Kdo je porodní dula? A jaký je její úkol?

Kdo je porodní dula? A jaký je její úkol?
Zdroj fotografie: Getty images

Každá rodička má právo vzít si k porodu jednu nebo více osob, které ji budou doprovázet během porodu.
Může to být otec dítěte, rodinný příslušník, kamarádka nebo dula.

Popularita a pozice duly za poslední roky vzrostla. Personál porodních sálů se s přítomností duly jako doprovázející osobou rodičky setkává stále častěji.

Kdo je porodní dula a jaký je její úkol?
Jak navázat kontakt s dulou?
Jaké jsou její povinnosti a pravomoci?
A jaká je cena porodní duly?

Kdo je dula?

Název dula pochází z řeckého slova "doula", což v překladu znamená: osobní otrokyně ženy.

Dulou se může stát kterákoli žena.
Kvalifikovaná dula má znalosti z oboru medicíny a psychologie.

V roce 2001 u nás vznikla Česká asociace dul sdružující duly v České republice. 
Duly jsou vázány etickým kodexem, z čehož vyplývají i jejich pravomoci a povinnosti.

Dula je jako kamarádka, pouze se spoustou zkušeností.

Práce duly vyžaduje:

 • vysokou empatii
 • při pohovorech na kurz duly se dbá hlavně na osobnostní vyzařování a povahu zájemkyně
 • ukáže-li se, že nezvládá stresové situace, na tuto pozici se nehodí
 • nemusí být matka ani mít přímou zkušenost s porodem

Po projití výběrovým řízením asociace dul může:

 • absolvovat příslušný kurz
 • po jeho skončení provádět praxi – tehdy je označena jako osoba v zácviku
 • na konci projde zkouškami, po kterých obdrží oprávnění
 • teprve poté je oficiálně zařazena do seznamu dul

Tuto činnost může vykonávat jako doplňkové zaměstnání, nebo i jako hlavní profesi. Záleží to hlavně na množství klientek, které získá.

Dula je:

 • je speciálně vyškolená žena, která provází budoucí maminku v období těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení
 • poskytuje budoucí mamince emocionální a psychickou oporu
 • je-li přítomen partner, její péče se zaměří i na něj
 • je zdrojem praktických informací a má přehled o možnostech ve vašem regionu

Dula versus porodní asistentka

Dula není porodní asistentka.
Porodní asistentka však může pracovat i jako dula.

Dula neposkytuje zdravotnickou péči, jak si mnozí myslí.
V žádném případě nezasahuje do kompetencí zdravotnického personálu.

Tabulka: Dula versus porodní asistentka

Dula Porodní asistentka
 • může jí být kterákoli žena
 • vystudovala vysokoškolský obor porodní asistence
 • nemusí/může být zdravotník
 • má potřebné certifikáty – je regulární zdravotnickou pracovnicí
 • nemůže provádět kurzy přípravy na porod
 • může provádět kurzy přípravy na porod
 • nepřebírá na sebe roli porodního týmu
 • může při porodu přímo asistovat (je-li zaměstnanec dané porodnice)
 • pracuje samostatně
 • může pracovat i samostatně
 • většinou je zaměstnána ve zdravotnickém zařízení
 • na rozdíl od neškolených členů rodiny:
 • je připravena zvládat stresové situace
 • může být rodičce kvalitní psychickou oporou nepřetržitě po celou dobu porodu
 • je oporou i partnerovi rodičky, je-li přítomen
 • pozice porodní asistentky je ošetřena i legislativně
 • její kompetence zákon přesně definuje
 • v porodnicích (mimo jiné) může samostatně odvádět fyziologické porody bez komplikací, nebo asistuje lékaři
 • během porodu se věnuje rodičce:
 • je pro ni oporou
 • je zdrojem informací pro klientku
 • zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o rodičku
 • plní příkazy lékaře

Porodní asistentka, pracující na porodním sále, je rodičce během porodu plně k dispozici.

Systém práce, jakož i personální podmínky v našich porodnicích, jí ale nedovolují věnovat se během pracovní doby pouze jedné rodičce. Pokud ano, je to spíše výjimka než pravidlo.

Z personálu nemocnice není s budoucí maminkou nikdo nepřetržitě – například ve sprše, nepodává jí vodu, nedělá masáž při bolesti...
Dula všechno tohle dělá.
Zajišťuje klientce fyzickou a psychickou oporu a pocit, že tam není sama.

Z tohoto pohledu proto můžeme dulu definovat jako:
speciálně školenou pomocnici, která svou kontinuální podporou maminky doplňuje péči odborného personálu.

4 hlavní oblasti působení dul

Dula může své klientce pomáhat:

 1. během těhotenství
 2. těsně před porodem
 3. během porodu
 4. po porodu

Záleží pouze na budoucí mamince, na jaké formě spolupráce se s dulou dohodne.
Každou oblast charakterizuje určitý seznam úkolů.

