Kdo je porodní dula? A jaký je její úkol?

Kdo je porodní dula? A jaký je její úkol?
Zdroj fotografie: Getty images

Každá rodicka má právo vzít si k porodu jednu nebo více osob, které ji budou doprovázet behem porodu.
Muže to být otec dítete, rodinný príslušník, kamarádka nebo dula.

Popularita a pozice duly za poslední roky vzrostla. Personál porodních sálu se s prítomností duly jako doprovázející osobou rodicky setkává stále casteji.

Kdo je porodní dula a jaký je její úkol?
Jak navázat kontakt s dulou?
Jaké jsou její povinnosti a pravomoci?
A jaká je cena porodní duly?

Kdo je dula?

Název dula pochází z reckého slova "doula", což v prekladu znamená: osobní otrokyne ženy.

Dulou se muže stát kterákoli žena.
Kvalifikovaná dula má znalosti z oboru medicíny a psychologie.

V roce 2001 u nás vznikla Ceská asociace dul sdružující duly v Ceské republice. 
Duly jsou vázány etickým kodexem, z cehož vyplývají i jejich pravomoci a povinnosti.

Dula je jako kamarádka, pouze se spoustou zkušeností.

Práce duly vyžaduje:

 • vysokou empatii
 • pri pohovorech na kurz duly se dbá hlavne na osobnostní vyzarování a povahu zájemkyne
 • ukáže-li se, že nezvládá stresové situace, na tuto pozici se nehodí
 • nemusí být matka ani mít prímou zkušenost s porodem

Po projití výberovým rízením asociace dul muže:

 • absolvovat príslušný kurz
 • po jeho skoncení provádet praxi – tehdy je oznacena jako osoba v zácviku
 • na konci projde zkouškami, po kterých obdrží oprávnení
 • teprve poté je oficiálne zarazena do seznamu dul

Tuto cinnost muže vykonávat jako doplnkové zamestnání, nebo i jako hlavní profesi. Záleží to hlavne na množství klientek, které získá.

Dula je:

 • je speciálne vyškolená žena, která provází budoucí maminku v období tehotenství, porodu, šestinedelí a kojení
 • poskytuje budoucí mamince emocionální a psychickou oporu
 • je-li prítomen partner, její péce se zamerí i na nej
 • je zdrojem praktických informací a má prehled o možnostech ve vašem regionu

Dula versus porodní asistentka

Dula není porodní asistentka.
Porodní asistentka však muže pracovat i jako dula.

Dula neposkytuje zdravotnickou péci, jak si mnozí myslí.
V žádném prípade nezasahuje do kompetencí zdravotnického personálu.

Tabulka: Dula versus porodní asistentka

Dula Porodní asistentka
 • muže jí být kterákoli žena
 • vystudovala vysokoškolský obor porodní asistence
 • nemusí/muže být zdravotník
 • má potrebné certifikáty – je regulární zdravotnickou pracovnicí
 • nemuže provádet kurzy prípravy na porod
 • muže provádet kurzy prípravy na porod
 • neprebírá na sebe roli porodního týmu
 • muže pri porodu prímo asistovat (je-li zamestnanec dané porodnice)
 • pracuje samostatne
 • muže pracovat i samostatne
 • vetšinou je zamestnána ve zdravotnickém zarízení
 • na rozdíl od neškolených clenu rodiny:
 • je pripravena zvládat stresové situace
 • muže být rodicce kvalitní psychickou oporou nepretržite po celou dobu porodu
 • je oporou i partnerovi rodicky, je-li prítomen
 • pozice porodní asistentky je ošetrena i legislativne
 • její kompetence zákon presne definuje
 • v porodnicích (mimo jiné) muže samostatne odvádet fyziologické porody bez komplikací, nebo asistuje lékari
 • behem porodu se venuje rodicce:
 • je pro ni oporou
 • je zdrojem informací pro klientku
 • zajištuje kompletní ošetrovatelskou péci o rodicku
 • plní príkazy lékare

Porodní asistentka, pracující na porodním sále, je rodicce behem porodu plne k dispozici.

Systém práce, jakož i personální podmínky v našich porodnicích, jí ale nedovolují venovat se behem pracovní doby pouze jedné rodicce. Pokud ano, je to spíše výjimka než pravidlo.

Z personálu nemocnice není s budoucí maminkou nikdo nepretržite – napríklad ve sprše, nepodává jí vodu, nedelá masáž pri bolesti...
Dula všechno tohle delá.
Zajištuje klientce fyzickou a psychickou oporu a pocit, že tam není sama.

Z tohoto pohledu proto mužeme dulu definovat jako:
speciálne školenou pomocnici, která svou kontinuální podporou maminky doplnuje péci odborného personálu.

