Bc. Lucia Hlinková

Bc. Lucia Hlinková

Zdravotnický pracovník
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Nitře a porodní asistenci na JLF UK v Martině. Má specializaci v oboru instrumentování v operačním sále. Jako operační sestra působila šest let na gynekologicko-porodnické klinice v Martině a dva roky na hrudní chirurgii v Bratislavě. Kratší dobu pracovala také v oboru laserové a estetické medicíny. Momentálně je na mateřské dovolené.