, je spolecensky nevhodný a zahanbující.

Stav, kdy už mluvíme o chorobné plynatosti, je, pokud behem dne unikne více 25 vetru. Mezi hlavní príciny patrí zejména nevhodné stravovací návyky a špatná strevní mikroflóra.

Možná vás zaujme i clánek o probiotikách.

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.