4 hlavní oblasti pusobení dul

Dula muže své klientce pomáhat:

 1. behem tehotenství
 2. tesne pred porodem
 3. behem porodu
 4. po porodu

Záleží pouze na budoucí mamince, na jaké forme spolupráce se s dulou dohodne.
Každou oblast charakterizuje urcitý seznam úkolu.

1. Role duly behem tehotenství

V této fázi funguje jako poradkyne:

 • pomáhá tehotné orientovat se v kurzech prípravy na porod
 • predporodní kurz muže absolvovat s klientkou, a to bud sama, nebo i za prítomnosti partnera
 • nabyté znalosti a dovednosti z kurzu si s rodickou a s jejím partnerem prakticky procvicuje (relaxacní metody, dechová cvicení a podobne)
 • poskytne klientce informace ohledne porodnic/porodníku, pricemž zúrocuje praktické zkušenosti z vašeho regionu
 • zajistí zprostredkování informací a doporucuje doplnkovou literaturu
 • poradí, jak zvládnout bežné tehotenské potíže, (otoky, nedostatek železa, pálení žáhy, krece v lýtkách...)
 • psychická pomoc behem tehotenství
 • podporí vás, pokud nejde vše podle vašich predstav (napr. rizikové tehotenství, ale i situace soukromého charakteru)
 • poradí vám, co je potreba do porodnice
 • má prehled o jednotlivých zdravotnických zarízeních ve vašem okolí (v prípade, že potrebujete behem tehotenství absolvovat bežná ci speciální vyšetrení)
 • podporuje komunikaci s detátkem v bríšku
 • poradí vám ohledne stravování behem tehotenství
 • dokáže vysvetlit neznámé pojmy ze zdravotní dokumentace

Dula je významným zdrojem konkrétních a praktických informací ohledne tehotenství.

Mužete se jí zeptat na cokoli.
Pokud vám v rámci svých kompetencí pomoci nedokáže, umí vás správne smerovat a doporucit dále.

2. Role duly pred porodem

 • pomáhá pri zdravotních problémech posledních týdnu, jako napríklad otoky nohou, hemoroidy, únava a podobne
 • spolecne s klientkou nakupuje výbavu do porodnice i pro novorozence
 • pomáhá zarizovat domácnost, aby byla pripravena na príchod nového clovícka

Dula je zároven psychologickou poradkyní:

 • s matkou si hodne povídá o tom, co s sebou materství prináší
 • zbavuje ji zbytecných obav
 • pripravuje ji na porod a vysvetluje jí, jak to bude celé probíhat
 • príprava na porod eliminuje strach z porodu
 • dula poskytuje individuální prípravu na porod, pomuže vám dívat se na porod jako na pozitivní zážitek
 • poskytne vám praktické rady, jak porod co nejlépe zvládnout
 • chcete-li rodit s vaším partnerem, pripraví ho, aby vám byl pri porodu dobrou oporou
 • muže vám pomoci sestavit vaše porodní prání/porodní plán
 • poradí, jak prirozenými metodami vyvolat porod po termínu porodu

3. Role duly behem porodu

Toto je nejduležitejší cást spolupráce.
Behem porodu poskytuje rodicce, prípadne jejímu partnerovi, nepretržitou psychickou a fyzickou podporu a pomáhá rodicce nalézt prirozené prostredky k usnadnení porodu.

Dula muže doporucit, kdy je treba odejít do porodnice.

Dula prichází do porodnice s klientkou:

 • nejprve jsou spolu na cekacím pokoji, kde se snaží matku uklidnit
 • zmírnuje její bolesti z kontrakcí
 • sleduje cas mezi kontrakcemi
 • z vlastních zkušeností vybírá uvolnující techniky – mohou to být cviky na míci, správné dýchání, masáž, aromaterapie nebo procházení se
 • poskytuje drobnou pomoc (podat rucník, pantofle, svlažit rty...)
 • je-li prítomen i partner, dula poskytuje pomoc i partnerovi, podporuje jej

Dula asistuje pri tom, co rodicka aktuálne potrebuje.

V nekterých prípadech funguje dula jako zprostredkovatel mezi personálem porodnice a rodící ženou:

 • muže tlumocit informace od personálu k rodicce nebo naopak
 • zkušená dula má již v porodnicích nekolik kontaktu
 • zná se s personálem, což usnadnuje komunikaci
 • tehotná žena se díky tomu cítí psychicky lépe
 • klientka má od duly duveryhodné informace o tom, jak to v dané porodnici chodí a nac se má pripravit
 • díky tomu se muže žena vyhnout nepríjemným situacím, které nekdy vyplynou z drobných nedorozumení

Dula muže, ale nemusí být prítomná i na porodním sále.
Závisí to na rozhodnutí rodicky.

