3. týden těhotenství: Jak vzniká nový život?

3. týden těhotenství: Jak vzniká nový život?
Zdroj fotografie: Getty images

Spojením vajíčka a spermie vznikla jedna buňka, která se začíná neuvěřitelně rychle dělit.
Teprve nyní začíná skutečné těhotenství.

Ve třetím týdnu těhotenství se odehrává skutečný zázrak vzniku nového života.
Příštích sedm dní se bude vaše čerstvě oplodněné vajíčko dělit a zároveň putovat.

Období dělení vajíčka je zvláště citlivé na škodlivé činitele, proto je stále důležité zvažovat každou činnost s ohledem na těhotenství.
Vyhýbat se infekcím, alkoholu, lékům či chemikáliím.

Jak vzniká nový život?

1. den: Oplodnění

K oplodnění vajíčka spermií dochází v širší části vejcovodu.
Výsledkem tohoto spojení je vznik jedné jediné buňky, kterou nazýváme zygota.

V zygotě jsou uloženy různé geny, dědičné informace od obou rodičů, tedy 23 chromozomů od matky a 23 chromozomů od otce.
Takto vzniká nová jedinečná bytost s počtem chromozomů 46 XX (ženské pohlaví) nebo XY (mužské pohlaví).

Více informací o vajíčku, spermii či zygotě si přečtěte v článku: 
2. týden těhotenství: Kdy dochází k ovulaci?

2. den: Dělení buněk

Přibližně po 20–30 hodinách od spojení se začíná zygota dělit.

Probíhá tzv. mitotické dělení buněk. Jedna buňka se složitým procesem rozdělí na dvě stejné části se stejným počtem chromozomů.
Toto dělení nazýváme také brázdění či rýhování zygoty.

Zygota se nejprve rozdělí na dvě blastomery. Ty se dále rozdělí na čtyři, ze čtyř na osm, z osmi na šestnáct a tak dále.
Vajíčko se začíná dělit na množství buněk, které se zároveň zmenšují a spojují.

3. den: Morula

Když je zárodek tvořen asi 12 až 15 buňkami, svým vzezřením připomíná moruše a nazýváme ho morula.

Nese kompletní genetickou informaci o barvě očí, vlasů, pohlaví atp.
Morula se posouvá dolů vejcovodem a stále se dělí a dělí.

Po celou tuto dobu (od oplodnění až do stádia moruly) oplodněné vajíčko putuje z vejcovodu do dělohy.
Říkáme, že vajíčko migruje.

Pomáhá mu v tom vnitřní strana vejcovodu, která je zbrázděná a obsahuje tzv. řasinkový epitel.
Právě řasinky umožňují snazší putování oplodněného vajíčka směrem do dělohy.

Existují však i situace, kdy vajíčko ve vejcovodu uvízne.
V takovém případě může dojít k mimoděložnímu těhotenství, k tzv. tubárnímu těhotenství.

Přečtěte si: 
Mimoděložní těhotenství
Jak se projevuje mimoděložní těhotenství? Poznejte příznaky včas

4. a 5. den: Blastocysta

Vajíčko se dostává do dělohy.
Děložní sliznice je pod vlivem hormonů zduřelá, dobře prokrvená a připravená k uhnízdění vajíčka.

V zárodku vzniká dutinka s obsahem tekutiny.

Pomocí této tekutiny dochází k rozdělení moruly na dvě části:

 • Jedna část, tzv. trofoblast, se tvoří z vnější strany vajíčka. Časem z ní vzniká placenta, která je orgánem vyživujícím plod během celého těhotenství.
 • Druhá část je tzv. vnitřní buněčná hmota, což je předstupeň embrya.

Takto rozdělené vajíčko se odborně nazývá blastocysta.
Všechny buňky blastocysty jsou v tomto stadiu stejné.

Vajíčko se mezitím dále vyvíjí a zdokonaluje.
Blastocysta dva dny volně plave v děložní dutině.
Rychle zvětšuje svůj objem a zdokonaluje se.

6. a 7. den: Uhnízdění

Obvykle se blastocysta 6. den po oplodnění "uchytí" na děložní sliznici.
Nejčastěji svým embryonálním pólem.

Trofoblast začíná proliferovat a diferencuje se na dvě vrstvy:

 • vnitřní vrstva: cytotrofoblast – skládá se z jednotlivých buněk
 • zevní masa: syncytiotrofoblast – hmota, kde se ztrácejí hranice mezi buňkami

Buňky trofoblastu uvolňují enzym, který rozpouští povrchové buňky sliznice dělohy. Začíná uhnízdění.

Na sedmý den, týden od oplodnění, finalizuje uhnízdění vajíčka v děloze.
Blastocysta se zanořuje hlouběji, implantuje se, rozpouští i endotel cév dělohy a dostává se do kontaktu s mateřskou krví.

