10 hlavních prícin zpusobujících bolest v boku: Znáte je?

10 hlavních prícin zpusobujících bolest v boku: Znáte je?
Zdroj fotografie: Getty images

Tupá, bodavá ci pálivá bolest v boku je castým problémem obrovského množství lidí. Tak jako je každá bolest odlišná a specifická, tak i její puvod je rozmanitý. Pojdme se spolu podívat na 10 nejcastejších duvodu bolestí v boku.

Trápí vás bolest v boku, vzadu dole v kríži ci spíše v nadbrišku a pod žebry?
Vlevo ci vpravo?
Setkat se s ní mohou i ženy behem tehotenství.

Pátrání po prícine bolesti ztežuje zejména množství orgánu a soustav – jde nejen o trávicí ci vylucovací systém, ale i treba o pohybový aparát.

Bolesti se casto prekrývají a mnohokrát bolest pramení z jiného místa než z toho, kde ji pocitujeme. Nekteré jsou nepríjemné, ale neškodné. Jiné naznacují urcitou poruchu, onemocnení.

1 Bolest v boku pri behání nebo jiné fyzické námaze

Bolest v boku píchavého až rezavého charakteru se casto vyskytuje napríklad pri behu. Objevuje se zejména u lidí, kterí nejsou príliš zvyklí na tuto fyzickou aktivitu.

Pri behu se játra a slezina prokrvují ve vetším množství. To zpusobuje napnutí jejich obalu, což vede k bolesti.

Další prícinou muže být i krec bránice. Bránice je plochý sval, který tvorí predel mezi hrudní a brišní dutinou. Je na ni pripojeno nekolik orgánu brišní dutiny. Ty ji následkem otresu, zpusobených behem, táhnou dolu. Bránice však musí plnit i duležitou funkci dýchání a s výdechem se pohybuje smerem nahoru.

Taková práce bránice muže zejména u netrénovaných lidí zpusobovat zmínené krece a ostrou bolest v boku. Velký vliv zde má i správná technika dýchání.

Tato bolest není projevem onemocnení. Pri ukoncení námahy ustupuje. Vyhnout se této nepríjemnosti mužete, pokud hodinu pred behem nebudete jíst ani pít a behem aktivity se budete snažit správne dýchat.

2 Bolest pri ovulaci

Tento fenomén pocituje zhruba každá pátá žena. Píchavou nebo rezavou bolest popisují nekteré ženy v oblasti levého nebo pravého podbrišku. Ta se muže šírit do celého boku, až k páteri.

Zpusobuje ji uvolnení vajícka z vajecníku, které následne putuje do vejcovodu. Tam ceká na své oplodnení. Mluvíme o ovulaci. Proto se vyskytuje približne ve stredu menstruacního cyklu behem takzvaných plodných dnu.

Ani tato bolest nepredstavuje žádnou poruchu. K jejímu zmírnení pomáhají klid a teplé obklady.

Pokud je však bolest intenzivní nebo máte pochybnosti, konzultujte tento stav s lékarem.

Jiné gynekologické príciny bolesti v oblasti podbrišku:

Prectete si také clánek: Bolest pri ovulaci

3 Zánet slepého streva

Castou prícinou bolesti v oblasti pravého boku je i zánet cervovitého prívesku slepého streva. Apendix vermiformis - jak se odborne nazývá – se nachází v oblasti pravého podbrišku.

Tento trubicový útvar je približne 6–10 centimetru dlouhý a 7 milimetru široký. Je to vlastne výbežek tlustého streva, který má volný konec. To je duvod jeho ne vždy bezproblémového diagnostikování. Snadno totiž muže zmenit svoji polohu a tím se mení i typické príznaky onemocnení nebo bolest putuje do jiných oblastí bricha ci boku.

Funkce apendixu není dosud zcela jasná.
Nekteré teorie tvrdí, že jde o zásobárnu prospešných bakterií.
Jiné, že jde jen o jakýsi zakrslý pozustatek z casu našeho vývoje.

Mezi typické príznaky slepáku, jak se lidove tento stav nazývá, patrí nevolnost, zvracení, bolest v oblasti pravého podbrišku a zvýšená teplota.