Pokud úloha duly pokracuje i pri další fázi porodu, plní zejména funkci psychické opory:

 • nemuže se zapojovat do práce zdravotního personálu a nesmí prevzít ani samotný porod – není na to školena
 • pomáhá rodicce, aby správne dýchala
 • dává jí pocit jistoty
 • dula je pripravena na ruzné komplikace a nabízí rešení
 • podporuje rozhodnutí matky, nepresvedcuje ji o jiných názorech
 • pokud se žena behem porodu intuitivne pro neco rozhodne, musí ji v jejím názoru podporit

4. Role duly po porodu

V dobe šestinedelí je dula oporou nové rodiny a prispívá svými praktickými zkušenostmi:

 • psychologická pomoc pokracuje i po porodu
 • dbá na brzký kontakt matky s dítetem již na porodním sále
 • dává praktické rady ohledne péce o díte
 • poskytuje informace a podporu v šestinedelí
 • pomuže se zpracováním porodního zážitku

Behem šestinedelí muže prijít na nekolik návštev:

 • nemuže nahrazovat lékare
 • má-li žena nebo díte nejaké zdravotní komplikace, musí jí doporucit kontrolu u odborníka
 • zároven sleduje matku, odhaluje casné príznaky poporodní deprese
 • casto vám umí poskytnout podobné poradenství jako laktacní poradkyne
 • pomáhá s pécí o díte

Dula není školena jen na psychologickou, ale i praktickou pomoc po porodu.

Pomáhá rodicum i s administrativními záležitostmi:

 • prihlášení na sociální pojištovne
 • hledání zdravotní pojištovny
 • vyrízení príslušejících financních príspevku
 • poskytne rodicum kompletní seznam techto kroku
 • pomuže i s vyplnením formuláru
 • prípadne usmerní, jak a kde se vyrizují tyto úrední záležitosti

Spolupráce s dulou

Rozhodli jste se pro porod s dulou, ale nevíte jak na to?

Máme pro vás nekolik rad, které vám pomohou zorientovat se i v této problematice:

 • Výber duly nenechávejte na poslední chvíli.

Pokud jich nemáte ve vašem regionu dostatek, nemusí být na váš termín porodu volná ani jedna.

 • Ideální doba pro oslovení duly je v 6. mesíci tehotenství.

Takto bude ješte cas a prostor k tomu, abyste si vybrali jinou dulu, pokud si nebudete navzájem rozumet.
Navíc je treba pocítat i s možností predcasného porodu, takže vaše nová pomocnice bude vcas k dispozici.

 • Dulu si vybírejte z oficiálního seznamu dul, který naleznete na internetu.

Takto získáte školenou asistentku, která prošla kompletním tréninkem nebo je tesne pred ukoncením kurzu.
Samozrejme není nad osobní doporucení.

 • Dulu mužete oslovit na internetu nebo i telefonicky.

 • Sjednejte si osobní schuzku.

Kolik stojí dula?

Fixní ceník dul neexistuje.
Svou cenu si urcuje každá dula individuálne.

Cena za služby duly závisí na nekolika faktorech, jako jsou:

 • praxe a zkušenost duly
 • hodne také závisí na tom, jaké konkrétní úkony budete od ní požadovat

Cím více porodu s dobrými referencemi má za sebou, tím více muže žádat za své služby.
Otázku ceny služeb je vhodné rešit spolecne s dulou, behem osobního setkání.

Z dostupných zdroju jsme zjistili, že to muže být 400 Kc za návštevu.
Za samotný porod se platí od 5000 korun výše.
Zdravotní pojištovny dulu neproplácejí.

Dula muže mít na starosti i jinou rodicku.
Nekdy si musí sladit nekolik termínu, aby umela plnohodnotne pomoci každé klientce.

Dula je vám neustále k dispozici 1 až 2 týdny kolem ocekávaného termínu porodu.
Když však nastane porod dríve, muže stát, že v té dobe bude dula asistovat pri jiném porodu – vyloucit se to nedá.

Pokud se z techto duvodu dula nemuže zúcastnit porodu, za její služby se neplatí.
Vypocítá se jen cástka za to období, které jste spolu strávili pred porodem.

Prínos duly pri porodu

Dula si klade za cíl prispet k dobré telesné a duševní pohode matky a dítete.
Pomáhá vytvorit atmosféru, pri které by se žena cítila bezpecne a mohla se plne soustredit na porod.

Nekolik studií potvrdilo, že spolupráce s dulou snižuje nekterá rizika pri porodu.
K mnoha z nich totiž dochází v dusledku stresu rodicky nebo kvuli pracovní vytíženosti personálu.

Podle studie Porod s dulou (M. H. Klaus, J. H. Kennell a P. H. Klaus), se:

 • snižuje riziko císarského rezu až o 50 %
 • kleštového porodu o 40 %
 • casto nejsou nutné utlumující léky proti bolesti nebo epidurálka

Dula je skvelou sekundantkou v nelehké životní situaci.
A kdo ví, možná si takhle najdete i novou kamarádku.

Mohlo by vás zajímat:

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.