Syncytiotrofoblast začíná produkovat hormon hCG (lidský choriový gonadotropin).
Ten udržuje aktivitu žlutého tělíska a dostává se do krve matky.

Rostoucí hodnoty hCG znamenají, že:

 • vajíčko se po těžké a náročné cestě uhnízdilo
 • těhotenství je v pořádku a vše pokračuje podle plánu

Trvá přibližně 13 dní, než se vajíčko v děloze pevně uhnízdí.
Tento proces může na 11.–12. den po oplodnění způsobit velmi slabé krvácení trvající 1 až 2 dny.

Přečtěte si také článek: 
Jak dochází k oplodnění vajíčka a jak dlouho trvá jeho uhnízdění?

Hormon hCG

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon produkovaný v těhotenství vyvíjejícím se embryem krátce po početí a později částí placenty. Jeho úkolem je zabránit rozložení žlutého tělíska ve vaječníku a zachovat produkci progesteronu.

Zajímavosti o hCG:

 • v těle může být produkován nejen během těhotenství, ale také přítomností určitého druhu tumoru
 • je důležitý rakovinový marker
 • není známo, zda spolupůsobí jako příčina vzniku rakoviny, nebo je jeho přítomnost výsledkem tvorby nádoru
 • v gynekologii a porodnictví se proto hCG označuje jako nespecifický marker těhotenství

Hladina hCG může být zjišťována z krve nebo moči.

Testování z moči se nejčastěji provádí na bázi domácího těhotenského testu:

 • uváděná hraniční citlivost se pohybuje od 20 do 100 mlU/ml, v závislosti na výrobci testu
 • v časném stadiu těhotenství jsou výsledky přesnější při testování z první ranní moči, ve kterém je hladina hCG nejvyšší
 • pokud je moč příliš zředěná, koncentrace hCG nemusí odpovídat koncentraci v krvi a test může být falešně negativní

Krevní test vyžaduje odebrání 2–4 ml krve.
Určení množství hCG v krvi je důležité pro:

 • monitorování vývoje zárodečných tumorů
 • stanovení adekvátní zdravotní péče po potratu
 • diagnostiku a následnou terapii mimoděložního těhotenství – pokud hladina hCG dosáhne 1500 IU/ml a vaginální ultrazvuk neobjeví embryo, je mimoděložní těhotenství velmi pravděpodobné

Hladina hCG se také testuje v rámci biochemického genetického screeningu ve druhém trimestru těhotenství.
Mluvíme o tzv. triple testu (trojitý test). Jeho cílem je vyloučit některé chromozomové defekty a vrozené vady.

Produkce hCG v raném těhotenství rychle roste. 
Přibližně do 9. týdne těhotenství by se hodnota hCG měla zdvojnásobit každé 2 až 3 dny.
Maximální růst zaznamenáváme mezi 80. a 90. dnem těhotenství. 
Potom se jeho tvorba snižuje (ve 4. měsíci). Po 25. týdnu hodnota hCG již zůstává stabilní až do porodu.
Jeho vylučování močí končí přibližně sedm dní po porodu.

Tabulka s obvyklými hodnotami hCG v krevním séru

Hladiny hCG v těhotenství Hladina hCG v mIU/ml
Počet týdnů od posledního cyklu Minimální hodnota Maximální hodnota
3 týdny 5 50
4 týdny 5 426
5 týdnů 18 7 340
6 týdnů 1 080 56 500
7–8 týdnů 7 650 229 000
9–12 týdnů 25 700 288 000
13–16 týdnů 13 300 254 000
17–24 týdnů 4 060 165 400
24–40 týdnů 3 640 117 000

Hodnota nižší, než je normální hranice hCG, může být signálem pro mimoděložní těhotenství, mrtvý plod či hrozící potrat.

Naopak zvýšené hodnoty hCG signalizují vícečetné těhotenství. Také umožňují včasnou diagnózu trisomie 21 – Downova syndromu (spolu se stanovením dalších specifických těhotenských hormonů).

Mohlo by vás zajímat: 
Potrat: Jaké jsou druhy a fáze potratu? Co s sebou potrat přináší?

Co se děje s vámi?

V prvních dnech od oplodnění je náročné odlišit počáteční příznaky těhotenství od jiných potíží či premenstruačního syndromu.  

Můžete pociťovat:

Všechny tyto příznaky označujeme jako nejisté známky těhotenství.
Blíže se jim budeme věnovat v článku o 4. týdnu těhotenství.

Přečtěte si také:

Galerie

Mitotické dělení buněk. Zdroj foto: Getty images
Uhnízdění zárodku v děložní sliznici. Zdroj foto: Getty images
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.