Castým rešením je jeho chirurgické odstranení. Záleží na tom, zda bolest pochází jen z jeho podráždení, nebo opravdového zánetlivého procesu.

Lidové pojmenování slepák, pochází ze skutecnosti, že tento trubkovitý útvar nemá vývod.
Je tedy slepe zakoncen.

Více se doctete v clánku: Jak rozeznat zánet slepého streva

4 Žlucníkové kameny

Mezi bolesti vzniklé se souvislostí s trávením patrí i takzvaný žlucníkový záchvat. Žlucník je dutý orgán, který slouží ke shromáždení a zahuštení žluci.

Mnozí se mylne domnívají, že žluc se tvorí ve žlucníku.
Pravdou však je, že zde je jen uskladnena.
Žluc se tvorí v játrech.  

Žluc je tekutina, potrebná pri procesu trávení prijaté potravy. Žlucník ji tedy v prípade potreby vypudí do tenkého streva.

Pokud se však ve žlucových cestách nachází žlucníkový kámen, tvorí zde prekážku. Žlucové cesty jsou blokovány, což zpusobuje intenzivní pulzující bolesti. Tyto bolesti casto vyrážejí i do zad, pod pravou lopatku ci do oblasti žaludku.

Vyvolávajícím faktorem jsou zejména mastná, težká ci smažená jídla. Bolest se po jídle muže projevit už po pul hodine, ale i pozdeji.

Pokud patríte mezi takzvané žlucníkáre, vyhýbejte se tucným a smaženým jídlum. Dbejte na dostatecný príjem tekutin, jezte casteji, ale menší porce jídla.

Alkohol, káva a kourení také urcite neprospejí, stejne tak jako stres. Behem záchvatu mohou ulevit léky uvolnující krece, bylinkový caj a teplé obklady.

Prectete si také clánek o žlucníkových kamenech a clánek o zánetu žlucníku.

5 Ledvinové kameny

S podobnou záležitostí jako u žlucníkových kamenu se setkáváme i v souvislosti s ledvinovými kameny. I v tomto prípade zpusobuje bolest prekážka v podobe kamene.

Tyto se mohou nacházet v ledvine, mocovodu i mocovém mechýri. Vytvárí se z molekul minerálu, solí a jiných látek, které jsou za normálních okolností rozpušteny.

Zpusobují bolest v oblasti boku ci zad, která casto vyzaruje do trísel a mocového mechýre. Pruvodním príznakem bývá i horecka, krev v moci a samozrejme bolest pri mocení.

Vyhnout se tvorbe mocových kamenu se mužete zejména dostatecným a správným pitným režimem.

Možná vás zaujme i clánek: Zánet mocových cest trápí v léte zejména nežné pohlaví.

6 Vredové onemocnení

Vredy žaludku ci dvanáctníku predstavují podráždení a poškození jejich vnitrní strany sliznice.

Vznik má úzký souvislost s nepomerem mezi kyselými žaludecními štávami a nízkou ochrannou schopností sliznice. V podstate jde o takzvané samonatrávení povrchu steny, vlastními štávami.

Potíže zpusobené vredem na žaludku se vyznacují tím, že vznikají krátce po jídle. Naopak duodenální vredy se projeví bolestí na lacno.

Bolest má tupý, hlodavý charakter a nejcasteji se vyskytuje v oblasti žaludku. Vyzarovat muže pod levý žeberní oblouk – vred žaludku – nebo pravý žeberní oblouk – duodenální vred.

Mnozí lidé nemají žádné výrazné potíže a ani nemusí vedet o tom, že vred mají.
Typický je jeho sezónní výskyt.
Pacienti mají výraznejší potíže vetšinou na jare a podzim.

Prectete si také clánek: Žaludecní vredy a dieta.

7 Slinivka

Slinivka brišní, nebo jinak nazývaná i pankreas, je žláza produkující pankreatické štávy, ale i hormony.

Díky temto štávám, které ústí do tenkého streva, se podílí na trávení potravy. Hormony inzulín a glukagon se starají o správnou hladinu cukru v krvi.