1. Role duly během těhotenství

V této fázi funguje jako poradkyně:

 • pomáhá těhotné orientovat se v kurzech přípravy na porod
 • předporodní kurz může absolvovat s klientkou, a to buď sama, nebo i za přítomnosti partnera
 • nabyté znalosti a dovednosti z kurzu si s rodičkou a s jejím partnerem prakticky procvičuje (relaxační metody, dechová cvičení a podobně)
 • poskytne klientce informace ohledně porodnic/porodníků, přičemž zúročuje praktické zkušenosti z vašeho regionu
 • zajistí zprostředkování informací a doporučuje doplňkovou literaturu
 • poradí, jak zvládnout běžné těhotenské potíže, (otoky, nedostatek železa, pálení žáhy, křeče v lýtkách...)
 • psychická pomoc během těhotenství
 • podpoří vás, pokud nejde vše podle vašich představ (např. rizikové těhotenství, ale i situace soukromého charakteru)
 • poradí vám, co je potřeba do porodnice
 • má přehled o jednotlivých zdravotnických zařízeních ve vašem okolí (v případě, že potřebujete během těhotenství absolvovat běžná či speciální vyšetření)
 • podporuje komunikaci s děťátkem v bříšku
 • poradí vám ohledně stravování během těhotenství
 • dokáže vysvětlit neznámé pojmy ze zdravotní dokumentace

Dula je významným zdrojem konkrétních a praktických informací ohledně těhotenství.

Můžete se jí zeptat na cokoli.
Pokud vám v rámci svých kompetencí pomoci nedokáže, umí vás správně směrovat a doporučit dále.

2. Role duly před porodem

 • pomáhá při zdravotních problémech posledních týdnů, jako například otoky nohou, hemoroidy, únava a podobně
 • společně s klientkou nakupuje výbavu do porodnice i pro novorozence
 • pomáhá zařizovat domácnost, aby byla připravena na příchod nového človíčka

Dula je zároveň psychologickou poradkyní:

 • s matkou si hodně povídá o tom, co s sebou mateřství přináší
 • zbavuje ji zbytečných obav
 • připravuje ji na porod a vysvětluje jí, jak to bude celé probíhat
 • příprava na porod eliminuje strach z porodu
 • dula poskytuje individuální přípravu na porod, pomůže vám dívat se na porod jako na pozitivní zážitek
 • poskytne vám praktické rady, jak porod co nejlépe zvládnout
 • chcete-li rodit s vaším partnerem, připraví ho, aby vám byl při porodu dobrou oporou
 • může vám pomoci sestavit vaše porodní přání/porodní plán
 • poradí, jak přirozenými metodami vyvolat porod po termínu porodu

3. Role duly během porodu

Toto je nejdůležitější část spolupráce.
Během porodu poskytuje rodičce, případně jejímu partnerovi, nepřetržitou psychickou a fyzickou podporu a pomáhá rodičce nalézt přirozené prostředky k usnadnění porodu.

Dula může doporučit, kdy je třeba odejít do porodnice.

Dula přichází do porodnice s klientkou:

 • nejprve jsou spolu na čekacím pokoji, kde se snaží matku uklidnit
 • zmírňuje její bolesti z kontrakcí
 • sleduje čas mezi kontrakcemi
 • z vlastních zkušeností vybírá uvolňující techniky – mohou to být cviky na míči, správné dýchání, masáž, aromaterapie nebo procházení se
 • poskytuje drobnou pomoc (podat ručník, pantofle, svlažit rty...)
 • je-li přítomen i partner, dula poskytuje pomoc i partnerovi, podporuje jej

Dula asistuje při tom, co rodička aktuálně potřebuje.

V některých případech funguje dula jako zprostředkovatel mezi personálem porodnice a rodící ženou:

 • může tlumočit informace od personálu k rodičce nebo naopak
 • zkušená dula má již v porodnicích několik kontaktů
 • zná se s personálem, což usnadňuje komunikaci
 • těhotná žena se díky tomu cítí psychicky lépe
 • klientka má od duly důvěryhodné informace o tom, jak to v dané porodnici chodí a nač se má připravit
 • díky tomu se může žena vyhnout nepříjemným situacím, které někdy vyplynou z drobných nedorozumění

Dula může, ale nemusí být přítomná i na porodním sále.
Závisí to na rozhodnutí rodičky.