Vývod slinivky brišní ústí do dvanáctníku, spolu se žlucníkovým vývodem. Castým onemocnením slinivky brišní je zánet, který muže mít nekolik prícin. Casto se vyskytuje spolu se zánetem žlucníku, v souvislosti se žlucníkovými kameny. Dalším castým vyvolávajícím aspektem je alkohol.

Bolest zaprícinená pankreatitidou, tedy zánetem slinivky brišní, se objevuje zejména v oblasti horní cásti bricha a muže vyzarovat do zad a mezi lopatky. Je intenzivní a obvykle doprovázená nevolností a zvracením.

Projevy se odvíjejí od toho, zda se jedná o akutní, tedy náhlou, nebo chronickou – dlouhodobou – pankreatitidu.

Více se dozvíte v clánku o zánety slinivky brišní.

8 Cirhóza jater

Toto onemocnení je známo pod hovorovým názvem tvrdnutí jater. Jedná se o prestavbu jaterních bunek na tuhou vazivovou tkán. Tím dochází k poruchám funkce a postupnému odumrení jaterní tkáne.

Prícinou nemusí být jen alkohol. Je zde i mnoho jiných faktoru, jako napríklad léky ci opakované zánety jater.

Tlaková bolest v oblasti pod pravým žeberním obloukem je príznak, který se objevuje až v pomerne pokrocilém stadiu onemocnení. V této fázi bývá casto doprovázena nevolností, žlutou pokožkou nebo i vodou v briše - ascitem.

Možná vás zaujme i clánek: Víte, jak ovlivnuje alkoholismus zdraví?

9 Strevní potíže

Nepríjemné bolesti mohou vznikat i z duvodu nadmerné plynatosti. Vzduch procházející strevními klickami muže rádne potrápit, zejména v oblasti blízko sleziny nebo jater.

Nejcastejší prícinou je nevhodná strava, stres, ale i ruzné funkcní poruchy trávení. Bolest mají na svedomí plyny, které roztahují strevo. Zpusobují potíže ruzného charakteru.

Více o nadmerné plynatosti i jejích prícinách se dozvíte v clánku o nadýmání.

Nejzávažnejším stavem a komplikací, která muže pri poruchách orgánu v brišní dutine nastat, je takzvaná náhlá brišní príhoda – NBP.
Jde o život ohrožující stav, který vyžaduje akutní zásah.
Nejcastejšími prícinami muže být úraz, zanícené slepé strevo, komplikace vredového onemocnení nebo jiné poruchy strev ci žaludku.

Strucný prehled možné príciny bolesti, dle její lokality:

levá strana pravá strana celý podbrišek nebo libovolná strana podbrišku
zánet sleziny zánet slepého streva hernie - pruh
zánet slinivky  zánet žlucníku mimodeložní tehotenství
divertikulitida žlucníkové kameny cysty na vajecnících
zánet žaludku zánet jater ovulace
vredové onemocnení cirhóza jater ledvinová kolika

10 Pohybový aparát

Bolest v oblasti pravého ci levého boku, muže promenit i z pátere, svalu ci jiných struktur pohybového aparátu. Nekolik poruch a potíží tohoto druhu, se projevuje bolestí vyzarující i do oblastí jednoho nebo obou boku.

Vertebrogenní algický syndrom je pojem, který zahrnuje nekolik onemocnení týkajících se pátere. Všechna jsou doprovázena její bolestí.

Muže jít o funkcní poruchy, strukturální zmeny, natažení, pretížení svalu a vazu, vyklenutí ploténky a podobne.

Snad nejcastejší poruchou zejména u mladších jedincu je takzvané rupnutí v zádech – odborne zvané lumbago. Tato náhle vzniklá bolest pramení z krecovitého stažení svalu a šlach, které obepínají páter.

Bolest je intenzivní, nepríjemná a casto výrazne znemožnuje pohyb. Muže vystrelovat nejen do stran a koncetin, ale dokonce i do hrudníku.

Více, nejen o tomto problému páterí, se doctete v clánku: Vertebrogenní algický syndrom.

Mezi jiné príciny bolestí v boku, pocházející z pohybového aparátu, patrí napríklad i pretížení, úraz ci zánet sedacího nervu.

Prectete si i o jiných možných prícinách v clánku: Bolest v boku.

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.