Pokud úloha duly pokračuje i při další fázi porodu, plní zejména funkci psychické opory:

 • nemůže se zapojovat do práce zdravotního personálu a nesmí převzít ani samotný porod – není na to školena
 • pomáhá rodičce, aby správně dýchala
 • dává jí pocit jistoty
 • dula je připravena na různé komplikace a nabízí řešení
 • podporuje rozhodnutí matky, nepřesvědčuje ji o jiných názorech
 • pokud se žena během porodu intuitivně pro něco rozhodne, musí ji v jejím názoru podpořit

4. Role duly po porodu

V době šestinedělí je dula oporou nové rodiny a přispívá svými praktickými zkušenostmi:

 • psychologická pomoc pokračuje i po porodu
 • dbá na brzký kontakt matky s dítětem již na porodním sále
 • dává praktické rady ohledně péče o dítě
 • poskytuje informace a podporu v šestinedělí
 • pomůže se zpracováním porodního zážitku

Během šestinedělí může přijít na několik návštěv:

 • nemůže nahrazovat lékaře
 • má-li žena nebo dítě nějaké zdravotní komplikace, musí jí doporučit kontrolu u odborníka
 • zároveň sleduje matku, odhaluje časné příznaky poporodní deprese
 • často vám umí poskytnout podobné poradenství jako laktační poradkyně
 • pomáhá s péčí o dítě

Dula není školena jen na psychologickou, ale i praktickou pomoc po porodu.

Pomáhá rodičům i s administrativními záležitostmi:

 • přihlášení na sociální pojišťovně
 • hledání zdravotní pojišťovny
 • vyřízení příslušejících finančních příspěvků
 • poskytne rodičům kompletní seznam těchto kroků
 • pomůže i s vyplněním formulářů
 • případně usměrní, jak a kde se vyřizují tyto úřední záležitosti

Spolupráce s dulou

Rozhodli jste se pro porod s dulou, ale nevíte jak na to?

Máme pro vás několik rad, které vám pomohou zorientovat se i v této problematice:

 • Výběr duly nenechávejte na poslední chvíli.

Pokud jich nemáte ve vašem regionu dostatek, nemusí být na váš termín porodu volná ani jedna.

 • Ideální doba pro oslovení duly je v 6. měsíci těhotenství.

Takto bude ještě čas a prostor k tomu, abyste si vybrali jinou dulu, pokud si nebudete navzájem rozumět.
Navíc je třeba počítat i s možností předčasného porodu, takže vaše nová pomocnice bude včas k dispozici.

 • Dulu si vybírejte z oficiálního seznamu dul, který naleznete na internetu.

Takto získáte školenou asistentku, která prošla kompletním tréninkem nebo je těsně před ukončením kurzu.
Samozřejmě není nad osobní doporučení.

 • Dulu můžete oslovit na internetu nebo i telefonicky.

 • Sjednejte si osobní schůzku.

Kolik stojí dula?

Fixní ceník dul neexistuje.
Svou cenu si určuje každá dula individuálně.

Cena za služby duly závisí na několika faktorech, jako jsou:

 • praxe a zkušenost duly
 • hodně také závisí na tom, jaké konkrétní úkony budete od ní požadovat

Čím více porodů s dobrými referencemi má za sebou, tím více může žádat za své služby.
Otázku ceny služeb je vhodné řešit společně s dulou, během osobního setkání.

Z dostupných zdrojů jsme zjistili, že to může být 400 Kč za návštěvu.
Za samotný porod se platí od 5000 korun výše.
Zdravotní pojišťovny dulu neproplácejí.

Dula může mít na starosti i jinou rodičku.
Někdy si musí sladit několik termínů, aby uměla plnohodnotně pomoci každé klientce.

Dula je vám neustále k dispozici 1 až 2 týdny kolem očekávaného termínu porodu.
Když však nastane porod dříve, může stát, že v té době bude dula asistovat při jiném porodu – vyloučit se to nedá.

Pokud se z těchto důvodů dula nemůže zúčastnit porodu, za její služby se neplatí.
Vypočítá se jen částka za to období, které jste spolu strávili před porodem.

Přínos duly při porodu

Dula si klade za cíl přispět k dobré tělesné a duševní pohodě matky a dítěte.
Pomáhá vytvořit atmosféru, při které by se žena cítila bezpečně a mohla se plně soustředit na porod.

Několik studií potvrdilo, že spolupráce s dulou snižuje některá rizika při porodu.
K mnoha z nich totiž dochází v důsledku stresu rodičky nebo kvůli pracovní vytíženosti personálu.

Podle studie Porod s dulou (M. H. Klaus, J. H. Kennell a P. H. Klaus), se:

 • snižuje riziko císařského řezu až o 50 %
 • klešťového porodu o 40 %
 • často nejsou nutné utlumující léky proti bolesti nebo epidurálka

Dula je skvělou sekundantkou v nelehké životní situaci.
A kdo ví, možná si takhle najdete i novou kamarádku.

Mohlo by vás zajímat:

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.